Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Przyroda | Park Krajobrazowy Dolina Jerzycy

Zielonym sercem powiatu jest na pewno, założony w 1994r, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy o pow. prawie 8 tys. ha. z rezerwatem przyrody Uroczysko Wrzosy.
Obszar ten to mozaika lasów (w tym borów i olsów), bagien i mokradeł, wilgotnych łąk, stawów i strumyków, a nawet śródlądowych wydm. Sama Jezierzyca w wielu fragmentach, jak np. na leśnym odcinku między Kretowicami a Orzeszkowem, zachowała charakter nizinnej i nieuregulowanej, a poprzez to malowniczej rzeki. W granicach parku stwierdzono występowanie 79, w różnym stopniu wykształconych, zespołów roślinnych. Zróżnicowana rzeźba terenu i duża zmienność siedliskowa sprawia, że zarówno flora jak i fauna jest bogata i urozmaicona. Rośnie tu wiele gatunków roślin unikalnych oraz rzadkich dla Dolnego Śląska, w tym aż 37 gatunków chronionych: m.in. śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko, cenne paprocie czy kruszczyk szerokolistny.

Łanie

Świat ssaków reprezentuje prawie 40 gatunków, a wśród nich duże populacje jelenia, dzika czy sarny. Wśród 190 gat. ptaków (!), w tym około 135 lęgowych, najbardziej charakterystyczne to te związane z biotopami wodnymi i podmokłymi: żuraw, gęgawa, bąk, czapla siwa, słonka, bocian czarny, bielik. To ptasie bogactwo słyszalne jest niemal na każdym kroku – zewsząd dochodzą nas różnorodne dudnienia, świergoty, nawoływania, terkoty i piski. Wizyta w parku jest więc nie tylko ucztą dla naszych oczu, ale i uszu.

żurawie

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 14
odwiedziny: 10994285

Informacja o finansowaniu projektu