Menu lewe

Biuro Rzeczy Znalezionych

Adresownik

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Zarząd powiatu

Skład Zarządu Powiatu Wołowskiego:


Maciej Nejman - Starosta

Władysław Boczar - Wicestarosta

Wojciech Adamczak - Członek Zarządu

Urszula Wojtyło - Członek Zarządu

Wioletta Krakowska - Członek Zarządu

 

 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.


2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
-  przygotowywanie projektów uchwał rady,
-  wykonywanie uchwał rady,
-  gospodarowanie mieniem powiatu,
-  wykonywanie budżetu powiatu,

-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.


4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.


5. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 56
odwiedziny: 8562994

Informacja o finansowaniu projektu