Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Przyroda | Rezerwaty

Aby jeszcze lepiej chronić bezcenne fragmenty Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy, utworzono w jego ramach ścisły, leśno-ornitologiczny rezerwat Uroczysko Wrzosy. Położony pomiędzy rzekami Juszką i Niecieczą kompleks zachował w dużej mierze, dzięki niewielkiej ingerencji człowieka, swój naturalny i dziki charakter. Szczególnie cenny jest duży łęg jesionowo-olszowy i same olsy z charakterystycznymi kępami, które powstając wokół pni i korzeni tworzą swoiste piętra różnorodnej roślinności.

wrzosy

Wrzosy to przede wszystkim właśnie bogata flora - ok. 470 gatunków roślin, w tym 21 chronionych oraz awifauna – w samym rezerwacie, na niespełna 580 ha, występuje ok. 180 gatunków ptaków, w tym 120 lęgowych! Dla kilku gatunków, np. dzięcioła dużego czy strzyżyka, stwierdzono tu największe na Śląsku zagęszczenia. Według wielu, jest to jedna z najcenniejszych po Milickich Stawach ostoja ptaków na Dolnym Śląsku.

 

Kotewka orzech wodny oraz wodna paproć salwinia pływająca to cenne i niestety ginące w Polsce rośliny. Dla ich ochrony w 1987 roku utworzono florystyczny rezerwat Odrzyska. Ten malowniczy klejnot o powierzchni zaledwie 5,15ha obejmujący starorzecze Odry w okolicach Lubiąża jest także schronieniem dla ok. 40 gatunków ptaków lęgowych.

 odzryska

Kolejna "gratka" dla miłośników i znawców przyrody to rezerwat Jodłowice na granicy gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie. Ten najstarszy w powiecie obszar chroniony (powołany w 1958r.) chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. Jodła występuje tu na granicy swego naturalnego zasięgu w Polsce. Towarzyszą jej m.in. świerki, dęby, graby i buki, a także gatunki wprowadzone: daglezja i sosna Banksa. Przy wschodniej granicy rezerwatu leży, przyciągnięty przez lodowiec, największy na Dolnym Śląsku głaz narzutowy tzw. Głaz Romera (wy. 2x13 m). Warto wspomnieć, że już w XIX w. las w okolicy Jodłowic nazywany był Lasem Królewskim ze względu na dużą różnorodność fauny i flory. Również i dziś nazwa ta powinna funkcjonować, jest to bowiem jedno z piękniejszych miejsc w okolicy i wymarzony cel wypraw pieszych jak i rowerowych. 

 

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 15
odwiedziny: 10785769

Informacja o finansowaniu projektu