Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nauczycielskie-doksztalcanie-w-Portugalii.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2784-akt.jpg Nauczycielskie dokształcanie w Portugalii Nauczycielskie dokształcanie w Portugalii <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">W ramach Programu Erasmus + „Mobilność kadry nauczycielskiej” nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wyjechały w terminie od 7 do 14 kwietnia 2018r do Portugalii, aby w wielokulturowej grupie szkoleniowej zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu mowy ciała, relaksacji w szkole na każdym poziomie nauczania, trudnych zachowań w środowisku szkolnym, zmianie nastawienia uczniów do nauki i polepszeniu relacji nauczyciel – uczeń. W szkoleniu „The power of Body Language and Relaxation Techniques in school context” uczestniczyli nauczyciele ze Słowenii, Włoch, Niemiec, Czech i oczywiście 2 przedstawicielki Polski. Łącznie grupa liczyła tylko 10 osób, co sprzyjało efektywnemu przeprowadzeniu różnorodnych ćwiczeń na warsztatach, wymianie doświadczeń, a także integracji grupy. Szkolenie zostało zorganizowane przez MEIO Training Center w Alcanede, a uczestnicy zostali zakwaterowani w starym, pięknym domu, w którym jednocześnie odbywały się szkolenia, warsztaty, zabawy integracyjne, wspólne biesiadowanie podczas śniadania, lanchu i obiadu.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Głównym celem prowadzonego w ramach Erasmus + kursu było rozwijanie odpowiednich kompetencji uczestników szkolenia do kierowania uczniów na ścieżkę rozwoju osobistego, ponieważ rozwój osobisty jest kluczową koncepcją w edukacji w dzisiejszym społeczeństwie. Obejmuje specjalną podróż od marzeń i pasji do celów i umiejętności. Dla nas, nauczycieli, istotne jest posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na ten temat. Problemy poruszane na kursie dotyczyły właśnie rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, inteligencji duchowej, samowiedzy, umiejętności osobistych, umiejętności interpersonalnych, przywództwa, kreatywności, zarządzania przyszłością, metodologii empirycznej, psychologii w edukacji i motywacji.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Kurs prowadzony był w języku angielskim, co znacznie wpłynęło na rozwój kompetencji językowych nauczycieli. W trakcie szkolenia nauczyciele mieli możliwość poznać systemy edukacyjne krajów innych uczestników mobilności, jak również organizacji przyjmującej dzięki wizycie w portugalskiej szkole. Zajęcia podczas kursu były tak intensywne, że nie było chwili na nudę i leniuchowanie. Kurs prowadzony był przede wszystkim metodami aktywnymi, takimi jak warsztaty – zajęcia w grupach, odgrywanie ról, burza mózgów, gry edukacyjne.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Jednym z elementów wyjazdu było poznanie historii, tradycji, kultury i zwyczajów Portugalii. Uczestnicy mieli możliwość zasmakowania tradycyjnych portugalskich potraw oraz wyśmienitych regionalnych deserów. Po intensywnych szkoleniach, odbywały się pouczające wycieczki ukazujące piękno portugalskiej ziemi. Odwiedziliśmy piękne miejsca, takie jak Obidos, Nazare, Lizbonę, Santarem i Fatimę..</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Szkolenie zostało zakończone uroczystą kolacją przy muzyce Fado oraz rozdaniem certyfikatów. Czas spędzony w Portugalii na długo pozostanie we wspomnieniach uczestników, a wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu będą wykorzystywane nieustannie. I na pewno tą wiedzą i umiejętnościami już w najbliższym czasie podzielimy się z innymi nauczycielami.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/Portugalia_2.jpg" alt="" width="500" height="280" /><br /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Izabela Michońska</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Mariola Fyda</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p style="padding-left: 30px;"> </p> 2018-04-23T08:24:13+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nauczycielskie-doksztalcanie-w-Portugalii.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prezentacja-w-Miekini.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2782-akt.jpg Prezentacja w Miękini Prezentacja w Miękini <p><span style="font-size: 13px;">12 kwietnia w Miękini odbyło się spotkanie, podczas którego omówiony został projekt wykonania tunelu pod nasypem kolejowym w ciągu budowanej obwodnicy Miękini będącej łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340. </span><br /><span style="font-size: 13px;"> Inwestycja została podzielona na cztery etapy: budowa odcinka Brzeg Dolny-Zabór Wielki wraz z mostem na Odrze, budowa odcinka obwodnicy Miękini, Brzegu Dolnego i budowa ronda w m...iejscowości Bukowice na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 340.</span><br /><span style="font-size: 13px;"> Tunel pod nasypem to zamknięta żelbetowa skrzynka, która wykonana jest na wcześniej przygotowanej płycie startowej. Następnie jest ona siłownikami przeciskana pod nasypem kolejowym. W ciągu dnia konstrukcja może przesunąć się o 70 centymetrów. </span><br /><span style="font-size: 13px;"> Organizatorem spotkania była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele firm budowlanych oraz samorządowcy z okolicznych gmin.</span><br /><span style="font-size: 13px;"> Na zdjęciu od lewej: Wiceburmistrz Wołowa Jacek Włosek, dyrektor DSDiK Leszek Loch oraz Starosta Wołowski Maciej Nejman.</span></p> <p><img src="/files/image/www_emilia/prezentacja_w_miekini.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> 2018-04-17T13:11:44+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prezentacja-w-Miekini.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-fotelu-wlodarza.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2781-akt.jpg W fotelu włodarza W fotelu włodarza <p><span style="font-size: 13px;">Starostwo Powiatowe w Wołowie odwiedzili najmłodsi mieszkańcy - przedszkolaki z Przedszkola "Słoneczko" w Wołowie. Po wysłuchaniu ciekawostek o historii zamku i pokolorowaniu rysunków przedstawiających Zamek Piastowski, dzieci odwiedziły gabinet wicestarosty Władysława Boczara, gdzie mogły usiąść w fotelu włodarza. Dzieci odwiedziły wydział komunikacji, nieruchomości i geodezji. Najwięcej emocji wzbudziła jednak wizyta na wieży zamku i przejazd windą. Każdy maluch dostał od nas kamizelkę odblaskową i łakocie. Dziękujemy za wizytę!</span></p> 2018-04-17T13:10:18+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-fotelu-wlodarza.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Obnizamy-ceny-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2753-akt.jpg Obniżamy ceny nieruchomości Obniżamy ceny nieruchomości <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">Starosta Wołowski posiada na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi, zlokalizowaną w Krzydlinie Małej, gm. Wołów.</span></strong><br /><span style="font-size: 11px;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w granicach działki gruntu nr 192, AM-4, o powierzchni 0,2267 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (MNR/11).</span><br /><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cena według operatu szacunkowego wynosiła <span style="text-decoration: line-through;">77 100,00 zł netto</span>,<span style="color: #ff0000; font-size: 13px;"> <strong>obecnie cena została obniżona do kwoty 65.535,00 zł netto.</strong></span></span><br /><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Szczegółowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój nr 27, telefon kontaktowy: 71 380 59 45.</span><br /><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości na sprzedaż na stronie powiatu w zakładce <a href="http://www.powiatwolowski.pl/Nieruchomosci-przetargi.html">Nieruchomości – Przetargi</a>.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><span style="font-size: 11px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/Krzydlina_Mala_mapa1.jpg" alt="" width="550" height="446" /><br /></span></p> 2018-03-16T12:25:43+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Obnizamy-ceny-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2780-akt.jpg Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 10 kwietnia 2018 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu<strong> ogłasza nabór</strong> przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, <strong>do udziału w pracach Komisji konkursowej do opiniowania ofert</strong> zgłoszonych w ww. konkursie.</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;"><br /> 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24 k.p.a.).</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">Zadania Komisji konkursowej:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.</li> <li>Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. </li> <li>Rekomendowanie ofert do dofinansowania Zarządowi Powiatu Wołowskiemu.</li> </ol> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie <br /> z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – kultura-sport-2018”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.<br /> w terminie: <strong>20.04.2018 roku, do godz. 15.45.</strong></p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45</p> <p class="NormalnyWeb1" style="text-align: justify;">b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.</p> <p style="text-align: justify;">Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/formularz_zgloszeniowy_2018_komisja.docx">Formularz zgłoszeniowy </a></p> 2018-04-10T12:17:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2779-Otwarty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2779-akt.jpg Otwarty konkurs ofert Otwarty konkurs ofert <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego, na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w związku z uchwałą nr XLI/210/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">ogłasza z dniem 10 kwietnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa powyżej, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:</p> <p style="text-align: justify;">a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</p> <p style="text-align: justify;">b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w lit. a), wobec organu administracji publicznej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>I. Rodzaje zadań</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- promocja kreatywnych i aktywizujących form rekreacji dzieci, młodzieży i osób starszych,</p> <p style="text-align: justify;">- organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,</p> <p style="text-align: justify;">- organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,</p> <p style="text-align: justify;">-  wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum powiatowym</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. kultury:</strong></p> <p style="text-align: justify;">-   organizacja festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Powiatu Wołowskiego,</p> <p style="text-align: justify;">-    inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną<br />i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu oraz jego mieszkańców, a także kreowaniem postaw patriotycznych i budowaniem szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego,</p> <p style="text-align: justify;">-    organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechniania wiedzy o Powiecie Wołowskim,</p> <p style="text-align: justify;">-      wspieranie działalności, prezentacji i promocji lokalnych artystów i lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznacza dotacje w łącznej wysokości do 12 500 zł, w tym na zadania z zakresu:</p> <p style="text-align: justify;">- upowszechniania kultury fizycznej i sportu: do 2500 zł</p> <p style="text-align: justify;">- kultury: do 10 000 zł</p> <p style="text-align: justify;">2. W roku 2017 Zarząd Powiatu Wołowskiego przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 19 989,65 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 4 997,80 zł, kultury: 14 991,85 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>III. Zasady przyznawania dotacji </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.</p> <p style="text-align: justify;">2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie także do przedłożenia korekty kosztorysu i harmonogramu.</p> <p style="text-align: justify;">3. Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2,  gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</p> <p style="text-align: justify;">4. Dotacja nie może być przekazana na zadanie realizowane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zadań objętym niniejszym konkursem. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.</p> <p style="text-align: justify;">5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:</p> <p style="text-align: justify;">-        bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego</p> <p style="text-align: justify;">-       racjonalne i efektywne,</p> <p style="text-align: justify;">-       uwzględnione w budżecie zadania,</p> <p style="text-align: justify;">-       faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt IV ust.1,</p> <p style="text-align: justify;">-        udokumentowane dowodami księgowymi,</p> <p style="text-align: justify;">6. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 10% całkowitej wartości zadania, przy czym wkład własny finansowy minimum 5% całkowitej wartości zadania.<br />Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych lub prywatnych, wpłat i opłat adresatów) oraz jako wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji), przy czym wniesiony wkład osobowy należy udokumentować określając ilość godzin, stawkę godzinową. Jeżeli wkład osobowy dotyczy kilku osób, należy go udokumentować dla każdej osoby odrębnie.</p> <p style="text-align: justify;">7. W przypadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:</p> <p style="text-align: justify;">- Sposób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia przez członka organizacji bądź wolontariusza, muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</p> <p style="text-align: justify;">- Wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania.</p> <p style="text-align: justify;">- Jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji lub wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 17 zł za jedna godzinę świadczenia.</p> <p style="text-align: justify;">- Członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy  o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych pracą społeczną bądź wolontariatem w godzinach swojej pracy.</p> <p style="text-align: justify;">- Rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającego wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.</p> <p style="text-align: justify;">8.Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.</p> <p style="text-align: justify;">9.Nie przewiduje się dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.</p> <p style="text-align: justify;">10.  W przypadku przyznanej dotacji niższej niż wnioskowana, zadeklarowany procentowy wkład własny w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10% swojej pierwotnej wartości.</p> <p style="text-align: justify;">11.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>IV. Termin i warunki realizacji zadania </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">1. Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 20.05.2018 r. do 31.12.2018 r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;">2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. O wszelkich zmianach w realizacji zadania należy niezwłocznie informować pisemnie Zarząd Powiatu Wołowskiego celem zawarcia, w przypadku zgody Zarządu Powiatu Wołowskiego, aneksu do umowy. Zmiany nie mogą w istotny sposób zmieniać zakładanych celów i zakresu zadania.</p> <p style="text-align: justify;">3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wołowskiego</p> <p style="text-align: justify;">4. Środki finansowe przyznane uprawnionemu, w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na:</p> <p style="text-align: justify;">-zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3500 zł,</p> <p style="text-align: justify;">-nagrody pieniężne,pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,</p> <p style="text-align: justify;">-koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania</p> <p style="text-align: justify;">-,pokrywanie opłat z tytułu kar,zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,</p> <p style="text-align: justify;">-działalność polityczną, religijną i gospodarczą,</p> <p style="text-align: justify;">-wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,</p> <p style="text-align: justify;">-prace remontowe i budowlane,</p> <p style="text-align: justify;">-pokrycie kosztów utrzymania biura,</p> <p style="text-align: justify;">- zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">5.Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną uznane za zasadne, gdy:</p> <p style="text-align: justify;">-zostały uwzględnione w kosztorysie zadania, a ewentualne różnice kwot zgodne są z zapisami w umowie i załączniku (-ach) do niej,</p> <p style="text-align: justify;">-związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne,</p> <p style="text-align: justify;">- zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,</p> <p style="text-align: justify;">- zostały poniesione w okresie zgodnym z zapisem w umowie,</p> <p style="text-align: justify;">- poparte są właściwymi dokumentami księgowymi (faktury opisane zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395), umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">6. Koszty kwalifikują się do dofinansowania  pod warunkiem, że:</p> <p style="text-align: justify;">1) nie zawierają kosztów pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych,</p> <p style="text-align: justify;">2) nie są finansowane z innych źródeł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>V. Termin i warunki składania ofert </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 04.05.2018 r. do godziny 15.45 w biurze podawczym (pok. nr 5</strong>) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane).</p> <p style="text-align: justify;">2. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie, potwierdzona pieczęcią wpływu.</p> <p style="text-align: justify;">3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań powiatu w 2018 r." z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania, tj. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu lub kultura. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.</p> <p style="text-align: justify;">4. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez upoważnione osoby (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję; należy wypełnić wszystkie pola oferty, w przypadku pól, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy".</p> <p style="text-align: justify;">5. Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone. Oferty nie podlegają uzupełnieniom oraz korektom.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">1. Wybór ofert nastąpi do dnia 19 maja 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;">2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:</p> <p style="text-align: justify;">-        sporządzona jest na obowiązującym formularzu wniosku,</p> <p style="text-align: justify;">-        została złożona w terminie wyznaczonym,</p> <p style="text-align: justify;">-        złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,</p> <p style="text-align: justify;">-        zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,</p> <p style="text-align: justify;">-        termin realizacji zadania jest zgodny z ogłoszeniem,</p> <p style="text-align: justify;">-        wypełnione są wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy"),</p> <p style="text-align: justify;">-        wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt III ust. 6,</p> <p style="text-align: justify;">-        złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,</p> <p style="text-align: justify;">-        opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób</p> <p style="text-align: justify;">-        oferty, których przedmiotem będzie prowadzenie działań z dziećmi i młodzieżą, powinny posiadać oświadczenie, że osoby zatrudnione w projekcie nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Oświadczenie powinno być zawarte w katalogu oświadczeń w ofercie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">3. Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="623"> <tbody> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>Lp.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>Kryteria</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p><strong>Punkty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>1.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasadność i charakter podejmowanych działań)</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-20</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>2</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>charakter i zasięg oddziaływania, w tym liczba osób korzystających bezpośrednio z zadania</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-20</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>3.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>4</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, zaangażowanie członków i wolontariuszy</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>5.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>rzetelny budżet (rodzaj i celowość planowanych kosztów, czytelność kalkulacji, koszt projektu)</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-30</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>6.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.</p> <p style="text-align: justify;">4. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;">5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.</p> <p style="text-align: justify;">6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;">7. Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest:</p> <p style="text-align: justify;">–   Magdalena Górak-Kaleta, e-mail: promocja@powiatwolowski.pl , tel. (71) 380 59 55</p> 2018-04-10T11:52:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2779-Otwarty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Progi-wibracyjne-na-drodze-powiatowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2778-akt.jpg Progi wibracyjne na drodze powiatowej Progi wibracyjne na drodze powiatowej <p><span style="font-size: 13px;">Zostały zakończone prace przy wykonaniu progów wibracyjnych na drodze powiatowej nr 1289D, ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie. Progi zostały umiejscowione przy dojeździe do przejścia dla pieszych oznakowanego znakami D-6 i pasami P-10. Efekt powstający po najechaniu na pasy w postaci wibracji i hałasu ma na celu informowanie kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności i przepisowej prędkości. Wykonane progi powinny skutecznie poprawić bezpieczeństwo pieszych.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/pasy_wibracyjne.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /></span></p> <p> </p> 2018-04-10T09:18:43+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Progi-wibracyjne-na-drodze-powiatowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Porzadkujemy-teren-przy-trasie-rowerowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2774-akt.jpg Porządkujemy teren przy trasie rowerowej Porządkujemy teren przy trasie rowerowej <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong>Powiat jako właściciel nieruchomości sąsiadujących z obecnie budowaną ścieżką rowerową do Mojęcic przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie, wykonuje prace porządkowe terenu o łącznej powierzchni 1.8816 ha.</strong> </span></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/www_emilia/zaulek_3.JPG" alt="" width="500" height="333" /></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Prace mają związek z planowaną sprzedażą tych nieruchomości, by zwiększyć zainteresowanie nią nimi potencjalnych nabywców. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lecz nie jest wykluczona zmiana jego przeznaczenia w części lub w całości na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Warto przy tym dodać, że Skarb Państwa, którego w powiecie reprezentuje Starosta Wołowski, przekazał w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołów nieruchomości wchodzące w skład budowanej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 22.6497 ha, których wartość wyniosła 884.682 zł.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/zaulek_2.JPG" alt="" width="500" height="333" /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/zaulek_1.JPG" alt="" width="500" height="145" /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/zaulek_4.JPG" alt="" width="500" height="199" /><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-04-06T13:25:15+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Porzadkujemy-teren-przy-trasie-rowerowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mobilnosc-kadry-nauczycielskiej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2773-akt.png Mobilność kadry nauczycielskiej Mobilność kadry nauczycielskiej <p><span style="font-size: 13px;">Każdy nauczyciel rozpoczynając swoją ścieżkę kariery zawodowej w tym zawodzie jest świadomy, iż ukończone studia nie będą ostatnim etapem procesu nauczania, a wprost przeciwnie, to dopiero po studiach zaczyna się nasze kształcenie praktyczne. Musimy nadążać za zmianami w oświacie, poszerzać swoją wiedzę merytoryczną, poznawać nowe i nowoczesne metody i techniki wykorzystywane z pracy z uczniem, zdobywać nowe umiejętności, krótko mówiąc, nie możemy usiąść i cieszyć się dyplomem studiów - musimy kształcić się nieustannie, aby praca z uczniem przynosiła wymierne efekty. Kształcimy się całe życie nauczycielskie. I ciekawe formy kształcenia oferuje nauczycielom Program Erasmus + w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ten w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział pracowników szkoły w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których nauczyciele podnoszą własne kompetencje zawodowe. I z takich możliwości korzystają również nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, którzy od 2016 roku uczestniczą w szkoleniach w ramach Programu Erasmus +. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Celem szkolnego projektu w odniesieniu do kadry pedagogicznej jest podniesienie jej kwalifikacji poprzez udział w tygodniowych szkoleniach w Niemczech, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii oraz na Cyprze. Szkolenia te pozwolą nauczycielom poznać nowe, ciekawe metody kształcenia i pracy z uczniem, a także możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych tak ważnych w dalszej edukacji i na rynku pracy. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele zdobędą nowe doświadczenia zawodowe, podniosą istniejące i nabędą nowe kompetencje zawodowe, ale także społeczne i kulturowe, takie jak mobilność, elastyczność, umiejętność funkcjonowania w grupie i w środowisku wielokulturowym. Możliwość udziału nauczycieli w kursach poza granicami kraju znacznie podniesie atrakcyjność kształcenia i ofertę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a przede wszystkim będzie mieć wpływ na podniesienie jakości kształcenia Udział w wyjazdach i szkoleniach w innych częściach Europy pozwoli też nauczycielom poczuć się częścią wspólnoty, pozwoli na wymianę doświadczeń, skorzystania z rozwiązań stosowanych w szkolnictwie w innych krajach, pozwoli na poznanie kultury krajów partnerskich, kultury lokalnej regionu, poznanie zwyczajów, tradycji i mentalności. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Warto podkreślić, że językiem komunikacji pomiędzy partnerami będzie głównie język angielski i język niemiecki, dlatego uczestnicy projektu rozwiną swoje kompetencje językowe w zakresie komunikowania się, ale także poszerzą zasób leksykalny z zakresu wybranych dziedzin nauki. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">I na kolejne szkolenie w ramach realizacji Programu Erasmus + w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjeżdżają w terminie od 07.04.2018r do 14.04.2018r nauczycielki CKZiU– Pani Mariola Fyda i Pani Izabela Michońska. Szkolenie realizowane będzie w Portugalii w Santarem przez firmę MEIO ERASMUS+. Temat szkolenia: „The power of Body Language and Relaxation Techniques in school context” </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Cele szkolenia związane są przede wszystkim poprawą komunikacji w relacji uczeń – nauczyciel, lepsze zrozumienie drogi komunikacji, znaczenie języka ciała, poprawienia relacji międzyludzkich, stworzenia atmosfery, w której unika się konfliktów. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dzięki szkoleniu nauczycielki będą mogły nauczyć się wykorzystywać nowe narzędzia relaksacyjne i medytacyjne i wnieść je do szkolnego życia. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Szczegółowa tematyka szkolenia dotyczyć będzie:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">1. Siedem podstawowych emocji twarzy (szczęście, smutek, strach, złość, wstręt, pogarda i zdziwienie)</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">2. Zachowania związane z każdą emocją</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">3. Znaczenie ruchów ciała (chłonność, zaufanie, zainteresowania, komfort, jakość relacji)</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">4. Dlaczego ludzie kłamią? Motywacje i rodzaje kłamstw</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w środowisku szkolnym</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">6. Jak przyczynić się do lepszych relacji między dziećmi i dorosłymi w szkole</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">7. Techniki relaksacyjne - Medytacja w różnym wieku – jakie cele ma osiągnąć medytacja w każdym wieku?</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">8. Co możemy zrobić i jak możemy poprawić nastawienie uczniów w szkole – kreatywność</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Wyjeżdżamy na szkolenia zagraniczne aby poszerzać swój warsztat pracy, podnosić kwalifikacje, ale także promować naszą dużą i małą ojczyznę. Zabieramy ze sobą flagę Polski i flagę Wołowa, aby móc godnie reprezentować nasze miasto i kraj, a po powrocie zapraszamy nauczycieli na spotkanie w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, na którym podzielimy się zdobytą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i wrażeniami ze szkolenia i pobytu w Portugalii. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em>Izabela Michońska</em> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/mobilnosc_nauczycieli.jpg" alt="" width="500" height="89" /><br /></span></p> <p> </p> <p> </p> 2018-04-05T12:27:49+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mobilnosc-kadry-nauczycielskiej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dostalismy-dotacje-z-wojewodztwa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2772-akt.jpg Dostaliśmy dotację z województwa Dostaliśmy dotację z województwa <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 22 marca przyjął uchwałę dzięki której Powiat Wołowski otrzymał dotację na remont drogi w miejscowości Wrzosy.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Na pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zostanie przekazanych 19 114 488 zł. Powiat Wołowski ma zapewnione 99 000 zł dotacji celowej na remont drogi przechodzącej przez </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wrzosy</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Oprócz tego otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">- Droga w tej miejscowości jest w bardzo złym stanie. Tym bardziej cieszymy się, że otrzymaliśmy te pieniądze. Jest to bardzo istotny łącznik w prowadzeniu gospodarki leśnej, dlatego zwróciliśmy się do Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Wołów o dotację. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wykonać kolejny etap większego zadania, jakim jest utworzenie w tej części powiatu lokalnej obwodnicy nie tylko dla samochodów osobowych, ale także dla sprzętu rolniczego – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Kolejną dobra wiadomością jest ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Gródek</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Termin składania ofert na to zadanie upływa 11 kwietnia. Powiat uwzględnił to zadanie w swoim budżecie inwestycyjnym w wysokości ponad 1,5 mln zł, z czego połowa tej kwoty stanowi dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. <br /> Obecnie trwa również postępowanie przetargowe na remont drogi wojewódzkiej nr 338 w </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Lubiążu</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Zgodnie z planem zadanie miałoby zakończyć się w sierpniu tego roku. Roboty drogowe będą prowadzone na odcinku 950 m. Zadanie oprócz położenia nowej nawierzchni jezdni obejmuje także miejscowe przełożenie chodników i krawężników oraz ścinkę poboczy. W ramach zadania zostanie odtworzona i uporządkowana docelowa organizacja ruchu.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Firmy chętne wziąć udział w postepowaniu mają czas na złożenie swoich ofert do dnia </span><strong><span style="font-size: small;">6 kwietnia. </span></strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-04-03T09:02:22+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dostalismy-dotacje-z-wojewodztwa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2771-Prace-na-drogach-powiatowych-i-wojewodzkich.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2771-akt.jpg Prace na drogach powiatowych i wojewódzkich Prace na drogach powiatowych i wojewódzkich <p><strong>Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wykonuje prace związane z oczyszczaniem pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich przyczyniając się do poprawy środowiska w naszym powiecie.</strong></p> <p> </p> <p><strong><img src="/files/image/smieci_2.jpg" alt="" width="540" height="303" /></strong></p> <p> </p> <p><strong><img src="/files/image/smieci_11.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br /></strong></p> 2018-03-29T14:21:47+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2771-Prace-na-drogach-powiatowych-i-wojewodzkich.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Montaz-separatorow-drogowych-na-drodze-wojewodzkiej-nr-340.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2770-akt.jpg Montaż separatorów drogowych na drodze wojewódzkiej nr 340 Montaż separatorów drogowych na drodze wojewódzkiej nr 340 <p style="text-align: justify;"><strong> Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 340 w m. Boraszyn, zamontował urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci żółtych separatorów drogowych</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Nowe separatory wraz z wcześniej zamontowanymi elementami odblaskowymi na przedmiotowym odcinku drogi, znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boraszyn.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/separator_1.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> 2018-03-29T14:15:11+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Montaz-separatorow-drogowych-na-drodze-wojewodzkiej-nr-340.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prace-na-drogach-powiatowych-i-wojewodzkich.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2769-akt.jpg Pielęgnacja drzew Pielęgnacja drzew <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zlecił wykonanie cięć technicznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu wołowskiego.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu cięć technicznych ograniczających koronę drzewa oraz zabiegów pielęgnacyjnych (np. cięć korygujących) dla 277 sztuk. drzew, w celu poprawy statyki i bezpieczeństwa drzew, wyeliminowaniu potencjalnego zagrożenia dla komunikacji drogowej i pieszej oraz poprawy miejsc kolizji z elementami infrastruktury. Prace prowadzone będą w pasie drogowym dróg powiatowychna terenie powiatu wołowskiego. Aktualnie prace powadzone są na drodze powiatowej nr 1099D w m. Wińsko, ul. Piłsudskiego.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/pielegnacja_drzew_1.jpg" alt="" width="540" height="962" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/pielegnacja_drzew_4.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> <p> </p> <p> </p> 2018-03-29T10:20:03+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prace-na-drogach-powiatowych-i-wojewodzkich.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kresowa-Atlantyda.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2767-akt.jpg Kresowa Atlantyda Kresowa Atlantyda <p style="text-align: justify;"><strong>28 marca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się konferencja z udziałem profesora Stanisława Nicieji. </strong><strong>Głównym tematem spotkania był, dziesiąty już tom cyklu „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”.</strong><strong> Wszystkie książki wiodą nas  do świata polskich uzdrowisk, do krainy, która po stracie tych ziem przez Polskę pogrążyła się niczym mityczna Atlantyda w odmętach zapomnienia</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Profesor Nicieja z pasją opowiedział o swojej długoletniej fascynacji Kresami i inspiracji, którą czerpie do pisania kolejnych odsłon. Każdy kto miał chociaż jeden tom w rekach wie, że znakomitej narracji towarzyszą ilustracje, które są ważniejsze od tekstu. Nie chodzi o zdjęcia budynków czy ulic, lecz ludzi. To oni tworzyli historię kresowych miast. Bo nie od tego, jaką funkcję pełniłeś w życiu, jest twoje miejsce w historii. Tylko od tego, co dobrego zrobiłeś, nie będąc wyniesionym przez układ polityczny.</p> <p style="text-align: justify;">Profesor podkreśla, że pomimo iż Kresami zajmuje się ponad trzydzieści lat, to cały czas towarzyszy mu poczucie, że jest spóźniony, że musi się śpieszyć. Odeszły już dwa pokolenia świadków epoki, a kolejne nie pamiętają wydarzeń.</p> <p style="text-align: justify;">Jak zapowiedział autor, X tom „Kresowej Atlantydy” nie będzie ostatnim.</p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie z historykiem odbyło się pod patronatem Starosty Wołowskiego Macieja Nejmana,  a organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_27.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_18.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_20.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_16.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_4.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_25.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Kresowa_Atlandyta_2018/Kresowa_Atlantyda_28_03_8.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2018-03-29T09:06:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kresowa-Atlantyda.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2766-Nabor-na-stanowisko-Specjalista-do-przeprowadzenia-programu-korekcyjno-edukacyjnego-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2766-akt.jpg Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"></span></strong><a href="http://www.pcpr.powiatslawno.pl/index.php/2-uncategorised/69-specjalista-do-przeprowadzenia-programu-korekcyjno-edukacyjnego-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie"><strong></strong></a><strong>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. </strong></p> <p style="text-align: justify;">2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.</p> <p style="text-align: justify;">Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);</li> <li>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne</li> <li>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020</li> <li>Wojewódzki Ramowy Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. </li> </ul> <p style="text-align: justify;">3. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;</li> <li>zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);</li> <li>udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">4. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami Programu.</li> <li>Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.</li> <li>Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Programu : listy obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmów indywidualnych ze  sprawcą przemocy.</li> <li>Termin realizacji: maj 2018r. -  grudzień 2018r.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">5. Oferta powinna ponadto zawierać:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Harmonogram realizacji programu</li> <li>Wycenę realizacji przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na 1 godzinę szkoleniową (zegarową). Podana kwota winna być kwotą brutto.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">6. Kryteria oceny oferty:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>doświadczenie,</li> <li>cena.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">7. Termin składania ofert:</p> <p style="text-align: justify;">Oferty należy składać w terminie <strong>do dnia 20 kwietnia 2018r., do godz. 15.00</strong>, osobiście lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych  24, 56-120 Wołów.</p> <p style="text-align: justify;">7. Inne informacje:</p> <p style="text-align: justify;">Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru są udzielane pod numerem tel. 71-389-53-00 w. 19 w godzinach 7.30 – 15.30<strong></strong></p> 2018-03-28T12:40:23+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2766-Nabor-na-stanowisko-Specjalista-do-przeprowadzenia-programu-korekcyjno-edukacyjnego-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NABOR-UCZESTNIKOW-DO-PROGRAMU-KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO-DLA-OSOB-STOSUJACYCH-PRZEMOC-W-RODZINIE.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2765-akt.jpg NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż otrzymało dotację na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Obecnie trwa nabór uczestników do tego programu. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Program skierowany jest do sprawców przemocy, a dotyczy w szczególności mężczyzn:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, z zawieszoną karą pozbawienia wolności,</li> <li>objętych procedurą Niebieskiej Karty,</li> <li>osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie, </li> <li>osób, które w wyniku innych okoliczności wyrażą chęć uczestnictwa w programie (np. na podstawie własnych przemyśleń, dobrowolnie zgłoszą się do programu celem korekty swoich zachowań przemocowych).</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <p><strong>Głównym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc dzięki korekcji zachowań agresywnych oraz edukacji na temat zjawiska przemocy.</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;"><strong>Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;</p> <p style="text-align: justify;">2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;</p> <p style="text-align: justify;">3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;</p> <p style="text-align: justify;">4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;</p> <p style="text-align: justify;">5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;</p> <p style="text-align: justify;">6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;</p> <p style="text-align: justify;">7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.</p> <div style="text-align: justify;"> <p><strong>Widzisz przemoc… REAGUJ! Przekaż innym informację o programie korekcyjno-edukacyjnym. Motywuj osoby stosujące przemoc do zmiany zachowań poprzez proponowane przez specjalistów formy pomocy.</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;"><strong>Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu i naboru uczestników udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 lub pod numerem telefonu 71-389-53-00, w. 19.</strong></p> 2018-03-28T12:38:58+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NABOR-UCZESTNIKOW-DO-PROGRAMU-KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO-DLA-OSOB-STOSUJACYCH-PRZEMOC-W-RODZINIE.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powstanie-okolo-200-miejsc-pracy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2764-akt.jpg Powstanie około 200 miejsc pracy Powstanie około 200 miejsc pracy <p><span style="font-size: 13px;">Dziś w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie przedstawiciele Przedsiębiorstwa Aparatury Spawalniczej ASPA (największy producent zgrzewarek do metalu w Polsce) - Paweł Kościołek oraz prof. Janusz Zaleski podpisali deklarację współpracy z reprezentującymi gminę Wołów burmistrzem Dariuszem Chmurą, wiceburmistrzem Jackiem Włoskiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Dziarskim oraz reprezentującymi Powiat Wołowski starostą Maciejem Nejmanem i dyrektorem Urzędu Pracy </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Robertem Stępniem. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/aspa3.jpg" alt="" width="500" height="339" /><br /></span></p> <p><img src="/files/image/www_emilia/aspa1.jpg" alt="" width="500" height="333" /><span style="font-size: 13px;"> </span><br /><span style="font-size: 13px;"> Przedsiębiorstwo wybuduje przy ul. Kościuszki w Wołowie halę produkcyjną o wielkości 5 tyś. metrów kwadratowych. Budowa nowej hali produkcyjnej ruszy po zakończeniu prac dokumentacyjnych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń przez Inwestora. Profesor Janusz Zaleski podkreślił, że firma zdecydowała się na inwestycję w Wołowie między innymi dzięki temu, że w dalszym ciągu jest tu kontynuowane kształcenie zawodowe młodzieży.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/aspa2.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br /></span></p> 2018-03-23T14:41:13+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powstanie-okolo-200-miejsc-pracy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2763-Poradnik-gdzie-szukac-pomocy-medycznej-cz1.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2763-akt.jpg Poradnik: gdzie szukać pomocy medycznej? cz.1 Poradnik: gdzie szukać pomocy medycznej? cz.1 <p><span style="font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong><img src="/files/image/www_emilia/PORADNIKwww.jpg" alt="" width="500" height="333" /></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>TWÓJ WYBÓR MA ZNACZENIE!<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong>Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców rozpoczynamy cykl artykułów informacyjnych, w których będziemy przekazywać niezbędną wiedzę w zakresie tego, gdzie zgłaszać się po pomoc medyczną. Artykuły powstały we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Wołowie i są oparte o przepisy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i przepisach o ratownictwie medycznym.</strong></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><strong>Podpowiemy również jak przygotować się do rozmowy z dyspozytorem pogotowia oraz jak przygotować się na przyjazd ratowników do miejsca zamieszkania, czym różni się transport medyczny od karetki pogotowia, kiedy powinniśmy korzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.</strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">1.</span> </strong><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Kiedy powinniśmy wezwać pogotowie ratunkowe?</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Nie każdy z nas pamięta, że zadaniem zespołów ratownictwa medycznego </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">jest ratowanie ludzkiego życia</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Karetkę pogotowia powinniśmy </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">wzywać tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> nagłego, bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, nie zaś przeziębienia, bólów kręgosłupa czy też gorączki. </span></span></p> <p><span style="color: #3366ff; font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="color: #3366ff; font-size: 13px;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Do uzasadnionych przypadków należą (wtedy należy wezwać pogotowie) :</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- zaburzenia/utrata przytomności,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- drgawki,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagły, ostry ból w klatce piersiowej,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagłe zaburzenia rytmu serca,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- ostra, nasilona duszność,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagły ostry ból brzucha,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- uporczywe wymioty, zwłaszcza z krwią,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- masywny krwotok z dolnego odcinka układu pokarmowego,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- gwałtownie postępujący poród,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagły, ostry ból głowy,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagłe zaburzenie mowy, widzenia,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- nagły niedowład, porażenie kończyn górnych lub dolnych,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- ostre reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) występujące po zażyciu leku, ukąszeniu, użądleniu, <br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- zatrucie lekami, środkami chemicznymi, gazami,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- rozległe poparzenia,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- porażenie prądem,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- podtopienie/utonięcie,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- agresja powodowana chorobą psychiczną,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- rozległe rany, będące wynikiem urazu,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- urazy kończyn dolnych uniemożliwiające poruszanie się,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- udar cieplny/wyziębienie organizmu,<br /></span> <span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">- dokonana próba samobójcza.</span></span></p> <p> </p> <p><span style="color: #ff0000; font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">2.</span> </strong><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Jak rozmawiać z dyspozytorem?</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W trakcie rozmowy z dyspozytorem pogotowia ważna jest każda sekunda. Bardzo istotna jest kolejność podawanych informacji. </span><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W pierwszej kolejności zawsze podajemy miejsce zdarzenia</span></strong></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">. </span>Dlaczego? Może zdarzyć się taka sytuacja, że połączenie zostanie przerwane w wyniku braku prądu, zasięgu lub rozładowania się telefonu komórkowego. Naszą lokalizację powinniśmy zgłosić najdokładniej jak tylko się da: nazwa miejscowości, numer bloku, a jeśli do zdarzenia doszło na drodze, orientacyjny adres – np. droga w kierunku miejscowości „X”, lub charakterystyczne punkty orientacyjne.<br /> Jako drugą informację przekazujemy </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">powód wezwania</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> – dlaczego dzwonimy, czy jest to zachorowanie, czy uraz, oparzenie, wypadek.<br /> Trzecia informacja to </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">ilość i stan poszkodowanych</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Podajemy objawy, które możemy zaobserwować.<br /> W dalszej kolejności informujemy dyspozytora o tym, </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">kim są osoby poszkodowane</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">: dorosły/dziecko/osoba starsza, kobieta/mężczyzna, wiek (jeśli nie znamy wieku osoby poszkodowanej, podajemy orientacyjny wiek), imię i nazwisko (jeśli znamy te dane). Na samym końcu </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">przedstawiamy się</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">, podając imię i nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonimy. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">WAŻNE!<br /> Podczas rozmowy musimy uważnie słuchać tego, co mówi i o co pyta nas dyspozytor. Nigdy nie kończmy rozmowy jako pierwsi – dyspozytor po potwierdzeniu przyjęcia wezwania jako pierwszy odkłada słuchawkę!</span></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/dyspozytor_www.png" alt="" width="500" height="1000" /></span></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/posesja_www.png" alt="" width="500" height="500" /><br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-03-22T15:12:25+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2763-Poradnik-gdzie-szukac-pomocy-medycznej-cz1.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Profesjonalna-pomoc-rzecznika-patentowego-dla-przedsiebiorcow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2759-akt.jpg Profesjonalna pomoc rzecznika patentowego dla przedsiębiorców Profesjonalna pomoc rzecznika patentowego dla przedsiębiorców <p><strong><span style="font-size: 13px;">Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. </span></strong><br /> <br /><span style="font-size: 13px;"> Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. </span><br /> <br /><span style="font-size: 13px;"> Wnioski można składać od 6 marca 2018 r. </span><br /> <br /><span style="font-size: 13px;"> Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: <a href="http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej">www. poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci</a> </span><br /> <br /></p> 2018-03-22T12:19:58+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Profesjonalna-pomoc-rzecznika-patentowego-dla-przedsiebiorcow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Studiuj-rolnictwo-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2758-akt.png Studiuj rolnictwo w Wołowie Studiuj rolnictwo w Wołowie <p><img src="/files/image/www_emilia/studia.png" alt="" width="315" height="250" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>Szanowni Państwo!</strong></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Zapraszamy serdecznie na Studia Podoplomowe w Wołowie na kierunku ROLNICTWO</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Studia mogą być realizowane w sesji letniej – od lutego 2018 do lutego 2019</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">w sesji zimowej – od października 2018 – do czerwca 2019</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Studia Podyplomowe w Wołowie realizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. W wyniku współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych </span><br /><span style="font-size: 13px;"> Uczelni Warszawskich,  ponad 300 osób podjęło studia, poszerzając swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na nowy kierunek „Rolnictwo” .Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Roniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nabycie ziemi rolnej oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Program kształcenia w ramach studiów jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy oraz jest zgodny </span><br /><span style="font-size: 13px;"> z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku </span><br /><span style="font-size: 13px;"> w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą </span><br /><span style="font-size: 13px;"> ( Dz. U. 2012 poz.109).   oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym </span><br /><span style="font-size: 13px;"> ( z późn.zm.).</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Czas trwania studiów: 3 semestry ( w tym jeden on-line).</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Koszt studiów: 1000 zł za każdy semestr</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście): Powiatowe Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 C.  Szczegółowe  informacje  oraz  podanie  na  studia  można  uzyskać  na  stronie internetowej  PCEiPPP w   Wołowie www.wolowpce.pl w   zakładce : Studia Podyplomowe. Partner regionalny uczelni:  Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie.  tel. 71/389-21-00 Osoba do kontaktu: Katarzyna Fęglerska - informacja dotycząca studiów podyplomowych oraz elektronicznie:</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">e-mail: studia@wolowpce.pl</span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong>Zapraszamy!</strong></span></p> <p> </p> <p> </p> 2018-03-21T08:43:46+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Studiuj-rolnictwo-w-Wolowie.html