Wydrukuj artykuł

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osobie bezrobotnej. Aby z niego skorzystać nalezy mieścić się w określonym przedziale wiekowym - nie można mieć więcej niż 25 lat (chyba, że ukończyło studia wówczas limit przesunięty jest na 27 lat i 12 miesięcy od daty na dyplomie) lub młodsi niż 50 lat.

 

Więcej o stażach na stronie www.pupwolow.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty