Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Transplantacja-Drugie-zycie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2463-akt.jpg Transplantacja – Drugie życie Transplantacja – Drugie życie <p>Ostatni dzień przed zimowymi feriami był bardzo pracowity dla uczniów Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w CKZiU w Wołowie zaangażowanych w krzewienie idei ratowania zdrowia i życia ludzi poprzez oddawanie narządów do transplantacji. W tym dniu w Auli szkoły odbyła się konferencja inaugurująca udział uczniów w kampanii „Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania”, na którą przybyli specjaliści z zakresu transplantacji, a także sami pacjenci – biorcy organów, przedstawiciele samorządu, zaproszenie goście oraz cała społeczność szkoły.</p> <p>Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać prelekcji doktor Doroty Kamińskiej, pracownika Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenia związane z przeszczepem zaprezentował również pan Krzysztof Machajek, pacjent po przeszczepie serca. Historię życia opowiedział również pan Jan Stępniak, pacjent po przeszczepie nerki, który w wieku 18 lat po 12 godzin dziennie był uwiązany do maszyny dializującej.</p> <p>Konferencję uświetniła również krótka prelekcja pana Starosty Macieja Nejmana, który wyraził swoją pełną aprobatę dla transplantacji występując w koszulce w Kampanii Drugie Życie i prezentując publiczności swoją kartę oświadczenia woli i kartę dawcy szpiku. Pan Starosta opowiedział również o działającej na terenie powiatu stacji dializ i ciężkim życiu osób chorych na przewlekłe zapalenie nerek, zachęcając przy tym zgromadzonych w imieniu swoim, a także obecnych na sali wicestarosty, Pana Władysława Boczara i burmistrza Pana Dariusza Chmury do wypełnienia oświadczeń i zarejestrowaniu się jako dawcy szpiku.</p> <p>Młodzież szkolna również miała swój czas na prezentację. Uczniowie Technikum przedstawili historię transplantacji w Polsce, fakty dotyczące ilości osób oczekujących na przeszczep i ilości dokonanych transplantacji, a także zaprezentowali informację o pobieraniu organów od dawców żywych i zmarłych. Uczniowie przedstawili  również pozytywne stanowisko kościoła katolickiego odnośnie transplantacji, czytując słowa Świętego Jana Pawła II.</p> <p>Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, przedstawicielom władzy powiatowej i gminnej, komendantom powiatowych jednostek straży, policji, stacji sanitarno-epidemiologicznej, kierownikom zakładów pracy, dyrektorom szkół powiatu wołwoskiego, nauczycielom i uczniom.</p> <p>Kampania Drugie życie ma na celu promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia, edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów, a także rozpowszechnianie oświadczeń woli. Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczepienie narządu. Umiera… nie z powodu braku leczenia, ale z powodu braku narządów do transplantacji. To efekt braku poparcia społecznego  i świadomości społeczeństwa, jak niewiele wystarczy zrobić, żeby ratować życie i zdrowie innych….</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/transplantacja_1_konf.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/transplantacja_3_konf.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/transplantacj_konf_4.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/transplantacj_2_konf.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2017-02-21T11:05:37+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Transplantacja-Drugie-zycie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-autorskie-z-Pania-Krystyna-Smigielska.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2462-akt.jpg Spotkanie autorskie z Panią Krystyną Śmigielską Spotkanie autorskie z Panią Krystyną Śmigielską <p>W lutym gościliśmy w murach wołowskiego "Kopernika" Panią Krystynę Śmigielską - pisarkę, autorkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, animatorkę kultury. Na scenie literackiej zadebiutowała w 2006 roku opowiadaniem „Zbieracz grzechów”. Napisała między innymi powieści: „Ty to głupia jesteś”, „Berżeretka bez przepisu” , „Kochanek Pani Grawerskiej”, „Węszący Renifer, czyli tydzień z ciocią Julią”, „Skarb z leśnego grobowca” oraz bajki dla najmłodszych czytelników: opowieści o lalce Tekli oraz historii pewnego chłopca i jego znajomości z wyimaginowanym przyjacielem Kwakiem. <br /> W swoich książkach autorka przygląda się relacjom międzyludzkim, wydobywając z codziennych wydarzeń prawdy rządzące naszym życiem, przyjaźnią oraz miłością. Powieści zamieszkują barwne postaci, z którymi czytelnik zaprzyjaźnia się i rozstaje bardzo niechętnie.</p> <p>W spotkanie bardzo chętnie zaangażowała się młodzież naszego Liceum. Fragment książki „Gotowe na zmiany” przedstawili Emilia Grablewska, Alicja Korona i Kamil Pobereźnik z kl. 3d. W dalszej części pozostali uczniowie również mogli wykazać się kreatywnością biorąc udział</p> <p>w zadaniach przygotowanych przez zaproszonego gościa. Na koniec Pani Śmigielska wystąpiła</p> <p>w monodramie pt. „Jaskółki”, po którym padło jeszcze wiele pytań od uczniów i nauczycieli. Zdecydowanie znakiem rozpoznawczym pisarki jest duże poczucie humoru i łatwy kontakt</p> <p>z publicznością. Dziękujemy za pouczające i ciekawe spotkanie.</p> <p> </p> <p>Ewelina Grzelakowska</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/spotkanie_autorskie.jpg" alt="" width="540" height="302" /></p> 2017-02-20T11:56:32+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-autorskie-z-Pania-Krystyna-Smigielska.html Zmiana dyżurów aptek – ważna informacja <p><strong>Z dniem 8 lutego 2017 roku została zamknięta Apteka Dr. Max przy ulicy Piłsudskiego 34 w Wołowie. </strong></p> <p>W związku z powyższym w dniach: 18 lutego, 19 lutego, 4 marca, 5 marca, 16 marca oraz 17 marca 2017 r. tj. w dniach, które zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego Nr XXX/143/16 z dnia 29 listopada 2016 roku były wyznaczone dniami dyżuru nocnego Apteki Dr. Max <strong>dyżur na terenie powiatu wołowskiego będzie pełniony tylko w Brzegu Dolnym!</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>-18.02.201 7r.- Apteka Lawendowa, ul. Zwycięstwa 9, tel. 71 319 09 21</p> <p>-19.02.2017 r.- Apteka Dolnobrzeska, ul. Kętrzyńskiego 1, tel. 71 383 14 03</p> <p>-04.03.2017 r.- Apteka Dolnobrzeska, ul Kętrzyńskiego 1, tel. 71 389 14 03</p> <p>-05.03.2017 r.- Apteka Witaminka, ul. Zwycięstwa 8, tel. 71 319 87 23</p> <p>-16.03.2017 r.- Apteka Dolnobrzeska, ul. Kętrzyńskiego 1, tel. 71 383 14 03</p> <p>-17.03.2017 r.- Apteka Witaminka, ul. Zwycięstwa 8, tel. 71 319 87 23</p> 2017-02-16T10:35:28+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zmiana-dyzurow-aptek-wazna-informacja.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zostan-Stypendysta-Programu-Marzenie-o-Nauce.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2460-akt.jpg Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” <p style="text-align: justify;"><strong>15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony <span style="text-decoration: underline;">ww.efc.edu.pl</span>. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.</p> <p style="text-align: justify;">Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).</p> <p style="text-align: justify;">W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><img src="/files/image/Zostan_Stypendysta_Programu_Marzenie_o_Nauce.jpg" alt="" width="540" height="255" /><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2017-02-16T08:38:00+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zostan-Stypendysta-Programu-Marzenie-o-Nauce.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uslugi-asystenckie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2458-akt.jpg Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami <p style="text-align: justify;">Mieszkańców powiatu wołowskiego, zainteresowanych pracą w charakterze asystenta albo potrzebujących wsparcia asystentów <strong>zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 lutego o godzinie 16.00 w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych 26)</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca” w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji: Fundacja „Promyk Słońca”, tel. 71 7950 951”</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/formularz_zgloszeniowy_son.docx">Formularz zgłoszeniowy</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/uslugi_asyst_son.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2017-02-16T07:38:42+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uslugi-asystenckie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowanie-akcji-Mogile-Pradziada-Ocal-od-Zapomnienia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2459-akt.jpg Podsumowanie akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia" Podsumowanie akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia" <p style="text-align: justify;">W dniach 01- 30 listopada 2016 roku zgodnie z tradycją Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie włączyło się do dolnośląskiej akcji RATOWANIE POLSKICH NEKROPOLII w ramach VII <em>akcji dolnośląskiej <strong>MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA</strong></em><em> </em>organizowanej pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przez Fundację Studio Wschód. Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest pani Grażyna Orłowska – Sądej, a koordynatorem powiatowym Danuta Haller - doradca metodyczny historii PODN w Wołowie. Uczestnikami akcji byli uczniowie oraz koordynatorzy szkolni, reprezentujący placówki oświatowe powiatu wołowskiego, a także Stowarzyszenie Kresowe <em>Podkamień</em>. Asumptem do działania, stała się życzliwość ofiarodawców, którzy odwiedzali cmentarze w Brzegu Dolnym, Wołowie i Moczydlnicy Klasztornej, gdzie uczniowie zbierali datki. Kwestowano również na terenie szkół i kościołów w Starym Wołowie, Krzydlinie Wielkiej, Głębowicach, Bożeniu oraz w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;">To już siódmy rok walki o ocalenie pamiątek naszej narodowej historii na Kresach .Akcja ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą, organizowana jest wspólnie z TVP Wrocław. Dla uczniów szkół powiatu wołowskiego jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu.</p> <p style="text-align: justify;">Większość wolontariuszy to potomkowie tych, którzy w połowie lat 40- tych, wysiedleni z Kresów, znaleźli swój dom na Dolnym Śląsku. Ci najstarsi chcą zazwyczaj wracać tam, gdzie przeżyli piekło w ostatnich latach wojny. Dziś młodzi ludzie są łącznikami z dawną ojczyzna pradziadów. Stali się również strażnikami rodzinnych grobów. Pierwsi po latach dotarli na ziemie przodków, odnaleźli opuszczone ponad 70 lat temu chaty i cmentarze oraz odmówili modlitwę w zrujnowanych świątyniach. Nie można porzucić grobów, które trzeba wydzierać z zarośli i niepamięci. Do kolejnych wypraw na Wschód nie trzeba nikogo zachęcać. Po każdej wyprawie w celu ratowania polskich cmentarzy na Kresach młodzież wraca do polski jakaś inna, odmieniona, bardziej dorosła i…. za rok chce pojechać znowu.</p> <p style="text-align: justify;">Wyjazd młodzieży na Ukrainę wymaga szczególnego przygotowania i organizacji. Wiążą się z tym także koszty. Dlatego też <strong>Dolnośląski Kurator Oświaty – </strong>Pan Roman Kowalczyk zwrócił się z prośbą do Polaków a szczególnie Dolnoślązaków o włączenie się do zbiórki poprzez ofiarowanie symbolicznej złotówki.</p> <p style="text-align: justify;">Akcja ta narodziła się z troski o tę niezwykłą, już zapomnianą krainę, która przez tyle lat była częścią naszej ojczyzny. To Dolnoślązacy pierwsi upomnieli się o pozostawione daleko od Polski groby swoich przodków</p> <p>Wszystkim Ofiarodawcom za wsparcie serdecznie dziękujemy. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy w stronę Dyrektorów szkół, Uczniów i szkolnych Koordynatorów, dzięki którym akcja 2016 udała się.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Placówki,  które włączyły się do akcji i prowadziły kwestę:</span></p> <ol> </ol><ol> <li>Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Adama  Mickiewicza w Brzegu Dolnym – koordynator szkolny  akcji: pani  E. Ksiażczyk;</li> <li>Szkoła  Podstawowa nr 5  im.  Marii Skłodowskiej – Curie   w  Brzegu Dolnym – koordynator  szkolny akcji  pani Joanna Kowalska;</li> <li>Szkoła  Podstawowa im.  Janusza  Korczaka w Krzydlinie Wielkiej koordynatorzy szkolni  akcji: panie: Renata Kawińska i Edyta Micewicz;</li> <li>Szkoła  Podstawowa im. Kornele  Makuszyńskiego  w Starym Wołowie – koordynatorzy szkolni akcji: panie:  A. Kopcza i D. Haller;</li> <li>Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz  im. J. Garniera w Głębowicach – koordynator szkolny pani Ewa Książczyk;</li> <li>Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie – koordynator szkolny  akcji pani K. Łuczak;</li> <li>Stowarzyszenie Kresowe <em>Podkamień</em><strong> –</strong> koordynator pan H. Bajewicz.</li> </ol> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_1.JPG" alt="" width="540" height="540" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_2.JPG" alt="" width="540" height="720" /></p> <p> </p> <p>Uczniowie z klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie podczas kwesty na Cmentarzu Komunalnym w Wołowie</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_3.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p> <p> </p> <p>Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz im. J. Garniera w Głębowicach z koordynatorem  szkolnym  panią Ewą Książczyk</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_4.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p> <p> </p> <p>Uczniowie ze Szkoły  Podstawowej im.  Janusza  Korczaka w Krzydlinie Wielkiej z koordynatorami szkolnymi   akcji: panią Renatą Kawińską i panią  Edytą Micewicz.</p> <p>Uczestnicy lekcji otwartej na temat: <em>Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia</em>.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_5.JPG" alt="" width="540" height="540" /></p> <p> </p> <p>Uczniowie ze Szkoły  Podstawowej im. Kornele  Makuszyńskiego  w Starym Wołowie koordynatorzy szkolni akcji: panie:  A. Kopcza i D. Haller</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/mogile_pradziada_6.JPG" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p>Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie wraz z koordynatorem  szkolnym   akcji  panią  K. Łuczak</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> Najgłębsze wyrazy szacunku i uznania składają: </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p> </p> <p><strong> </strong><strong>Krystyna Adaśko</strong></p> <p>Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji</p> <p>i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej</p> <p> </p> <p><strong>Danuta Haller </strong><strong> </strong><strong> </strong></p> <p>doradca metodyczny historii</p> <p>w PODN w Wołowie</p> <p>w Wołowie</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <ol> </ol><ol> </ol> 2017-02-16T07:45:50+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowanie-akcji-Mogile-Pradziada-Ocal-od-Zapomnienia.html „Aktywny Samorząd” <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  w 2017 roku.</strong></p> <p style="text-align: justify;">W ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:</p> <p style="text-align: justify;">Moduł I:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,</li> <li>Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,</li> <li>Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,</li> <li>Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,</li> <li>Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,</li> <li>Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,</li> <li>Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),</li> <li>Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>w szkole policealnej,</li> <li>w kolegium,</li> <li>w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),</li> </ul> <p style="text-align: justify;">a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.</p> <p style="text-align: justify;">Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.</li> <li>Modułu II:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li>dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),</li> <li>dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Nowe wnioski oraz terminy naboru w programie Aktywny Samorząd w roku 2017 Moduł II ogłoszone zostaną na stronie internetowej PCPR pod koniec lutego bieżącego roku.</p> <p style="text-align: justify;">Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html.</p> 2017-02-15T07:45:13+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2457-Aktywny-Samorzad.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Miedzypowiatowy-Turniej-Zimowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2456-akt.jpg Międzypowiatowy „Turniej Zimowy Międzypowiatowy „Turniej Zimowy <p>Po długich tygodniach, wypełnionych mozolną pracą i nauką, <em>nastały</em> wreszcie długo oczekiwane <em>ferie</em><em>. </em>Wolny czas można spożytkować na wiele ciekawych, aktywnych sposobów. Z myślą o młodzieży, Młodzieżowa Rada Gminy Wińsko zorganizowała „Turniej Zimowy” w piłkę halową.</p> <p>Turniej otworzył opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Wińsko Daniel Moczydłowski witając zawodników i kibiców, następnie przekazał głos przedstawicielom Rady Powiatu Wołowskiego, Wojciechowi Adamczakowi i Ryszardowi Mirytiukowi. Ryszard Mirytiuk był sędzią głównym.</p> <p>W wydarzeniu wzięło udział 10 drużyn z 3 powiatów. Zawodnicy w wieku 15-25 lat rozegrali 25 meczy. Zwyciężyła drużyna Coco Jambo z powiatu wołowskiego. Rywalizacja przebiegła w koleżeńskiej i sportowej atmosferze.</p> <p>Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom.</p> <p>Współorganizatorem zawodów był Powiat Wołowski.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/turniej_zimowy_1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/turniej_zimowy_2.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/turniej_zimowy_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/turniej_zimowy_4.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2017-02-13T10:53:51+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Miedzypowiatowy-Turniej-Zimowy.html Dotacje/Szkolenia /Staże <p>Zachęcamy do zapoznania się  z ofertą dotyczącą: dotacji/szkoleń/staży</p> <p><img src="/files/image/Dotacjeszkoleniastaz_RPOPOWER_2017.jpg" alt="" width="540" height="357" /></p> 2017-02-13T10:36:07+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/DotacjeSzkolenia-Staze.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2454-Pamietamy-o-korzeniach.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2454-akt.jpg Pamiętamy o korzeniach Pamiętamy o korzeniach <p>Pod koniec stycznia br. w Sycowie odbył się XIV Ogólnopolski Koncert Charytatywny na Rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie, zwany Galą Kresową. W tegorocznej edycji imprezy wzięły udział dwie organizacje pozarządowe naszego Powiatu - Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej "Kreda" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy i Białawy Małe. Głównym celem Gali jest wspieranie Polaków mieszkających na Kresach oraz promocja kultury kresowej. Działacze z terenu Powiatu Wołowskiego od lat aktywnie podejmują działania na rzecz rodaków na Wschodzie, dając tym samym wyraz pamięci o miejscach, skąd wywodzi się znaczna część mieszkańców naszego regionu.</p> <p><img src="/files/image/pamietamy_o_korzenaich.jpg" alt="" width="540" height="404" /></p> 2017-02-10T15:33:09+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2454-Pamietamy-o-korzeniach.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-na-polmetku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2452-akt.jpg Powiat na półmetku Powiat na półmetku <p style="text-align: justify;">„Analizując obietnice składane z tego miejsca o podobnym czasie w dwóch minionych latach, z satysfakcją stwierdziłem, że prawie wszystkie słowa zamieniły się w czyn i dzieło, które będzie służyć mieszkańcom” takimi słowami rozpoczął Starosta Wołowski Maciej Nejman  Spotkanie Noworoczne.  Jak co roku, w obecności kilkudziesięciu osób, samorządowców, przedstawicieli powiatowych instytucji, duchowieństwa, a także organizacji pozarządowych podsumowujemy miniony rok.  Tym razem było inaczej,  pochwaliliśmy się  osiągnięciami  z ostatnich dwóch lat działalności.</p> <p style="text-align: justify;">Powiat Wołowski może jest  i mały, ale z całą pewnością niesamowity. Nigdzie nie ma tylu wspaniałych, zdolnych i pracowitych ludzi. Społeczników, artystów i pasjonatów.</p> <p style="text-align: justify;">Aby uhonorować wieloletnią społeczną pracę, co roku Starosta Wołowski przyznaje Honorową Nagrodę „Kryształ Roku”. Poprzez wręczenie Kryształów samorząd powiatu chce wyrazić swoje uznanie i wdzięczność za aktywność, pasję i chęć działania oraz wspierania powiatu w codziennych działaniach. Nagrody te to również wyraz poparcia dla inicjatyw, które sprawiają, że  życie mieszkańców naszego powiatu jest ciekawsze, bogatsze i pozwala na samorealizację.</p> <p style="text-align: justify;">Tegorocznych wyróżnionych połączyła wspólna pasja, odwaga, ofiarność i bezinteresowność. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy jak ważną wolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Realizują one zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Wspomagają tym samym działalność wielu instytucji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><strong>Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Wielkiej</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za ofiarne działanie w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców Powiatu Wołowskiego. Szczególnie za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi oraz zaszczepiania w nich pasji, gotowości do poświęceń i ofiarności oraz przekazywaniu pożarniczego rzemiosła. Za niezwykłą zdolność do mobilizowania innych do pracy oraz za  wytrwałość  w byciu dla drugiego człowieka.</p> <p style="text-align: justify;">Za codzienne udowadnianie, że jesteście służbą profesjonalną, gotową do natychmiastowej pomocy, często z narażeniem życia.</p> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za aktywność, zaangażowanie i otwartość na współpracę z innymi, a przede wszystkim z Powiatem Wołowskim.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong><strong>Ochotnicza Straż Pożarna z Lubiąża</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za ofiarną służbę społeczeństwu, ratującą życie i zdrowie oraz chroniącą przed zagrożeniami. Za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowaną postawę w wykonywaniu trudnych zadań.</p> <p style="text-align: justify;">Za ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i nieustanną pracę nad sobą. Za codzienne udowadnianie, że jesteście służbą profesjonalną, gotową do natychmiastowej pomocy w skrajnych, ekstremalnych warunkach, często z narażeniem życia. Za umiejętność łączenia pasji, zamiłowanie, gotowość do poświęceń oraz profesjonalizm.</p> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za aktywność, zaangażowanie i otwartość na współpracę z innymi, a przede wszystkim z Powiatem Wołowskim, w każdej dziedzinie.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong><strong>Ochotnicza Straż Pożarna z Pełczyna</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej powinności na rzecz mieszkańców Powiatu Wołowskiego oraz za niesienie pomocy poszkodowanym. Za ofiarność i trud ponoszony przy wypełnianiu odpowiedzialnej służby strażaka. Za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowaną postawę w wykonywaniu trudnych zadań.</p> <p style="text-align: justify;">Za ofiarną służbę społeczeństwu, ratującą życie i zdrowie, chroniącą przed zagrożeniami oraz walkę z groźnymi żywiołami.</p> <p style="text-align: justify;">Wyróżnienie za aktywność, zaangażowanie i otwartość na współpracę z innymi.</p> <p style="text-align: justify;">Uroczystość umilił występ uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, Nikoli Pągowskiej.</p> <p style="text-align: justify;">Składamy serdeczne podziękowania  za pomoc w organizacji spotkania Wołowskiemu Ośrodkowi Kultury, Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne4.jpg" alt="" width="540" height="362" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne5.jpg" alt="" width="540" height="362" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne6.jpg" alt="" width="540" height="351" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne7.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne8.jpg" alt="" width="540" height="353" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne10.jpg" alt="" width="540" height="435" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne11.jpg" alt="" width="540" height="394" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/spotkanie_noworoczne_2017/noworoczne.jpg" alt="" width="540" height="371" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2017-02-10T09:39:45+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-na-polmetku.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-Radny-Powiatu-Wolowskieg.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2451-akt.jpg Nowy Radny Powiatu Wołowskiego Nowy Radny Powiatu Wołowskiego <p>W dniu 30.01.2017r., podczas 33 sesji Rady Powiatu Wołowskiego, miało miejsce złożenie ślubowania Pana Kazimierza Pakulskiego, obejmującego mandat radnego po śmierci Pani Teresy Maślanki. Pan Pakulski był Radnym Powiatu Wołowskiego w latach 2006-2010 oraz  2010-2014. Gratulujemy nowemu Radnemu i życzymy owocnej pracy na rzecz samorządu.</p> <p><img src="/files/image/Nowy_radny.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2017-02-07T07:55:48+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-Radny-Powiatu-Wolowskieg.html Doradztwo LGD "Kraina Łęgów Odrzański" <p>Zapraszamy do korzystania z usług doradztwa Lokalnej Grupy Działania "Kraina Łęgów Odrzański"</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/grafik_doradztwa-1.jpg" alt="" width="540" height="382" /></p> 2017-02-06T12:02:18+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Doradztwo-LGD-Kraina-Legow-Odrzanski.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kurs-pierwszej-pomocy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2449-akt.jpg Kurs pierwszej pomocy Kurs pierwszej pomocy <p>Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna jest pierwsza pomoc, czy jednak potrafimy jej udzielić?</p> <p>Właśnie nadarza się  okazja by zdobyc te jakże ważne umiejętności.</p> <p>Zapraszamy do udziału w kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez specjalistów.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/kursy_pierwszej_pomocy.jpg" alt="" width="540" height="770" /></p> 2017-02-03T15:14:16+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kurs-pierwszej-pomocy.html 33 sesja Rady Powiatu Wołowskiego <p>Zapraszamy do obejrzenia sesji Rady Powiatu Wołowskiego</p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=m5hGIu5mh3I&t=9s">Część 1 </a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=jevHtzkTCo8&t=6s">Część 2 </a></p> 2017-01-31T11:08:15+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/33-sesja-Rady-Powiatu-Wolowskiego.html Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego,  ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, którego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z obszarów rewitalizacji wskazanych w LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY WOŁÓW NA LATA 2015-2025.</strong></p> <p>Projekt będzie przygotowany i realizowany w partnerstwie, na postawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wołowskim a Partnerem/Partnerami spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.</p> <p> </p> <p>Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej.</p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_otwartego_naboru_Partnera_do_wspolnego_przy_gotowania_i_realizacji_projrktu.pdf">Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu</a></p> 2017-01-27T20:21:17+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/28aad84296113dfb8de6e998b9e4a191.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uczniowie-z-Technikum-nr-1-im-Tadeusza-Kosciuszki-na-praktyce-w-Irlandii.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2446-akt.jpg Uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na praktyce w Irlandii Uczniowie z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na praktyce w Irlandii <p><strong> </strong>Praktyki zawodowe są w obecnych czasach niezbędnym elementem procesu przygotowania przyszłych absolwentów techników do wykonywania zawodu, dlatego w celu umożliwienia naszym uczniom odnalezienia się na europejskim rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego bierze udział w projekcie w ramach programu "ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe". Kształcenie zawodowe za granicą ma na celu przygotować uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, do wykonywania pracy zawodowej i do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Młodzież jest także przygotowywana na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Nasi uczniowie będą mieć szansę zdobycia doświadczeń i sprawdzenia się w nowych warunkach uwzględniających konieczność posługiwania się językiem obcym oraz przyjrzeć się nowoczesnym metodom pracy i specjalistycznemu wyposażeniu. Partnerem naszego projektu została irlandzka firma "Your International Training ". Jest to prężnie funkcjonująca i rozwijająca się organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Uczestnikami projektu są uczniowie klas trzecich CKZiU technikum w zawodzie: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych. Praktyki zagraniczne w Irlandii są organizowane w wymiarze czterech tygodni na jedną grupę szkoleniową. Łączna liczba osób wyjeżdżających to 75 uczniów. Praktyki będą realizowane w latach : 2016/2017 i 2017/2018. Ewa Nowak- nauczyciel CKZiU w Wołowie.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/irlandia_1.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/irlandia_2.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> 2017-01-27T10:36:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uczniowie-z-Technikum-nr-1-im-Tadeusza-Kosciuszki-na-praktyce-w-Irlandii.html Program wyrównywania różnic między regionami III <p>Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku”. Zgodnie z nimi w 2017 roku będą realizowane następujące obszary:</p> <p>-  <strong>obszar B </strong>– likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, <br /> -  <strong>obszar C</strong> – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, <br /> -  <strong>obszar D </strong>– likwidacja barier transportowych, <br /> -  <strong>obszar E</strong> – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, <br /> -  <strong>obszar F </strong>– tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, <br /> -  <strong>obszar G </strong>– skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. <br /> <br /> Warunki brzegowe obowiązujące w 2017 r. określają następujące kwoty maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON dla poszczególnych obszarów (w zależności od intensywności pomocy dla danego podregionu): <br /> -  dla <strong><span style="text-decoration: underline;">obszaru B</span> </strong>– do 150.000,00 zł na każdy projekt <strong>(50%),</strong><br /> -  dla <strong><span style="text-decoration: underline;">obszaru C</span></strong> – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku <strong>(45%),</strong><br /> -  dla <strong><span style="text-decoration: underline;">obszaru D:</span></strong> intensywność pomocy,</p> <p>1)w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej -<strong> (80%) </strong></p> <p>2)w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych <strong>(70%):</strong> <br /> -  do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, <br /> -  do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, <br /> -  do 250.000,00 zł dla autobusów; <br /> - dla <strong><span style="text-decoration: underline;">obszaru E</span></strong> – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych <strong>(15%),</strong><br /> - dla <strong><span style="text-decoration: underline;">obszaru F</span> </strong>– do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu. <br /> <br /> Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory wniosków są dostępne na witrynie internetowej PFRON – <a href="http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html">http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html</a><br /> Wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów<br /> -  <strong>od 01 grudnia 2016 roku do 15 lutego 2017 roku </strong>dla wniosków dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.</p> <p><strong>-  od 1 grudnia 2016 roku do 30 października 2017 roku </strong>dla wniosków dotyczących obszarów E programu.</p> <p>PCPR</p> 2017-01-27T08:49:59+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2445-Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Memorial-szachowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2444-akt.jpg Memoriał szachowy Memoriał szachowy <p>Jak co roku Wołowski Klub Szachowy był organizatorem turnieju szachowego poświęconego pamięci Jerzego Skopowskiego, wołowskiego szachisty. 14 stycznia Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Wołowie po raz kolejny gościła zawodników z całego powiatu.</p> <p>W rozgrywakach wzięło udział 18 graczy, na czele  z mistrzem FIDE Filipem Cukorwskim. Filip na przełomie roku brał udział w memoriale im. Ludwika Zamenhofa zajmując zaszczytne III miejsce. Udział w zawodach wziął także Kamil Nowak, kolejny szachista z powiatu wołowskiego, mający na swoim koncie wygrane z arcymistrzami, będący w kadrze narodowej juniorów. Turniej rozgrywany był na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim, tempem 15mn./zaw.</p> <p>Nad sprawami organizacyjnymi czuwali Janusz Banaszkiewicz oraz Arkadiusz Opała. Sędzią głównym zawodów był Paweł Czarny.</p> <p>Kryształowy puchar oraz nagrodę rzeczową zadobył Filip Cukrowski zdobywając 6,5 pkt.</p> <p>Wśród juniorów 1 miejsce zdobył Filip Nowak zdobywając 4 pkt.</p> <p>Nagrodzony został także najstarszy uczestnik turnieju - Pan Stanosław Cichocki, który zdobył 3 pkt.</p> <p>Do zobaczenia za rok!</p> <p><img src="/files/image/Memorial_szachowy.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p> 2017-01-20T15:30:34+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Memorial-szachowy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2443-Magia-Koled.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2443-akt.jpg Magia Kolęd Magia Kolęd <p><strong> </strong></p> <p>Boże Narodzenie to wyjątkowy czas radości, spotkań z bliskimi, odpoczynku i śpiewania kolęd. Tak też było w styczniu, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, które rozbrzmiewało kolędami w różnych językach. W tegorocznej, siódmej już edycji „Magii kolęd i pastorałek”, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, wystąpiły reprezentacje jedenastu placówek. Wydarzenie otworzyła Dyrektor PCE i PPP w Wołowie Pani Krystyna Adaśko. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawiciela Powiatu Wołowskiego w osobie pana Wicestarosty Władysława Boczara. Świąteczny nastrój wprowadził Eryk Wysopal, uczeń Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, śpiewając własną aranżację kolędy „Mizerna cicha”. Następnie wystąpiły przedszkolaki z wołowskiego „Słoneczka”, po nich uczniowie ze Szkół Podstawowych: im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie, Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie, Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wołowie. Gimnazjalistów reprezentowało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym oraz Dwujęzyczne Niepubliczne Gimnazjum w Wołowie. Na zakończenie wystąpili uczniowie szkół średnich - Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Wiodącym językiem był jak co roku angielski, ale nie zabrakło również kolęd w języku niemieckim i polskim. Wszyscy uczestnicy mieli wyśmienitą okazję posłuchać zarówno tradycyjnych kolęd w znanych aranżacjach, jak i w nowoczesnych rockowych wersjach. Każdy zespół otrzymał upominek, natomiast dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek Powiatu Wołowskiego podziękowania za zaangażowanie i czynny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Na zakończenie wszyscy razem, głośno i radośnie zaśpiewali przepiękną pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”. Serdecznie dziękujemy uczniowi Technikum nr 1 im. T. Kościuszki Jakuba Kociemby, który profesjonalnie obsługiwał nagłośnienie podczas koncertu. Siły w pokonywaniu trudności, energii w dążeniu do celu, mądrych decyzji, owocnych działań, serdecznych ludzi wokół, a w duszy ciepła i miłości w Nowym Roku życzy Ewa Nowak - doradca metodyczny języków obcych.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/magia_koled_1.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/magia_koled.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/magia_koled_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/magia_koled_3.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> 2017-01-20T10:22:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2443-Magia-Koled.html