Menu lewe

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Starostwo Powiatowe

STAROSTWO POWIATOWE  – REALIZACJA PROJEKTÓW UE  2010-2014

 


Nazwa projektu – Działania

 

Miejsce realizacji

 

Kwota dofinansowania

 

Okres realizacji


1.


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Działania:

1. Dostarczenie Internetu do 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Wołowskiego (rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych) – zakup zestawów komputerowych z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i aplikacji internetowych.

2. Działania towarzyszące - wyposażenie jednostek Powiatu tj;

Powiatowe Centrum Edukacji i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  zakupiono:

1)     8 szt laptopów z oprogramowaniem (z systemem operacyjnym oraz MS Office)

2)     1 szt laptopa z monitorem dotykowym z podstawowym oprogramowaniem (z systemem operacyjnym oraz MS Office)

3)     1 szt oprogramowanie specjalistyczne EduSensus Ustomysz- komputerowy interfejs multimodalny

4)     12 zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym oraz MS Office)

Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie zakupiono:
1) 20 zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym oraz MS Office)

2)   1 szt laptop (z systemem operacyjnym oraz MS Office)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakupiono:
- 4 zestawy komputerowe (z systemem operacyjnym oraz MS Office)
- 2 drukarki

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza zakupiono:
- 14 zestawów komputerowych (z systemem operacyjnym oraz MS Office)
- 7 drukarek

 

Powiat Wołowski

 

 

 

 

890.000,00 zł

 

 

01.11.2013-31.10.2015

2.

“Renowacja Zamku Piastowskiego przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie” w ramach Priorytetu nr 9 ,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działania nr 9.1. ,,Odnowa zdegradowanych obszarów w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców’’ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Działania w ramach wkładu własnego:

W 2011r. dokonano wymiany stolarki okiennej w zamku.

 

Działania w ramach dofinansowania:

Dalsze roboty budowlane zostały podzielona na dwa etapy.

W ramach I ETAPU zawarto umowę w dniu 30.04.2013 r., której przedmiotem była wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami i remont elewacji wraz z przywróceniem pierwotnej kolorystyki o wartości 1.110.000,00 zł netto 1.365.300,00 zł brutto, która w całości została zrealizowana i rozliczona w 2013r.

Na II ETAP zawarto umowę w dniu 30.09.2013 r. na kwotę netto 740.000,00 zł, brutto 910.605,90 zł, w ramach której wykonano poniżej wymienione roboty budowlane:

1)       Osuszanie ścian budynku metodą bezinwazyjną.

2)       Roboty konstrukcyjno-budowlane budynku oficyny:

a)       wykonanie ściągów-wieńców ścian fundamentowych,

b)       wykonanie ściągów-wieńców ścian poziomu parteru,

c)       wykonanie ściągów stalowych ścian piętra.

3)       Roboty dotyczące zewnętrznej elektrycznej instalacji oświetleniowej budynku w części wieży oraz części elewacji frontowej.

4)       Roboty instalacyjne kanalizacyjne:

a)       demontaż istniejących przyłączy i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z studniami przelotowymi,

b)       rozprowadzenie i ułożenie w terenie nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5)        Roboty dotyczące zmiany nawierzchni dziedzińca. Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej:

a)       demontaż istniejącej kostki betonowej,

b)       ułożenie kostki granitowej wraz z opaskami zewnętrznymi przy budynku

c)       podkreślenia układu funkcjonalnego dziedzińca poprzez wydzielenie ciągu pieszego oraz elementów detalu małej architektury – “ punkt zero”.

 

Etap II został wykonany w całości w 2013 r. natomiast wydatki zostały przeniesione do realizacji w roku 2014 r.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie

 

2 189 142,60 zł

 

 

Wartość całkowita projektu

3 549 488,00 zł

15.04.2011 do nadal

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 10508704

Informacja o finansowaniu projektu