Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/POSZUKUJEMY-KANDYDATOW-NA-RODZINY-ZASTEPCZE.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3092-akt.jpg POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:</p> <ul> <li><strong>rodziny zastępczej niezawodowej,</strong></li> <li><strong>rodziny zastępczej zawodowej,</strong></li> <li><strong>rodziny zawodowej specjalistycznej,</strong></li> <li><strong>rodzinnego domu dziecka</strong></li> </ul> <p class="Standard">dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wołowskiego.</p> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard"><strong>Oferujemy:</strong></p> <ul> </ul> <ul> <li>-pomoc finansową na utrzymanie dzieci,</li> </ul> <ul> <li>-pomoc prawną,</li> <li>-pomoc psychologiczną,</li> <li>-wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,</li> <li>-szkolenia</li> <li>-inne formy wsparcia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.</li> </ul> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard" style="text-align: justify;">Rodzinie zastępczej może przysługiwać wsparcie finansowe na wyjazdy wakacyjne dzieci, pomoc w sytuacjach trudnych zdarzeń losowych, dodatki na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i inne.</p> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard">Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi dla naszych podopiecznych, zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie codziennie    w godzinach 7.30 – 15.30.</p> <p class="western"> </p> <p class="Standard"><strong> </strong></p> <p class="Standard"><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie</strong></p> <p class="Standard"><strong>Ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów</strong></p> <p class="Standard"><strong>Telefon kontaktowy: 71-389-53-00 w.19</strong></p> <p class="Standard"> </p> <p class="Standard"><strong><img src="/files/image/plakat_A21.jpg" alt="" width="540" height="763" /><br /></strong></p> 2020-01-17T09:16:29+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/POSZUKUJEMY-KANDYDATOW-NA-RODZINY-ZASTEPCZE.html Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 11px;"> <a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_4.pdf"><strong>Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości gruntowej działka gruntu nr 189/4</strong></a><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_2.pdf"><strong></strong></a></span></p> 2020-01-15T14:20:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3091-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 11px;"><strong><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_3.pdf">Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości gruntowej działka gruntu nr 189/3</a></strong></span></p> 2020-01-15T14:19:03+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3090-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.</span></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_2.pdf"><strong>Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości gruntowej działka gruntu nr 189/2</strong></a></p> 2020-01-15T14:16:27+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3089-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p>Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_1.pdf"><strong>Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości gruntowej działka gruntu nr 189/1</strong></a></p> 2020-01-15T13:56:58+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3088-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-w-2020-r.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3087-akt.png Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. <p><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż  wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2020r.</strong></p> <p style="text-align: justify;">W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury i załączniki w linku <strong>)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/">https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/.../</a></p> <p style="text-align: justify;">W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i  E programu.</p> 2020-01-14T08:05:04+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-w-2020-r.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-do-skladania-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3086-akt.png Zapraszamy do składania wniosków Zapraszamy do składania wniosków <p style="text-align: justify;"><strong>Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - dofinansowanie bez wychodzenia z domu!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, iż bez wychodzenia z domu można wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Wykorzystując darmowy System SOW (<a href="https://sow.pfron.org.pl/" target="_blank">sow.pfron.org.pl</a>) można złożyć elektroniczny wniosek.</p> <p style="text-align: justify;">Jedyne, czego potrzebujesz to:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>dostęp do Internetu,</li> <li>konto w Systemie SOW,</li> <li>Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – <a href="https://youtu.be/OnHWBuFV_bY" target="_blank">zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).</a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Możesz skorzystać także z <a href="https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator" target="_blank">kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.</a></p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)</p> 2020-01-14T08:02:39+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-do-skladania-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dotacja-z-FOSiGW.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3085-akt.jpg Dotacja z WFOŚiGW Dotacja z WFOŚiGW <p style="text-align: justify;"><strong>W 2019 r. Powiat Wołowski uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 6600,00 zł na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego”. Dotacja stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych zadania, którego całkowity koszt wyniósł 12 002,02 zł (brutto).</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w drodze zapytań ofertowych byli p. Tomasz Lisowski oraz Robert Nowakowski działający w ramach spółki cywilnej Taxus, Poznań, ul. Bukowska 114c/10.</p> <p style="text-align: justify;">Pracami objęto użytki leśne położone na 40 działkach w następujących obrębach ewidencyjnych:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Gmina Wińsko (Aleksandrowice, Białawy Małe, Białków, Buszkowice Małe, Chwałkowice, Domanice, Iwno, Konary, Kozowo, Łazy, Moczydlnica Klasztorna, Smogorzówek, Turzany, Węglewo, Węgrzce),</li> <li>Gmina Wołów (Garwół, Golina, Gródek, Rataje, Uskorz Wielki, Wołów), </li> <li>Gmina Brzeg Dolny (Brzeg Dolny, Godzięcin, Jodłowice). </li> </ol> <p style="text-align: justify;">Dokumentację urządzeniową objęto 58,51 ha lasów na 40 działkach ewidencyjnych. Wyciągi z inwentaryzacji zostały przesłane właścicielom gruntów leśnych na ich adresy wskazane w ewidencji gruntów. Inwentaryzacja stanu lasu sporządzona została na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.</p> <p style="text-align: justify;">Informuję jednocześnie, że nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach zawartych porozumień sprawują Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.</p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/673_logo-jpg.jpg" alt="" width="540" height="130" /></p> 2020-01-08T12:43:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dotacja-z-FOSiGW.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Z-najlepszymi-zyczeniami-na-Nowy-2020-Rok.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3084-akt.jpg Z najlepszymi życzeniami na Nowy 2020 Rok Z najlepszymi życzeniami na Nowy 2020 Rok <p><img src="/files/image/zyczenia_nowy_rok2020.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-12-30T07:18:19+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Z-najlepszymi-zyczeniami-na-Nowy-2020-Rok.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/OBWIESZCZENIE-STAROSTY-WOLOWSKIEGO-o-zebraniu-uczestnikow-scalania-gruntow-wsi-Rataje-i-czesciowo-Prawikow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3083-akt.jpg OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Rataje i częściowo Prawików OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Rataje i częściowo Prawików <p style="text-align: center;"><strong>OBWIESZCZENIE STAROSTY  WOŁOWSKIEGO</strong></p> <p style="text-align: center;"><br /> <strong>o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Rataje i częściowo Prawików</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na podstawie art. 31 <em>ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów</em> (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 t.j.) zawiadamiam, że w dniu <strong>16.01.2020r</strong>. (<strong>czwartek</strong>) o godzinie <strong>17:00</strong> w świetlicy wiejskiej w Ratajach odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi: Rataje i Prawików realizowanego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.</p> <p style="text-align: justify;">Celem zebrania jest odczytanie <strong>postanowienia Starosty Wołowskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego </strong>stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy <em>o scalaniu i wymianie </em>oraz omówienie zasad prowadzenia postępowania.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Obszar scalenia obejmuje:</p> <p style="text-align: justify;">- obręb Rataje, gmina Wołów, z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 368, 280/2, 240, 4/1, 5, 3</p> <p style="text-align: justify;">- obręb Prawików , gmina Wołów , działki  ewidencyjne nr : 168, 170/1, 171, 172, 179, 181, 184/1</p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy scalenia t.j. właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.</p> <p style="text-align: justify;">Ze względu na wagę tematu zebrania, jak i możliwością uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania organizatorzy proszą o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych lub ich pełnomocników.</p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2017 r.,  poz.1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/obwieszczenie_o_zebraniu_uczestnikow_scalenia.pdf">OBWIESZCZENIE</a></p> 2019-12-24T09:08:32+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/OBWIESZCZENIE-STAROSTY-WOLOWSKIEGO-o-zebraniu-uczestnikow-scalania-gruntow-wsi-Rataje-i-czesciowo-Prawikow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rozmawiali-o-bezpieczenstwie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3081-akt.jpg Rozmawiali o bezpieczeństwie Rozmawiali o bezpieczeństwie <p style="text-align: justify;"><strong>13 grudnia 2019 roku w siedzibie starostwa odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra przedstawiono działania w zakresie przygotowania powiatowych służb, straży i inspekcji do nadchodzącej zimy. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong><br /> Poruszono temat utrzymania dróg poprzez wyłonione w drodze przetargów firmy ze szczególnym uw<span class="text_exposed_show">zględnieniem miejsc, szczególnie niebezpiecznych. Zwrócono uwagę na obowiązek odśnieżania dachów wielkopowierzchniowych, ściągania sopli lodu z dachów, czyszczenia kominów czy też zakup czujek dymu. <br /> Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił sytuację na terenie powiatu dot. afrykańskiego pomoru świń. W mediach ukazało się wiele niepokojących informacji, jednak obecnie na naszym terenie nie stwierdzono przypadków wirusa. Lekarz weterynarii apeluje o informowanie o każdym przypadku znalezieni martwego dzika.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/rozmawiali_o_bezpieczenstwie.jpg" alt="" width="540" height="360" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/rozmawiali_o_bezpieczenstwie2.jpg" alt="" width="540" height="360" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/rozmawiali_o_bezpieczenstwie3.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /></span></p> 2019-12-23T13:31:10+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rozmawiali-o-bezpieczenstwie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-drogi-powiatowej-nr-1274D-w-miejscowosci-Bialawy-i-Bialawy-Wielkie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3080-akt.jpg „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie” „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie” <p style="text-align: justify;"><strong>W piątek 13 grudnia dokonano odbioru inwestycji drogowej we wsi Białawy i Białawy Wielkie. Zadanie zrealizowane w ramach rządowego programu „Funduszu Dróg Samorządowych” obejmowało remont drogi powiatowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 891 m. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Łączna wartość zadania wyniosła ponad 370 tys. zł, z czego dofinansowanie z programu wyniosło 186 797,00 zł. Pozostała kwota została sfinansowana z bud<span class="text_exposed_show">żetu Powiatu Wołowskiego oraz Budżetu Gminy Wińsko.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span class="text_exposed_show"><br /></span></strong></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;">W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane prace polegające na:<br /> -frezowaniu istniejącej nawierzchni,<br /> -wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,<br /> -mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową,<br /> -wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna,<br /> -wykonaniu poboczy z frezowin otrzymanych z frezowania jezdni,<br /> -regulacji pionowej wpustów ulicznych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/bialawy_droga2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/bialawy_droga1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> </div> 2019-12-23T12:28:22+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-drogi-powiatowej-nr-1274D-w-miejscowosci-Bialawy-i-Bialawy-Wielkie.html Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony powietrza..."" <p><strong>Poniżej zamieszczamy informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony powietrza dla stref z przekroczeniami w województwie dolnośląskim.</strong></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Informacja_Marszalka_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego_o_przystapieniu_do_opracowania_Programu_ochrony_powietrza_dla_stref_z_przekroczeniami_w_wojewodztwie_dolnoslaskim.pdf">Informacja</a><strong><a href="/files/file/Informacja_Marszalka_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego_o_przystapieniu_do_opracowania_Programu_ochrony_powietrza_dla_stref_z_przekroczeniami_w_wojewodztwie_dolnoslaskim.pdf"></a><br /></strong></p> 2019-12-10T14:06:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-o-przystapieniu-do-opracowania-projektu-Programu-ochrony-powietrza.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zegnamy-Augusta-Warchola.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3078-akt.jpg Żegnamy Augusta Warchoła Żegnamy Augusta Warchoła <p><img src="/files/image/August_Warchol1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-12-02T09:50:00+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zegnamy-Augusta-Warchola.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3077-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3077-akt.jpg Kondolencje Kondolencje <p><img src="/files/image/warchol1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-12-02T09:31:08+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3077-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3076-Konkurs-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3076-akt.png Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygnięty <p style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 28 listopada 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego     w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="35"> <p><strong>Lp</strong></p> </td> <td width="227"> <p><strong>Oferent</strong></p> </td> <td width="407"> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Nazwa zadania</strong></p> <p> </p> </td> <td width="199"> <p><strong>Wysokość przyznanych środków publicznych </strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top"> <p> </p> <p>1.</p> </td> <td width="227" valign="top"> <p> </p> <p>Fundacja w Służbie Wsi</p> <p>ul. Dąbrowskiego 42,</p> <p>50-457 Wrocław</p> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="407"> <p><strong> </strong></p> <p>Prowadzenie punktu, w którym udzielana będzie  nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.</p> </td> <td width="199"> <p>64.020,00 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> 2019-11-29T08:26:45+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3076-Konkurs-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/UWAGA-27-grudnia-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-bedzie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3075-akt.jpg UWAGA! 27 grudnia Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne UWAGA! 27 grudnia Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne <p><strong>Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Wołowskiego, ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. W zamian za dzień wolny Starostwo Powiatowe w Wołowie czynne będzie w sobotę 07 grudnia 2019 r. w godzinach 7.45 - 15.45. </strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>W sobotę 24 grudnia, nieczynny będzie również oddział Banku Spółdzielczego, znajdujący się w siedzibie Starostwa Powiatowego. Osoby udające się do Wydziału Komunikacji i Transportu powinny posiadać dowód uiszczenia wpłaty. Poniżej zamieszczamy najważniejsze opłaty administracyjne:</p> <ol> <li>Wymiana prawa jazdy: 100,5 zł. </li> <li>Rejestracja samochód z zagranicy: 256 zł. </li> <li>Samochód zarejestrowany w kraju poza powiatem:  180,5 zł. </li> <li>Samochód zarejestrowany w powiecie: 81 zł. </li> <li>Motocykl / przyczepa zarejestrowany w kraju poza powiatem: 121,5 zł.</li> <li>Motocykl z zagranicy: 197 zł.</li> <li>Wymiana dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego:  54.5 zł. </li> <li>Wymiana dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym (pozwolenie czasowe fakultatywnie, na wniosek): 73,5 zł. </li> </ol> <p> </p> <p><strong>Opłaty należy wnosić na konto: </strong><strong>11 9583 1022 0100 0447 2001 0101</strong></p> <p><strong>Starostwo Powiatowe Wołów, pl. Piastowski  2, 56-100 Wołów</strong></p> <p>Za utrudnienia przepraszamy!</p> <p> </p> 2019-11-29T13:56:20+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/UWAGA-27-grudnia-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-bedzie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3073-Powiatowy-Dzien-Seniora.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3073-akt.jpg Powiatowy Dzień Seniora Powiatowy Dzień Seniora <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora, czyli osób które coraz częściej utożsamiane są z entuzjazmem, zaangażowaniem oraz dobrą zabawą. Na terenie powiatu wołowskiego aktywnie działa kilka organizacji zrzeszających kilka tysięcy seniorów, i dla nich właśnie powiat zorganizował 27 listopada Powiatowy Dzień Seniora.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra życzył wszystkim Seniorom zdrowia, pozytywnego zaangażowania oraz udanej zabawy. Podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w sprawy osób starszych, oraz za częste spotkania, w których może uczestniczyć. Wspólne rozmowy, zgłaszanie problemów pomoże radnym powiatowym wypracowywać działania, które wpłyną na poprawę życia osób starszych. <br /> Do życzeń przyłączył się również Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Janusz Kawalec, który podkreślił, ważną społeczną rolę, jaką pełnią osoby starsze w życiu całej społeczności.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Był to również czas podsumowania projektu pt. „Seniorzy dla Powiatu Wołowskiego”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ubiegłym roku wybrana została Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie, w skład której weszli przedstawiciele trzech gmin naszego powiatu. Po roku działalności przyszedł czas na krótkie podsumowanie i pochwalenie się sukcesami oraz planami na przyszłość.<br /> Podsumowanie projektu było możliwe dzięki wsparciu PCC Rokita SA.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Tradycyjnie już, spotkanie odbyło się w murach Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, gdzie uczniowie przygotowali pyszny poczęstunek oraz występ artystyczny. Jak podkreśliła Henryka Przybyłowicz, dyrektor placówki, nie wyobraża sobie, że takie wydarzenie mogłoby odbyć się w innym miejscu.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Wspólnie gościliśmy przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałów w Brzegu Dolnym, Lubiążu i Wołowie, Uniwersytetu III Wieku w Wołowie, Gminnej Rady Seniorów w Wińsku oraz Powiatową Radę Seniorów w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_2.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_5.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_6.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_7.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_8.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_9.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_10.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_11.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_13.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_14.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_15.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_16.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_17.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PDS2019/PDS2019_18.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-11-29T13:35:44+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3073-Powiatowy-Dzien-Seniora.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dla-Ciebie-Polsko-spiewamy-historie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3074-akt.jpg Dla Ciebie Polsko śpiewamy historię Dla Ciebie Polsko śpiewamy historię <p style="text-align: justify;"><strong>„Dla Ciebie Polsko śpiewamy historię…”- pod takim tytułem dnia 20 listopada 2019 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym odbyła się gala podsumowująca prawie dwu letnie  działania z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyła się ona pod patronatem Starosty Wołowskiego Pana Janusza Dziarskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty- Pana Romana Kowalczyka. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście- przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, włodarze, samorządowcy, kierownicy jednostek, dyrektorzy powiatowych i dolnobrzeskich szkół, przedstawiciele służb mundurowych. Powiat Wołowski reprezentował Kamil Jeżyna Członek Zarządu Powiatu Wołowskiego. Wśród miłej a jednocześnie podniosłej atmosfery panującej podczas spotkania młodzież oraz kadra mogła wysłuchać utwory w aranżacji chłopców oraz pieśń patriotyczną własnego autorstwa zaśpiewaną przez  Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Wśród repertuaru znalazł się także utwór patriotyczny zaśpiewany przez Pana Marka Gadowicza, przedstawiciela IPN. Goście wspólnie z młodzieżą i kadrą placówki  odśpiewali pieśni patriotyczne. Punktem kulminacyjnym spotkania było otwarcie muralu „Mały Powstaniec” który zrobił ogromne wrażenie a szczególnie bardzo osobiste listy od Powstańców, które otrzymaliśmy a które zostały wyeksponowane na ścianie wokół Powstańca.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Podczas tego spotkania ważne było także rozstrzygnięcie konkursu „Dla Ciebie Polsko” w ramach którego chłopcy z każdej grupy wychowawczej wraz z wychowawcami przygotowali wystawy tematyczne o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Goście zdecydowali, że konkurs wygrała grupa V. Tematem wystawy było „Powstanie Warszawskie”.</p> <p style="text-align: justify;">Ponieważ nasza gościnność jest znana, każdy z gości otrzymał na pamiątkę patriotycznego aniołka wykonanego przez chłopców.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zaangażowanie chłopców i kadry pozwoliło przygotować uroczystość z której jesteśmy dumni. Pieczenie ciast, szykowanie ciepłych i zimnych dań, przygotowanie wystaw tematycznych, dekoracji i ozdób, dbałość o gości, część muzyczna i historyczna to wspólna praca wychowanków i kadry. Każdy dołożył swoją cegiełkę do uświetnienia tego uroczystego dnia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dziękujemy sponsorom gali - Panu Patrykowi Zarębskiemu – Wilcza 8, Państwu Marcie i Tomaszowi Czech - Stara Stołówka, Państwu Marcie i Rafałowi Czech - Cimone Pizza&Pasta oraz Panu Kazimierzowi Józek którzy wsparli nas przy organizacji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_5.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_6.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_7.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_9.jpg" alt="" width="540" height="810" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_11.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_13.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dla_ciebie_spiewamy/Dla_Ciebie_Polsko_spiewamy_historie_10.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-11-29T13:49:24+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dla-Ciebie-Polsko-spiewamy-historie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3072-OGLOSZENIE.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3072-akt.png OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE <p style="text-align: justify;">Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym<br /><br />Na podstawie  art. 114 ust. 3 i 4, w zw. z art. 113 ust. 6 i  7 oraz 124a, w zw. z art.124 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.); dalej: „u.g.n.” <br /><br /> Starosta Wołowski<br /> zawiadamia,<br /><br />o zamiarze wszczęcia na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n., w zw. z art. 124 ust. 1 u.g.n., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr:<br />- 229, AM-3, obręb Godzięcin, gm. Brzeg Dolny,<br />- 102, AM-2, obręb Godzięcin, gm. Brzeg Dolny,   <br />- 249, AM-3, obręb Uskorz Wielki, gm. Wołów, <br />- 303/5, AM-3, obręb Uskorz Wielki, gm. Wolów, <br />- 200/1, AM-1, obręb Uskorz Mały, gm. Wołów,   <br />w celu budowy urządzeń do dystrybucji gazu, tj. gazociągu stalowego o średnicy DN 150 mm podwyższonego średniego ciśnienia o ciśnieniu 1,6 MPa relacji Godzięcin – Siemianice oraz Godzięcin – Wołów. <br /> <br />W związku z powyższym Starosta Wołowski wzywa osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 27, tel. 71 380 59 46, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości. <br /><br /><br />Starosta Wołowski informuje, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.<br /><br /> z up. Starosty Wołowskiego<br /> Jarosław Iskra<br /> Wicestarosta</p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_B.pdf">TREŚĆ OGŁOSZENIA</a></p> 2019-11-28T10:05:40+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3072-OGLOSZENIE.html