Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Trzymaj-forme.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2528-akt.jpg Trzymaj formę! Trzymaj formę! <p>Już po raz dziesiąty pod tym hasłem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie zorganizowała Olimpiadę Zdrowia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wołowskiego. W dniu 13 czerwca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie rozpoczęła się  rywalizacja w 5 dyscyplinach. Na początku zawodnicy rozwiązali krzyżówkę, następnie  wzięli udział w sztafecie i rozwiązali test z wiedzy o zdrowiu. Istotną konkurencją był również slalom w czasie którego należało się wykazać praktycznymi umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy. Komisja brała również pod uwagę zachowanie kibiców. Zmaganiom przyglądali się przedstawiciele lokalnych władz oraz sponsorzy. Laur zwycięzcy X Olimpiady zdrowia w kategorii szkół podstawowych przypadł uczniom Szkoły Podstawowej w Wołowie, w kategorii gimnazjów pierwsze miejsce uzyskała młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym.</p> <p><img src="/files/image/trzymaj_frome_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/trzymaj_frome.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p> </p> 2017-06-26T09:02:51+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Trzymaj-forme.html Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017. <p class="Standard">Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 21 czerwca 2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z<strong> </strong>zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017. W ramach konkursu wpłynęły dwie oferty. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00 zł.</p> <p class="Standard">Dotacje otrzymują :</p> <p class="Standard"> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605"> <thead> <tr> <td width="38" valign="top"> <p class="TableHeading">l.p.</p> </td> <td width="195" valign="top"> <p class="TableHeading">Nazwa oferenta</p> </td> <td width="240" valign="top"> <p class="TableHeading">Nazwa Oferty</p> </td> <td width="132" valign="top"> <p class="TableHeading">Dotacja</p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td width="38" valign="top"> <p class="TableContents">1.</p> </td> <td width="195" valign="top"> <p class="Standard">Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych</p> <p class="Standard">w Wołowie</p> <p class="Standard"> </p> </td> <td width="240" valign="top"> <p class="TableContents"> </p> <p class="TableContents">„Warsztatowo 2017”</p> </td> <td width="132" valign="top"> <p class="TableContents"><strong> </strong></p> <p class="TableContents"><strong>5 000,00 zł.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="38" valign="top"> <p class="TableContents">2.</p> </td> <td width="195" valign="top"> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard">Fundacja „Złote Psy”</p> </td> <td width="240" valign="top"> <p class="TableContents"> </p> <p class="TableContents">„Pokonać progi”</p> </td> <td width="132" valign="top"> <p class="TableContents"><strong> </strong></p> <p class="TableContents"><strong>5 000,00 zł.</strong></p> <p class="TableContents"><strong> </strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> 2017-06-26T08:54:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-wsparcie-przez-powiat-wolowski-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-w-roku-2017.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Jubileuszowa-X-Powiatowa-Gala-Laurea.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2526-akt.jpg Jubileuszowa X Powiatowa Gala Laurea Jubileuszowa X Powiatowa Gala Laurea <p><em><strong>Jubileuszowa X Gala Laureata 2017 dla uczniów szkół i placówek Powiatu Wołowskiego odbyła się 12 czerwca 2017 r w Wołowskim Ośrodku Kultury. Stu czterdziestu pięciu uczniów otrzymało tytuł Laureata 2017. PCE i PPP w Wołowie zorganizowało 17 konkursów w roku szkolnym 2016/2017, w których wzięło udział 950 uczniów szkół powiatu wołowskiego.</strong></em></p> <p>Powiatowa Gala Laureata, jest jedną z ważniejszych i największych uroczystości, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie każdego roku. Tegoroczna uroczystość miała szczególne znaczenie, gdyż była to X Jubileuszowa edycja. Uroczystość miała miejsce w Wołowskim Domu Kultury dnia 12 czerwca 2017. Przybyłych gości, muzycznym akcentem powitał Chór Szkolny Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu – pod opieką Pani Małgorzaty Szumniak. Galę otworzyła Krystyna Adaśko- dyrektor PCE i PPP w Wołowie podkreślając, iż jest to święto wszystkich dzieci, młodzieży – uczniów naszego Powiatu. <strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Tytuł Miejsca Odkrywania Talentów</strong> -nadany placówce przez Ministra Edukacji Narodowej, zobowiązuje , dlatego rokrocznie organizowane są konkursy o różnej tematyce, dla wszystkich grup wiekowych – po to właśnie, by pielęgnować talent, rozwijać pasję i wspierać dzieci i młodzież.</p> <p> </p> <p>Już po raz X, utalentowani, młodzi uczniowie odebrali nagrody i okolicznościowe dyplomy.  Konkursy, w których wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Powiatu Wołowskiego, swoją różnorodnością dały możliwość wykazania się zarówno wiedzą przedmiotową, umiejętnościami manualnymi i artystycznymi. Konkursy rysunkowe i literackie oraz  przedmiotowe, historyczne, językowe czy ekologiczne. Zorganizowane z myślą o wszystkich uczniach z powiatu wołowskiego, poczynając od najmłodszych – wychowanków przedszkoli poprzez szkołę podstawową <br /> do gimnazjum, kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych.</p> <p> </p> <p>Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego <br /> –<strong>Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego</strong>,<strong> <br /> w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Paweł Wojtczak-wizytator, w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu- Marka Aleksandra Skorupy -Małgorzata Rusak. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych:</strong></p> <p><strong>Władysław Boczar-Wicestarosta Wołowski, Kazimierz Pakulski- przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego, Wioleta Krakowska- członek Zarządu Powiatu Wołowskiego, Stanisław Jastrzębski–Burmistrz Brzegu Dolnego, Dariusz Chmura- Burmistrz Gminy Wołów, Jolanta Krysowata - Zielnica- wójt Gminy Wińsko, Janusz Dziarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie, Małgorzata Gajos – reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, Józef Szumilas - przewodniczący powiatowej komisji edukacji, <br /> Maria Czykiel - przewodnicząca komisji edukacji w Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym, <br /> Witold Stankiewicz- przewodniczący komisji edukacji w Radzie Miejskiej w Wołowie.</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p> </p> <p>Podsumowaniem X Jubileuszowej Gali Laureata była podróż w przeszłość, czyli krótka prezentacja z przebiegu Gali Laureata na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.  Jesteśmy zobowiązani do odkrywania, rozwijania i pielęgnowania młodych talentów, dlatego rokrocznie od 10 lat staramy się wspierać uczniów dotkniętych talentem we wszystkich możliwych ścieżkach rozwoju – dodała Pani Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie.</p> <p> </p> <p>Podczas uroczystości zostały złożone podziękowania na ręce Włodarzy i Instytucji, które przez te wszystkie lata były wsparciem dla Powiatowego Centrum Edukacji, bez których realizacja Gali nie byłaby możliwa. <strong>Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom, którzy po raz kolejny wsparli to doniosłe wydarzenie tj.</strong><strong> </strong><strong>Wojewodzie Dolnośląskiemu Pawłowi Hreniakowi, Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Tadeuszowi Samborskiemu, Aleksandrowi Markowi Skorupie – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Elizabeth Wolbers- Generalnej Konsul Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy włodarzom Powiatu Wołowskiego:  na ręce starosty Powiatu Wołowskiego Macieja Nejmana, Gminie Brzeg Dolny na ręce Burmistrza Stanisława Jastrzębskiego, Gminie Wołów na ręce Burmistrza Dariusza Chmury, Gminie Wińsko na ręce Pani Wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy, Stowarzyszeniu Inicjatywa Samorządowa „Razem” na ręce Małgorzaty Gajos,  za ufundowanie nagród książkowych <br /> oraz podziękowania za osobiste uhonorowanie tegorocznych laureatów.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Laureatom tegorocznej Gali dziękujemy i gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji i zdolności. Niech udział w uroczystości będzie dla Was inspiracją nowych pomysłów i podejmowanych wyzwań. </strong></p> <p><strong><img src="/files/image/gala_laureata_1.JPG" alt="" width="540" height="405" /></strong></p> <p> </p> <p><strong><img src="/files/image/gala_laureata_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /><br /></strong></p> 2017-06-23T13:54:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Jubileuszowa-X-Powiatowa-Gala-Laurea.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2524-Dzien-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2524-akt.jpg Dzień Powiatu Wołowskiego Dzień Powiatu Wołowskiego <p style="text-align: justify;"><strong>Za nami Dzień Powiatu Wołowskiego. Organizatorzy postarali się, by atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Były konkursy, stoiska promocyjne, animacje dla dzieci. Bez ograniczeń można było zwiedzać Zamek Piastowski, oraz podziwiać panoramę naszego miasta z wieży starostwa. Na scenie zaprezentowała się uzdolniona młodzież z naszego powiatu oraz Teatr Westa. Wieczorem zaś do łez rozśmieszył publiczność kabaret „Blade Pojęcie” oraz gwiazda wieczoru  Piotr Szwedes, znany aktor telewizyjny i teatralny. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Tego samego dnia, przed południem, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, przy wsparciu Powiatu Wołowskiego podsumowała XIV Dolnośląskie Spotkanie Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „A to historia! Z książką na walizkach”. Ta niezwykła akcja rozpoczęła się paradą ulicami Wołowa. Nagrody Starosty Wołowskiego za najciekawsze przebranie trafiły do grupy Magiel z Wąsosza, uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie oraz gimnazjalistów z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie.</p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><img src="/files/image/Z_ksiazka_na_walizkach_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Z_ksiazka_na_walizkach_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">W południe w Sali Sesyjnej Starosta Powiatowego w Wołowie gościła 70 – osobowa grupa w ramach zorganizowanego przez Województwo Dolnośląskie III Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą. Goście mieli okazję obejrzeć krótki film promujący walory Powiatu Wołowskiego, wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej działalności stowarzyszeń kresowych na terenie powiatu wołowskiego oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej. Dotychczasową, zagraniczną współpracę podsumował również Starosta Wołowski Maciej Nejman.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/regionalisci_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/regionalisci_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">O godzinie 15.00 oficjalnie rozpoczął się Dzień Powiatu Wołowskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Wołowski Maciej Nejman oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Kazimierz Pakulski.</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_otwarcie.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Wręczone zostały nagrody dzieciom i młodzieży biorącym udział w powiatowych konkursach:<br /> „112 – ratuje życie” (była to druga edycja konkursu wojewódzkiego) oraz XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „25 – PSP. Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.  Praca Szymona Stembalskiego, ucznia wołowskiego Liceum Ogólnokształcącego, została również doceniona przez wojewódzką komisję konkursową. Praca Szymona<strong> </strong>trafiła do ostatniego etapu konkursu<strong>. </strong>Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) odbędzie się 19 czerwca 2017 r. Trzymamy kciuki!</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_-_wreczenie_nagrod.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Następnie na scenie zaprezentowała się nasza uzdolniona młodzież. Nie zabrakło śpiewu, tańca, pokazów.</p> <p><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_1.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_POwiatu_Wolowskiego_2.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_4.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_5.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_6.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_7.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Dzien_Powiatu_Wolowskiego_quiz.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p>Wieczorem wystąpił kabaret „Blade Pojęcie” oraz gwiazda wieczoru Piotr Szwedes, znany i lubiany aktor telewizyjny i teatralny.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kabaret_Blade_Pojecie_1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p><br /><br /><img src="/files/image/Kabaret_Blade_Pojecie_2.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /><br /><img src="/files/image/Piotr_Szwedes21.jpg" alt="" width="540" height="392" /><br /><br /><img src="/files/image/Piotr_Szwedes31.jpg" alt="" width="540" height="394" /><br /><br /><img src="/files/image/Piotr_Szwedes41.jpg" alt="" width="540" height="302" /></p> <p>Ogólnie było super! Kto nie był niech żałuje. A kto żałuje, niech przyjdzie za rok!</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p style="text-align: justify;">W imieniu Zarządu Powiatu Wołowskiego składam serdeczne podziękowania za obecność i pomoc w organizacji Dnia Powiatu Wołowskiego :</p> <p style="text-align: justify;">Wołowskiemu Ośrodkowi Kultury, Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespołowi Szkół Specjalnych w Lubiążu i przyjaciołom szkoły, Zespołowi Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespołowi Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Wołowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzydliny Wielkiej oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy i Białawy Małe.</p> <p style="text-align: right;">Maciej Nejman</p> <p style="text-align: right;">Starosta Wołowski</p> 2017-06-19T09:38:25+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2524-Dzien-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-do-CKZIU-trwa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2523-akt.jpg Nabór do CKZIU trwa! Nabór do CKZIU trwa! <p>Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na wydziale kształcenia doroslych  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na nowy rok szkolny 2017/2018.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/PREVIEW_techniku_plakat_a3.jpg"></a><img src="/files/image/PREVIEW_techniku_plakat_a3.jpg" alt="" width="540" height="761" /></p> 2017-06-14T09:31:52+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-do-CKZIU-trwa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Glosujemy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2522-akt.jpg Głosujemy! Głosujemy! <p><strong>Przypominamy, że realizacja inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1277D Wińsko – Smogorzów Wielki została zakwalifikowana do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2016". Obiekt znajdzie się na Liście "Polska się Modernizuje 2016" opublikowanej w ogólnopolskiej prasie. Jest to niewątpliwie duże wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy.</strong></p> <p>Obecnie można (a nawet trzeba) oddawać głosy w drugim etapie konkursu na naszą inwestycję. Zachęcamy Państwa do głosowania!</p> <p> </p> <p><a href="http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/185-smogorzow_wielki.html%C3%82">http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/185-smogorzow_wielki.html%C3%82</a></p> 2017-06-19T09:22:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Glosujemy.html PCEiPP wygrało kolejny grant <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wygrało Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pn. Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Realizowane będą wyjazdowe szkolenie specjalistyczne dla 75 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów z terenu Dolnego Śląska. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji i do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Szczegóły w załącznikach:</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/2017_05_30_PRegulamin_rekrutacji_SDR_dla_jednej_grupy.pdf">Regulamin rekrutacji</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/2017_05_30_Pismo_przewodnie-rekrutacja_SDR.pdf">Pismo przewodnie </a></p> 2017-06-14T09:15:22+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/4add7c43980f5ad2ff279810025f6c91.html Obwieszczenie <p><a href="/files/file/SKM_C224e17060713350.pdf">Obwieszczenie</a></p> 2017-06-07T14:27:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2520-Obwieszczenie.html 36 sesja Rady Powiatu Wołowskiego <p>Serdecznie zapraszamy  do obrjrzenia 36 sesji Rady Powiatu Wołowskiego. Podczas sesji poruszone zostały między innymi  tak ważne kwestie udzielenia absolutorium oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xp2dBkcQxHc">część 1 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ya3qidEyR48">część 2 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QymLJD1nerI">część 3 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JwaLMuJx2CE">część 4 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VNi-Xwx6NyE">część 5 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=cTK2OlSRMD0">część 6 </a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=cTK2OlSRMD0">część 7</a></p> 2017-06-05T11:04:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/36-sesja-Rady-Powiatu-Wolowskiego.html NABÓR DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ <p><strong> </strong>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie ogłasza nabór do służby:</p> <ul> <li>liczba kandydatów planowanych do przyjęcia do służby: <strong>2</strong>,</li> <li>nazwa stanowiska: <strong>stażysta (docelowo stanowisko etatowe: starszy ratownik - kierowca)</strong>,</li> <li>miejsce pełnienia służby: <strong>Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej PSP w Wołowie,</strong></li> <li>rozkład czasu służby: <strong>zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48</strong>.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Niezbędne wymagania</strong></p> <p>Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany <br /> za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną <br /> do pełnienia tej służby.</p> <p> </p> <p>INFORMACJE O <span style="text-decoration: underline;">WYMAGANYCH DOKUMNTACH</span>, TERMINACH ICH SKŁADANIA ORAZ KOLEJNYCH ETAPACH NABORU UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W WOŁOWIE <a href="http://strazwolow.pl/">http://strazwolow.pl/</a> W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI.</p> <p>WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM TELEFONU 71 389 27 02 W. 37.</p> <p> </p> <p>Kompletną dokumentację należy składać w terminie <strong>od dnia 05 czerwca 2017 do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.30</strong> w sekretariacie Komendy</p> <p>lub przesłać drogą pocztową na adres:</p> <p> </p> <p><strong>Komenda Powiatowa </strong></p> <p><strong>Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie</strong></p> <p><strong>ul. Wojska Polskiego 38</strong></p> <p><strong> 56-100 Wołów</strong></p> 2017-06-02T14:49:12+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NABOR-DO-SLUZBY-W-PANSTWOWEJ-STRAZY-POZARNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/DZIEN-DZIECKA-I-DZIEN-RODZICIELSTWA-ZASTEPCZEGO.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2517-akt.jpg DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO <p>Z okazji <strong>Dnia Dziecka</strong> wszystkim <strong>Dzieciom</strong> życzymy, wielu powodów do uśmiechu,  wokoło i samych pogodnych dni.</p> <p>Z okazji <strong>Dnia Rodzicielstwa Zastępczego</strong> pragniemy złożyć wszystkim <strong>Rodzinom Zastępczym</strong> podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku za opiekę, cierpliwość i wsparcie jakie okazujecie dzieciom, które przyjęliście do swoich domów. Dajecie im szansę na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i ufność we własną przyszłość.</p> <p>Życzymy Wam zdrowia i dużo siły do przezwyciężania codziennych trudności oraz motywacji do zapewnienia Waszym podopiecznym prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Oby uśmiech Waszych dzieci dodawał Wam radości w życiu.</p> <p><img src="/files/image/dzieci.jpg" alt="" width="540" height="219" /></p> 2017-06-02T09:27:26+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/DZIEN-DZIECKA-I-DZIEN-RODZICIELSTWA-ZASTEPCZEGO.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/DZIEN-POWIATU-WOLOWSKIEGO.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2516-akt.png DZIEŃ POWIATU WOŁOWSKIEGO DZIEŃ POWIATU WOŁOWSKIEGO <p>Serdecznie zapraszamy na Dzień Powiatu Wołowskiego, któy odbędzie się 10 czerwca 2017 r.  zachęcamy do zapznania się  z programem i wzięcia udziału w obchodach Dnia  Powiatu Wołowskiego.</p> <p><img src="/files/image/dzien_powiatu_plakat_2017.png" alt="" width="679" height="960" /></p> 2017-05-30T10:46:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/DZIEN-POWIATU-WOLOWSKIEGO.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzien-Samorzadu-Terytorialnego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2515-akt.jpg Dzień Samorządu Terytorialnego Dzień Samorządu Terytorialnego <p>w sobotę  27 maja obchodziliśmy Dzień  Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji składamy najlepsze życzenia  wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w rozwój samorządności.</p> <p>Bardo miło nam poinformować  Państwa, iż  Wicestarosta Wołowski Władysław Boczar został zaproszony do Kancelarji Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na spotkanie z Panem Prezydentem z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.</p> <p><img src="/files/image/kancelaria_prezydenta.jpg" alt="" width="540" height="379" /></p> 2017-05-29T09:12:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzien-Samorzadu-Terytorialnego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prewencja-ale-inaczej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2514-akt.jpg Prewencja ale inaczej Prewencja ale inaczej <p>„Prewencja, ale inaczej” to nazwa turnieju organizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w ramach prewencji kryminalnej, który na dobre zagościł w powiecie wołowskim. Finał tegorocznej imprezy odbył się 18 maja na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.  15 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu miało do rozwiązania test wiedzy, opis portretu pamięciowego oraz kilka konkurencji sportowych. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili zaproszenie goście  na czele  ze Starostą  Wołowskim Maciejem Nejmanem i członkiem zarządu powiatu Wojciechem Adamczakiem. O uroczystą oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Policyjna z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Młodzież prezentował bardzo wysoki poziom wiedzy, w bardzo wyrównanych zmaganiach Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym.</p> <p><img src="/files/image/prewencja_ale_inaczej_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/prewencja_ale_inaczej_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/prewencja_ale_inaczej_3.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2017-05-23T07:52:28+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prewencja-ale-inaczej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-inwestycja-drogowa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2513-akt.jpg Nowa inwestycja drogowa Nowa inwestycja drogowa <p>W dniu 18 maja nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję znacznie zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wołowskiego. Jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z ronda na skrzyżowaniu ulic Rawickiej i Garwolskiej w Wołowie. Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, wspomniane skrzyżowanie jest jednym z najniebezpieczniejszych. Wartość całej inwestycji to ponad milion złotych, tym samym zostanie ukończona przebudowa tzw. małej obwodnicy Wołowa.</p> <p><img src="/files/image/nowa_inwestycja_drogowa_1.JPG" alt="" width="540" height="359" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/nowa_inwestycja_drogow_2.JPG" alt="" width="540" height="359" /></p> 2017-05-19T14:39:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowa-inwestycja-drogowa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2512-Stypendia-Pomostowe.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2512-akt.jpg „Stypendia Pomostowe” „Stypendia Pomostowe” <p><strong></strong>Wielu młodych ludzi staje przed dylematem jakie studia wybrać i skąd wziąć na nie środki. Dla części z nich odpowiedzią na to pytanie może być XVI Edycja Programów Stypendiów Pomostowych. Jest to program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2017/2018. O stypendium w wysokości 500zł  miesięcznie  na I rok studiów może aplikować każdy kto ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zdał maturę w 2017 roku oraz spełnia poniższe kryteria:</p> <ul> <li>- zda maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);</li> <li>zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;</li> <li>-mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;</li> <li>-pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);</li> <li>a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:</li> </ul> <p>-          pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR</p> <p>-          jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej</p> <p>-          jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka</p> <p>-          ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.</p> <p>Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na <a href="http://www.stypendia-pomostowe.pl/"><strong>www.stypendia-pomostowe.pl</strong></a><strong>.</strong></p> <p>Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.</p> <p><img src="/files/image/stypendia_pomostowe.jpg" alt="" width="540" height="377" /></p> 2017-05-16T11:10:31+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2512-Stypendia-Pomostowe.html Wiosna w 360 stopniach <p>Pogoda wreszcie sprzyja aktywności fizycznej i zwiedzaniu, w związku z tym mamy przyjemność zaprosić państwa do odwiedzenia kilku ciekawych miejsc w powiecie wołowskim. W ostatni piątek gościliśmy w naszym powiecie Gazetę Wrocławską realizującą cykl reportaży „Wiosna dookoła Wrocławia. Jest to bardzo interesująca inicjatywa pozwalająca obejrzeć okiem kamery kilka interesujących obiektów za pośrednictwem kamery obracającej się o 360 stopni. Zachęcamy do obejrzenia i odwiedzenia Powiatu Wołowskiego. <a rel="nofollow" href="http://www.gazetawroclawska.pl/wiosna-360/a/wiosna-dookola-wroclawia-powiat-wolowski,12073309/" target="_blank">http://www.gazetawroclawska.pl/wiosna-360/a/wiosna-dookola-wroclawia-powiat-wolowski,12073309/</a></p> 2017-05-15T08:43:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/e17905dcb3eed00106f0978176c410f5.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2510-JESTEM-SWIADOMYM-KONSUMENTEM.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2510-akt.jpg „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”. „JESTEM ŚWIADOMYM KONSUMENTEM”. <p>W obecnych czasach wszechobecnej reklamy oraz bogatej oferty produktów i usług warto znać  swoje prawa i być świadomym konsumentem. Dlatego też w celu podniesienia świadomości młodzieży w tym aspekcie już  po raz ósmy odbył się Powiatowy Konkursu „Jestem Świadomym Konsumentem”. Zmagania uczniów odbyły się 25 kwietnia 2017r w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie. Celem konkursu było podniesienie świadomości konsumenckiej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uczestnicy rozwiązywali zadania konkursowe rywalizując o  miano najbardziej świadomego młodego konsumenta. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom:</p> <p>kategoria szkół gimnazjalnych:</p> <p>I miejsce – Patrycja Bednarz – uczennica klasy II Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>II miejsce – Monika Piotrowska – uczennica klasy II Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>III miejsce – Mateusz Wieleba - uczeń III klasy Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Sybiraków w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie</p> <p>Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:</p> <p>I miejsce – Aleksandra Pabich – uczennica klasy II Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>II miejsce – Monika Bułka – uczennica klasy II Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie</p> <p>III miejsce – Izabela Grzymek i Wojciech Hnatkiewicz – uczniowie klasy III Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p><img src="/files/image/jestem_swiadomym_konsumentem_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/jestem_swiadomym_konsumentem.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2017-05-12T10:22:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2510-JESTEM-SWIADOMYM-KONSUMENTEM.html II edycji konkursu plastycznego „112 ratuje życie” etap powiatowy rozstrzygnięty <p><strong></strong>W ramach II edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem <strong>„112 – ratuje życie”</strong> do Starostwa Powiatowego w Wołowie wpłynęło 35 prac. Komisja konkursowa zebrała się w piątek 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Po długich dyskusjach komisja wyłoniła zwycięzców.</p> <p>I miejsce – <strong>Zuzanna Kilanowska</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>II miejsce – <strong>Zofia Kostrubiec – Małkiewicz </strong>– Przedszkole nr 2 „Słoneczko”</p> <p>III miejsce – <strong>Emilia Siepka</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>Wyróżnienie – <strong>Nella Sochaj</strong> – Przedszkole nr 2 „Słoneczko”</p> <p>Wyróżnienie – <strong>Maja Rabura</strong> – Zespół Szkół Publicznych w Wińsku</p> <p>Nagrodzone prace będą reprezentować powiat wołowski podczas ostatniego etapu wojewódzkiego konkursu.</p> <p>Wręczenie nagród za etap powiatowy odbędzie się w późniejszym terminie.</p> 2017-05-12T08:43:25+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-edycji-konkursu-plastycznego-112-ratuje-zycie-etap-powiatowy-rozstrzygniety.html Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)   w zw. z ust. 10 załącznika do uchwały nr XXXIV/172/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">ogłasza z dniem 11.05.2017r. otwarty konkurs ofert</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>I. Rodzaje zadań.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań w zakresie:</li> </ol> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">1) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">a. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">b. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">c. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.</p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;"><em>(dofinansowanie może być przyznane na zadanie, w którym beneficjentami są wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)</em></p> <p class="Textbodyindent" style="text-align: justify;">2) organizowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2. Odbiorcami ostatecznymi projektu muszą być mieszkańcy Powiatu Wołowskiego.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3. Zadanie musi mieć charakter otwarty. Rekrutacja uczestników w ramach projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na realizację zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zostały przeznaczone środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>III. Zasady przyznawania dotacji.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.</li> <li>Dofinansowanie realizacji zadań nie może być przyznane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym zaległości  w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .</li> <li>Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.</li> <li>Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</li> <li>Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu  w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.</li> <li>Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania.</li> <li>Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu   z realizacji zadania następuje przede wszystkim poprzez:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i ilością godzin pracy),</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy, karty pracy, wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.</li> <li>Łączna wysokość kosztów finansowych ze środków PFRON nie może przekroczyć w przypadku:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w tym np. kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych i księgowych – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) kosztów funkcjonowania w części przypadającej na zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, internet, opłaty pocztowe, czynsz, co, materiały biurowe) - 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3) nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">4) kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – 2% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">10.  Dotacja udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych itd.).</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">11.  Dotacja nie może być przyznana oferentowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie:</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) z samorządu województwa na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) z innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">12.  Szczegółowe zasady realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Wołowskim.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>IV. Termin i warunki realizacji zadania.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, o której mowa w punkcie III ust. 12, a kończy nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r.</li> <li>Zadanie powinno być wykonywane na terenie Powiatu Wołowskiego i skierowane do osób pochodzących z jego terenu.</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>V. Termin i warunki składania ofert.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia  <strong>2 czerwca 2017 r.</strong> do godziny 15.00 w pokoju nr 1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Oferta powinna być złożona na formularzu, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).</li> <li>Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Wołowski zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres oferenta. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.</li> <li>Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony oraz złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach; należy wypełnić wszystkie pola oferty; oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy.</li> <li>Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć<strong>:</strong></li> </ol> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>1)  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>2)  umowę partnerską lub oświadczenie - w przypadku projektów składanych z udziałem partnera,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>3)  oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS lub PFRON, podpisane przez osobę kierującą daną jednostką,</strong></p> <p class="Textbody" style="text-align: justify;"><strong>4)  pełnomocnictwo - </strong>gdy oferta została sporządzona i złożona przez pełnomocnika.</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w terminie 3 dni od daty doręczenia powiadomienia oraz złożone po terminie wskazanym w pkt V ust. 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.</li> <li>Ocena złożonych ofert pod kątem wymogów, o których mowa w pkt V zostanie dokonana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie<strong>.</strong></li> <li><strong>Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.</strong></li> <li>Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Zarząd Powiatu Wołowskiego, który podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.</li> <li>Rozpatrywanie i ocena ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:</li> </ol> <p class="Standard" style="text-align: justify;">1) wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność   z niniejszym ogłoszeniem);</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">3) wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Powiatem Wołowskim;</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.</p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><strong>VII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Wołowski w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.</strong></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">W 2016 roku Powiat Wołowski na tego typu zadanie w ramach otwartego konkursu ofert przekazał dotację w wysokości 10.000,00 złotych.</p> 2017-05-11T08:12:58+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/konkurs-ofert-w-zakresie-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html