Wydrukuj artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.

Poniedziałek, 26 czerwiec 2017

Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 21 czerwca 2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017. W ramach konkursu wpłynęły dwie oferty. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00 zł.

Dotacje otrzymują :

 

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa Oferty

Dotacja

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

 

 

„Warsztatowo 2017”

5 000,00 zł.

2.

 

Fundacja „Złote Psy”

 

„Pokonać progi”

5 000,00 zł.