Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-inwestycja-drogowa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2513-akt.jpg Nowa inwestycja drogowa Nowa inwestycja drogowa <p>W dniu 18 maja nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję znacznie zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wołowskiego. Jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z ronda na skrzyżowaniu ulic Rawickiej i Garwolskiej w Wołowie. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, wspomniane skrzyżowanie jest jednym z najniebezpieczniejszych. Wartość całej inwestycji to ponad milion złotych, tym samym zostanie ukończona przebudowa tzw. małej obwodnicy Wołowa.</p> <p><img src="/files/image/nowa_inwestycja_drogowa_1.JPG" alt="" width="540" height="359" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/nowa_inwestycja_drogow_2.JPG" alt="" width="540" height="359" /></p> 2017-05-19T14:39:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-inwestycja-drogowa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2512-Stypendia-Pomostowe.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2512-akt.jpg „Stypendia Pomostowe” „Stypendia Pomostowe” <p><strong></strong>Wielu młodych ludzi staje przed dylematem jakie studia wybrać i skąd wziąć na nie środki. Dla części z nich odpowiedzią na to pytanie może być XVI Edycja Programów Stypendiów Pomostowych. Jest to program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2017/2018. O stypendium w wysokości 500zł  miesięcznie  na I rok studiów może aplikować każdy kto ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zdał maturę w 2017 roku oraz spełnia poniższe kryteria:</p> <ul> <li>- zda maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);</li> <li>zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;</li> <li>-mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;</li> <li>-pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);</li> <li>a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:</li> </ul> <p>-          pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR</p> <p>-          jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej</p> <p>-          jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka</p> <p>-          ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.</p> <p>Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na <a href="http://www.stypendia-pomostowe.pl/"><strong>www.stypendia-pomostowe.pl</strong></a><strong>.</strong></p> <p>Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.</p> <p><img src="/files/image/stypendia_pomostowe.jpg" alt="" width="540" height="377" /></p> 2017-05-16T11:10:31+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2512-Stypendia-Pomostowe.html Wiosna w 360 stopniach <p>Pogoda wreszcie sprzyja aktywności fizycznej i zwiedzaniu, w związku z tym mamy przyjemność zaprosić państwa do odwiedzenia kilku ciekawych miejsc w powiecie wołowskim. W ostatni piątek gościliśmy w naszym powiecie Gazetę Wrocławską realizującą cykl reportaży „Wiosna dookoła Wrocławia. Jest to bardzo interesująca inicjatywa pozwalająca obejrzeć okiem kamery kilka interesujących obiektów za pośrednictwem kamery obracającej się o 360 stopni. Zachęcamy do obejrzenia i odwiedzenia Powiatu Wołowskiego. <a rel="nofollow" href="http://www.gazetawroclawska.pl/wiosna-360/a/wiosna-dookola-wroclawia-powiat-wolowski,12073309/" target="_blank">http://www.gazetawroclawska.pl/wiosna-360/a/wiosna-dookola-wroclawia-powiat-wolowski,12073309/</a></p> 2017-05-15T08:43:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/e17905dcb3eed00106f0978176c410f5.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2510-JESTEM-SWIADOMYM-KONSUMENTEM.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2510-akt.jpg „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”. „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”. <p>W obecnych czasach wszechobecnej reklamy oraz bogatej oferty produktów i usług warto znać  swoje prawa i być świadomym konsumentem. Dlatego też w celu podniesienia świadomości młodzieży w tym aspekcie już  po raz ósmy odbył się Powiatowy Konkursu „Jestem Świadomym Konsumentem”. Zmagania uczniów odbyły się 25 kwietnia 2017r w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie. Celem konkursu było podniesienie świadomości konsumenckiej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uczestnicy rozwiązywali zadania konkursowe rywalizując o  miano najbardziej świadomego młodego konsumenta. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom:</p> <p>kategoria szkół gimnazjalnych:</p> <p>I miejsce – Patrycja Bednarz – uczennica klasy II Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>II miejsce – Monika Piotrowska – uczennica klasy II Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>III miejsce – Mateusz Wieleba - uczeń III klasy Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Sybiraków w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie</p> <p>Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:</p> <p>I miejsce – Aleksandra Pabich – uczennica klasy II Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>II miejsce – Monika Bułka – uczennica klasy II Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>III miejsce – Izabela Grzymek i Wojciech Hnatkiewicz – uczniowie klasy III Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p><img src="/files/image/jestem_swiadomym_konsumentem_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/jestem_swiadomym_konsumentem.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2017-05-12T10:22:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2510-JESTEM-SWIADOMYM-KONSUMENTEM.html II edycji konkursu plastycznego „112 ratuje życie” etap powiatowy rozstrzygnięty <p><strong></strong>W ramach II edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem <strong>„112 – ratuje życie”</strong> do Starostwa Powiatowego w Wołowie wpłynęło 35 prac. Komisja konkursowa zebrała się w piątek 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Po długich dyskusjach komisja wyłoniła zwycięzców.</p> <p>I miejsce – <strong>Zuzanna Kilanowska</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>II miejsce – <strong>Zofia Kostrubiec – Małkiewicz </strong>– Przedszkole nr 2 „Słoneczko”</p> <p>III miejsce – <strong>Emilia Siepka</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>Wyróżnienie – <strong>Nella Sochaj</strong> – Przedszkole nr 2 „Słoneczko”</p> <p>Wyróżnienie – <strong>Maja Rabura</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>Nagrodzone prace będą reprezentować powiat wołowski podczas ostatniego etapu wojewódzkiego konkursu.</p> <p>Wręczenie nagród za etap powiatowy odbędzie się w późniejszym terminie.</p> 2017-05-12T08:43:25+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-edycji-konkursu-plastycznego-112-ratuje-zycie-etap-powiatowy-rozstrzygniety.html Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)   w zw. z ust. 10 załącznika do uchwały nr XXXIV/172/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">ogłasza z dniem 11.05.2017r. otwarty konkurs ofert</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>I. Rodzaje zadań.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań w zakresie:</li> </ol> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">1) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">a. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;"><em>(dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)</em></p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">2) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2. Odbiorcami ostatecznymi projektu muszą być mieszkańcy Powiatu Wołowskiego.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3. Zadanie musi mieć charakter otwarty. Rekrutacja uczestników w ramach projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>III. Zasady przyznawania dotacji.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.</li> <li>Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości  w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .</li> <li>Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.</li> <li>Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</li> <li>Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu  w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.</li> <li>Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.</li> <li>Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu   z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i ilością godzin pracy),</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy, karty pracy, wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.</li> <li>Łączna wysokość kosztów finansowych ze środków PFRON nie może przekroczyć w przypadku:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w tym np. kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych i księgowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) kosztów funkcjonowania w części przypadającej na zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, internet, opłaty pocztowe, czynsz, co, materiały biurowe) - 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3) nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">4) kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 2% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">10.  Dotacja udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych itd.).</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">11.  Dotacja nie może być przyznana oferentowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) z innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">12.  Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>IV. Termin i warunki realizacji zadania.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie III ust. 12, a kończy nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r.</li> <li>Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>V. Termin i warunki składania ofert.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia  <strong>2 czerwca 2017 r.</strong> do godziny 15.00 w pokoju nr 1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).</li> <li>Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres oferenta. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.</li> <li>Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.</li> <li>Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć<strong>:</strong></li> </ol> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>1)  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>2)  umowę partnerską lub oświadczenie - w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>3)  oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>4)  pełnomocnictwo - </strong>gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika.</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust. 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.</li> <li>Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie<strong>.</strong></li> <li><strong>Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.</strong></li> <li>Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.</li> <li>Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność   z niniejszym ogłoszeniem);</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3) wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">W 2016 roku Powiat Wołowski na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 10.000,00 złotych.</p> 2017-05-11T08:12:58+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/konkurs-ofert-w-zakresie-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rusza-budowa-ronda.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2507-akt.png Rusza budowa ronda Rusza budowa ronda <p><strong> </strong>Jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z ronda, które powstanie na skrzyżowaniu ulic Rawickiej i Garwolskiej. Inwestycja o wartości ponad 1 mln zł  zakończy przebudowę tzw. małej obwodnicy Wołowa.</p> <p>O środki na budowę ronda zabiegał Starosta Wołowski Maciej Nejman. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Wołowskim a Województwem Dolnośląskim inwestycja już na jesieni  poprawi bezpieczeństwo  podróżujących, na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Wołowie.</p> <p>W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ćwik” sc. T. Ćwik, J.Ćwik, K. Ćwik  – Papadiuk – Lider ul. Witosa 13, 56-160 Wińsko; oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tadeusz Ćwik - Partner ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko.</p> <p>4 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.:<strong> „</strong>Rozbudowa skrzyżowania  ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.  Nad prawidłowym wykonaniem inwestycji czuwać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie.</p> <p><img src="/files/image/Rusza_budowa_ronda.png" alt="" width="540" height="376" /></p> 2017-05-09T08:10:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rusza-budowa-ronda.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-kompetencje-nauczyciel.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2506-akt.jpg Dodatkowe kompetencje nauczyciel Dodatkowe kompetencje nauczyciel <p><em> </em><strong>Dodatkowe kompetencje nauczycieli – studentów </strong><strong> </strong><strong><br /> Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie <br /> w roku akademickim 2016/2017, nadane w Wołowie.</strong><strong> </strong><strong><em> </em></strong></p> <p><em> </em><strong> </strong></p> <p>W miniony weekend tj. 05-06 maja 2017r. w ramach Studiów Podyplomowych <br /> Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie realizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej <br /> w Wołowie w roku akademickim 2016/2017 odbyły się fakultatywne zajęcia obejmujące specjalistyczne warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych według ogólnopolskiego programu „<em>Szkoła dla rodziców i wychowawców”. </em>W treningu prowadzonym przez <strong>trenera, edukatora programu - Krystynę Adaśko- dyrektora PCE i PPP w Wołowie</strong>, wzięło udział <br /> <strong>22 nauczycieli </strong>– <strong>studentów</strong> Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie, studiujących <br /> w PCE i PPP w Wołowie.<strong> </strong>Nauczyciele - studenci z powiatów wołowskiego, wrocławskiego, wałbrzyskiego, górowskiego uczestniczący w intensywnym 10 modułowym treningu wyposażeni zostali w wiedzę, kompetencje oraz kompletny zestaw materiałów merytorycznych programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, <strong>uzyskali nowe - dodatkowe kompetencje, uprawniające do prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli, wychowawców i rodziców według ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców <br /> i wychowawców” </strong>rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Najważniejszym atutem intensywnego weekendowego był poza wysoką wartością merytoryczną, fakt, że w ramach Studiów Podyplomowych zdobyli dodatkowe kompetencje, które wykorzystają jako pedagodzy różnych profesji. <strong>WSZYSTKIM PAŃSTWU GRATULUJEMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!</strong></p> <p><img src="/files/image/dodatkowe_kometecnje_nauczycieli_1.JPG" alt="" width="450" height="338" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/dodatkowe_kometecnje_nauczycieli_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> 2017-05-08T11:30:07+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-kompetencje-nauczyciel.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/c6b466e5cc3194d5f6d9410dc6d5ff41.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2504-akt.jpg „25 lat PSP” „25 lat PSP” <p>W piątek 21 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Do Starostwa Powiatowego w Wołowie wpłynęło 55 prac. Komisja konkursowa stanęła przed niełatwym zadaniem wyboru najlepszych prac. Dlatego komisja postanowiła skorzystać z maksymalnej liczby wyróżnień w każdej kategorii. Poniżej lista laureatów, którzy będę reprezentować powiat wołowski<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"> w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. <br /> I Grupa: (autorzy w wieku od 6 do 9 lat) <br /> I miejsce – Wiktoria Półtorak – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie <br /> II miejsce – Amelia Maj – Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu <br /> III miejsce – Oskar Sadzyński – Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu<br /> Wyróżnienie – Maja Dudarowska – Przedszkole „Słoneczko” <br />Wyróżnienie – Maciej Korzeniowski – Szkoła Podstawowa w Krzelowie <br /> II Grupa: (autorzy w wieku do 10 do 13 lat)<br /> I miejsce – Wiktoria Bekacz – Szkoła Podstawowa w Krzelowie<br /> II miejsce – Martyna Staszczyk – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie<br /> III miejsce – Hubert Zabłocki – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie<br /> Wyróżnienie – Wiktoria Komar – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie <br /> Wyróżnienie – Dominika Kisielowska – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie<br /> III Grupa: (autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 r.ż.) <br />I miejsce – Szymon Stebalski – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie <br /> II miejsce – Karolina Adriańska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym <br /> III miejsce – Natalia Pielich – Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu <br /> Wyróżnienie – Zuzanna Chodorowska – Zespół Szkół Podstawowych w Wołowie <br /> Wyróżnienie – Klaudia Kopańska – Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu <br /> Nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych w konkursie „25 lat PSP” zostaną wręczone w późniejszym terminie.</span></p> <p><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/112_raruje_zycie1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></span></p> <p> </p> <p><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/112_ratuje_zycie_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /></span></p> 2017-05-05T14:22:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/c6b466e5cc3194d5f6d9410dc6d5ff41.html NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA <p><strong></strong></p> <p><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - <em>Psycholog</em></strong></p> <p><strong>rodzaj umowy - </strong><span style="text-decoration: underline;">umowa zlecenia</span></p> <p><strong>wymiar czasu pracy</strong> – <span style="text-decoration: underline;">4 godziny tygodniowo</span></p> <p><strong>Wymagania związane ze stanowiskiem: </strong></p> <ul> <li>wykształcenie wyższe na kierunku psychologia</li> <li>minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa</li> <li>obywatelstwo polskie,</li> <li>posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,</li> <li>brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.</li> </ul> <p><strong>Dodatkowe atuty kandydatów:</strong></p> <ul> <li>samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy</li> <li>komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność</li> <li>odporność na sytuacje stresowe</li> </ul> <p><strong>Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:</strong></p> <ul> <li>pomoc psychologiczna dla rodzin / rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych</li> <li>pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</li> <li>pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej</li> <li>pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi</li> <li>prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem</li> <li>wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka</li> </ul> <p><strong>Pisemne oferty kandydatów zawierające: </strong></p> <ul> <li>życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej</li> <li>list motywacyjny,</li> <li>kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,</li> <li>kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe,</li> <li>oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,</li> <li>oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne</li> <li>oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego i ukończenia 18 roku życia</li> </ul> <p>Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.</p> <p>Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” <strong>należy składać w terminie</strong> <strong>do dnia: 31 maja  2017 r</strong>. <strong>do godz. 15.00</strong> w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów. Liczy się data wypływu do Centrum.</p> <p> </p> <p><strong>Postępowanie rekrutacyjne:</strong></p> <p>Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:</p> <p><strong>I Etap</strong>: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej</p> <p><strong>II Etap</strong>: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.</p> <p>O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.</p> <p><em>Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.</span></p> 2017-05-05T09:17:21+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NABOR-NA-STANOWISKO-PSYCHOLOGA.html Konkurs ofert rozstrzygnięty <p>Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 marca. W ramach konkursu wpłynęło 11 ofert. Jedna nie spełniała wymagań w formalnych, dwie oferty nie otrzymały wymaganej liczby punktów, tym samym nie zostały rekomendowane do otrzymania dotacji. Najwięcej (7) ofert dotyczyło obszaru kultury, 1 oferta kultury fizycznej i sportu. Ocenę merytoryczną wniosków dokonała powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego komisja konkursowa. Poniżej przedsawiamy wyniki.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/wyniki_konkursu_ofert.pdf">WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT</a></p> 2017-05-04T09:32:55+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2505-Konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Poprawa-bezpieczenstwa-na-drogach-powiatowych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2500-akt.jpg Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych <div> <div class="_1mf _1mj"><span><span>W ramach poprawy bezpieczeństwa  na drogach Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wykonał następujące działania:</span></span></div> <div class="_1mf _1mj"><span><span><br /></span></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span><span> </span></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Dokonano wycinki drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1114D odc. Czaplice - Głębowice. Wycięto 18 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz 6 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły. Prace przeprowadzono pod nadzorem ornitologa i entomologa oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie. Z uwagi na wystpowanie gatunków chronionych: koziroga Dębosza (Cerembyx cerdo) i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), jak i duże walory edukacyjne związane z występowaniem przedmiotowych gatunków, dęby zostały złożone w Centrum Przyrodniczym w Trzcinicy Wołowskiej im. Przemysława Czajkowskiego, Fundacja Przyrodnicza "pro Natura".</span></span></div> <div class="_1mf _1mj">Kolejnym działaniem poprawiającym bezpieczeństwo drogowe było wykonaiie 4 studnni chłonnych w cuągu drogi powiatowej nr 1286D  ( 3 studnie w ciągu ul. Leśnej w Wołowie i 1 studnię w Krzydlinie Małej) Zdecydowanie przyspieszy to odpływ wody z jezdni co przyczni się do zwiększenia bezpieczeństwa zwłaszcza w czasie obfitych opadów.</div> <div class="_1mf _1mj"><img src="/files/image/wycinka_czaplice_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></div> <div class="_1mf _1mj"><img src="/files/image/wycinka_czaplice_4.JPG" alt="" width="540" height="405" /></div> <div class="_1mf _1mj"><img src="/files/image/tablica_pro_natura.jpg" alt="" width="540" height="447" /></div> <div class="_1mf _1mj"><img src="/files/image/studnia_meba.JPG" alt="" width="540" height="405" /></div> <div class="_1mf _1mj"><span><span><br /></span></span></div> </div> 2017-04-24T12:11:18+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Poprawa-bezpieczenstwa-na-drogach-powiatowych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/EDUKACJA-NA-WYCIECZCE-LOGISTYCY-W-TERMINALU-KONTENEROWYM-PCC-INTERMODAL-SA-W-BRZEGU-DOLNYM.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2499-akt.jpg EDUKACJA NA WYCIECZCE – LOGISTYCY W TERMINALU KONTENEROWYM PCC INTERMODAL S.A. W BRZEGU DOLNYM EDUKACJA NA WYCIECZCE – LOGISTYCY W TERMINALU KONTENEROWYM PCC INTERMODAL S.A. W BRZEGU DOLNYM <p> </p> <p>W dniach 06 i 11 kwietnia 2017r. odbyły się wycieczki zawodoznawcze dla klas II i III  kształcących się w zawodzie technik logistyk w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Celem wycieczek był Terminal Kontenerowy firmy PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym.</p> <p>Plan wycieczek zawierał najciekawsze miejsca na Terminalu, pierwszym etapem wycieczek było poznanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, m.in. ograniczenia prędkości dla pojazdów, bezwzględnym stosowaniu znaków drogowych – pionowych i poziomych, oraz noszenia kamizelek odblaskowych.</p> <p>Uczestników wycieczki przywitali: Dyrektor Terminala Kontenerowego, Pan Jarosław Bednarz oraz Kierownik Sekcji Terminalowej, Pan Tomasz Grabowski. Podczas oprowadzania po Terminalu Kontenerowym pełnili rolę przewodników. Przekazali ciekawe  informacje, historię, lokalizację oraz zakres działalności firmy, która obejmuje organizowanie transportu intermodalnego towarów w kontenerach, skoordynowanych z transportem drogowym i kolejowym.  Ciekawie opowiadali o pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez Terminal przy pracy załadunkowej/przeładunkowej, parametrach, tonażach, udźwigach, różnych ciekawostkach i możliwościach infrastruktury.</p> <p class="Default">Logistycy mieli okazje okazję przyjrzeć się pracom załadunkowym/przeładunkowym, pracy operatorów sterujących manewrami maszyn na placu kontenerowym, planistów pracujących nad właściwym załadunkiem/rozładunkiem kontenerów oraz właściwym umieszczeniem kontenerów na placu. Na przykładach zaprezentowano jak przebiegają operacje terminalowe na poszczególnych stanowiskach. Młodzież poznała w praktyce nie znane dotąd stanowiska robocze i specyfikę pracy. Zobaczyła potężne i skomplikowane urządzenia oraz maszyny przeładunkowe i manipulacyjne, duży zakład i jego charakter, który cały czas się rozwija, i w którym tworzone są nowe miejsca pracy.</p> <p class="Default">Wielu z uczestników wyjazdu było zainteresowanych możliwościami zatrudnienia, i być może wrócą tu, już nie w roli zwiedzającego, ale pracownika. Ta wycieczka, to bardzo cenna lekcja dzięki, której logistycy zdobyli praktyczną wiedzę i umiejętności oraz poznali charakter zawodu. Była doskonałą okazją do wykorzystania w praktyce zagadnień transportowych, spedycyjnych i logistycznych, o których uczą się na zajęciach lekcyjnych<em>.</em></p> <p class="Default"><em>Tekst i zdjęcia: Barbara Paszkiewicz - nauczyciel CKZiU w Wołowie<br /></em></p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"><img src="/files/image/wycieczka_i_edukacja_1.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p class="Default"> </p> <p class="Default"><img src="/files/image/wycieczka_i_edukacja_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p><strong> </strong></p> 2017-04-21T09:55:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/EDUKACJA-NA-WYCIECZCE-LOGISTYCY-W-TERMINALU-KONTENEROWYM-PCC-INTERMODAL-SA-W-BRZEGU-DOLNYM.html Ważna informacja <p>Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów informuje, że w dniach 24.04.2017 - 19.05.2017 r. na terenach Leśnictw Tarchalice oraz Debno będzie obowiązywał okresowy zakaz wstępu do lasu.</p> <p> </p> <p>Szczegóły poniżej.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/opryski_Nadlesnictwo.pdf">Zawiadomienie</a></p> <p> </p> 2017-04-20T13:57:59+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wazna-informacja.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-polaczenie-drogowe.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2497-akt.jpg Nowe połączenie drogowe Nowe połączenie drogowe <p>Nowe  połączenie drogi wojewódzkiej nr 341 z drogą  powiatową nr  1353D w miejscowości Radecz znacząco ułatwi przeprawę przez Odrę z wykorzystaniem mostu w Brzegu Dolnym.</p> <p><img src="/files/image/plan_sytuacyjny.jpg" alt="" width="540" height="649" /></p> <p> </p> 2017-04-18T10:40:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-polaczenie-drogowe.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2495-akt.jpg Wesołych Świąt Wesołych Świąt <p><img src="/files/image/Wielkanoc_zyczenia_2017.jpg" alt="" width="540" height="308" /></p> 2017-04-14T08:34:49+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wiosenne-sprzatanie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2496-akt.jpg Wiosenne sprzątanie Wiosenne sprzątanie <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wykonuje prace związane z oczyszczaniem pasów drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.</p> <p><img src="/files/image/smieci_1.jpg" alt="" width="540" height="962" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/smieci.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> 2017-04-13T11:02:05+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wiosenne-sprzatanie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie-o-przekzaniu-1-podatku-dla-opp.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2494-akt.jpg Oświadczenie o przekzaniu 1% podatku dla opp Oświadczenie o przekzaniu 1% podatku dla opp <p style="text-align: justify;">Na prośbę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zamieszczamy wzór oświadczenia o przekazaniu 1 % podatku organizacji pożytku publicznego.</p> <p style="text-align: justify;">Oświadczenie dotyczy osób fizycznych, które otrzymały od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT 40A.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przekazany 1% podatku przeznaczony zostanie na budowę "Niezwykłej Krainy".</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Do stworzenia Niezwykłej Krainy zainspirowała SON Wołów historia trojga rodzeństwa Krysi, Andrzeja i Kazia. Od ponad 50 lat zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, co ich nie ogranicza w czerpaniu radości z codziennych czynności. Największą troską ich matki jest los jej dzieci w momencie kiedy jej zabraknie w ich życiu. Realne jest zagrożenie, że w takiej sytuacji rodzeństwo zostanie rozdzielone między różnymi domami opieki społecznej.</p> <p style="text-align: justify;">Dla Podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie i innych osób,  z niepełnosprawnością mieszkających w naszym powiecie, powstaje Niezwykła Kraina. Obecnie SON zrzesza ponad 100 osób niepełnosprawnych z powiatu wołowskiego, jednak  warunki metrażowe nie pozwalają  na wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych zgłaszających się do organizacji. Niezwykła Kraina będzie to miejsce, w którym Podopieczni, ale także inni mieszkańcy powiatu wołowskiego znajdą swoje miejsce na świecie, dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wypełnienie oświadczenia zajmuje tylko chwilę, niech każdy z nas dołoży swoją cegiełkę to tej szczytnej inicjatywy!</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/SKM_C224e17041110200_0001.jpg">WZÓR</a></p> 2017-04-11T11:07:07+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie-o-przekzaniu-1-podatku-dla-opp.html PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór uczestników do programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p> <p>Program skierowany jest do sprawców przemocy, a dotyczy w szczególności mężczyzn:</p> <ul> <li>skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie, z zawieszoną karą pozbawienia wolności,</li> <li>objętych procedurą Niebieskiej Karty,</li> <li>osób, które zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie, </li> <li>innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji,</li> </ul> <p>Głównym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc poprzez:</p> <p>1) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed stosowaniem przemocy;</p> <p>2) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;</p> <p>3) wychowanie dzieci bez używania przemocy;</p> <p>4) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za jej stosowanie;</p> <p>5) zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;</p> <p>6) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;</p> <p>7) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!</strong></p> <p><strong>Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu i naboru uczestników udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 lub pod numerem telefonu 71-389-53-00, w. 19.</strong></p> 2017-04-11T11:05:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/PROGRAM-PRZECIWDZIALANIA-PRZEMOCY-DLA-SPRAWCOW-PRZEMOCY-W-RODZINIE.html Nabór na stanowisko: Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nabór na stanowisko: </span></strong><a href="http://www.pcpr.powiatslawno.pl/index.php/2-uncategorised/69-specjalista-do-przeprowadzenia-programu-korekcyjno-edukacyjnego-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie"><strong>Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.</strong></a><strong></strong></p> <p>1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.</p> <p>2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna.</p> <p>Przedmiotem  umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę programu korekcyjno- edukacyjnego w oparciu o wytyczne zawarte w:</p> <ul> <li>Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);</li> <li>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne</li> <li>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020</li> <li>Wojewódzki Ramowy Program Korekcyjno- Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. </li> </ul> <p>3. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:</p> <ul> <li>ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;</li> <li>zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);</li> <li>udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</li> </ul> <p>4. <strong>Wymagania dotyczące  realizacji Programu:</strong></p> <ul> <li>Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin spotkań indywidualnych z uczestnikami Programu.</li> <li>Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.</li> <li>Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji Programu : listy obecności, sprawozdanie, udokumentowanie rozmów indywidualnych ze  sprawcą przemocy.</li> <li>Termin realizacji: czerwiec 2017r. -  grudzień 2017r.</li> </ul> <p><strong>5. Oferta powinna ponadto zawierać:</strong></p> <ul> <li>Harmonogram realizacji programu</li> <li>Wycenę realizacji przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na 1 godzinę szkoleniową (zegarową). Podana kwota winna być kwotą brutto.</li> </ul> <p><strong>6. Kryteria oceny oferty:</strong></p> <ul> <li>doświadczenie,</li> <li>cena.</li> </ul> <p><strong>7. Termin składania ofert:</strong></p> <p>Oferty należy składać w terminie <strong>do dnia 28 kwietnia 2017r., do godz. 12.00</strong>, osobiście lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych  24, 56-120 Wołów.</p> <p><strong>7. Inne informacje:</strong></p> <p>Wszelkie informacje dotyczące w/w naboru są udzielane pod numerem tel. 71-389-53-00 w. 19 w godzinach 7.30 – 15.30<strong></strong></p> 2017-04-10T10:58:41+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-na-stanowisko-Specjalista-do-przeprowadzenia-programu-korekcyjno-edukacyjnego-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie.html