Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Edukacja

EDUKACJA – REALIZACJA PROJEKTÓW UE  2010-2014

 

 

Nazwa projektu – Działania

 

Miejsce realizacji

Kwota dofinansowania

 

Okres realizacji

1.

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” w ramach programu POKL 3.5 Jednym z ważniejszych zadań założonych w projekcie jest wdrożenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznego Planu Wspomagania oraz wdrożenie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

PCE i PPP  Wołów

1 634 206,72

01.01.2013 - 31.12.2014

2.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „STACJA WOŁÓW – NATURA 2000 w Wołowie” - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

Działania projektowe:

1) modernizacja dachu budynku oraz przebudowa poddasza na cele utworzenia w nim pomieszczeń dydaktycznych CENTRUM EKOLOGICZNEGO

2) budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

3) rozbudowa instalacji wod-kan w części modernizowanego budynku

4) wymiana grzejników i instalacji CO

5) rozbudowa instalacji elektrycznej

6) wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych

ZS im. T. K. Wołów

875 126,94 dofinansowanie UE

wartość projektu 1 117 167,00

01.10.2013- 31.10.2014

3.

„Nadążyć za światem”Projekt konkursowy UE POKL 9.1.2 edukacja,  POKL 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

ZPR  Brzeg Dolny

149 393,50

01.01.2013 – 31.07.2014

4.

„Dzisiaj nauka jutro sukces”Projekt konkursowy UE POKL 9.1.2 edukacja,  POKL 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ZSZ  Brzeg Dolny (LO),

PZS  Brzeg Dolny (LO i GM)

LO Wołów

234 807,54

01.03.2013 -28.02.2014

5.

Równe szanse równy start -   Projekt konkursowy UE POKL 9.1.2 edukacja,  POKL 2007-2013 Działanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działania: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne, doradztwo zawodowe.

ZSS w Lubiążu

257.279,00

01.03.2013 - 28.02.2014

6.

Wszyscy mamy równe szanse -  projekt konkursowy dofinansowany w ramach POKL , Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany w Partnerstwie. Lider - Stowarzyszenie Kamerton, Partner – Powiat Wołowski.

Działania: warsztaty artystyczne i imprezy integracyjne (organizacja konkursu piosenki polskiej) pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zajęcia logopedyczne.

ZSS w Lubiążu

43 096,42

01.01.2014 – 31.10.2014

7.

Uczenie się przez całe życie – Program Comenius

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius projekt pt. „A sound mind in a sound body- W zdrowym ciele zdrowy duch” w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono:          1)  happening „ Car free day- światowy dzień bez samochodu” na terenie miasta Brzeg Dolny (wrzesień 2011) (wzięło udział ok. 150 uczniów) we współpracy z Dolnobrzeskimi Towarzystwami Rowerowymi „Wrzos” i „Na kole”. 2)  happening w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam haka na raka” poświęcony profilaktyce nowotworów jelita grubego na terenie miasta Brzeg Dolny (luty 2012) (wzięło udział ok. 50 uczniów. 3)  „Dzień chrupania marchewki” (marzec 2012) w ramach profilaktyki zdrowego odżywiania (wzięło udział ok. 120 uczniów)

ZSZ  Brzeg Dolny

 

69 920,00

01.08.2011 – 31.07.2013

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 10508714

Informacja o finansowaniu projektu