Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA – REALIZACJA PROJEKTÓW UE 2010-2014

 

 

Nazwa projektu – Program - Działania

 

Miejsce realizacji

Kwota dofinansowania

 

Okres realizacji

 

 

 

 

1.

Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekt systemowy.

Działania: 12 osób niepełnosprawnych skorzystało z warsztatów psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, z pobytu na 14 - dniowym turnusie rehabilitacyjnym, kursów kwalifikacyjnych do wyboru tj: komputerowy, prawo jazdy kat. B, magazyniera, pracownik ochrony fizycznej, nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej, florystyka, kadry i płace, kosmetyczka, abc małej przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu mieli możliwość zakupienia wg potrzeb, w ramach zadań projektu, sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR Wołów

188 059,45 zł

01.01.2010-31.12.2010

2..

Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – kontynuacja 2011r.

Działania: osoby niepełnosprawne skorzystały z warsztatów psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, z pobytu na 14 - dniowym turnusie rehabilitacyjnym, kursów kwalifikacyjnych, 4-dniowy wyjazd integracyjny połączony z warsztatami i rehabilitacją. Uczestnicy projektu mieli możliwość zakupienia wg potrzeb, w ramach zadań projektu, sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 

 

 

 

PCPR Wołów

189 051,43

01.01.2011-31.12.2011

3.

Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – kontynuacja 2012r.

Działania: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej poprzez wsparcie i podniesienie aktywności życiowej.

PCPR Wołów

164 767,80

01.01.2012-31.12.2012

4.

Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – kontynuacja 2013r.

Działania: aktywizacja zawodowa i społeczna 6 osób niepełnosprawnych oraz 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną lub rodzinna pieczę zastępczą z terenu powiatu wołowskiego, zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej poprzez zwiększenie wsparcia i podniesienie aktywności życiowej. Niwelowanie skutków niepełnosprawności oraz niedostosowania się i braku kompetencji społecznych osób opuszczających pieczę zastępczą oraz zwiększenie usamodzielnienia i pełną integrację ze środowiskiem.

 

PCPR Wołów

142 804,90

01.01.2013-31.12.2013

5..

Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – kontynuacja 2014r.

Działania: aktywizacja zawodowa i społeczna 20 osób, w tym 12 niepełnosprawnych wychowanków 8 opuszczających pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną lub  instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu powiatu wołowskiego.

PCPR Wołów

209 832,70

01.03.204-30.06.2015

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 42
odwiedziny: 10508849

Informacja o finansowaniu projektu