Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2617-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2617-akt.png Kondolencje Kondolencje <p><img src="/files/image/kondolencje.jpg" alt="" width="415" height="276" /></p> 2017-10-18T11:46:39+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2617-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Honorowy-Profesor-Oswiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2619-akt.jpg Honorowy Profesor Oświaty Honorowy Profesor Oświaty <p style="text-align: justify;"><strong>16 października 2017r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odebrała z rąk Minister Edukacji Narodowej  Anny Zalewskiej tytuł Honorowego Profesora Oświaty.</strong><br /><br /> Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wyróżnieni tym tytułem stanowią uznany autorytet, a swoją postawą kreują wzorzec nauczyciela i wychowawcy. W roku 2017 dwudziestu wybitnych pedagogów otrzymało to najwyższe trofeum. Jedyne w województwie dolnośląskim, a zarazem pierwsze w powiecie wołowskim otrzymała Krystyna Adaśko.</p> <p style="text-align: right;">Serdecznie gratulujemy!</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Honorowy_Profesor_Oswiaty/Honorowy_Profesor_Oswiaty_1.JPG" alt="" width="540" height="405" /><br /><br /><img src="/files/image/Honorowy_Profesor_Oswiaty/Honorowy_Profesor_Oswiaty_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /><br /><br /><img src="/files/image/Honorowy_Profesor_Oswiaty/Honorowy_Profesor_Oswiaty_3.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: left;"><br /><img src="/files/image/Honorowy_Profesor_Oswiaty/Honorowy_Profesor_Oswiaty_41.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> 2017-10-18T12:30:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Honorowy-Profesor-Oswiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Teoria-przywiazania-tematem-miedzynarodowego-seminarium-naukowego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2618-akt.jpg Teoria przywiązania tematem międzynarodowego seminarium naukowego Teoria przywiązania tematem międzynarodowego seminarium naukowego <p style="text-align: justify;"><strong>21 osobowa grupa z Polski i z Niemiec wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy-Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tematem seminarium była „Praca z dzieckiem z wykorzystaniem teorii przywiązania”.  Kolejny raz współpraca między Powiatem Harburg a Powiatem Wołowskim okazała się sukcesem. Seminarium objęte zostało Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Wołowskiego. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Teoria przywiązania wiąże się przede wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa, co jest szczególne we wczesnym etapie rozwoju małego dziecka. Przywiązanie uzależnione jest od wielu czynników, jednak ważniejszymi z nich są relacje z głównymi opiekunami, poczucie bliskości, spokoju i przynależności. Dzięki nim kształtuje się w małym człowieku rodzaj bezpiecznej „podstawy”, która umożliwia mu poznawanie otaczającego świata oraz nawiązywanie więzi.</p> <p style="text-align: justify;">Istota teorii przywiązania, została przybliżona podczas <strong>Międzynarodowego Seminarium Naukowego w Świeradowie Zdroju w dniach 05-08.10.2017.</strong> Jak się okazało, więź emocjonalna dziecka z opiekunem (głównie matką) jest elementem, stanowiącym matrycę rozwoju dziecka, niezależnie od jego płci, rasy, kraju pochodzenia czy języka. Fundamentem owej więzi jest poszukiwanie bliskości oraz potrzeba bezpieczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;">Uczestnikami warsztatów w ramach prowadzonego seminarium było 12 pracowników merytorycznych z Poradni Wychowawczych z Powiatu Harburg (Dolna Saksonia), w tym 1 delegat reprezentujący Powiat Harburg, 6 pracowników merytorycznych Powiatowego Centrum Edukacji w Wołowie oraz 3 przedstawicieli Powiatu Wołowskiego. Szkolenie zostało poprowadzone w dwóch wersjach językowych. Ekspertami warsztatów były psycholodzy-terapeuci z Ośrodka Psychoterapii „Mały Książe” w Krakowie.</p> <p style="text-align: justify;">W drugiej części szkolenia miały miejsce warsztaty, a także zostały wyemitowane dwa dokumentalne filmy, prowadzone i nakręcone w ramach terapii.  Uczestnicy zgodnie potwierdzili słuszność organizacji szkoleń o charakterze międzynarodowym. Stwarzają fundament wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i współpracy. Potrzeba i deklaracja kontynuacji, wybrzmiała wyraźnie podczas spotkania podsumowującego Seminarium. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie udziału w seminarium. Każdy też zabrał namiastkę szkolenia ze sobą, wzbogacając tym samym warsztat swojej pracy. Jak się okazuje nie tylko, jako terapeuta, ale także indywidualnie, jako człowiek. Bowiem style przywiązania a szczególnie wzajemne relacje, mają ogromny wpływ na życie dorosłego już człowieka.</p> <p style="text-align: right;"><em>Katarzyna Fęglerska</em></p> <p style="text-align: right;"><em>PCEiPPP w Wołowie</em></p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_1.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_2.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_4.jpg" alt="" width="540" height="360" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_5.jpg" alt="" width="540" height="360" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_6.jpg" alt="" width="540" height="360" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_7.jpg" alt="" width="540" height="405" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/Teoria_przywiazania/Teoria_przywiazania_8.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br /></em></p> 2017-10-18T12:16:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Teoria-przywiazania-tematem-miedzynarodowego-seminarium-naukowego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Poznali-swoje-mocne-i-slabe-strony.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2616-akt.jpg Poznali swoje mocne i słabe strony Poznali swoje mocne i słabe strony <p>Możesz więcej niż myślisz! - prawdziwość tego stwierdzenia, udowodnili młodzi ludzie, biorący udział w pilotażowy programie edukacyjnym Coca Cola HBC Polska, który odbył się w piątek 13 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p><img src="/files/image/mozeszwiecej.jpg" alt="" width="415" height="276" /><br /> Było to możliwe dzięki otwartości Powiatu i zaangażowaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Uczestnicy projektu mieli okazję do zdobycia nowych przydatnych umiejętności oraz odkrycia swoich mocnych i słabych stron na rynku pracy. Cieszymy się <span class="text_exposed_show">z zaangażowania uczestników i dziękujemy szkoleniowcom, którzy przeprowadzili interesujące warsztaty. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom stawianie pierwszych kroków w życiu zawodowym. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie Semper Avanti, Fundacja Sempre a Frente oraz Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza. Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Na terenie powiatu wołowskiego realizację projektu wspierają Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.</span><strong></strong><em></em></p> 2017-10-18T10:30:04+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Poznali-swoje-mocne-i-slabe-strony.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Za-osiagniecia-i-zaangazowanie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2615-akt.jpg Za osiągnięcia i zaangażowanie Za osiągnięcia i zaangażowanie <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwalił listę stypendystów uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat.</strong> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/open-book-1428428_960_720.jpg" alt="" width="415" height="311" /><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zarząd, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendiów przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wołowskiego postanowił przyznać stypendia siedmiu uczniom. Stypendia zostały przyznane na okres semestru szkolnego za osiągnięcia uzyskane przez uczniów w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Oficjalne wręczenie stypendiów nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołowskiego. </span><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">I tak stypendia sportowe trafi do <strong>Aleksandry Sendyki</strong>, uczennicy Technikum nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Aleksandra jest uczennicą IV klasy w zawodzie technik logistyk. Uczennica godnie reprezentuje szkołę w dziedzinie sportowej w środowisku lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz poza granicami kraju. Jej pasją sportową jest Taekwondo. W dziedzinie tej osiąga wysokie noty: Puchar Polski TaeKwon-DO ITF 2016, I miejsce - układy juniorek, II miejsce - walki semi contact juniorek, I miejsce techniki specjalne juniorek, II miejsce - walki light contact juniorek; Polish Open TaeKwon-DO ITF 2017: II miejsce - techniki specjalne seniorek, II miejsce - walki light contact seniorek; Czech Open 2017: III miejsce - układy seniorek. Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły. Jej postawa jest wzorem wszystkich młodych ludzi.<br /> Drugie stypendium sportowe przypadło <strong>Kamilowi Nowakowi</strong>. Kamil Nowak to uczeń klasy III D – politechnicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. W czerwcu ubiegłego roku szkolnego uzyskał najwyższa średnią zarówno w szkole jak i w klasie (5,44) oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. Kamil oddaje się dwóm pasjom: sportowi fizycznemu i umysłowemu. Ten pierwszy to piłka nożna, którą uprawia systematycznie dwa razy w tygodniu, grając z seniorami w klubie TKKF. Druga to gra w szachy, którą uprawia każdego dnia na różne sposoby: gra w Internecie z przeciwnikiem o porównywalnym lub wyższym rankingu, analizuje zapisy partii znanych szachistów. Jest zawodnikiem Klubu szachowego Polonia Wrocław. Klub swój reprezentuje w rozgrywkach drużynowych na szczeblu centralnym w kategorii juniorów oraz seniorów.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wśród uczniów, którzy zdobyli z kolei stypendia naukowe są: <strong>Maciej Duzel, Damian Ochmański, Marta Siembida, Dominika Harwas</strong>. <br /> Maciej Duzel jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych, klasy IV Technikum im. KEN w Brzegu Dolnym, kształci się w zawodzie technik informatyk. Jest uczniem bardzo dobrym o wzorowym zachowaniu, chętnie angażuje się w przeróżne szkolne uroczystości i wydarzenia. Jest osobą pracowitą, mającą różnorodne pasje, ciekawą świata. Naukę traktuje jak wyzwanie czego efektem był udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "M@tando", "Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotów ścisłych", "Sowa matematyczna", a także w przedmaturalnym między powiatowym konkursie matematycznym "Matgura". Jego pasją jest również informatyka, a umiejętnościami, które posiada w tej dziedzinie chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami w szkole, wspierając również pod tym kątem szkolne projekty. Maciej jest uczniem pomocnym, zaangażowanym prospołecznie, osobą na którą można liczyć w każdej sytuacji. W szkole jest koleżeński, chętnie służący radą i pomocą kolegom i koleżankom. Odpowiedzialnie podchodzi do obowiązków szkolnych, umiejętnie godząc pasję z ich realizacją.<br /> Damian Ochmański to uczeń klasy III LO Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, gdzie angażuje się w szkolne uroczystości i działania, m.in. brał udział w szkolnym konkursie nt. patrona szkoły - KEN, był wolontariuszem w maratonie pisania listów Amnesty International, był zaangażowany w dniu otwarte szkoły, jest zastępcą przewodniczącego klasy. Jest uczniem bardzo dobrym, o wzorowym zachowaniu. Jest osobą pracowita i ambitną. Chętnie pomaga innym uczniom, jest bardzo odpowiedzialny, zawsze można na niego liczyć. Brał udział w konkursie " Życie moich dziadków i pradziadków w Brzegu Dolnym na starej fotografii w latach 1945-1960" (konkurs w realizacji). <br /> Marta Siembida jest uczennicą klasy II LO w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, chętnie angażuje się w podróże szkolne, uroczystości artystyczne z oprawą muzyczną (gra na gitarze). Wykazuje duże zainteresowanie nauką języków obcych. W roku szkolnym 2016/17 brała udział w konkursie ogólnopolskim "Lingua plus" uzyskując najlepszy wynik wśród uczestników. uczestniczyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego, w Konkursie Ogólnopolskim: Pokaż nam język" Etap II półfinał ogólnopolski. Marta Siembida jest uczennicą z dużą kulturą osobistą, dużym zaangażowaniem w reprezentowaniu szkoły w licznych konkursach językowych jak również występach artystycznych.<br /> Dominka Harwas uczęszcza do klasy III Technikum w zawodzie informatyk. Jest bardzo dobrą uczennicą o wzorowym zachowaniu, chętnie angażuje się w przeróżne szkolne uroczystości i wydarzenia. Jest osobą pracowitą, mającą różnorodne pasje, ciekawą świata. Matematyka jest jej pasją, podobnie jak informatyka, a umiejętnościami, które posiada w tych dziedzinach dzieli chętnie z koleżankami i kolegami w szkole. W roku szkolnym 2016/2017 brała bardzo aktywny udział w życiu szkoły. Osiąga także bardzo dobre wyniki w nauce języków obcych. Dominika jest uczennicą życzliwą, empatyczną, zaangażowana prospołecznie, osobą na którą można liczyć w każdej sytuacji. W szkole jest koleżeńska, chętnie służy radą i pomocą kolegom i koleżankom. Odpowiedzialnie podchodzi do obowiązków szkolnych, systematycznie uczęszcza do szkoły.<br /> Stypendium artystyczne przypadło natomiast <strong>Aleksandrze Sienkiewicz</strong>, która jest uczennicą klasy II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSZ w Brzegu Dolnym. Jest osobą wszechstronnie utalentowaną, pracowitą, zaangażowaną w życie szkoły i pomocną. Osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 brała aktywny udział w życiu artystycznym szkoły w różnego rodzaju akademiach, festynach, przedsięwzięciach i konkursach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Aleksandra śpiewa, tworzy własne piosenki i recytuje wiersze. Chętnie angażuje się w prace w wolontariacie. W grudniu 2016 r. pełniła funkcję jednego z rzeczników prasowych Maratonu Pisania Listów Amnesty International, który odbył się na terenie ZSZ w Brzegu Dolnym. Ponadto z wielkim zaangażowaniem inicjowała i wspierała współpracę uczniów i podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy podczas Festynu Integracyjnego w czerwcu 2017 r. Uczennica wspierała działalność samorządu uczniowskiego chętnie występując podczas imprez i akademii szkolnych. Jest osobą lubianą, chętnie dzielącą się swoimi pasjami. Stara się motywować kolegów i koleżanki włączając ich w różne akcje artystyczne i społeczne. Jest dojrzała emocjonalnie, empatyczna, odpowiedzialna i systematyczna. Potrafi pogodzić realizację pasji artystycznych z wypełnianiem obowiązków szkolnych. W listopadzie 2016 r. uczennica zajęła I miejsce w konkursie Piosenki Patriotycznej. Podobnie było podczas konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Wołowie, gdzie również otrzymała najwyższy laur. W konkursie "Piosenka Zmieniająca Życie" w Lubiążu uczennica zajęła III miejsce. Talent wokalny Aleksandry prezentowany jest nie tylko podczas uroczystości szkolnych, ale także </span><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">podczas lokalnych wydarzeń, takie jak Festyn Charytatywny w Wołowie, Festyn Pszczelarski w Godzięcinie oraz festyny parafialne.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong>Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy im samych sukcesów! </strong><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-10-17T14:30:41+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Za-osiagniecia-i-zaangazowanie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dom-Dziecka-z-Wolowa-z-wizyta-w-Parlamencie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2614-akt.jpg Dom Dziecka z Wołowa z wizytą w Parlamencie Dom Dziecka z Wołowa z wizytą w Parlamencie <p>Wychowanki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie – Zuzanna Mikołajczyk i Martyna Trzaska pod opieką p. Magdaleny Wasilewskiej wygrały konkurs literacki pod hasłem „ Moja wymarzona rodzina”. Prace dziewcząt wywarły ogromne  wrażenie na jury, w których opisały swoje osobiste doświadczenia i przeżycia.</p> <p>Jako laureatki konkursu dziewczyny wygrały dwudniową wycieczkę do Warszawy. Podczas pobytu w stolicy odbyło się spotkanie integracyjne, wręczenie dyplomów, zwiedzanie Senatu i Sejmu, odwiedziny w Biurze rzecznika Praw Dziecka oraz gra miejska.</p> <p>Konkurs odbył się w ramach projektu FIO "Razem dla dziecka i rodziny", którego organizatorem była Fundacja Dziecko i Rodzina z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!</p> <p><img src="/files/image/22.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/12.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p> 2017-10-16T10:09:23+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dom-Dziecka-z-Wolowa-z-wizyta-w-Parlamencie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otrzymali-nagrody-i-podziekowania.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2613-akt.jpg Otrzymali nagrody i podziękowania Otrzymali nagrody i podziękowania <p>Wczoraj w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Maciej Nejman i wicestarosta Władysław Boczar wspólnie z Kazimierzem Pakulskim, przewodniczącym Rady Powiatu Wołowskiego podziękowali dyrektorom i nauczycielom za ich codzienne zaangażowanie. Ten czas swoimi występami uświetnili podopieczni ZPR i Magdalena Rojek. Pomocy przy organizacji akademii udzielił Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Podczas spotkania specjalne podziękowania otrzymała Krystyna Adaśko, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, która w poniedziałek podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzyma honorowy tytuł Profesora Oświaty. Gratulujemy!</p> <p><img src="/files/image/den1.JPG" alt="" width="415" height="276" /></p> <p><img src="/files/image/den2.JPG" alt="" width="415" height="276" /></p> <p><img src="/files/image/den3.JPG" alt="" width="415" height="276" /></p> <p><img src="/files/image/den4.JPG" alt="" width="415" height="276" /></p> <p><img src="/files/image/den5.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den6.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den7.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den8.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den9.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den10.JPG" alt="" width="415" height="276" /><img src="/files/image/den11.JPG" alt="" width="415" height="276" /></p> 2017-10-13T15:09:54+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otrzymali-nagrody-i-podziekowania.html Obwieszczenie <p><a href="/files/file/obwieszczenie3.pdf">Obwieszczenie</a></p> 2017-10-10T08:05:22+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2612-Obwieszczenie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szukaja-kandydatow-na-rodziny-zastepcze.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2611-akt.jpg Szukają kandydatów na rodziny zastępcze Szukają kandydatów na rodziny zastępcze <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 11px;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji: </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri;"> - rodziny zastępczej niezawodowej, </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri;"> - rodziny zastępczej zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri;"> - zawodowej specjalistycznej, </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: Calibri;"> - rodzinnego domu dziecka</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;">dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które w sytuacji braku możliwości zapewnienia mu właściwej opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych, nie ma możliwości zostać adoptowanym, a marzy o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo - wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby. </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong>JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?</strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:</span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego; </span></p> <p><span style="font-size: 11px;"> - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. </span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Osoby, które podejmują się zawodowo prowadzeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka otrzymują dodatkowo wynagrodzenie za pracę. Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne. Ponadto każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc m.in.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego czy radcy prawnego.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .</span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie</strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong>Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów</strong></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong>Tel. : 71-389-53-00 w.19</strong></span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> <span style="font-family: Calibri; font-size: small;"></span></strong><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/plakat_PCPR.jpg" alt="" width="415" height="586" /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></strong></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-10-10T15:21:49+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szukaja-kandydatow-na-rodziny-zastepcze.html Nowe legitymacje dla niepełnosprawnych <p><strong>Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje dla osób niepełnosprawnych przyznawane i wydawane są na nowych zasadach. Legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej.  Obowiązuje nowy wzór legitymacji w formie plastikowej karty, wielkości karty kredytowej.</strong></p> <p class="Textbody">Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd  wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.</p> <p class="Textbody">Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.</p> <p class="Heading2">Okres ważności</p> <p class="Textbody">Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.</p> <p class="Textbody">Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia br. zachowają ważność na czas w nich określony. Co ważne, nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe. Te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.</p> <p class="Standard"><strong>Z uwagi na trwający proces dostosowania nowego wzoru legitymacji osoba niepełnosprawna posiadająca ważną legitymację do czasu otrzymania nowej może posługiwać się nią. Osoba niepełnosprawna, która  nie posiada ważnej legitymacji, do czasu otrzymania nowej może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.</strong></p> <p class="Heading2">Nowy wzór</p> <p class="Textbody">W myśl nowych przepisów od 1 września zmienił się również wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowe legitymacje będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej. Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.</p> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard">Przygot. Małgorzata Tkaczyk – Przedodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</p> 2017-10-10T11:11:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-legitymacje-dla-niepelnosprawnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mamo-pracuj.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2609-akt.jpg Mamo pracuj Mamo pracuj <p><span style="font-size: 13px;">Chcesz wrócić do pracy, ale nie masz z kim zostawić swojego dziecka? Sprawdź, może ta propozycja cię zainteresuje.</span></p> <p><img src="/files/image/grafika_mamopracuj_1.jpg" alt="" width="800" height="1131" /></p> 2017-10-10T11:00:42+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mamo-pracuj.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mozesz-Wiecej-Niz-Myslisz.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2607-akt.jpg Możesz Więcej Niż Myślisz Możesz Więcej Niż Myślisz <p><strong> </strong>To pilotażowy program edukacyjny Coca‑Cola HBC Polska, który ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Program kierowany jest do osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które z różnych powodów  jednocześnie nie pracują i nie uczą się. Jeśli jesteś właśnie  taką osobą to zapraszamy do udziału. Wejdź  na stronę <a href="http://youthempowered.pl/warsztaty">http://youthempowered.pl/warsztaty</a> zapisz sie na warsztaty lub po prostu przyjdź 13.10.2017o godzinie 8.00  do Starostwa Powiatowego w Wołowie. Z pewnością nie pożałujesz, nie będzie to kolejny nudny wykład, tylko aktywna współpraca z doświadczonymi osobami, które pomogą Ci odkryć twoje atuty, zapewniamy również poczęstunek  i obiad.</p> <p>Program realizowany jest przez koalicję Partnerów, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie Semper Avanti, Fundacja Sempre a Frente oraz Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza. Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Na terenie powiatu realizację projektu wspierają: Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/MozeszWiecejNizMyslisz_pdf-1.jpg" alt="" width="450" height="318" /></p> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="194" height="124" bgcolor="white"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="2" height="7"> <tbody> <tr> <td><br /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> 2017-10-06T12:08:07+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mozesz-Wiecej-Niz-Myslisz.html Konsultacje programu współpracy na rok 2018 <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na podstawie uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konsultacje projektu „</strong><strong>Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cel konsultacji:</strong> poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Przedmiot konsultacji:</strong> projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:</strong> konsultacje rozpoczynają się z dniem 12 października 2017 r. i trwają do 27 października 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Forma konsultacji:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego <a href="/">www.powiatwolowski.pl</a>, w Biuletynie Informacji Publicznej <a href="http://bip.powiatwolowski.pl/">http://bip.powiatwolowski.pl</a> oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie przedmiotowego projektu.</p> <p style="text-align: justify;">2. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Wołowskiego w dniu 27 października 2017 r., godz. 17.00 Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;">Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 27 października 2017 r. na adres: <strong>Biuro Promocji i Współpracy</strong><strong>,</strong> Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a><span style="text-decoration: underline;">.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Za ostateczny termin otrzymania opinii i uwag uznaje się datę wpływu informacji do Starostwa Powiatowego, tj. dzień 27 października 2017 r. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 r.”</p> 2017-10-05T10:58:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konsultacje-programu-wspolpracy-na-rok-2018.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2605-Uwaga-silny-wiatr.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2605-akt.jpg Uwaga – silny wiatr Uwaga – silny wiatr <p><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie o drugim stopniu zagrożenia obowiązuje od jutra od godziny 7:30 do piątku do godziny 7:30. </span></span></p> <p><strong><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Orientacyjny przebieg:</span></span></strong><span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> Po południu, wieczorem i w pierwszej połowie nocy wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, miejscami do 110 km/h, z zachodu.</span></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-10-04T15:19:30+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2605-Uwaga-silny-wiatr.html Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r. <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż w dniu 8 września 2017 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 8/2017 zatwierdziła program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.,"</p> <p>Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:</p> <ul> <li>osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz</li> <li>dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia</li> </ul> <p><strong>zamieszkujące na terenie gminy Wińsko.</strong></p> <p>Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:</p> <ol> <li>w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),</li> </ol> <p>Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).</p> <ol> <li>w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).</li> </ol> <p>Wnioski w ramach programu można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku w PCPR Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 24,  56-100 Wołów.</p> <p>Treść programu dostępna na stronie internetowej Funduszu <a href="mailbox://C/Users/wykluczenie/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/9u741gai.default/Mail/pop3.wp.pl/www.pfron.org.pl">www.pfron.org.pl</a> w zakładce "O Funduszu" w podzakładce: „Programy i zadania PFRON”</p> 2017-10-03T10:26:08+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-2017-r.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2603-akt.png Dotacje na rozpoczęcie działalności Dotacje na rozpoczęcie działalności <p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption"> <div id="id_59d3335adf9a24750472406" class="text_exposed_root text_exposed">OSTATNIE WOLNE ŚRODKI !!!<br /><br /> Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:<br /><br /> - RPO " „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"><br />w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2017 roku.” Maksymalna wysokość dotacji wynosi 22 4000, 00 zł<br /><br />Wnioski należy składać w terminie od 02 - 16 października 2017 r. w siedzibie PUP w Wołowie lub w filii urzędu w Brzegu Dolnym.<br /><br /> Informujemy, że wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/dotacje_na_dzialalnosc_1.png" alt="" width="450" height="296" /></span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/dzotacje_na_dzialanosc_2.png" alt="" width="540" height="356" /><br /></span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"></div> <div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><br /></span></div> </span></span></p> 2017-10-03T08:52:30+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zczytani-w-Weselu-Narodowe-czytanie-w-Powiecie-Wolowskim.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2602-akt.jpg „Zaczytani w Weselu” – Narodowe czytanie w Powiecie Wołowskim „Zaczytani w Weselu” – Narodowe czytanie w Powiecie Wołowskim <p>27 września 2017 w ponad 2 tysiącach miast w Polsce odbywało się „Narodowe Czytanie” promowane przez Parę prezydencką. Wydarzenie, budzące dyskusję na temat kraju.</p> <p>Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne po raz kolejny włączyło się w ogólnopolską akcję. We współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych <br /> w Wołowie, narodowe czytanie zostało zorganizowane w Auli Zespołu Szkół Zawodowych. Do czytania zaproszeni zostali uczniowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu wołowskiego oraz uczniowie.</p> <p>Przybyłych gości powitały Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Centrum Edukacji oraz Pani Henryka Przybyłowicz –Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.  Następnie zebranym została zaprezentowana krótka historia „Wesela” i postacie występujące w dramacie, następnie  został odczytany fragment „Wesela” Wyspiańskiego. Uroczystego tonu wydarzeniu dodał występ zespołu „Mali Warzęgowianie”. Organizacją czytania ze strony Centrum zajęły się Panie Urszula Bajewicz i Justyna Drozd z Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie. <br /> Podczas poprzedniej edycji wspólnie czytano "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza w asyście włodarzy Gmin i Powiatu Wołowskiego oraz aktora Zbigniewa Walerysia, odtwórcy <br /> św. Pawła  w filmie „Quo Vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.</p> <p>Narodowe czytanie, to akcja ogólnopolska prowadzona od 2012 roku. Publiczne czytanie wybitnych polskich dzieł literackich ma na celu propagowanie polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa. Warto podkreślić dbałość o polskie tradycje, historię <br /> oraz pielęgnowanie i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę niezwykłą inicjatywę.</p> <p><em> </em></p> <p><em>Katarzyna Fęglerska-PCEiPPP w Wołowie</em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_1.JPG" alt="" width="450" height="301" /></em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_2.JPG" alt="" width="450" height="301" /></em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_3.JPG" alt="" width="450" height="301" /></em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_4.JPG" alt="" width="450" height="301" /></em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_5.JPG" alt="" width="450" height="301" /></em></p> <p> </p> <p><em><img src="/files/image/czytanie_6.JPG" alt="" width="450" height="301" /><br /></em></p> 2017-10-02T12:33:28+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zczytani-w-Weselu-Narodowe-czytanie-w-Powiecie-Wolowskim.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rondo-bedzie-przejezdne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2601-akt.jpg Rondo będzie przejezdne Rondo będzie przejezdne <p>Jak poinformował nas Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, dzisiaj na rondzie przy ul. Rawickiej i Garwolskiej w Wołowie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. <br /> Odcinek ulicy Garwolskiej od skrzyżowania z ul. Ludową w kierunku skrzyżowania z ulicą Objazdową zostanie otwarty dla ruchu.</p> <p> </p> <p><span>Inwestycja polegająca na przebudowaniu skrzyżowania ulic Rawicka – Garwolska i budowie ronda była realizowana przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ćwik” sc. T. Ćwik, J. Ćwik, K. Ćwik – Papadiuk – lider i PHU Tadeusz Ćwik z Wińska. Wartość zadania to 966 554,93 zł. W ramach przedsięwzięcia zostało także utworzone i przebudowane odwodnienie, oświetlenie drogowe i uzbrojenie. </span></p> <p> </p> <p><span><img src="/files/image/rondo3.JPG" alt="" width="415" height="276" /><br /></span></p> <p> </p> 2017-09-28T11:55:33+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rondo-bedzie-przejezdne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dla-pacjentow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2600-akt.jpg Informacja dla pacjentów Informacja dla pacjentów <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Od 1 października w powiecie wołowskim następuje zmiana lokalizacji przyjęć pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Prosimy o zapoznanie się z informacją przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">Do niedzieli 1 października do godziny 8:00 pacjentów przyjmować będzie jeszcze przychodnia Gemini Med przy ul. Trzebnickiej w Wołowie. Natomiast tego dnia od godziny 8:00 w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentów zacznie przyjmować szpital przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie. </span></strong>To ta placówka będzie teraz realizować kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Dyżurujący lekarz udziela porad:</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             w warunkach ambulatoryjnych,</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             telefonicznie.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             nagłego zachorowania;</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">•             gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-09-27T15:03:35+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dla-pacjentow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/KRWIODASTWO-i-KOMORKOMANIA.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2599-akt.jpg KRWIODASTWO i "KOMÓRKOMANIA" KRWIODASTWO i "KOMÓRKOMANIA" <p><img src="/files/image/AKCJA_krwi_i_komorkomania-1.jpg" alt="" width="540" height="382" /></p> 2017-09-26T10:10:05+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/KRWIODASTWO-i-KOMORKOMANIA.html