Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wydzial-komunikacji-i-transportu-sposob-zalatwiania-spraw.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3312-akt.png Wydział komunikacji i transportu - sposób załatwiania spraw Wydział komunikacji i transportu - sposób załatwiania spraw <p style="text-align: justify;">W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał będzie od dnia <strong>02.11.2020r</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sprawy mniejszej wagi: </strong></p> <p style="text-align: justify;">1.      <strong>Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju.</strong> Czynność wstrzymane do odwołania. Istnieje możliwość <strong>zgłoszenia nabycia </strong>za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: <a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf</a> wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o nabyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zakupu przesłać na adres: <a href="mailto:komunikacja@powiatwolowski.pl">komunikacja@powiatwolowski.pl</a> lub pozostawić w skrzynce podawczej.</p> <p style="text-align: justify;">Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)</p> <p style="text-align: justify;">2.      <strong>Zgłoszenie zbycia pojazdu. </strong>Istnieje możliwość <strong>zgłoszenia zbycia </strong>za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: <a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf</a> wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o zbyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zbycia przesłać na adres: <a href="mailto:komunikacja@powiatwolowski.pl">komunikacja@powiatwolowski.pl</a> lub pozostawić w skrzynce podawczej.</p> <p style="text-align: justify;">3.      Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)</p> <p style="text-align: justify;">4.      <strong>Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po przerejestrowaniu.</strong> W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego lub z pozwoleniem czasowym (nawet jeżeli wygasła jego ważność), wydania dowodów rejestracyjnych będą realizowanego za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów (pozwolenia czasowego, ewentualnie potwierdzenia zapłaty akcyzy, krótkiego wniosku ze wskazaniem adresu do wysyłki)</p> <p style="text-align: justify;">5.      <strong>Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca.</strong> W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego, jedynie z ważnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem, wymiana dowodów rejestracyjnych będzie realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów, tj. wniosku:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/komunikacja/wymiana_dowodu_rejestracyjnego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/wymiana_dowodu_rejestracyjnego.pdf</a> , zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, dowodu, rejestracyjnego, karty pojazdu oraz dowodu wpłaty w kwocie 54,5 (bez pozwolenia czasowego) lub 73,5 (z pozwoleniem czasowym)</p> <p style="text-align: justify;">6.      <strong>Wpisy w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, taxi, L). </strong>Czynność będzie realizowana za pośrednictwem skrzynki podawczej, po wrzuceniu do niej odpowiednio wniosku</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/komunikacja/Wniosek_o_adnotacje_hak_gaz_taxi_L.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_o_adnotacje_hak_gaz_taxi_L.pdf</a> dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, badania technicznego. Dokumenty zostaną przesłane pocztą do nadawcy.</p> <p style="text-align: justify;">7.      <strong>Wymiana prawa jazdy. </strong>Każdorazowo<strong> </strong>zamiar <strong> </strong>wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sprawy większej wagi: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong><strong> </strong><strong>Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nowego. </strong>Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie.<strong> </strong>Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku<strong> </strong><a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_z_UE.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_z_UE.pdf</a> Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty, następnie dokona rejestracji pojazdu bez obecności Klienta przy okienku, wezwie Klienta i wyda dokumenty.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong><strong> </strong><strong>Wydanie profilu kandydata na kierowcę. </strong>Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku <a href="/files/file/komunikacja/Wniosek_w_sprawie_prawa_jazdy.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_w_sprawie_prawa_jazdy.pdf</a> Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty. Numer profilu zostanie przesłany Klientowi na wskazanego maila.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong><strong> </strong><strong>Wymiana prawa jazdy. </strong>Każdorazowo<strong> </strong>zamiar <strong> </strong>wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>We wszystkich pozostałych sprawach konieczne jest skontaktowanie się z Wydziałem Komunikacji i Transportu </strong></p> 2020-10-27T08:50:03+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wydzial-komunikacji-i-transportu-sposob-zalatwiania-spraw.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3336-Wyniki-konsultacji-programu-wspolpracy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3336-akt.png Wyniki konsultacji programu współpracy Wyniki konsultacji programu współpracy <p><strong><span style="color: #000000;">Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="color: #000000;"><a href="/files/file/mariola/SKM_C250i20120212340.pdf">WYNIKI KONSULTACJI</a><br /></span></strong></p> 2020-12-02T15:46:57+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3336-Wyniki-konsultacji-programu-wspolpracy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-w-zakresie-pomocy-spolecznej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3335-akt.png Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pomocy społecznej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pomocy społecznej <p style="text-align: justify;"><strong>Pełna treść ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/mariola/S22BW-5e20120215330.pdf">OGŁOSZENIE</a></p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: justify;"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: "Times New Roman",serif;"> </span></strong></p> <pre><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman",serif;">Pełna treść ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</span></strong></pre> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></div> 2020-12-02T15:37:21+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-w-zakresie-pomocy-spolecznej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-w-zakresie-pieczy-zastepczej-instytucjonalnej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3334-akt.png Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej <p><strong>Poniżej pełna treść ogłoszenia o kunkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej.</strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/mariola/S22BW-5e20120215360.pdf">OGŁOSZENIE</a><br /></strong></p> 2020-12-02T15:28:04+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powiatu-w-zakresie-pieczy-zastepczej-instytucjonalnej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-na-zakup-sprzetu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3333-akt.png Dofinansowanie na zakup sprzętu Dofinansowanie na zakup sprzętu <p>Nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość może otrzymać 500 zł dofinansowania.</p> <p>Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej. Dofinansowania dotyczy zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.</p> <p>Szczegóły:<a href="https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej">https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej</a></p> 2020-12-02T09:50:27+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-na-zakup-sprzetu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3332-akt.png Oświadczenie Starosty Wołowskiego Oświadczenie Starosty Wołowskiego <p><strong>Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniem Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego. </strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p> <p><a href="https://youtu.be/lf-5Rbt4cC0"><img src="/files/image/YouTube-logo-full_color.png" alt="" width="540" height="336" /></a></p> 2020-11-30T09:02:12+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3331-Konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3331-akt.png Konkurs ofert rozstrzygnięty Konkurs ofert rozstrzygnięty <p style="text-align: justify;"><strong>Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r.</strong></p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="35"> <p><strong>Lp</strong></p> </td> <td width="227"> <p><strong>Oferent</strong></p> </td> <td width="407"> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Nazwa zadania</strong></p> <p> </p> </td> <td width="199"> <p><strong>Wysokość przyznanych środków publicznych </strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top"> <p> </p> <p>1.</p> </td> <td width="227" valign="top"> <p> </p> <p>Fundacja w Słuzbie Wsi</p> <p>ul. Dąbrowskiego 42,</p> <p>50 – 457 Wrocław</p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="407"> <p>Prowadzenie punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.</p> <p> </p> </td> <td width="199"> <p>64.020,00 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> 2020-11-27T15:13:22+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3331-Konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przebudowa-drogi-w-Pieruszy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3330-akt.jpeg Przebudowa drogi w Pieruszy Przebudowa drogi w Pieruszy <p style="text-align: justify;"><strong>Zakończyły się prace w ramach </strong><strong>zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza” – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 25 listopada w odbiorze uczestniczyli Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W ramach zadania, o wartości ponad  260 tys. zł przebudowana została droga o długości 0,8 km. Wykonane zostały następujące prace:</p> <p style="text-align: justify;">- frezowanie nawierzchni z wywozem materiału do 1 km</p> <p style="text-align: justify;">- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową</p> <p style="text-align: justify;">- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową</p> <p style="text-align: justify;">- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej</p> <p style="text-align: justify;">- regulacja wysokościowa studzienek - 3 szt.</p> <p style="text-align: justify;">- utwardzenie frezowinami pobocza gruntowego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zadanie zrealizowane w 2020 r. przy udziale środków pochodzących z dochodu</p> <p style="text-align: justify;">budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w</p> <p style="text-align: justify;">2020 roku - Droga dojazdowa do gruntów rolnych m. Pierusza</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 80.000 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/pierusza2020_1.jpeg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/pierusza2020_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/pierusza2020_2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2020-11-26T13:40:18+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przebudowa-drogi-w-Pieruszy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-COVID-19.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3329-akt.jpg Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 <p style="text-align: justify;"><strong>Powiat Wołowski pozyskał kolejne środki zewnętrzne, dzięki realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Całkowita wartość projektu to 156.761,20 zł. Za otrzymane środki zakupiono sprzęt do pracy zdalnej dla dzieci z rodzin zastępczych, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej- 45 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 sprzęty audiowizualne oraz oprogramowanie dla dzieci niepełnosprawnych. Środki z Projektu przeznaczono również na zakup środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic ochronnych i płynów dezynfekujących oraz wyposażenia dwóch izolatek, na wypadek, gdyby dzieci wymagały odbycia kwarantanny.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/program_pcpr_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/program_pcpr_2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/program_pcpr_3.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/program_pcpr_4.jpg" alt="" width="540" height="723" /></p> 2020-11-26T12:37:49+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-COVID-19.html Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie <p style="text-align: justify;"><strong>Powiat Wołowski jako jeden z dziewięciu w województwie dolnośląskim otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki z Funduszu Pracy  na finasowanie w 2020 roku kosztów nagrody specjalnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.</strong></p> <p> </p> <p>Tutejszy Urząd znalazł się w gronie tych Powiatowych Urzędów Pracy, które uzyskały najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku. tj. staże, miejsca interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, dotacje i refundacje.</p> <p>Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, Pracownikom tut. urzędu, Pracodawcom oraz Samorządowcom.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>Robert Stępień</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong> Dyrektor PUP w Wołowie</strong></p> 2020-11-26T12:34:14+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nagroda-dla-Powiatowego-Urzedu-Pracy-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowalismy-projekt.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3327-akt.png Podsumowaliśmy projekt Podsumowaliśmy projekt <p style="text-align: justify;"><strong>Listopad jest miesiącem, w którym zamyka się jeden z ważniejszych projektów społecznych. Zadanie realizowane w szerokim partnerstwie można podsumować jako wielki sukces. Mowa tutaj o „Razem możemy więcej”, realizowanym przez Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju z Wińska. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Głównym celem  projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne powiatu wołowskiego. Projekt zakładał przeprowadzenie innowacyjnych oraz kompleksowych działań służących wsparciu grupy docelowej w procesie tworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego oraz współpracy z istniejącą Powiatową Radą Seniorów w Wołowie, jako lokalnych porozumień na rzecz zróżnicowanych grup społecznych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">23 listopada, w konferencji online uczestniczyli przedstawiciele JST w osobach Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego i Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry. Obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie, na czele z przewodniczącym Andrzejem Rajzerem, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, której przewodniczy Patryk Filarowski. Na zaproszenie opowiedzieli również: Damian Dec – trener , Waldemar Wiehs z Fundacji Merkury i wielu innych gości.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie było doskonała okazją do krótkiego omówienia działań projektowych, dyskusji oraz podsumowania.</p> <p>Padło wiele ciepłych i pozytywnych słów pod adresem organizatora, uczestników jak i partnerów projektu. Wyjątkowo cieszy nas stwierdzenie, że Powiat Wołowski jest miejscem, gdzie wszelkie inicjatywy oddolne znajdują swoje poparcie wśród władz oraz, że jest to  miejsce wyróżniające się na tle Polski pod względem rad społecznych. Mało jest powiatów, gdzie z sukcesem działają zarówno rady senioralne jak i młodzieżowe. Młodzież dała się poznać jako niezwykle zainteresowana, zwarta i wspierająca się. Wspólnie z radą seniorów potrafią podejmować dialog, budować trwałe relacje i wspólnie wniosą dużą wartość do kontaktów międzypokoleniowych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Każdy projekt  się kiedyś kończy. Kończy się i „Razem możemy więcej”. Cieszymy się, że zadanie było trampoliną, dzięki, której wybijecie się do dalszego podejmowania wyzwań. Jesteśmy przekonani, że to nie jest koniec, a początek dalszego rozwoju. Śmiało możemy powiedzieć, że tak naprawdę przygoda dopiero się zaczyna. Przed Wami wiele pracowitych miesięcy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu a przede wszystkim Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego oraz Powiatowej Radzie Seniorów za chęć do działania, otwartość i pomysły.</p> <p style="text-align: justify;">Życzymy Wam sukcesów i bycia inspiracją dla innych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dziękujemy Powiatowi Wołowskiemu za wsparcie, pomoc, zaangażowanie i obecność.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/rada.png" alt="" width="540" height="247" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Projekt „Razem możemy więcej” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAABhCAYAAAAeJqnsAAAgAElEQVR4nO2deVhO2xfHXzLcXC6u8ZopNKJBKjLP8zwPkbkokSFDmacQosyzhCTzPFRKRJSZZiWVBmkePr8/3veeepu5+em61vPsp7dz9l57n/X97nP23mevdUT8kv+0iH50A37Jj5VsBMj8lQpN3yYZ6amkpCQT/zmWIL+3+Hh74enuhsud29y6cZ1rV6/gfPYM9kcPcWCPHXY2W7G2Ws+6VctZtnghc+cYoz9uLO21NWnasB41qlamkuxv/P5bedpqaeLu5iKp6euv5RcBvhnkDJKTEomNieaF7xPu3LyOs9MZbLdvZdmiBcw2msm40aPorKdLSyUFmjRsQK0a1fmjgizly8hQWiRC9A9TKclfNVUlkhITvhJHsfxHCVAEycwgKTGB0OBAPNxcuHjhHDu3WWO+wIxpUwzo0aUTLZUVaVivLpUr/k7Z0qX+MaBfA3xpSRKJRDSs+xfxn2N/EeCrwc7MIOHLZ1698OXOrRscObCP5UsXM33qZLp2ao+KQnP+qlkD2XJlhd72rYDJlitHtSqVqVu7Js2aNEKjhQpdOnZgYP9+jBg6hHGjR2KgP44ZUyZhbDiducZGLDA1YZGZKYvMTDGbM5u5s42YOHYUsuXLCSQQiUQMGzSAjPT0XwTIH+d0oiI/4vXgPmcdT7F+9QoMp0+lSwc9FJs3pXqVypSVKf1N4P7+W3lq16iOUjN5unbqyPAhg5luMJGVlsvYbWeL/dHDXL14jqfejwgKDCDsfQiREeHEx8WQkZ5aMEHzkGuXzlNWRkYgVimRiDMnT3wDhmL5FxMgb8lITyXQ/x23blxl2xYrjGZMo2M7XeQbN6SS7G9fDXD5MmWoVf1PWigp0rtndyaOHc0Ki6Xs2WXLeafT+D71JjgogE+RH8lITyscwX8oUybpI8rW+9VbqpKU8EVy9qcmQF6SSXjYe9xdXdi10wajGVPR09Wmbu1aX/VMLi0SUa3KHygrNKNX925MmTgBq/XrOH74IA/c3Qjwf0dMdFQB7chPivf6P4S9p2G9ulIDwG2bN35jXWL5FxAgSyI+hvHwvjuH9u9hoZkpPbt2Qa5RQ2TLlS0y2NWrVkFNVYX+fXpjZmqMrc02bly9xJtXL/gU+TFXnfnL/98Oxw4flAK/Ts0ahL4P+sb2iKWEEwBSU5I4eugAQwcNpLlcE37/rXyRwa5dvRq6bVozafxYNm/cwOUL53j98jlxsdEFY1vi7AGZGekMHTRA6vY/ffKkf9BesZRgAkD0pyiGDOhfJLArVZClhZIiI4YOZt3qlVw678y7N69ISU7MC91/YLgfY4u3r19SvWoV4Q5QvowMd2/d+AfXIJYSSgDIzMhAf8yovAdmMjI0rFuHTnptmTPbkEMH9vLY6wGxMVG58S2R1/f19rC2Wi/V+7U11UlJTvoH1yaWEksAZ8eTuYBvp9MGq3Vrcblzm5CgADIz8ht1/+j2F68tEhO+oKvVWooAG9et/ofXKpYSSABISkxAW0NduN3JlBKx0mIpiV/iyVt+dJu/rz0uXzhHmdKlhcFfzWpV8X/7+h9eu1hKJAEcjh+R6vlzZhlmNfOHt69ohv3nItaVmZnJyGGDpXr/lEkTisEeYilhBIDUlGQ6tNURwG8u34ToqIgS0savlQwyk+JJi4siJeoDySEBfHnuRZznbaLvXCLy2lk+XjjFx7MnCD97goiLp4n1uEn6l1ihPm+vB/xRsYJwN/z9t/Lcd3crBnuIpcQR4LyTo9Sbsj12O/7P7SuKZJKRFE9abBTJIQHEP3Hn0+1LfDzrwPt9WwnYZMGbZaa8MJ6Mr/5AHg/twsPeutzvqIFHWxXutWmOm4Y8rmpNcG3ZCJcWDXFRbYhrq8a4qtYn9NgeoSbjmTOkev/g/n3JzMwoBpuIpQQRQDzn76zXVgBfVVGBhPi479S+giUzJZG02E8kvntGjPsNPp49QcguK/xWL+LlnCn4jO+HV//23O+ogbuOkhjQFo1wUW2Ii0oDSWqIS4vGuLaSw1VNHjeNprhpNMdNszlurRVwa63AvdaK3NMSJzcNMTEirzgB4P/uDXVq1hB6f1kZGa5cOldM9iiBBDh72kGq9++121kMbSsQZtIT40kOeUesxy3CHY8QuHUVrxfNwkd/IA/7tMNDryX3WjfDtWXjbOA2xKVlkyxQJYD+DeS9NkrflNw0mhKyezMg7uHLly2WWvnr0kGPtNSUn5EAkJyUgJ6OlgC+mqoyCcKo/58DnpmWQmpkGHFeroQ7HiFg83Jemkzi8ZAu3O+ozr3WzcUgqzTARbmBuOeqyeOm0Qw3zX8ObqHgazbnYS9dksPES7vhYaHINW6U9f6/lIgTxw4XI1YljAAnjh6WGvkfObCviO3KC+10UqM+EPvQlTD7vfitWoiv/iA8u7fhXhvFLKBVGuLaSk4CcnMJyN8H4MKSq3pTfKeMJDNVvLizJcfCj2YrVb4U6+OwxBAAEuI/o6WhJoDfRkOdZGEJt3DAM9OSSQp8RdRVJwK3rub5jNE87KUrgH1Xub64R6s3zQL6B4BcIAHU5Hm9cCYgXgJXUWwuRQBbm23FjFMJIsCBvbukds+ctD+Wo005EU8nOegtUVfOELDRAh/9QXh21sRNQx4Xlfq4qDYS375LKNj5EeCdhQkAe+x2SoHfrEljIj5++BkJALExn2iloiwQoL2uNqmpybkwT/8cTZznXYJ3beLZ9FE86KqFm7o8LpLe7abeVDIQ+/FgfisB/JebEh8fS2u1VlIEWGGx5DtgVEIIsGPrFgF8mVKlcD5zSmhRakQon64747d6AY+HdcddR0n87FZtJL6dt1b44cAVJwEC5k/jyJ6dlM428q9dozp+b179jASAiPAwFJrKCQTo3qkDaWlppEVH8G7FPLz6tcdNQ567yvVxbSn3r7qlf23y0FLEtasWmo3qSfX+qZP0vxM+JYAA61evEMAvK1Oaq5cuABC0bRV3FOqIR+g/US//O7m3UcJDku5rK/NAW5lnbVWxlK8rbPQsJRJRtoyMYJOfjAAQEhQo7G8TiUQM6N2TjMwMUkMDeNBdS9zbSwBYX9WL2yhxX1sJT21lHmor46WjzCMdFZ7oquCjq8Kztqo8a6uKd1tVHuqqcl9HBTdtZS5pKrBFuTENf/9NqvfLNWpIRHjYz0mARfPnCuDLli+H293bYmLsssK1VZMfDmb+AIt7rJeOMo91VHgqAdanrSoPdVVw11bmtpYizpoK2Ks140ALOTYpNmJxswYYN6mLQf2aDK5TnR61qtG+RlXUq1SkgWx5ypQuLYD/NwGGDx6YDayfhgDw4rmPsL1JJBIxYsggADK+xOI9vAeu6s1+6K05ew9+oquCr66KAPA9bSUut1bAQa0Zu1WasKJ5Q0ya1GFc3Rr0qFUN7Wp/oFRRlrqyv1G1fFlkZWS+yankt3JlcXY6/R2x+YEEmD55UlbvL1cOl9s3AYj1uM29Nt93yTUn0F46ynjrquDbVpXHuqrc11HmppYiThoKHGvZlM1KjVnYtD4G9WvSs1Y1WletROPfZalavizlSn+bM0nWrEdExQqy1KlZHRUlBdrptGHwgL4sXjifm9eufHccfgAB4LGXJ5Ur/i4YoVe3LoJDRcgea9zU5IoX6L+fyTrKeOuIn8VP2oqBvq6lyCm1ZmxVboyZXF1G1q1B++pVUKpUgdqyv1GxTBlKib7N56+sjAyVf69Agzp/odZClY56uowaNpgFZnNZt3olB/bYcfP6NbweePLu9Uvi42JJT8vLU+inIkAmU/THS837T504JrQgeNtq7jav/dV3AKlb999At1Xlsa4KHtpioB3Vm2Gj0gTzpvWZUL8mnWtUQaFSBaqWL0vpUl8HcmmReBdyw3p1UW/Zgh5dOjJt8iSWLTHH2mo9px2Oc/fObby9HvA+yJ/kpEQy8t2/mJ98/874fyYA+Dx5TNU/KgmGbKmsJLVHP9H/FW8t5uKqJodryya4tpLDpUUT7io34K5SPVxUGnBPszn3tZV4oC0ehPnoqvBYV4X72YDeqtKEBXJ1GVmvBh2qVaFZRTHQMl8BtIxIRJVKFWnapDHttFujP3YMS80XsmvHNq5ducyjB/f5EBpCcnISf7++LTngllACmBrPknq/vWr5shx1Q0ZCHC9NDfAa0JnHQ7rz3GAIgUtn8+ngDiK3rsR3QEdctZW5oNGc3apyLG1an3H1a9KpehWaVapAlXJlKfUVQJeTKU3tGtVppaLE0IH9mT/XFNvtW7l25RI+3o+Ii4nO59Zc0gEuUQSA98GBNKxbRzB8tSqVefHMJ1vdeUkGaYmf+fgxjDv3XLG124F+9/Zo/vkHtX4rR9mvGITJlBJR488/aamsxMihgzFfYMbhA3u5e/smIZLbdNHkRwP3LyWA7fatUr1/2KAB2fa2ZcnnuFgePXrIgQP7mTXLiE4d2vNXrZpfFVGjQvlyNGlQn55dO2My2xC7Hdu5ee0KwQF+JCUl5Kozb/nRAP00BBDv9euk104gQOlSpXA4flSo2cf7EVbr1zJiyCCaNmlM+bJligx2RVlZFOSbMGzwQJaaL+Sk/TGeeD3gc1yM1IXmLT8ahP8IATw93KgoKyuA1lyuCZ+iIvj8OQ6jGVP5vYh++7LlytK0cSOGDOyPxeJFOJ48wasXz7JtHStIfrTBS1oSy/+FAMuXSm9uNDU2AmDD2lUFAl6z2p90bt8Ok1kzOXJgP08ePeRz3N+xcPKTH23Yf0sSy3cmACQlJdC2jZZAANny5XCVrPsvnGeaa36trNAME6OZXHB2IjQkuJAwKj/aiMUBwk9OAC9PD/74vYIAclttLSGkmb/fW+YaGzFx3BjWrLDk5rWrBfjuF/2ifqxhvw6AH9dWsXx3AmxYs0rq9r9hbXav1oLk2y5I+o7xo0HOv62+Tx9jucRceA/yExIA0tNS6dqpfdbcv3Jlnvk8yVFfdvn2+jIy0tixdQvttLWYM2smX+I/F8kA+debU4rPLinJSehqaSISiVCQb0JEeHFv+CwhBHjh+5RqVSoLBOjbswfpQiStooJTlLaBu+tdyklCvcmIRDzw9CikbGF1wIVzZ7HbsS3bIlHx2MX/7Wv+rPwHIpGI33/7jVcvn38nDH4wAWxttksN8vbYFt3R0/nMKSyWLuGey50ilIGd26yFesqXLYNrgeXgnJMjg/v3ycfbBp54e1FZMnaxWremGG0EVy6dp1wZcay/VirKRH+KKkb9JYIAQGYmg/r3FUCpU7MG/u/eFAnMu7duCIEbG9T5i7D3IYWUg00b1mVNH/+syovnPvmUgciIcOr/VVuykFQ+z8fSzetXKSsjfqcg36gBH4ttaxastFgqtNVyifl3sH8JIEBwoD91a9cSLnTEkEFFdGvOGjj+nQr3iYMl5ouE/DqtNUlKzC94Ily7fEFK/5HDB3PkhaAAP6H9pUQizjk5FtqGwm0JGRlpdGovXhX94/cK+Hg/+g72LwEEOHH8iPCevZRIxNFD+4tQj1gWzpsjrAuIRCJmTp1cgHHFx4ZJQqiJRCJMZxsVUFdugjmfybn1CjLS0+jaqYOQZ9VyiwJ1AtlIl3++F898qFyxomRM1J10YdbykxFgcraNH/X/qk1IUEAR6hGfHzd6lBQBmjSoT1Tkx3zKQ3xcLOotVBGJRJQpXZpzZ8/kmxcyGTNyuNC2erVr8SE0r0cMLDTL2rg6atiQLFPloXfndmu0tTTZY2dbwHXCFqsNgs6D+/YUkPdfSwCI/hSJgnyWw8eYEcOkACiobGJCPFrqrYSyf68f2O3Ynq/xn/s+pbpkttGwbp0CyAbxn2NRVVIQ9M82nJ5lghx5D+3fI9Svpa5GfFxeIdnhqbeXEMDyzz/+4HWeo3rxtLhjW12hnXkT7ycgwI2rlylfJuuN3rFcz9j8y74PCaL6n1XFvTnbxo5WKkr5xMQHJ8eTyEhiA/fu0S1b+Ljc+l8886FSBfGLqdKlRNlc0XLn9XBz4XdZMbC1qlXlzeuXedZvOG2KFFnXrlyeZz4vTw8qlBfrmzHFIMv0PxsBliyan3WL/asWQYF+RawDrl+5KAA/sE8vmss3EXTt3mmTp2FXWi4T8qxYtriAusD+WFYcgkoVZHlVwGwh7H0wjerXEx4tly/kDM8Cfm9fU7v6n1JjCp3WGqSm5AziCOYSX4gypUtz68bVYrZ7iSDA36tcrb9h9C8ub7V+bdYzcu9uKddxhaZyREWEZ9Ml/jts0EDBsJfOO+cLKMCCuXMEfY3r15OsGOadPz0tlQ7tdIX80svYErIvMMt60SXZxyBbvlyOSF7wOS4GBQmZtTTUSPymEO//AgI8fewlte17/x67IuoX5xkzQjxAK1dGBre7d0hNSZYaE1guzT5vhvi4GFpK3Mvr1KyJ39v81hogLTWF3t27Cbo6t29XSMwdmG04I8dYJkv83r6mTq2aiEQiWigpsmTBPCHv4oXzpdp55pSD8IhYv3plMdq8hBHAJpu7d80/q/Iuz+dm3mXjYqNRbt5UXLban3z8IF58ueB8RtjRW61KZXyfegut9n3qTTXJsmo7He0Clm0h8mM4jepn+SNOm1JYtG3YY7dDyN9GQz1bmBYwnW0knNu+ZRMfP4RSu0Z1CSEUpHr5sMHiu1SVShV5/eJZMdq8xBAAMslkcLbVvz49umfbUVt4+SePHlKhfDlEIhEaLVWyRfrOZNTQwYLewf36CHpPnTgurDdkhU/PW7/Xg/vISvSLRCJWr7AopG3g6Z61m+mvGtV5+1rsq+/j/UhYz1eUl5N8awDGjR6JSCRCpnQpLl0QP4783ryiSiXx3L/44vyVQAJ8CA2hnmSJVSQSsWXj+q/QDbt22Ahlx40eKdXQN69eCL2rlEjEgb27ADCXPINFIhHbrTcXUB8cObhPyFu6VCkcTzkU0j74FPmR5pIpbTkZGW7duAbA6OFDBV07t28V2nnO6bRwq58wZhQAm7KNaxyKNdJXCSPAuTOOgpdrpQqyeHs9KKJusUwcN0Yw1BLhGYqQx8Z6k3C+Qd06PPd5Qp8e3QRwxP50+dUHC+ZlDQArlC/PfXfXQtonPjc02yrjvj123L55TXiZo95CRWoTS2zMJ5SaNRXuGAF+b9DTaYNIJEKuYQM+lbCwt8VEALHMmGogNRUqepw/iImOQlESLaSUSMThXGHiIDU5mZ5dO2d7JqvxV82awpjhzasX+dQnPjZsSNZjpHaNGkRKzSjyb9vGtauFckMH9KNtttDtx/N4j/D3CqJMqVKMGjKQipJ1hzmzDYtQ37+UAFERH5Fr2EAwlLHhjK/QC653b1FO8jm08mXK5DNPhqfej6ghWSjKntRbqBIb/SmfOiHhy2faSXqiSCRCVbF5Eb+2CTeuXaa8pMfLZKuzR5dOeXy0AR7cd5daCBOJxB+5cHe9Wwy2LqEEOOd0WliNE4lEHNi7+yv0wtZNG4WyVSpV4u2r/DZJwPYtVsKd4u/3BX179iAzI7+PJ0JURDhK2eIR9e3RLdv2sYLbFvo+WCqaiUgkosJv5XG5k9d2LkhLTaZz+yw/CJFIhK5Wa1JTkotQ37+UAIvmz5MyzqOH94uoVywzpmTFDGhQt0627d+586ckJwkh5YVoGoP6Z9OXu8zH8DDkG2XdoTTVWmbzEiqkfZmZjBw2RApQE6OZBZSFq5cuCOMEkUiE7XbrYrBziSSAWCaMGytcrIqiArEx0UXUK5apEycI5Qf06VXI1jHxVzRkSmX1yLmFvAJOTIinnXZWLGKlZk2/aoxy9/ZNZCXr+GqqKkXYxwen7I8xoF8fLBYvLGDF8WchwNisEXzWFz6KruPa5YvIN25IK1VlHhdp9gA7tm6me9cu6I8dg1+hu43g0gVn9Nq1ZejA/jzwuPfVbTxz2oFpBvo8efSwSO3LLT8a9O9CALGyC85n6NGtC+NHjyriu//cOsLeBxfw3j8/A+f8XXAZaVfvrzfY15f9lrr+dQTIzKbjW/X9E+MWtcy31JHfdf7bk1iKmQDFpetX+hcS4Ff6dyWx/CLAfzaJ5RcB/rNJLL8I8J9NYvlFgP9sEssvAvxnk1h+EeA/m8TyiwD/2SSWbASggIzfp/Lvf4Elwcjfeux7X4dYchAgZ2X5HS/pBPje+v9JO3IeK8jG33odRdEpFoEAp48fBqndqhAVGcEe2x0kJSUWq1GcnRw55+z0jRdXuH6XOzcLcPn6GmMVFYic5yEzM4Pjhw/w+GH2N5vgevuGZCeS+P/3wUHYbt+Sh9sbPHnsxTbrTZIXWEW3QWpKMof27ea5j3cOnZk8831KsPCyLhsB1JWbM2+OidSe+xfPn6HcvBkxMflF7iqK5Db07JkzMBHe3xdULq/f+enN+n+Z+SJGSr5CUrBeMVCuLndzhK2V1h3+IYzHj7zy1RP+IZRHDz1zlbUwX8Dgfn2EfBEfP6Ag3xiXO7eEY8sWL2Jgn16k5RGQ2v7IQTRbqWbbSZT/dWQ/dsH5DHptWhPg91bqbFpaKm3UWmBiZCgcEwig10ZDvJmjeVNePvMF4NXLF2iqtSI2NgYQO1Y88LhHUmICMZ8iSU9PJeFLPIlfPvP21UvCJY4c/n5veejpIR2xKzMdrwcehL4PYcnCBSycbyacevXiGd6PxD0lMyNd2GMPkJIs2bWTmUF0VARREeHZvHQhNjpKsnsoy/ArLS3RHzua9LRU4uNiCAsNkegXn/8QGsJjL0/SUlN4/fI5jRvU46n3Iz5FfpSEmBVLXMwnYqM/sX2LFZ302vLxQyhxMZ8kO4kyiYv5RGLCF6ytNtBOS4PwsPdSQAQHBtBcrpEQgWTvLvEXQadMmiBue2w0aqpKwpfB/N6+xsvTQ/i2wKkTx+mkp0vCl898jo3mU+RHvDw9SE9LEdoYFOCHp4eb1LFTx4/g7Ogg/B8b/Ql3NxdSkpM5e/oEHm53hXMCATrqarF4oRkmRjNpqaSA/7s3BAcH0VpdjYSEBLw8PWip1BzNFsqMHjYIHU01Av3esH+PHR11tdHT0uD29Svs222HonxjFOUbM2RAXyI+hpOUlMikCWNp3qQhwwf2Q1ujFRZLxU6cKy2W0rxJQxTlGjF54niCA94xauggwkJDCA8LZdlCM4kxjrF8iTnXL1+ge+cOREVGEBcTTe9unXNs7oBVyy2ZOkmfB+6u6GqpM2bEUFQVmrN5wzpePvelawc9OrbTZt+uHUw3mEApkYgBvXvgdMqe7p07EBHxgfjPsfTr1Q2HIwfQ0VRHtlxZFsyZhf6YETg62AMwdZI+Nlus0GmtQfkyMiw2m0NWzxT/nT55ImYms8nISKdjWx0Wm5nSUkmBkOBA7I8dppOeLumpKezYZo2CXGMU5BoxYshAYqKjOHv6JN06tefFc1/0dLQZN3IY6qpKGBtOJzMzgyMH9qIo3wQl+cb07dmd8A9hXDp3li4d2tG3Zzc8Pdx47PUALbWWKDRpxNGDe1m3agUHBHe9bARoo6bK1csXyUhPw9R4NlpqLbh83pm2OtpERUbQv3dPDPTHERoSjJPjSWpV+5PXz31Zv2YlLZQVeObzhIf376HYVA7nM6d5++Y1/Xv3ZOmiBRw9tB/FpnL4PHnMuzev6NapPatWWOJy+yZKTeVwuXOL574+tNfVxsZ6E5aLF7Fu5XJ277ShQrmy+D7xYkDv7ty6fpWMjHSGDuzPbMMZbN9iRbdOHUhKTJQy+qrllkwzmMjNKxepW6sGvj7e7Nq5HV0tDc6cPE7jenU4sMeOj+Fh+D59QqMG9Xlw353kpERGDBmI4bQp2G6zpksHPeLiYti8YS0d9dri//Y1XTu0Y/9ucRCInt26cGDvLrZvtkK3tQbBATm9oOHB/Xu0UFJgr60N2prqJCXEM27UCBbOM6V3t87s37OL575PUWomzwVnJ968eknv7l1ZYbGE806n6d65A96PH/FXzRpcv3KJm9euoNisKQ/vu6Mo35jTDvb4vX3D8MEDMTM1Zs3yZWioKnPB+QyxMZ/o3rkjixfMJ9Dfj3evXzJ6+DBWCR7U2QigraaKg/0xybMwE2OjGfxVvRotVJQJCQpAXUWJa1cuCQV1NNR49ewpG9auwkB/HCAe3LVvqy3ksbPZytABfTGfP5chA/oKx9estGTVcgtsbbbRt0dX4fiSRfOZMdWAsNAQtFqpoqupxuihg9Bqpcq4kcPIkOz6DQr0R11VmWp/VMQpl3dPNgJcvSS055zTKXRbq5OU8AX7Y4fp0bkjO7dvJT7+M0rNmxEt2VL+PjgQ9RYqVPujEqclPd3+6EEG9usjDhvTUQ/7I2JfgL49u+Nw/AiODvb07NyRLJEeDPbv3ZMK5cuxddNGAO7cukGVir+j2EyeuNgYHE850EmvrVDaetNGhg3qj9Mpe3p07sjjR15oaaiT+CWed29e0UZTgxNHD6Gq2Ewoc+LYUfr26kH85zg2rFlNz66dcTh+lJbKStniGsCYkcNZK7jEZSOAStPGHD18kBSJX3tGehpTDSZRr85f4qje06fSRlOdC+fOYbF4EbLlyvL6uQ8rLZcydFB/ifGC0GihgonRTA7s3Y1yM3kO7tuN691b1K1ZA+tNG3E4fgS5BvVYbL6QN69eoNhUHssl5tjabKNZk4bCp9JmG06nX68ehAT5U6NqZa5fvkh2sVxqjpqqMom5gkGJA0aNHz2SqxfP0UpViczMDE4cO4y6qhK+Tx5z9NAB5hrPpmtHPcI/hFGvzl98CH0v6F5taUFLJQUSEsSbRvft2knn9npkpKcxWX8cvbp1Zd9uO+Qa1sfrwX0O7ttD29Ya+Xgag+PJE9SsVpWw98GAZDCmocZ8U/HXwgMD/NBoocI8k9ns37MLpWbyHD9yCKdTJ2jbRpOHDzxRbNaUmE9R+D71pplcE969eY2OpjpG06dy+MA+WiopYrN1M54e93A4fox+vXpgOmsmRtMm084E58YAAAlcSURBVKWDHnt32XLO0YHRw4dhuXhhbgKYzzPG3fVutqBFkJqSzBarDXz5Ek9kxEcmjR9D107tWWmxBKNpBoSHBuN85hTbt2wULvahpwd9e3ZHt40mG9asEr4ItnfXTvR0tZkxeSKW5gtwOHYEgOtXLtGtc0f0dNqwx26nUHdQwDvh2X7e6TTJSVlTp7S0VPr06MruPOMOwmkHe3bt2MazJ49ZsnAemZkZeN5zxdJ8Pq+e+zJyyCD69uyB693bJCR8YfaMqcJMJz09jX69emBns11oi8ut66xdaSEBy59RwwbTTluLbZutALh76zqrlpnns5MZ4mKiOXZwr9Sxq5cu8OblM6EOj3su9OnRlbZtNNm8YR0Anu6urFxmjr/fWxbMNSHhy2dCggOZZ2xEWloKvk8eM7BPL3S0NFm5bCmZmem43LlFz66dGDtiGIH+74iN+cSMKZPQ1lTj7q0b7N65nbOnTuQmQJbknt9mCA4XYqeHvEW6TFq2UamgJ1fk72x1pKfleTyv385nTtNKWbEAP7u82pbjiJQTSdbfi+fOoqrQLMfm1Nx6vu4Tb3mdz3msIL15XUfW79TUnLbO/SWWtFx5xJIHAfKqsCiGLWhxpSD9RVmMyX46k1UWS9ixzbqAcgVJ/saHTNassMBmy6YC2l/Q/0VpQ/bzBRG3qGsfBUnh+QUCpKQksW+3HVus1nPi6OF8Fh++VjLJyEjnysVzOBw/Qkx0VOFF8tDxzMc7mw8eJEviBjx/5sOObdZ4erjlKpM9731312w9vpDaJPliY6Lxuu/+Te0FePncl+3Wm9i904aY6E+EBAfi9+5tIWWLJg893YmW3P3C3gcLXtjvgwN5Hxz4VboEAiwwNWb9mpU42B/D6bQDiV8+ExQYQEJCPCnJSQQF+hMXG43DscPcvnGVuNgYQoIC+BwXQ2pqMl/i44iMCCckJIiw0BDBZTox4QszJuuzaO4cNq5ZSVJiAm/fvCItNYVA/3cEBvgTER4mBXDCl3gSE7/w+uVL0lKT2bh6OX5vXpKSkiwVoWO6wQQWzDXhvttdkhIT8H/3lo8Sj53IiHCCAgOI/xyL4WR9Ij9+IDgoUHAI9Xv3hkD/d7x7+5rgQH9SU5L5FBVJZKTYsFcvOLPXdjvpaWmEvg/h2RNvbLdvyfY1b/HtOjkpgeCgAELfBwsDaH+/NxiMH8PxI4ew2bqF+XNm42B/hK1bNhESLG5DsmR5PTIiXOraExPiiYuN4d3b18R/jsPZ8RSXLziTnpZKgL8fmRnpLF0wj4f33fgQFsq5Mw5sXL2cuNgYTtsf4erFcyQlJhAU6A+IHw9vXr8k+lMkqanJvHjumzcBunXUkzrhcPwIQ/v3Ye6smWxas5KZk/WZbzyTUUMGYj5vDjMmjWfXjm2sX7GUJ488WW2xmGkTxzFh1FCMpk1mhcUS0tPTSUlOYsLoERiMH8OB3basW2nB3NmG7LS24tDeXQzt35tT9ofZa7uNvXY2nD19gp3Wm1i5bDFmxrPYa7eDHVs3s8ZiMS43r7JhxVLCP4QC4Hb3NnOMpuPmcpvdtjswMzbEdJYhN69eZuFcY+bPMebQ3l2MGNyfFUsWMXLwAObNNsT+yCHMTGax22YLVutWMWJgX+7cuMrEsaMYO3wIu22sMZyizzwTI3ZaWzFNfyw7ra3o0bk9O6ytcDh6CLvt1pw4coDN61djOtsQ45lTuXrpPCAORLFvl61gS7M5xmxcu5JpBvosNDXGesMaNqxazr5dO9hna8PBvXbssrHm5PHDbN+0nkXzTFi2aD4L5xozY8okDKdOZo3lUoYN7MvGNStZt8IC641rmTpxHIf32DJh1DA2rF7BWceTODocZ77JLIb0683Rg/uwWruapYvmM994JjbWVpgYTmf9KsvcBBg+sB+ud+/wPiSEkKAA9EcPZ+zwwRhPM8BoykRO2h9l1rRJWC5eiMOxw0wdP4qoyAhmTZ3Ewb12TJ0wFjNTYzassmSP7XbmzTEhOTmJ5OQkxgwfzOB+vXB0OI6J4TRc797GeMZkzp91ZL6JEdHRUaxbvZxeXTvRVU8HZ8dTzJisj9eD+0wePxrz+fOYYzidHdZWTBk/ivAPoaSnp3Hz6mUuX3BmqoE+yy2Wcv3KRZYvNWf6pPGsXbGMc06OGIwdyeTxoxg5ZAAGY0cy02ACBuNGcv3yRcLDQrGx3oTtts2ctD9Gz84dMJw8gYWms9myYQ2bN6xlh7UVMwwmsNPaCktzM/zfvWZwv1507dCW+XNms3blco4c3M+2zRs5dugAIB7RG02bQlBgAD7ej5g6cTx7bG3YsnE9p08cY/H8udjZbKVnl45ER0WyYfUK9LTU6NGpHft372Sq/lgeP/TEaPpkbKyt2Gm9iQE9uzLDYAJLzExYbDaHowf2MHOyPkvNTGjasA6bN6zF6cxpLBbNp2v7thhO1me1xWImjx/Dc9+nmM8zYfb0Kfh4P6ZNK9XcBHj98jnTJ41n4ujhrLFcwp0bVzGfZ8Lxw/u5fP4sjx7e5+TRgzg7nuSBhxv2h/eTmpqC0+mTzDTQ5+rF85xzcuTa5fO4u97htMMJ0tJSSUlJxtHBnlvXr3DuzEkO7dvNrKkG3Lx6mc0b1rLI1Bh31zu8Dwnm7q3rXL14ntSUFA7v38OsaQbcuHqZ1cstuHb5IiYzprLPbgcZGelkZmawf5ctE0cN4/SJ42xYt5YpE8awbpUlgf5+rF+9gvkmRnh7PcDppD23rl3GfK4JJ48dxvvRQ+YYTuPgblvMjI3YsNISd5c7bFy9gvWrLHG5fZ1b165w89plzjudZsmCuZxzPIXTKfHC0J1b13F3vSNe2Xz3moWms7FYZIaX8I0COH74AFMnjGaGwQTcXe/yzPcJluYLMDM25NWLZ5x3PoOtZCD77u1rXO/c5Nql8yQmfGHnti0snmeC3Y5t3Lx2mQce93A+c4qFprNwuXWdC2cduX75PEsXzOXg7p2ctj/KfrsdXLnojLubC/t327Jk/hye+3izf9dOjKdNYsywgVx0dmLKhDHZQunlsSEkKSkh25SssFFmVrn8j+dxLscHI/P6gKQ4m/j4KstlQsSwnHX+PVjduX0bj4U3cvk1J783fl8zsi5MssqnJCflmN5mySJTY6nXsrnV5LZJUQeykGVTp5P29OzUjnUrluapo5Bp4C/52eUXAf7j8j8rc+07iSd2IQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /> <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJoAAAB0CAYAAAB9sSvlAAAgAElEQVR4nO2951scV7ruff6e98u5zrdz9j77nT17Zo89sqxMUrItyRrZlq2EgM4JlCUr50jOIHJoMgKEckAIIVBAJJFTpwq/86G6igYhW9gyM+Pp+7qK0F1h1Vp3Pc9aT6r/QRBBLAD+x9+7AUH8ayBItCAWBEGiBbEgCBItiAVBkGhBLAiCRAtiQRAkWhALgiDRglgQBIkWxIIgSLQgFgRBogWxIAgSLYgFQZBoQSwIgkQLYkEQJFoQC4Ig0YJYEASJFsSCIEi0IBYEQaIFsSCYJ9Fk/zbr3w/ZAs8iS0iShCTJyLLs/0yetc11rAxIgODffP7fYsAm/fTFf+4OZRlRFN9pVxC/DvMkmuTf/Phgkql/iMiy4N9EZFlClkUkSUCSlM/A/5kszjqJem2RaZLNtQkB+85q788gkGSSJGl/C4KAIAhBwv0K/AKJ9nMQAS/KoHtnbDJeZDxIspfZkkiWVbIJyIjICIAHcPt/+/z7zm5OoIRTt9lE+/l2B5JLkbaSRi5RFLV9gmT7ZfgVc7RpKTUtZUQUYowDE/7N5SeYD5CQP3DgFQSSVZg+7h2tGCjx5to+7HoqyURR1Mg1ozU+3we2O4jZmB/RZgyuKkl8yJoEE1AklxsZj///aUgS+LwSE+Neul6P8LJzgPZnvbS2vKb1yRs6O97S1zvB+JiI1zO3yptr9iUH8G+6bfMnmiRJmqqcnJykvLycS5cukZ6eztDQ0Aed49fg9ywtfxXRZNmHKLkQRTeK+pMQxJmzosEhFy1P3lBV1UZ8fDVHj+RwYF8Ge2MziXNk4LClYrOkYLekEGtPZ9+ebA4fuM6xI/kkxNdRWPCYe3df09Mzjss9fV4REZ/sVSSQICNLIIrKAkNt30xVOj8MDAwQFhaGTqdDp9MRFRWFy+WasY8gCDP+lqT5X+enjvk9Ee8XEk0GBGTZiyx7kSQRKUDTTE3KPH3aT0baTQ7uv47VlI4+OpWYXamYdXk4zCVY9AVYDAVYDQVYDYX+3wVY9PmYdf4tphBdZDaG6HRi7VkcP5ZLadlturqHEPyEEmWQRJD94zU9OOrCYY653QdgYGCAdevWMTo6CsCGDRtoampicHCQu3fvMjw8jM/n4+HDh3R2ds44rry8nLa2Nt68ecPIyAh9fX3cv3+fgYEBvF4vd+7c4cWLFzx//pzh4WG6u7tpbW3l5cuXDA8Pc/PmTaampn5XC5BfTTRR8ikkk8EzBQ317Zw87kQfk4IuOhWbOZ+9DiexVidWQzk2YwV2UxV2Y+XPbuaYcqwGJ3ZTKWZDLvqYJPS6qzgcCVy6XELzrU5cLmUgJBEEn4yoTeV+HdEGBwfZsGEDe/fuxW63Y7fbSUlJYfPmzeh0Op48ecLFixfZuHEj33zzDRUVFfT19fHNN9+g1+vZuXMndrud2tpaNm3axO7du3n06BFHjhzhb3/7G9999x3ffvstDx480L7/9ttvMRqN/O1vf+PQoUO/G5LBryRa4BzsRXs/Z0/kY4hKxKjPwmEtxGIswGEtxWFxYjc5FYKZqrGbqnGYK39mq8BsKMJuLibOXk6co5xYWwlWUyE2cwH6qBx0u7O4fLGYVy/egKxINZX0Cn450YaGhli3bh0Wi4Vz584xMDBAbm4u3377LaIo0trayubNm3G5XLS0tGAwGEhMTGT79u0AFBQUEBMTQ3V1Ndu2bUMQBG7fvk1YWBgADx48YOfOndy7d49NmzYxNjbG8ePHOXr0KB0dHXzzzTcMDg7Ou93/qJgX0SRZUCSYLCD5dZXPK1HpfITdnIR+dwJ7bEXEWkuJtZVjNzuxGssxRpdgiinFZnLiMDtxWMpxmEqwG0uwGYqwGgqxGIqwGoqxGUuwm8twmMvZY6kkzlxBrMmJw1yB1VCKzVhBrLUam7kah7UWfXQKFuNlamueIMkgySDKkmYiUcwmHzZ3Uk0cAG/fviUiIoLu7m7t+7S0NL777jtAUZFbt27l+vXrnD17lhMnTnD79m2++uorampq+PHHHzGZTFRXV6PX6wHo6Ohg/fr1lJeXc/HiRb7++muampr4/vvvEQSBY8eOcfbsWbq6uti4cSMDAwPzGZ5/aMyDaDKCPIFXHEWQlWX+6KhAaloT0VFJGA3XMegLsZrLMetLiLVUYzfVYDfVYtaVE2erxGErwajPxKhLxRCZjCU6jVhjJnttOex1XCfWlovFmIUuOp2oXamYduZh2VXMPnMNe8w1WHUV7LHXYTaVYTAWYbaWYbPUYTXVYtBnkpJaz/iUojtFBCQERElGFD/MjhZo1hgbG+PEiRP09PRo5GtsbOTChQvaPo8ePcJkMnHs2DFtVVpVVcWBAwfYvXs3er2elpYWEhIStIVDXV0dRqORc+fOkZWVRWtrKxcvXsTr9VJUVERpaSn9/f1cunSJkZGRDx+ef3DMi2gyXgTJjSCLeH0SSUlV7Np5EavpOjZrGTZrJXscNdhNZTjMleyx1WI1lmPS5WM2ZGM0pLB/fxapKQ3UVrZwq6GDtsf9vHk5wZuuCTo6h3jwoJua2ucUF7dw5UIxDtNl9LuuYtXn4TBVYjNWYzHWYLFUodOVYDbWYDPXY7eWErX7CpnZjXi8ygzNKwpIiMi/0A0lCIL2W/1bNeQGGnEDjyspKSE/Px+z2cyJEycAxf4miiJer/edeZdKYo/HoxF9tqH494B5qU4ZGdV6UFR0m8id57BZsrFbirBZnFjNlVgMZeyxVBBndWI1FGKIzsKkTyX+ai0PH3YxMuZFeKf/5iaCV3DT29dHfe1dzpwsxhCdhTGmBJupDqupDrv1BhZjNRZTFRZjOXZLMXpdCkVFjxVTsiQj4UWUPfPuGFUCqbY1n883g2wqKbxe7wwy5uTkYLPZOHPmDMPDwzNcWYEuLtUcopIwkFw+n0/zTvxeML85mv++2572o4u5hMWQic1chNVYisNWjdnkxGosYZ+9HEN0FrqoFJITb/L06QCC/1ivLCEhIQiKj1PGgyhPIuJCxIeINOf0fcol0tjYydEfi4nenY7VWM5eRyNWUwVmUzl2cw17bDewGsoxxmRQX9ehtBkv0gcSTZIkvF4vgDb4gYOtkkElnSAImrdAJchsBJJTlYZutxufz4fH43lHUqr7qZ/9XjA/iSaBa1LkzMkCLMYMHOZirMZyYi01WExObFYnDmsRZl0qh/YWcP9ONz7v9PGiLCHi8fsxQaGTB5hCkCfxyV68kqLoxie9tLUN0N0zqjmfJGSGRl1kZjdg1KVg1hVis5Zgt5Vi1FXgMDaxz3YHu7EchzWL7m7FBibP8lC8Dyp5VCk21/cqIVTSqcTz+XyapFJ/a/0WoIoDiaqSavb/KsFU1alKT7VNswmotmO2FFSvqR4T6L8NvEbgvQRKYJ/Ph9frneEx+aUml3n7Ou/dfoVJn4jVmIdVX47VUIXNUIHdWoHVUoRJn8KZE4X0vZlSbkSQEQTVLuJDc5BrZhLFBOETvUx5BGTg7r1XbPvhNMsW/0h4yDH27EvlZXc/EgISCnNvNj3HbknDYs7CZivAZq4gztyMJboBm74GU0w26an1CAJIH9g5sxcDZ8+e5eDBg+zfv5+zZ88yOTk5YzAA7W+VLOpnADdu3KCwsFD7zOv1alIwcA6oSjZ1cNXjHz58SHp6unaMur8sywwODnLy5Em6u7tnSEBRFElLS6OwsFC7n0ApqZ5fvQ9VwgY+IB6PB1mWtWmB2m632/3eh/DnMC+iiaLM1YtVRO24ht1UglVXQay5jlhLNTZrKdHRafx4+Dpve8eVA2SQJckf/qPa3fyGrkBXFhKCpMyp7t/r5Yt1R1i++BDhK9NZHZbCp59a+GHnEYZGJ5EQtXnis7Z+9u3NwGTKxmIqwqKvwqqrw6avxmoowKS/RmvLmw++P3WgAfr6+li6dCnnz58nOztbI0wgAqWWdjcBEiU+Pp7o6OiA/pt7cj9b5aoDmZeXx5YtW+ZUyYODgxw4cIBXr169811KSgr5+flzqt4XL15w+PDhGW15X7sCCeV2u3+VVJsX0fq6x9hjS8NmyGafvRqHsQa7sYZYSxU2awF6YxqPHvUCIAgiguBFktxIspt3oi+AaX+khCjLiBJcPF/Dkr/uZX14PKErE1kbkcra1VdYtmQfZaVPARBFEPyTvvv3u9Eb0rCY87CaynCYa3AYK4mzlmKISiLpau0M99hPIVD19PX18eWXX9LV1aV9X19fT09PD6OjoxQWFtLb28vDhw/Jzc0lIyOD4eFhQDF7pKenY7FYOH78OA8ePKCxsRGA6upqXr16RXt7O0lJSTQ3N/P27VtSU1NJTEykurpaG8jCwkJ27drF+Pg49+/fp6KigqSkJF68eIHL5aK6uhpRFHG5XOTm5pKZmcnw8DCPHj3i5cuXyLLMjRs3yMjIoLq6mvb2dlJSUvjkk09ITU3lyZMnFBQUAIr0zM/Px+l0IkkSDx48YHh4mLa2Nm7fvq1JsgVRnbeaXmDWJbE/thiHyYkpqoI4Sz0WfQm6mFTS0m7j9QIySKIPn28SUZpCkt1+qUZALKKqSn0z5lCHD+axatkJQpdfJjz8KuFhV1gbkcBnnxzl6KFSAESfopJl2Y0kQV7BA4yGVOLspdhM5diNTiz6AmLNBeyPLaKz3T9Xk9Vwonc7S5alGU/r8PAwX3zxBVu3biUyMpLa2loiIyOpq6ujs7OT9evX09jYyMaNGzl8+DDbtm3j+PHjtLS0sGHDBs6ePcu2bdu4fPkyZ8+e1Yy2O3fupKCggM2bN7N7925u3rzJwMAA165dY9GiRaSmpmptKC0tJSoqivHxcb755htiYmKw2WwYDAaePXtGSEgIvb29HDhwAL1ej8Ph4Pbt2+h0OtLS0mhqamLLli2cOnWKNWvWkJCQQFFREUuXLiUxMZF79+6xevVqWltb2bVrF2lpaZjNZurr6/nqq69ISUlh//79JCQkKEMXMGWYL36WaIEszs+9iykmizhbsWLV11cSZ67HHFOAyZDI0zZFmiGC4FMCGUXJgyh7FK+CICF7QRZUb5bqIhKQJMWqb7YksWLVKULCEggPjycs5CprwxNY9vmPnD5ZpLRpRtStzMSkj2NHczDrsrEbK7AbKxXCWcqI3p3P9eyHSrNEAUn2IONTzvGO71bS1OHg4CBr1qwhKyuL2tpaurq6iIyM5NatW3R3d7Nlyxaqq6vZunUroEg7o9HImTNnOHLkCKCovpMnT3L69GkcDgcAUVFR1NTUUFJSgsPhICMjA4CmpiaMRuOM/i4vL8dkMjE0NMQPP/zAw4cPGRwcZMeOHdTU1LBlyxbu3r3Lhg0bNIOxy+UiJiaGnJwcDh06xLVr1wA4cOAACQkJdHR0sHbtWm187XY70dHR7NixA6/XS2pqKqGhoRw/fpzdu3ezceNGent7NS4sCNHSk5vQR+YQay1hj7WcWHMNeyx1GKNyOXI4mym334jpkxB9/pWLJOD2eRFlEVEUEAUR0Sf4x1hCJZrsdx/pjfEsXXGC0PBEwsISCAu5xtqIBJYvOUxa6g3l/BrJQJKUxUFZ6QNiItNwqE55kxObpRy9roQLZ+vwulWp6UWWPciyNCvsSZhhUuju7mb58uW0t7dr/bB37162bdvGgQMH2LJlC5WVlWzZsgVRFCktLSUyMpK7d+/y9ddfc+LECb755htOnTpFeXk569at4/z584SHh1NXV0dZWRn79u0jNDSUvr4+1q9fz3fffce9e/e062VnZ7N9+3bGx8fZsmULjx49oqenh02bNlFVVUVoaChv3rzB4XBgMpmIi4vD6XRisVjIzc3lxo0bfPnll5w7d44NGzYQHx9PT08Py5Yt48iRI0xMTNDU1MS//du/kZKSAkBLSwtr1qxhamqK9PR0IiMjZ+RP/FKTy7yIdu1iDbpdecSaS9ljrWKf9QYOUxW63RkkJ1X59xeQZQ+C8O4EVpQERGkCQZzwj7GqPv2rNRmidVf4fNkxQiOSCAtLJDwkntXh11i5/DD1dS+Va6irVXnadNH5fIg4WxEWXSk2oxO7uRybpRSzyUmsLYfe7mF/KwQl4leeLdFEJGna2j8xMUF+fj5DQ0Pa3K27u5vk5GTKysq4e/cuPT09VFdX4/P5eP78OWVlZQDcvn2bhIQE6uvref78OR6Ph+LiYtLS0mhubqa7u5u6ujquXbtGe3s7g4ODZGdnc+7cOerq6rQ2PH/+nMrKSjweD9XV1QwODjI2NkZlZSVv3ryhtLQUl8vF5OQkaWlppKWlMTExgdlsJjU1FVBcYhkZGdy8eZOnT58iyzK1tbVkZGQwNTXFw4cPCQsL0/yqY2NjPH78GFD8uW1tbXNyYb6YF9Euna3GFF2G3ejEYaok1lSD3VCJITqTgvxbyjCKU8iyImVedY2RklrPxUvFNDY9x+tTiCXJk+9INHW4d0dfYNHiI4StTiY8LEkhWtgVVq08wLNnA/79JO0YQfQAMqMjEkcPVWMzlGE3VWA3l2GzlGKxlGPUpfLw3iuFmLLgjwieTbSZrqTAFeX75ibqZ6qRF95diX6IFJhr1Rk4oLNtY4G/Zw/88+fPWbVqlUbY2ZjdPrvdTlxcnHYu1Xwy22A825Y3X8yTaLVYYipxmCqwGZxYdZXY9BWYdJmUlz8AwCMqYbC3b3fw9dfH+PRTB59/foCVK2M5d77Av1qUFOUnT8/RAHwC7Nh1jiXLj/slWjLhIfGEh1xg/dqjdPco8xBZM5OAILiREfG44MSPVQrRzE7s5lJsllKslnIMMWnUVz9BlhSiSbJyzCx+afcbaHeabVsKNNaqxszAwXifMVW1nQV+pm6zjaiBAz6XMVb9LQgCXq9XI6osy7S0tJCbmzvjfIEG4cDxFASB69ev8/z5c629sz0ZgUbi2Z/NB/NadV67WI8hsgSHyUmsqRKHsQabvgJDVAaVlY+1m+1/O8kPPxxj0V/3EBaaRHhIKqErL7LkcxuZmco8S5Lx28Q8CIJCzolJ+O77s4SEn1EWA2EphIckELLiLD98f5mhYcUILKvJKjIoq1YRwQtnTlRjjCrAZirDbinBZinGainFEJ1OacEd/3VFJNnlT5ZhBtnUDvypJJXACfGv9UcGkvB955ndBvX/wM9VY/D7zhFooA08ZiExL6Jlp90lZud17KZS4iyV7LUpczRDVBZ5129r+zXcbGHpcj1h4ecID88kLCyPdatzWLHsJOFhB+l5MwkoKlCZLymDPjQssHnLKVaGnlYWA6EpRIQmsXzZSYzGdKbc/ideTXyRp0knS3DquBNTdAEOi+Jgt1mLsFpLMERnkpmsqBJREpFxo0jSafUpiTPNG4ERGmNjYzPU49TUFC6X61epEphWyaoxdK7vVAk6Pj4+I7rD7Xbjcrlm+FoDPQGzVa/b7WZqamqGS2khMS+i1VW+QheZi91chMNcxh5rHXss9eh355AQX6ulgNy818qizyMJCT9JSHgya9blExGRTXhIPIs/PcjVy/XAtOoURcXp/aZnjA2bfmRlyClCI5IJWZXMmohUln5+lB9/LNVMIjIuVKIpDnOR8TGRwweKsegLcVjKlIgSaxFWazGGqGxyUm4q1xSlOYkWGI+mPu1DQ0OcPXuW7du3s23bNrKzs5V+qKvjwoULc3oGPhSBqk2SJCYnJ3G5XO848QGePXuG3W5nfHx8xjkuXLhARkaGRprx8XF0Oh0PHjx453qJiYnaAkE990KSbV5Ea3kwgikmm1hzERZ9ITZDJfusDeh3X+f8WSeCpBgdRifcbN1xhCUr97Ii7CKhEemsWJlEWFg8IavO8eUXR+jpGwZkJNmLJClE63wxxBdf/siKkFOErU5k5cpE1q5OY/FnP3LhQjkAEsIMoomSG5B50TmE3ZqD3VjqJ1qhQjRLCfqoLJxFLYDiEpMkNR1Qfkd1BvocTSYTW7dupbGxkby8PMLCwsjNzaW0tBSTyfRRBkDFjz/+SFFR0Zzf3bt3j6+++uqdLKzY2FhOnz6ttd3j8VBUVKTZvQKxf/9+Tp069VHbPB/Mi2hv346yJzYdq74Mu6EGm95JnLkaq66CIwfKGRr1anPrnPybLF5iJSL8CuFh6YSEpBC+JoGwtRf4bJmNzBxFwgiSF1FWLPeP7/ezeuUFQleeZfWaE4StSSAs7BpLlh4gOanGf2Zl5Sr7PQqCPAFAc/NrdJHZ7LHWEmtxYjPlYzMVEmupYfeOK9y/+1Qhpiiill6YjcA516NHj1i/fj1v377Vvi8vL2fHjh3k5eWxefNm7HY7J06cYGJigrS0NMrLy3G5XJw8eZKrV6/idDoZHBwkNzcXt9vNpUuXePPmDfX19ZjNZk6fPk1hYSGPHz9m48aNREREUFFRwdjYGKdPn+bQoUO8fv2ap0+fsnXrVrq6ukhMTGT//v10dnZy6NAh4uPjuXv3LmfPnmVgYICLFy/S39/P8PAwBw4cwGg08uLFCy5cuMDGjRtxOBwkJibidrvfuf/fEvMimlfwcepkHvrIQuJMjThMFcSaK4g11mE1XOfZc+VJEpHpezvFli2nWbH8NGsiMggPSyc0IoGQtedZHn6EyKirTLkUy77L9wYQuNfUTfiSq0SsuEDEmiOEr71GSNglli3fy/XrtwJaIqKVV0DpsMyMO+gjC9hjqcdhqsBuKsSiL2Cv7QZ7HVn0dHcDgSu7n77XW7du8cUXX8wwPTx58oSdO3eSnp7Ozp07qaysJCYmhhMnTnD16lVMJhNOp5Pvv/+eqqoqjEYjV69eZcWKFaSmphITE0NzczMbN26kqKiIQ4cOsWvXLgYHB9m9ezcHDx7k9evXREdHExUVhcViYceOHTQ3NxMTE6MZaePj4xkYGODEiRN89913GAwG7t+/z8jICOvWrePhw4eanzU3N5cnT55w7Ngxtm7ditPpZMOGDTidzvkM/a/GvMOEcnNvErMrizhzLbGWSmLNVeyx1BO9K4W6ekU9eUVlcBIT6vhs0V4iwuIJD08hNCKJkDVXCV1zjqXL99HU9FrZX+gHXDTVdxDy+UXCV14jPOIMYRHXCAm9xMpVB6irexbQClGTaCAzPOblwN4cv6Stw6avxGZQEl8sujJOHit+xy421/wkcH42OjrKpk2btHj/t2/fEhUVxeHDhykpKSEmJgZQpNz27dt59eoV27dv54svvqCoqAhZltmyZQvff/89BQUFfPbZZ2RnZ1NbW8u2bdsAxcG+fft2ZFnG4XCQn5+PKIqEhIRw8uRJcnNzuX79Ok1NTWzfvp3BwUEKCwuJjIykpKSE8+fPs2zZMnQ6nZZdv23bNpqbm9m8eTPPnil95vV6OXjwIOfOnQMgMjKS5OTk+Q79r8K8ifbgYRdmQwYOUzkOUwWWmHLizDUYYzJISalBkkUEUZlLdPdMsWnDCcJCzxARkUBYRBKhEcmEr0lg8eLD7NmTj2KgHwd8VDkfsuKz04SvSCEs7DIh4fGEhF0iNOwQjx/3BbRC9PtJFbI033qNPjoJh7EKu+4GscZ6rPpyHOYydJG5ZGcqK2KVYO/z1wXGewHcvHmTzZs389VXX/HFF19gNBoZHh7G6XSyZs0arFYr69evp6KiAlCMnyEhIYyNjQFw6tQpMjMzATAajbS0tDA6Okp0dDTbtm3jhx9+wGAwIIoiKSkpLFmyhNzcXLKystDpdMTGxnLz5k3a29vZuHEjT58+1VxbKSkpHDlyhIsXL3L58mWMRiO9vb18+eWXtLW1kZOTw6ZNm9i8eTOlpaUcPXqU48ePA7B9+3bS0tLmO/S/CvPMGYD+ARf792VgisnGbqjAFKUQzmHJ48TxfKbcSgUg0e/OuXCxgs8XxxIWfoHw8EQiIjIICU0iNPQSoSEnaHs2hFrXrKjoFssWHSV8ZRphYUmsCk1mVcgF1qz9kRcvxwNaIfhNviBJMslJjZj0WdgNVdj1DcQaG7EbKnGYSjDpMnjWpuRHqlGwP7W8V4MBVZU5PDxMc3Mzjx8/1qTd4OAgPT093L17l/b2du2cer1ekxqgrALVleTIyIg2mR8ZGaGxsZGOjg76+vqQJInx8XEaGxt580aJn3v06BENDQ2MjY0xNTVFa2sr4+Pj3Lt3j7t37zI1NUVnZye9vb34fD7u3LmjhQhNTCjz1idPnnDr1i1EUaSzs1MLeWpvb6evr++9fRDo2wz8W/0d2H8funKdZ14neASZxCQnMVGJ7LHUYNfXEGt2YjVmE2vLprfXBbgRBGUl+eLlEF98eZAVKw+zJiKBsNB0QlalsjoikSWfn+TIkWLt/JmZDSz+5DDhIRmsXp1JaEQay1ee4evNp+nrV+P+lQx0tSRCf6+LvY484mzFWHRl2HT12PWNCulMeRw5lMvU5C83Q3woHjx4wPr16+cMRJwvPsRsEmgGmY+ZInDfwNB19Ts14ne2qSdQGwTa6j40mmPeRAO40fgQkyGBfbZ6rDG1xJpLsZqysBquc/fWaxSzhQ/Rf8CZs9dZsSKWtWuusGpFIhHh6YRGXCUsNIFVK47y9JmysktNbWLRX48QHppO+OoUQiNSWb7yDN9tPc/QsD9pRPICIur9VVd0YozJIc5ahM1YgiWmkjjTTWJN1Rh1aRSX3Oa3hiiKWv2Mj4HZddrmckPN9ioE5hzMRbxAT0ega0s912wCzfYkBP7vdrvndFP9FOZNNEmWGBgZ5dCBDKy6Cmy6G8RaSrGZs9DvzqUo775/byW+SwY6XvSzZk0cq1YdZ92adCIiUlj7xTVWR6Ty+aIzHDyQD8C1+Jss+utRwsKSlRVqeDLLVpxh1+4rTLqmfZuSrDzxHpfEqeOVRO/MxmHOx2EuxKIrx6arw66vwGZO4/Wb37bclJpcouJj5WKqNr3Z5wsky+xcAUDLP5jrfIGY69zvc6lJkoTHM51Jpk4tfjOJJgNeyYuMRH7eXaK25RNrbGKPrRS7JZuYnfJGIF8AABlUSURBVNfJTL4HsowkeZFlEdF/g8dPXGfx4j2sW5NKRHgCIWvOEBGeRuiKZEJXHaO9fYikxHss+utRQsMTWBV+iZCIJJatOE20Lh6voM7JPBrROjsGsBmzsOiKsBqycZjziLNUEme+gSm6lPhrDXgl+CW1Nz64T/xPvzoH+zVEc7lcPHv2jBcvXsyIIOnu7ub58+dMTk5qxOrv79fcSSo5JiYmmJqa0kgwG2rYz/DwsNbuiYkJnj17Rk9Pj7bf1NQUbW1tdHV1adIS0Gx6qofiN5NosiwhSspFX3ZMYNGlY9MVcsBWwV5zOYYdZWQm3QdJRhKU+C51/+fP+wkP3Uf48iusCUln5YqLrAlPZ01oMks//5GTJ2qJv/aEZUtOErrqCuHhCYSGpfH50hPYY9NRqhqIiOKUttAoK3uCLjobu8WJ3VKK3VTCHnslcVYnZkMmLY97A8KRfu7efnqR8L7BUwe5qqqK7u7uGZEY6v5jY2PvdcQHhho1NTVRV1dHSUkJd+4oQQD37t2jqKiIGzduUFxczPj4OK2trZw+fZqpqakZki8pKYn79+9r9xOoHgcGBnA6nVRVVVFaWkpfXx8jIyPU1tZSU1NDfn4+HR0d+Hw+Ghsbqa2txel0aoGYra2tlJWVUV9fT3l5uRan96GurHkmECvqEEAWoSDnNqaoeOIMhcTqKojZWkRmwh3/9zKioEzcJT/Zzp8qZcWnx1i9PI2IkHTCViUQHnqJsNCzrFlzgR3bcwgLOc/q8HhCVySwalUqS5ae4PSZcn8LXAjSGDIykgSnTpYRuTsLk6mEOEcNFlM5FmMhkTuvkphQjSSCTxAR5xGpEBi6MzExoa36VLjdboaHh5mYmNDyOUHxf6orxomJCUZGRjQi5OXl0draqqmf8fFxRkZGtEm3ShTVLAKQkZHB6OgopaWlTE4qQQgPHz7UEmSKioq09D9Zlrl9+zb5+flaRPDsHFGXy6Vd/9WrV9TV1XH37l2NSGqg59TU1Iz7LSkp4e3bt+Tk5GiBBTdv3tQeBLXPfg7zJJoXUfRqVvWhARcnj+RgjLyKNTod3Y40Gqo6tHB+RfAohZABXnaMsGHNKUKWnSc0NIHQsHhCwy4RFn6ekLAzrF57iVWh54mIiFe+D01m8eIjnDun2KkkXMgone5yw5Ej2ZhN14l1VGKzlmExFWE15RLnyOKNP6/UJwi4PVN8KNROe/v2LUlJSZqE6e/vZ2BggLKyMmpra0lMTNQMoqAQrbu7m87OTqqrq6mqqiInJ4fBwUGuXbtGXl4e/f39PHv2jLKyMiorK0lOTmZsbEwjRKCKqq2tpbe3V7PRybKSy5mfr8xnGxoatCKBDx48oK2tTdtmQ41bU1FfX097ezvNzc309PRoD1Ztbe2MUlmdnZ3U1tYyPj5OaWmp1o6BgQEaGhp+yzmaD1lWkknVFLaerhGuXCjg+OFsapxtyEpN5IDysQKCMKXZvZKv1bJ08X5CwuL92zVWhV9hZdhlVoZeJjQintCIBEIjkggPT+DTT/cQn6BGe7iR5SlAxuWC02dy2b37GmZTATZrAVZzLnpdEg03lJBvUZSQZJ+WV/BzCFR3XV1dlJSUAIraaGxs5M6dO5otSjWkqlCJVlBQoEmm+vp6+vv7qampob+/H4/HQ1lZmWZPq6ioYGRkZMaCYmBggLy8PCYmJhgcHNSIBtDf309eXh6yLFNRUcH4+DgtLS2aj7W5uZn79+8jCII2n+rs7GR0dFQjRHNzMzdu3ECWZZqamuju7kaWZdxuN+Xl5dr8q6+vj+vXrzM+Ps7k5OQ7RFMjeD80Jm+eczQfkuRByQuQkPzloGQRPC4lEkISZJCUz5BAeY/AlD+cR2JwYJK/bT7B0pXnWRWeyMrQJELCUlgVlsqKVcmsXptN+JpMQsOTCQs/z5KlsTQ0PAu4/hTq5P7R4xdYrfFE7ryCQZ+EPuYahYX3EXyKIVfpXDfyB9beCFyJvXr1ivJyRWU/efKEhoYGbt26panHW7du8eLFC62Tb9y4QXd3N4WFhZrBtLGxkZ6eHsrKyujt7cXtdlNRUaGpptraWoaGhrRrDg8Pa/MwUNRdUVGRJmWamppoampCkiScTicjIyM0NzfT1NTEgwcPyM3NpaKiAo/Hw+DgIL29vbx9+5bJyUl8Ph+tra3U19dr93v79m1NBY6MjJCdnY0oigwMDFBVVaWp7ImJCYqLi7X/a2pquHv3LvD+uetszNMFpZQTnfnGkpkXkZXQ2YD8TSX+S5QnkPwBjvmFD1m89BhhEQmEhCYRHp5FWGgOISFZhIVmERaeTkhYPJ8sMrM7+jzjY0r5UlkUUUTmtLh+0trDtWs1JCZU8/BhN2r6qKytNl3+kKCfhqoGVBXz5s0b7alta2vj3r179PT0UFpayp07d8jOztZWh6BIuOHhYTo7OyksLOTWrVvk5+czOTnJo0ePKCsro729nSdPnlBZWcmdO3fIyMjQpJvH4yEzM5Pq6moePXpER0cHkiTR3t6O0+mkqamJmpoaLerixo0bWsKy2va2trYZ9XQD0d7eztWrV3ny5An3799ncHCQqakpqquraWhowOl08urVKy3lrrq6mvv37/Pq1StkWaajowOn00lDQwMVFRVauz80+HNe9dHefXHE7M3/zgE5gGz+KFiJCQRpChkJjyBjsl5n0Wf7WbcugVUrrhK6MpWwVamEhSayenU8y5cfZd2XDlpaFce75JORRRl/4P+MlgWmBPt8aIWT1XL0s8vQv/cOA+YcXq9Xe4K9Xq82wAMDA7S3tzM1NaWpPDVbXFV/PT09vHz5komJCW0g2tvbtcJ63d3dvHjxQqsqpOYkdHd309XVxfPnz+nt7dXaol4z0HiqnjtQbannm2veNDg4yKtXr+jq6qKjo4OxsTFNZT59+pSBgQHt/zdv3vDy5Uva2tp4+/atZhTu6+vj6dOn79jQfgOJ5k9ze2cLFGGCojcDPpJkERkPSokqERl4+nyI774/xqJFRj7/bB+hK88Qtuo0f/3EwYrlcUTrLnPnYadCYVFG9MlIXmkGgQEEldOyjCAquaPaakRWy3V/uIvmp0wcs42h6gQ+0I0zu4rQbGPu7Iyn2cfPxMwMqsCEmRl7yTNrYnyoSyrwflTizFXnY65rBn72GxANpkNSZ6cPqR/5C7pIaByUJBlB8ipF8SQRr/9JePm6n/hrpZgM8eijErGZMjh3ppT6+seMTQiIwLjHhYSk1HkP5LT/8pLswydNIsiTiPIUsuxCK5CsStZ5RCzPdsF4vT5EQfVKqBbx6Xj+QDOCKIrI0rQNLTDGP9C4qZLL6/XiDSh5JUrTWVeiJCLJ0ozjAok21+fvIwqg+TBnh5B7vV6tatDsPAX1M7X9s1Pu1Kje34ho74FGNL96C1SdsoQk+ZBkLx6vF0mWZsybPG4YH/Xicc19alECwct0UKys1N5Q4v8FJNnlD4D0IIoulGQXWRNsH0I02S8RlYGWEAQfPtGFV5jAJ04iISCIIoKgvEBD8Nf/UFa2ysMlyV6lkLS2EhORJB+C16cQUPA/dIKAKEmIoqTYGrUEGUVyaw+ROD2gs1P1psk87fsM/H7OfvQTMXAfta2BXgZZlrUyqCrx1f8D3V7w4bkHH/99ne8MrpJHKclTiKIb5U12EoLkQ5Sk99Yum3QJvHg9SP2N5yQn13DhXDkXzpaRnlxDz+sxRNG/8PhozfYTDRBE8Imif045jsSEUjkSxderSBrlbS2CJOEVppCYxCuOI8o+JS1aFPB6p5BEj/KkqJW7JMVTIcmiUqhGlJElEVkUkCURJH8REv8K/ifHcA7F8o+K3/DFsGo2uRuZCSR5AlGaQpS8SKKk9Oesacn4uJsnLV3k5TRw5nQuZstlDPp4pbqjPgeLIRfdzqucO3kdn1dN5P1Y+YkyMpJS91ZWxlrxKAQ8NTLAJMpL1QT/MSKSPIVXHFEIJ4EgKeFUguBDEtxIPt/0VEJWiCZIHkTZDUz5Az9HkRj2n3sSQZzQssOmLz5He/51iab2qFrdUZFmkuxBK12F0j8+H3R1jVFf10pyUj2HD+ZgiElAH5WAzZyBw5aD1Xwdi74Yh6GWPaYb7DGXYDPE0/ms3z+R/Vg9rYQ2CaLvg0vGa3csK4ZsURIRZ/Fe8LoQfW5lxezniISMT/YgMm1IFpHwyT5lPqqcFZ8UOP+RmPk+Uv7ViTYdzy/PUXp9bNRN29NuysuecP5cKRZTEoaYJPRRqRijc7AZS3AYncRZK3GYlToaNn0Dlqib2GJu4oipwGFIo61FjTb4OD2tSBk3PtGDJMPEhJfCvJukJTaQkXybzJRbZKY0k5n0mMzEdjIT20i9dpeq8hZkGWXFK8n0vx0kLb2K5JQaBgfHFZknTCBLPq216uM26YHmO11ci29i/75S4uKKOXasipzrD3j+YjCwcf4fgS+/lf+1iSbJIqIs4RUlRH9fjI56aG5+SfxVJwf2ZWGzpKKPTsaoT8dqyvEnJCvvibLpa7Ab67Eb6rHqK3CY67Drm7Drmok13ES3PZfjB4sYG/H5nfUfj2ii7NWMygNvx/hqnZ0lfzHz1z8a+c9/+45P/vQ9f/53E3/633v40/+x83/+1w9s+/aIn2hKOx49amfRoh9YvDia5x3qw6DMTwVBxuu3fjxq7SUqOotVK4/zh/+w8uf/2sun/32QP/yHjb/8OY41q89w+nQNw4OK+pRV47dmMJf+1YnmV5z+fhge9nLyeAlGXRoxkWkYdmdjMxZitxZhtxRjN5coRVlMVTjMtdiN9dgMN7AZ6jDrytlrr8NhqsEcXYopOg+HMYOOp8P+1az8Eedo+F9+oTBhaHCUzV8dYNXigxw/UE/ilUaSEytJiq8i4UotCVdquXyhhJLiG0iyrEWIPGl5zYrlNsJCD/DylRI5LONClr14vP6QotqnhIcf5M//cZgv115k/758rufdpLj4NomJdeii01i26CSf/PEgMTsv0t+juKRkzXwUJBoSEl5Z1NRD883XmAzpOMxFOMxObPoKLLpypX6Z2altsdZqYq212IxVWA3V2M3VxFqdmPV5RO9KxmJK4czpIl50KNZ1Sfxw98eHt12eJtrQGBvX7WfpX/Zzt6H/J48SpAlEf6muJ4+6WbHsACGhR3nxUiWa2+8fhsctvaxeu5dP/2LFsCub562DAQRSJLTbJVBW8Iy1K0/w+Z+N2PUJuCY9ih1cUj00AfO0fwL8BkTz4JbHlZmaDEkptURGXsVszMNqLMNursZursFqrsJqrsRqrsBicWLQF6PXFWIylWAylqCLyccQk4vDdp2zZ4q50djC6IS/pLzoUVavHxjd+cFtl/Gn8SkS7ZuNhwlZfIibNYobTJAmkJgE/7sSZAQkphCkMUS/ym193M3KZUcICTlN50u1nptSYXLKJaDXJfCf/2kmJjqFqXH/qlIWkORJRHEcSXahsude8yvWLj/B5/9lJS/zFkhqkWh1Rf9PwjJ+A6KJ8hQehhERcftETp7IxKBLwGbKw6wrwmZwYjNWot9dRPSuXKIiMzAZsoiLy2XPniz2H8jk4qUK8gtbuHmzh643E3i1xaoPmQlEaQKPd1IxGn7EvlbnQQCDg6Ns3niEzz/ZQ3O9EhrkESYRRRAFpTK4KIEg+hAkN6I/5q615Q0rlx4hZNUZXrxQiKZm0zc3vWT5kj2Ehh7lYUsf4EEQJ5BEQTmnT8bnk5QweJQIkCtn61jy5318v/kik1pcZKD1+p8DH51oguhClNyoxYiL8m5jir6CTZ+OJSaLfZYiTh2u5dKZBrIz7lFe+oDbt9voePmat0P9eIRxUAuwBJ7X/zILxaMgTpuVPhZUjSQr0mJgaJi/fX2ev/73IRpudL/3MJ/oQWJKU7ktDxWJFhryIy+0OdoEIJJwuZlP/3gAW2wSXlnJvZD8Bg11U60gkl+ydrzqZk3YcUI+u8aj+0ModsmRgOiY6aKE/8j46EST5QB1JsHkmETHs0Ee3HnN86dDjA+5cI0L/FTq4sigQOvjPpqbn1Hf8JimW095Ozjqn/vONqB+rIajjLLsA7y8HRpm01dXWP7ZFY4erqaosJnc9HvkZ90jK62ZzNQ66mof+t1p3mmiPXrDyuWHCA05zItXff5TuwCR/Y48/vKHQ1xNrNYu+VMbgFvwEbk9nUV/vEBJUQsKsYYDHrR/UaIB7/W7zwUJGBqe4Pnzt9RVd5Fw6Q4H7A3Y9XVER2aze9c1YqLPc/ZcNqPjHxbA+IvbLAmAC/AyMDTChi8SCF+WzWd/3st//t9v+dO/6/jTv0fxh//9Pf/z/wsncsdR7WB1btfyuIuVyw8oRHutlnFQvouzZvDn/38/KWlN09ecq48CPvMJoI/K49M/nKQwX617NjYdMPAL37C80PgNJJqifWRJRhB9yLLPb0NyabkDbreX110T1NW1kZZ6gyOHr2PQJWGIzsKiK8USU4U5qhaLrh67qZo4WyH6mIs8edITcKVZ7phf3XD8RHMDXgYGx9iwPoGQJekcP9xIZvotkq/eI+XaHZKvNpES30BzY4dyv/43HkMA0UIP8eK1Wp9fucSpo0V88l/7OHasataFVfGkhqdMO9aHBgU2f5XAsk9PU1/b4d93KoCk/6pEU90skoBPmEJZoflQS6vfvtnG6eP5xFpKMcUUYTEUYjMVY4q5jlmfj8NSrGymMuLMt7Ebm7Doi4iOvKJV5Z62r3/ElZemOpUgzrdDo2zeeI3Fn5yiqen975NSAooFfwQHPHn0hpXLDxMa8i7RKsoes+gvdr7++iK9aokHWUSWvciyC1l2I0tuJElNvIDSkhYWf7qfr9ac522/Mq+TcQeJpkD1y3kAr1/Mwcv2ESzRqeh2ZGE31mA31mI31uAw1xBrqcFhdioGXGshVmMBdmMtNkM1O7clcelCBW63OOsa74aS/2JoiwFlBN8OjbJpw1k+++teGm4+BbzITKE41adQizQr7jYvot9w3Pq4h1XLT/hVZ+90U4H+/nE2bz7Gf//FyNnzxdPvqJJFJMmDKCgkk9TI2r5xfth6mr/8ycDpkxX+IBBlDjmNAJvaPzB+I6KpfjmFaKKorBKvp90nemsOe4w12Mwl2Myl2EwV2ExV2E2KwTbOVo3NXIrdXErM7kz0MalkpN9iZMSn8vW3a7LINNEGVaLFcePmY2AciSFkBpAZQvavNGV/9ckZRFt2itCQo7zomiaaKvFychv59K86liyNJimxEo9n7jt6+XIMk+kin36yiy+/3MfLlyP4JMn/NuVAon3E6cNviN8uHg0ZpUOUF45NjgmcPFxErL6EPaYqrOZiLOZizKZyzIZKbJYa9DEl7NiRTnR0FhZrLqfPFHH3/kvteRW1udBvteoENX3r7eAYm766ymefHOVGYwf4S9XLKPVvZX8CoYw/vMivH1tbulm17DShIcd50aXMKWUJRGkKnziGKMHJM6UsWmxl6dI9RO1OorD4IZ2vJnnZNcGjx0Ncu1bHxk3n+Mt/G1gdsZfGm8p7AFyC22+Tm1at/yz4+ESbodHUybWA1yORkVLL7u8vYIrKQrc7j5iofPTRhRh0RVgtRezfV8LZc9UUlz6k9Vk/bv+rEn2yiFf04JPcyIF+vo9tR5PUZBaJ/oEx1oSd5o//dx+1tZ3KranuRW3Bo80KUKOKHj9+xaJPYvn8s1g6Xyv2N1kCj3cEnzQIyLh9kJR8l5Urz/DHP9pY9FksIaH7WbEylpWr9vPpp7H88Y+x/LA1jdu3FWOxV/LhlSfwyUrRwn8GKRaI3868of2hvhgWhgbHyL/u5PSpJC6ezyMjrYqqigfcu/uKrtdDjI25tHJUgWcQ/TU/3lfk+KM0WfZnWSEjSTIjw5PsjTvP1m/t3LurZH9Lojyd6+Lf5BmbzPPnL9kdGYvRcIDevrf+4yT/iluYEVH87OkI8ZedRO88z6YvDrBl4xG+3fwjFsMV8nLuMD6qhm+rklNA/idzPan4DSNspyEIM53fPx9xoZm9FxSSX0r5fBKC4H9BhOALSAiZO7Q68GUSguDzvxB3ukypEo//fnKIXujvHud1xzBjQ95/Nq34QVgQogXmGSqhPf6/Jf8LXmd0rKoTF7a3VakkCGrmkZrCpnyvkGxusqgJHIE1NNQkjsBCMDOhmDUEQXxXQMkgy+J0ks3vAAtCNFAJJvs7XsDnk6bnORAgKebhVvjICEy1m65+OE2y90WLqJ8FSjaVfO9L6FXmry7lxbn+VbkS+iQjST5l0SErL+v4PWBBiBaYIgYEDKL8kyploTE7pzMwsVfNd5xNtMACLYGvIAx83eFcRFNtcOrCRlXbypdKBIcovRtc8M+KBZNo7yIwZuH30Znzxod41X8n+DsRTfUcBBaL+UcgnPQB20fEzxHt790dHxF/R6J5/Nv7KxMtPIJE+63wdyKayD8m0VRH/U9VS/qYCIzamH2d3xfT/k5EU/09gds/Qqf+nDT72G0MJNpc/fGP0CcfB3/HxUAQ/0oIEi2IBUGQaEEsCIJEC2JBECRaEAuCINGCWBAEiRbEgiBItCAWBEGiBbEgCBItiAVBkGhBLAiCRAtiQRAkWhALgiDRglgQBIkWxIIgSLQgFgRBogWxIAgSLYgFQZBoQSwIgkQLYkEQJFoQC4L/B8ZUzj9sAvsQAAAAAElFTkSuQmCC" alt="" /> <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEsAAABXCAYAAABMWrgKAAAgAElEQVR4nO2caZgU1dWAb1V1dfW+9/Tsww4CsgmCC0aNRERcE42yqKAIAQGNQY0aFTcWIyao7LugqASNSwKIJorAoLiBoCKLbDMMzDD7xkz3+/2o6m0WGCIxyfN8l+dQPTNdt7rePvfcc885twT/31rcxH/6A/wvtRgst9uNEBJCyAghDJESXp9KpJOISOg78fcNf1bi/Uknu5as/10SCLmln6/BZ5UaXr/p90iyaAxL09xcc62DqdMCzJvvY94cD/PmeJg718u8uV7mzfUZRy/z5nqYN8/LvHle5s/3Mn+el/nzPHGZHxUvC+bpMm+Bh/mLPSxd5mHZMg+LF/mZv9DD/AVeFizws2CBlwULvCxcEmDyvelMsZuZo2rMNpuZpZljxzlmlTmqxjzVwlxV4wVZYeZNN7B46RIWLFhwUlm4eDFzH36AF50uFqhm5msa8zUzC8xmFiQeNTMvaSp3ayqyJDWGJUlOnnnWzfGSIGABzIBqHE8masKxoZgSXlsAH/UnMqipzgL8gM34m5bwPit5mzM55lJAkkFuIIoEigyyAopMvZComPmnlo+l7ds44fGAJBl9mvSj1EAUmXWaGUWSG8MSspUpTzk4fMhj/FqGiGK8bqlIDcToB4WKch8P3u+nQweNnBwLv7rBwfvrUwE3IBOJvV9i30d+DrgUEAKE1OAoiCRIpRAUTH22xawqN2+hzOUw+pGol2Qikoj1HRNJ4h1VRW1Ks4RkZ+qTDg4f9BqgJAgrxs3KEDEkBsCKrhlRMcBGpIT3Ro82Jj8ebGQL7TaFR/8QpLIqYPSpAS72bUjjoMNERMhEhNRI6oVEWBKEJYlKITgybVrLYW3aRKnTTb0QhCVBvRTtK1mQBG+ZVUzNwXpqioNDhzzGjUv6jSPF4SEAJwcPBlmxPJWHHgpy36Qgs15MY/v2IOAkplVRaCgUFPjo2ElDCAlFCOSkCUFw260eigpTmT8/wK9/7WZIfyc/WMyNtCgqYSl+rBSCgmlTWwyratMmyhxu/XxDu8LG60TRYZmbs1l2nppq59Bht/EtR286qh0mSkuDPPlUgNZtrI1mzoDfzH33+SkrCRlwTcYwltj5dSqpfjVJs6QEYBZNZvbzHWjX3klqmotWFjPfqSYQUpOwGg3D09Csqs2bKXe4YsMw0sw1kARvq6cDK0E7Dh0KMegKzyncBsHQm31UVPoAhUhEH8a7dwXJzDAhhKBNayt+rw4uEdi99/biov5BMrMc3P2rruzWlP9BWAhKygIMHOhKAmSxmMjK9hIKupCEQBJyTNP+9OcUwErEMNilZW669dS4oL+TLZ90YenSDgy8MpQEevBV6Qy+KsAVV2Xx5Jiu7HerzQ7D/wpYT091cOiwJwGWABw8+HAAIQRWq0r7tgHatvPR+9x02rYKcnbXDDKy3DF7JISgV08bpSUBQDJmOQf3TEjhsUfS2LSxPU9ObseYO9vxi4EZMfgd2loZOqwDV16bw5D+2exzqCDk/1JYIhmWfpMmPv0sDYdLQpFlepwdIiPLTccuPrJzdE1TVImzu6ejSKaYHfO6zXz5md+ApQAauRsCfPJxNt98m8oTkztx4fkhrru+DRf01TXM4TBzzdVnIYRMa1Vlj2pOcheaE911OA0Dn5tLhd1xyn4RgndNpqZnQ0nYmTLVweEYLAG4GD82BZvVg82q0vPslEa2qlVrF2d1DiQsVyQsFoUPP4i6A/pEUV+ncqLGAqhs3ZLKiNtbMXHiWYwZ3QW324wiS1x8URaaVSVFCL4SgmoDRqKUC0GFIZVCUCgE+acxG1Z+mstRsxrro0IIyhL6jR5PCMFqIZr2syThYMpUO3mH3UQdyr37AvTqkU7/Cy5FSBKdzw7Qpq2ftq38dOuRiixLtGnj5pxzMlHVqM2ScLgUtmyJuiCJvlnUybXw9pupXH1VGg8+1IVe5+g+WK9zgtidKil2B7tmPEvF3LmUzZ7TSMpnzaZszizKZ8+mdNYc8u+bROmI26kYeQflJ5MRt3NswgRKZs2ibO4cyubOpXzOHErnzqVs7lzK5hjHuXOpWbSENyfegySaWBtKwsHUqTby8qK+kplFS3x07dqV6667HiEEqlkhJ9tLu/Z++vbLRpL0GbBtGxfpGfbYQrhdOyv5R4IxrYr7akrcWcXNxIke+l+UypDh7ZBNgs6dM3A5NPwBP4W1NS3WlmN3TaBcCOoNjWhOaoTgePduLe73vY0fIZqGZWfaNDv5eS7j5uyMGuXlwgsvY/gtt8RX+8YQ7N4jlYDPitVionv3NLw+S+zvj/4h0UGNQoqCkoiEFUBh7/4g7dpq3HBDNk6XQna2j6BHI+D1c+zo0SZvIAJEIvXUA2HCABSOv5fqFtigsBCU9O1HfVmpfmYkTCQSMXpt3Na89/fmYDmYPt1G/mEXIFNb66RfXxPXXXsTE+++J+YXSZJuq5wuK127BulxdoDMTG8M4hVXODlenGyv4g6uDomIRAQZcDJ+rI+LLgqRlqrh89vIyHTh8/o4ehJYEIn9Azh29wSqRON1Y0OpF4KSfn2IlJUm9JL0NSQIrFm3tmlYQjh5ZrrV0CyZIwUeMrMEI267g2eeeaaB950Y89JFUxWGD/eQfyRgADE1hpW0KtCH+jtvB7j0kiBndfIQCjnIauUxYB1rElb83uI3WjhxQkyzTgmr77lEykqS0DfX1q5tFpaLZ6Y5yM9zAwo7dvjwuAVjxoxj9erVyLKcACvusWdmmZk4MchHH6VSjwswGZ6/iSa1KwZLd1j37ktj0KBszuoUomOnFPxBKz6vn4L/blh2pk13kJev26xPcjOwWASjRo1m586deDye+BJF0me+Cy9ysGt3GuBAj0WJBPvUHCw5QbME5RUhBlzmw+d10vnsEKoq4fcH/sthSVamTbeTl6cvdzZvysKsCYYOHU5VVRW9evUyYMVDsiuWtUcP1QjdLzvZ0GsKGAp1tV4uu9SMWbXgctv0RXkg2KzN+u+AJWy6ZuXp/tGmTZmYNcFVV10DwIQJExLWcvqQvPHGFHbsTAUchscfHWamBHBRVyEa4okGCVX99/UObvyVLcn++f3NG/gzA6vUODP8r8KyMn26g/x83YPPzU3HYhVccEF/wuEwa9asiflVUkISwuk2sWSRHz2ELMeHoDEMIzFROFFrpbjIzb49qaxa5ebjTQ4gyPDhbt2PU80IIbDb7RwtLDw5LGgS1qlch9JzexOpqDiFTult3br3mh+G06c7Y7C2bk3F6RC0atWGwsJCqqur6dmzpwFLMRxQ3WOfMzsRlkrciCtEYotphdoTDl5eGeDqq1306Blk2JAs3nqzPR3aWxBCcPXgK3l5xQqe/eNzlJSXEkH/7htKfcLrCJA/YQJHhb5sKU2QsgZSIgQF5/ahvrIy6fymrgGw7r31zQ/D6dOc5OfpsLZtC+LzSZjNVj777DMAli5dGh8uhpZ1PcvCifpM9NCyBGHdHkVQjKM+BEtKrHz3jZ/jhTmsfqsdEye24757zqZX71Csz/ZtO1BVXQPFRez5zW84MmIER0Y2JSM5MmIE+SNHcPi2URyc/BiFCxdwfMEpZOFCjj43g7w7RnFk5AjyRo4if+TtHBkxstE1SsaMZuWgwSjNDsOY6yCza5eHtDTdNs2ePRuA2tpaLr/8FwmwJAJ+E9NnZPHqq5kcL/LFIquRxJg8MrU1Lla+nMp11zvp3cfF/b9ry9SpPclp48XvC8SAvfnOu0T2fE++WeOEENQ1I9HlS7EQFD7X8uxO9WdfUKQosfOrjb4a9l8vBG8KgSI1p1lTHcZsKDh02Efr1npE85e//KWxLIAdO74mNS1NH45ScoLyrrFu6uoTlzn6EIwY4eX6iJUtW1pxz93tadvGHjtv9J2jmfXCC1x37XWsXb+e+u/3UOT2JmR14hI32PrrCiE4NqPl2Z2qzZsocTqN+LtIyOxIDUTwN7W5hIVwMm2aPQarpNRL1666LfH5gnz33a7YSW/+9a9YrdbYzUYN/qCBFmqTYEXFpA9PTLy/Nh2vNxqP1xfeo+4clXRDlTt3UuD16jOYbGRchKBeimZkBHWSTFjo2Z2jpwVrYzxhIUmEmwkwIgneUc0oTcNyMH2a3XAdJKqrXZzXzxLTnEceeTjpokuXLk0Apr/n8UeD6HlAO/pC2kokNiRlikt99OlnIxazN1L0k/7wCOV1dXy2/SvyCo/DgTyKvb6kfGFEkgjLAoSiR1AlPStTKQSFzz53GrDOQKRUCBvTpjrJO6znDWtPOBgwwBrzqTIyMti/f3/ShVetWkVqampMwy65xM1fVmfw1ONBxo31kLs5hO5P6X7V229noCgKkpAISDKZskSmJHPnoEGMuGwArVWVmy69jNnjxvOpx0WB1US+UDgiBEdlEwWqiTyTSoFJpsKka0S5EBz7T8CaOtXJ4cNeQKKuzsHgwU4SQzOjR49pdPHPPvuMiy++uNHCWgjBhRc6qa4OGpex8sgjPoSQsEgS060WPrda+USz8E8h+JtD8G4PFy+2c/LIzzWW9/Hy3rmZfHBpGtvOcrHHZGavSWO3xcpXmpVdmoWIZNisZ09nGJ6RGLyNqVMdHM7T0/f1dU6uvsYVgxUI2rA7LKx85dVGH6C8vJxnpk0nJ6dVEqxQyMIP+7IBN7u+TeWyyxwIIWEXEm+ZNb1eQQiqu7jZ38vHnjZuXvJZ+dusdD5/KIW1HpWXs928PTiNvBtTqdF043vUpLJb04hIhmbNmPFTw7LrsIwYfN0JB5dfYYvZlnYd/JgUiWAwRO6W3FgH0VkSYN++vTz55OP07NkLWdaN989/LjPpPg+hQByiTQhWq/rNHr3Ex0eXh/jWauINt8o/Z4aorHJSX+1m94sBNvktrFA1ZozNomJqKrUOwXFZYa+mgZCoEIKjM1ruOlRt3kS506EbeCETliQiUiI4XfRah2YMfDRhcciIwVfXODnvfN3Am0wmWrUOokg6gNatW/PJJ580CQygtLSU9evXM3ny4wz4xWCyczrhdAZQFH05owjBSlmj+EIne1a1YWVIY6tk4YnBKUAIfTWgAEE23x5gm2RnXGs7B/d04OAQLweFxF6zKZYKOx0DX7l5C6UOe2wJFBHNL4/+ppiag2VjylS7kQpTKCwM0r6Nhh5Td/KzS9KT3ISMjAxWr16d9EEikUgjcADHi4+za9f3bPx4M3954w2mPPQgKxxONvZ28vHvs9jk13hV1hjZ28WG13PYtNDLtrlOcp/3sa2/kyOKhfu9dt79XTbrLnfzTbadnULRtUoICmb8scWwqrfkkm+xJS2LypuQWiF4TWoGlhAOpk2xc+SQl/p6J089Ffeqn3w6m5t+HQ0dx51Qs9nMpEmTTh0haNCO7P6elRmprFE1llgcbLRb2WGx8idNY7nFyhpJZYOs8p4wsUMxUWpWecei8aWi8mYvN1+O6cCXv7+P4qXLObZ4CYcefIiCW2/l2G23nUJu5cj4cRTOW0TR4kUULVlE0eLFFC1eosuiJbHX5a+sZNWkB5BEM5o1bZqN/Hw31dU2HnjQR9cudsaN9VFclsmQm6Ied0IpoyHdunVj8eLFVFVVNcDSMBmgv9637StW9m7NbE3jWdnOW6qNUrOZAs3CRtXCZxYHB1UrexUz68wWCswm9po0XhVmnviZg69eOYvd2zfEei0YP4FiEV++NCeVQlDYozuEWxJzgPUffdj0QjqakT58yItuL5yUHPeiO5k2Roz0xiIO8bByci1m3779ePHFWRw8eOCkH2LPzm2sf7QXGx8LsrCLg+fdTjaoGm87rIzwOVhus/K51cq9PidjOvpYq9l4RjFzXz8HO9f7+eHzDHZtfT/WX+HECdScxPYkhWgS4lnN53X0dtLg39MJBj4eqBOAmd/eEx+GUViKkd5umMDIzMxk2LDhLFmymB07dlBTk5wDLDl0mM0zuwFuyvOD7Hkngy1ZFt5xOJjWIcQGp4fXrTYWBt0s6hhgkV1j7d0+SgsDgIU9WwJ8++n6OKwJd//0kdJkWInFbCqTH08oNzLCM61bh3DazMRi801U/brdbnr06MHNN9/Mww8/zLwFC1nx/DzWjc2CE2ajfxsfPeTlVc3ClxYTm60W3rTZ+NjuZIpi5Y+XOwmX+433Kmx/JcS3G5NhtTgVdiZhHW4ESwAmZvwpmDD0dLlqcBcCfluCthmaJzUeooliEYLFHRTCu/Q6LpApOpDOug5WPjOZ+UJTKVJVNqtm7rNb2fhKEDATRkCdlS9/E+L79/8Ru4ljE+75qWFZG8MiDuv5F1KTQGmqwrSn+xBMsRKLmkrxGnWTSWCzm5qEZRaC+WYzFU94iSY8ao+m8V4XOwWKRpVJ5YRiptxs4VW7le3veohWPp/4yMP2Dl4Obsr9TyYsLAnFbInlkXoy9Lk/BWOaI4RE2zYa//xHT7w+E0lRBCNNFgxa6dzVmXBOHJYkJH6n2ijOMFP9QQDQqDziZ9bZVl5XNP5htfCu3ckYk5kHA2YObPYCKvWFbgovM/N5646U5eXFbuK0YPXrE4P1owz8lCn2uGZFjDLHiF718tDDyX7WhPFBtm9vj8uZGI+PpvcVzj7bz+WXRyMSMmaziYw0tzFcZbopJr6TNco6mql6PwD42D4vxCsOC09ZbTzvdPKQauGVX3kIk0JdvofjQ2zkC8HWseON2V+/1cIJE6kSeiAvqepYSElSJwTF/foQLislsQQgXgqQXBawbu265mDZmfa0nbxDbnSVl4yjhaLCTM7tbYvBsmgKWz9NZ+sXIWw2JUFz5NjMeNuIdtx0c2ZMm9q399DnXL8BVUYRgntUC5VCpSxVoeIpHwdezmRmip1FFjfr7E7WWCx8eV+QqtV+SvpaqBSCz3NaU7BzR5IGFE6Y2GLNKu3Tl0hFxUn0Kd5OkrCwMuVpB4cPuQGVo0f9rHzZzZxZAQYMcCcZ8WuudgEB/vFRAE1TEmZDA4QsWLq0LSNGBGMgJ47vxCCjjlTPagvskmC6xUy1ZCIsBAUpKq86bcyy25ltsfBXm50f0jQqVYl6Ifgm4GfX66uA5OzO0Ql3USJa5pQW9e5NpLI66fymBGDd+mY0y+PJYtIkD7u/DwESu3Z5OaeHI8Fd0EGYVIn1H6QBKn/7uweTSUryvYQQhIJmvt+VzW/vcSGEhN0q848P2jF0qP6zLCS9Fl4S2CWZSZqVPLMGQqZWVtllsbDDqlFs0mvhq4XEdyYTO1rlUHbbLZQOu43jw4ZTMmwIx4YOJf+xyZQve4mKJUupWJogS5ZSsXRJTMqXLaNo5nMcvfU2jg8bSsmw4ZQMHUbxsGGUDBuaJHW3jWTZpT/H7nQ0hnVOn4u54VceNufmEPWtvt6ZRr++zjgwIXHvvQEiESeg8MZfvEhyFFa8cOTC/nYi4XSmTNHtXN/z7FRW5jB6lNVwLQSykJBk2fgSJC4zqbxtsVBjNvbSCEFEljiiqmw3m9lrNlEjSY0K1EqEoOBPpxHP+nwrx2WZOqEvlmtF09kdhOApIejaq09jWCNHTKR7d5lXXvahb1ySAI38vBCPPRri+us9PDsjSG1N1DlUeXm5L27YE4Dec48bcLJgvg8hBI885gPSuXWEvYEWxksrhRB4ZIlbzGbet2gcNKt8o6rsUjVKTGbCskS9nBCcM2Lzp5+wSAz+CSOuZWxBSbR7qonbheCXw29pDOv5F+bgcgkeediB7vtE6z/10mxdjESqsQRauMBHdGEdtVmyLLNiRTpgYeXKIHanidzcVGqqUzm3X2KY2tBEKcHRNfYOdpAVNlislChmwrIJjIxOvZQY2ZRjsI49++MipdHZMwZPEpSrKucLwePTpzeG9fHHm5FlhcGDLNSHjZ1hEYlIzNfSC2kjMa/ewvMz/Um+kxASfp/K11/riYqXVvi45FInJ2oDfPhBAKtFIT5rGgtySaDIKrIUd2ozJBP7NDNIgrCsg4oY078O7MzCahheRgh2KwppQvD22vcawzp+vAS7PURGpsShfB9N1YISEQlLIDtPPh4vj4wOpb697VRVegETs17wMm9uEAgy5k5vwkShG/eonbvk4gxat3HE+smSZXZbzHrKS0jou8Pk2JD5d8AKS5LxpeiwVskyqU4X+w/nN4YFcP4FA9EsJtatTUG3W3q5kF7ckViYpsO6796GkQjBvfcGAAd1Jyy8/mqQ48d97P0hRHq6OWEikGKLcUmWePnltlx7fTzYmCNJ7NEsIJSkoVJvOJpnHpZIGopIgolC0Of886hPiH0lwXp08tOkZeTwwCQ/eqI0arPidVbxTZQuxv0mJWkYmlSZd/4WAFTqTpgpLrUDbqZNjS+VFFk2Si51rerZ20plRQ4PPxx/T44ss1czN0jXx1P2enY6buCP/fFfS1g0BBUWsr59TpE4TwjGP3B/0rlJsHI/+YQbbhhCz+4K5RWBBrB0icEK+xgyJC3BXgnat7dwtCCdePGawhdfBvH7zZg1E4oio2kqXbtkIMv6Oc/8US+Ge+MvPhQjI5QlS+w1R2HJDSSqZfrPyZrVwLWMNDgClZtzKXO6dI9eko3NmYYYmlajmvBJEms++KB5WCdOnGD58lcwWyQ2fJxOfNnTWGqqfZx/viPJxxoxwg24iAYNq6vszJgR4NE/pHDLsGxkWfex+vTOwOG0IEvC2LZiYu++dEIhPZvUSlLYp5ibjHZGNSv6c5UQHJvxTFOomvTKq3JzKbM7kjSWBq+/N6u079yF8gbLohisaAFXft5hUtNzuOe3roQbb1BpjJld34fweqI+kowkSyx/yQBs1DfUVFkoLnYDIX59kzs2zGRFMGhgBumZFr75WvfbamuCXHSRDitHUtgpFGpE4707lSK+bye6d+foaWR3qnI/4Zhma7bfGiGYa1KZcN/9jc6Nw0pIYd1xx2hatZI5eiwlAVZimNnBE0+HSHwWQ2rIxL69KRArYovbueISF917abEZc8AAJz8cOItRd/rYf8Bt9GljzBgdaIrTyb5Zs6l66SUqly6Ny7KE10uWUrF0MWVLlnLk/gcpGTqUimFDKU+SIYboP5cNG0Lh2LFULFxoLIGWUblsMRXLllG5ZBmVy5ZzfN5C+qeksHlLPC/aCBaReDHqR//8EFU1s2SJHqHUk65WDhxIIe9wJq+9mkZKikk30pIedbjxlz4iGDceETqsiP64gu++zSAlpJcZXXKZkx/2pwF23vt7KsXHo9tfbEyfps+I/mCAouqGmaLmW+FvxlEm4kVuJ9u7U9SjGyTtrEhu7+Xmojrs1NfXnwQWEF3L152o4+KLB3JuPxNVVXphR3GJi7snhAil2I3UvIws6UeLJrHhw3TAA1jjmhVWAAuvv5aBEBK/GOCioNDQPgS11VYiYY2DBwLMmx9i8GDdyfUHAifNRUYS/gcovOuuHxkpNWJZkQiDrxrMOeec0+R1E2BFZw1dw9584y1kycTrr6Wia5eJAwdCdOjUeDP5xHsy+edH2dw7ycuCeSHCEZtRkyVRWxti4C9cZLdWOXQoHXCze4+b2ppo0ZuNiXcl770+VR38vwcWfPzxx5hMJpYsWdISWPHzT5yo4Wc/G0DvngoV5QGi4eUPP0wjlKrH1mVZZtQdId55txNXDtT9pI4dNE5URzc62Zj+jB7Teml5a0pLW/O73/kJBEwsWhRCf46DgxtuiCZwZQOWn6NHj/yEsKC+vp6BAwfSrVs3KpoJDibYrAhQh144bYRV161DSCZmzgwAdiJGiHnr5yFmzEjn72tDgI/9h9KZNKkNvxjQCo9b5uMN+kL6wMF0MtI1JCEzalQq51/gRggFq8XMpZc6qKlyACamPR2IGX8hBEG/n4KjBT8prNdeew0hBKtWrWr2ug1gGfHDhOF4yy0j8fkFu3elA4qejjLCzaBSUeFi0OW6v3X+eamMGNGJS3/uYuuWTCY/Fi/bHjzYySsv+1m/JsTWT9tzy61eiosdgMTxIjcrXwlxxx16fZffHzjprrDGsMafBqy+CTssjBh+4THatGnD4MGDCYfDBo7GU4Bo9JsGH2n//v2khLK49lobdfV+4u6DHu96960UxowO8PAfsnA5TPrO1Js60f+CTJwuDVkWjBrlo7QkHd1vcwB2Nm8KUVUVLaHUN4OuXNEeIQS+gJ+CZm1WNLEQjqfCxo03EhYJ3ngTUicEJf3OJVJalnSPo0aPwm6zs23btuZxnBxWvK1YvhwhJGbMDBo3q++qj4QV8g850OshnLy/3s/ou9IZ+5uejB3TjbatA1x3jY9IJARYeXGWlyee9FNSYuQBY8+tUQA7Y+9yG8MwGNOsprxwXf8TYN01runsTgOJwyqO3dtrr+rDb+afZ56SwylgxVVx3NjxyKrg/Q9S0YODUcczUSysfr0V117dgXP7ZNOho4MPPkhBL8K1sXJ5O4RQWLNWdx8iETVWI5+fF6JHTxdCEvgDQY4VHm/2EzUcIEXjJlLbxNKoqaVS8bl9iVSUA/DFV1/gdLq47rprqaur+7Gw4u5beVkJF553Genpgm++0avzIhF9Q0BsU0DYxrWD9XT+Vdf4+OKLkAHWzdtvp3FOLwdnddY4eDAIyNTHnprk4uGHg3Tumo7dpeD3+Tl69JixTyfShCTv4TkybmyTe3caSrEQFPTpC5VV5B/Oo0vns2jfoSN5R5qfeU8DluF7GV/lvr37aNOqC127Cg4e0jM8hBUImwBBJGzjlqFe7rgjRFm5/veKCh/jxgdRFH1ZNGFCCvpQjto+F6teTyU93cqFF+aQme0l02LjyxtuJH/YzeQNuYnDQ25KOubdfDN5Q37N4SE3cejmmzg8+VGOv7SM4mVLk2Vpg+OyZZQ8/zxbRt/JBZ274PJ4+fTTrS0C1QJYxKMdBrGtW7fiD2TSt5+Jw/l6+DgSiYabzWzKDfLZ1ix0zbPyyEOBBB9K4pKLneTnZwJBioqCzPxzGk63TNLG21wAAATcSURBVIdOIfr/LIfsbA/np3v5zpi9mtu7E91fUy4ERS2wN9FWsO0rLhMCq0nh72vW6L88+bbD04AVZZZQL7px40a83hC9+8js35cGmIkgEY7IgEq43gqY+OGHFDIy9QipLMkII4bVo5ub668L0b27nsBwWDV69EinV+8M2rRz8PP2XnY3E6KJi2zkFAVFLdzoVFRUxMArLsdst7PKSNZGEhThjMGKAouOyY0bN5Ca2pqOHQVffJmK7ndFIw36cc/3aYRSVKK5QkmKp72iR9kkcXbnNAI+K527ptKxSwr90q18r57qKUdyLJ7VElh79+7lvPPOQ9M0Vr/xZtI9NeVT/WhY8Qvox+3bvqZDx574/YI3/xoCvIAguiEzXOfi/kmJj6+LF5AIIXA6zfTskYbHbSU93UVahpNOXTPp4bPy/SkfNtZyWBs2bCA7O5tAIMDatX+P3wdNz67NtX8BVgQi9bFv4+CBgwy64lqEJHhicoDa2uiuVt1xLasI8NDvU0hL02KwgkErAwakc/317Qil6lmdHj0yMJtV2ncKcZZTY7caze78OFgvvPACmqbRtWvXmNMZwdCoRGL/Hlj6FRImSWprqnnwgccQQmXA5Sa2f51O8ozn5Ntdqbz1dipv/TWDl1/pzpCh2fh8ep19To6bTp2CCEmidbsU2mom9qpas8NQfy6fEoc148/6p0ra7bGPG2+8ESEEw4cPj0Uxogu5lg69MwCr6fbG6r/SKqcjXq9g5nN+amr0QjViTzkyUVMToP+F8Y2ZHo+Fqwa3w2pRMJkk2rQLkKMo7FUtzcAycnwivjmz8LnkHRZLliwhPT0dl8sV24V7JtoZhQVw6NABbh85DkmYueAChffej+5B1Ifmrm/dXNjfg9uj0q6tjd/e24m2bT0IIeFyWGjTNkiGEOw1q83YLP3ZovWynkOsEoKqWXMAyM3N5YorrkAIwaBBg0651jvddgZhJQ/+t999l27dL0CRBUOGWNj6eQr6QtpCRYWPnd+4OXgwgztGxnOP5/ROI5jq0GFpTRv4WM5QMopDFBOfj7+b0WPHYjKZyMnJYdGiRf/SMDtVO2OwIlFvPyGDW1FRycw/zyUrqyNWq2DkCBufbw2ih5/19eLwYU5atbbQ/3w7K1Z0wOM3kSok9qnWRrBiPpYsg2pir9nCM5JCthB4vV4eefRRCgqaj4P92HaGh6FhPiORuH8BHDlyhCefnEZGens0TXD9ryysWxOktiZERXkKJcU+qqqdhMMpXHmVE68Qhs2Skx1RWabGbGaT2cy9QtBBCLKysvjt/feze8+eM3srTbQzbrNO1o4cKeC5516gY4eeyJLgnHMEL77oJe+wB332tHKsKMADQzzsM8kxQGFVZa+mMc9k4koh8AtB+7O68OiUp/j+h38/pGj7SWFFW1l5Oa++toorrrgOq6Y/euqX12m8vMJFUXE67G3L0ZCZXaqZFbLELULQSgh8DjuXXXklC5e/wrGiop/8c/+ksJp6ZNyOr7/lsclP07Xr+ciKRiAkuOlyC9dYBNlCYDWpnN27Hw9NfpxPv/qikf8YjkCYxjm+f0f7D2iWbtca3nSEMNu3fc30KTPo3q0fnXufy5N/nMoX276ivv5EE73osVJ9Ymlh2OBHtv/IMPxfbf8P6zTa/wFCRLSYm88Y6QAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> 2020-11-25T10:45:24+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowalismy-projekt.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3326-Dzien-Pracownika-Socjalnego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3326-akt.jpg Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego <p style="text-align: center;">Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć serdeczne życzenia</p> <p style="text-align: center;">i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu</p> <p style="text-align: center;">ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.</p> <p style="text-align: center;">Życzymy aby codzienna praca stała się prawdziwym spełnieniem,</p> <p style="text-align: center;">aby niosła jak najwięcej satysfakcji oraz ludzkiej wdzięczności</p> <p style="text-align: center;">a życie osobiste przynosiło szczęście i wszelką pomyślność.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/dzien_pracownika_socjalnego.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2020-11-20T13:12:06+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3326-Dzien-Pracownika-Socjalnego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zarzad-Powiatu-Wolowskiego-powolal-komisje-konkursowa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3325-akt.png Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową <p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Uchwała nr 109/331/20</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Zarządu Powiatu Wołowskiego </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">z dnia 18 listopada 2020 r.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zło</strong><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">ż</span><strong>onych<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w ramach </strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.<span style="mso-bidi-font-family: Calibri;"> 1057 z późn.zm.</span>) w związku z uchwałą nr 104/316/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w 2021 r., <strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>§ 1.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Powołuje się komisję konkursową w celu za<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">opiniowania ofert zło</span><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">ż</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">onych w ramach otwartego konkursu ofert </span>na<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">w</span> składzie:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="margin-top: 0cm;" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Jarosław Iskra – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Artur Fojt - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Magdalena Górak-Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Ewa Kulik - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.</li> </ol> <p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>§ 2.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 3.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; mso-hyphenate: auto;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 4.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-hyphenate: auto;">Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} --> <!--[endif] --></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>§ 2.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 3.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; mso-hyphenate: auto;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 4.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-hyphenate: auto;">Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} --> <!--[endif] --></p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Uchwała nr 109/331/20</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Zarządu Powiatu Wołowskiego </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">z dnia 18 listopada 2020 r.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zło</strong><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">ż</span><strong>onych<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w ramach </strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>art. 15 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.<span style="mso-bidi-font-family: Calibri;"> 1057 z późn.zm.</span>) w związku z uchwałą nr 104/316/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w 2021 r., <strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>§ 1.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Powołuje się komisję konkursową w celu za<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">opiniowania ofert zło</span><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">ż</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">onych w ramach otwartego konkursu ofert </span>na<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">w</span> składzie:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <ol style="margin-top: 0cm;" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Jarosław Iskra – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Artur Fojt - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Magdalena Górak-Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;">Ewa Kulik - przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.</li> </ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>§ 2.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;">Ustala się wzór karty oceny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-font-family: TimesNewRoman;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 3.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; mso-hyphenate: auto;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">§ 4.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-hyphenate: auto;">Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} --> <!--[endif] --></div> 2020-11-19T14:34:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zarzad-Powiatu-Wolowskiego-powolal-komisje-konkursowa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Z-ksiazka-na-kazdy-dzien.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3324-akt.png Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z książką na każdy dzień” Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z książką na każdy dzień” <p><strong>Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju  złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. <span style="text-decoration: underline;">Z książką na każdy dzień</span> w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.powiatwolowski.pl">www.powiatwolowski.pl</a></span></p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z ust. 4 art. 19 a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 18 listopada 2020 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 25 listopada 2020 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uwagi można składać:</p> <p style="text-align: justify;">–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy<br /> Starostwo Powiatowe w Wołowie<br /> pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów</p> <p style="text-align: justify;">–  e-mail: <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a></span>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uwaga: decyduje <strong>data wpływu do urzędu</strong>, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania wiadomości e-maila.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">Janusz Dziarski</p> <p style="text-align: right;">Starosta Wołowski</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/geodezja/oferta_Razem_dla_Rozwoju.pdf">Oferta </a></p> 2020-11-18T14:53:31+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Z-ksiazka-na-kazdy-dzien.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Odeszli.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3323-akt.jpg Odeszli Odeszli <div> <div id="jsc_c_x9" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="text-align: justify;"><strong>Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas zadumy. To przede wszystkim czas pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych. O osobach, które na zawsze wpisały się w historię naszego powiatu.</strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong>Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci w ostatnim czasie trzech niezwykle lubianych, szanowanych i nieocenionych mieszkańców.</strong></div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"><strong>Marek Foszczyński</strong></div> <div style="text-align: justify;">Długoletni nauczyciel i współpracownik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie i Brzegu Dolnym oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"><strong>Kazimierz Golczyński</strong></div> <div style="text-align: justify;">Sportowiec, działacz społeczny, trener, wychowawca. Długoletni Animator Boiska Orlik przy ul. Zaułek Zielony. Pracował w klubach UKS Wołów, MKP Wołów. Był współzałożycielem i trenerem Akademii Piłkarskiej GOOL w Wołowie.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"><strong>Stanisława Pałys</strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong> </strong>Długoletni nauczyciel i wychowawca w wołowskim liceum. W niezwykły sposób przekazywała wiedzę z przysposobienia obronnego.</div> <div style="text-align: justify;">Ich śmierć przyniosła całej społeczności wielką stratę. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci jako osoby pełne pasji i oddania, a przede wszystkim przepełnione dobrem i życzliwością dla innych.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">W imieniu społeczności Powiatu Wołowskiego dziękujemy Państwu za zaszczyt poznania i współpracy.</div> <div style="text-align: justify;">Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"><img src="/files/image/kondolencjez.jpg" alt="" width="540" height="360" /></div> </div> </span></div> </div> </div> </div> 2020-11-12T12:25:44+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Odeszli.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zlozyli-kwiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3322-akt.jpg Złożyli kwiaty Złożyli kwiaty <p><strong><span class="tojvnm2t a6sixzi8 abs2jz4q a8s20v7p t1p8iaqh k5wvi7nf q3lfd5jv pk4s997a bipmatt0 cebpdrjk qowsmv63 owwhemhu dp1hu0rb dhp61c6y iyyx5f41">Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego Powiat Wołowski otrzymał poprzez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Wołowie 100 chryzantem doniczkowych. Kwiaty zostały złożone w miejscach pamięci na terenie powiatu, na cmentarzu komunalnym oraz Gancarzu.</span></strong></p> <p> </p> <p><span class="tojvnm2t a6sixzi8 abs2jz4q a8s20v7p t1p8iaqh k5wvi7nf q3lfd5jv pk4s997a bipmatt0 cebpdrjk qowsmv63 owwhemhu dp1hu0rb dhp61c6y iyyx5f41"> Inicjatywy podjęli się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, Patryk Filarowski oraz Kajetan Zatwardnicki.</span></p> <p> </p> <p><span class="tojvnm2t a6sixzi8 abs2jz4q a8s20v7p t1p8iaqh k5wvi7nf q3lfd5jv pk4s997a bipmatt0 cebpdrjk qowsmv63 owwhemhu dp1hu0rb dhp61c6y iyyx5f41"> Powiat Wołowski składa serdeczne podziękowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przekazane za przekazanie roślin, Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego oraz Stowarzyszeniu Razem dla Rozwoju za przeprowadzenie akcji.</span></p> 2020-11-10T21:08:10+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zlozyli-kwiaty.html Nabór do komisji konkursowej <p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w 2021 r., <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">ogłasza nabór</strong> przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz.<span style="mso-bidi-font-family: Calibri;"> 1057 z późn.zm.</span>), <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">do udziału <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert</strong> zgłoszonych  <span style="mso-spacerun: yes;"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>w ww. konkursie.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 17pt; text-indent: -17pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.</p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 17pt; text-indent: -17pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>Funkcję członka Komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).</p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 17pt; text-indent: -17pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.</p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;">Zadania Komisji konkursowej:</p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,</p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.</p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;">Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie <br /> z dopiskiem: „<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.”</strong> do skrzynki korespondencyjnej w holu głównym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>lub pocztą (liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> do dnia 16 listopada 2020 roku do godz. 15.00</strong></p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00,</p> <p class="NormalWeb" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span>lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.</p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;">Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.</p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"><a href="/files/file/geodezja/Formularz_zgloszeniowy.docx"><br /></a></p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"><a href="/files/file/geodezja/Formularz_zgloszeniowy.docx">Formularz zgłoszeniowy</a></p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]--></p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 318.6pt; page-break-before: always;"><span style="font-size: 6.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI; mso-bidi-font-weight: bold;">Załącznik </span><span style="font-size: 6.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> </span>w otwartym konkursie ofert</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 6.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-language: HI;">Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-language: HI;">do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif;">w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:</span></strong></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -.25pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 1.4pt 5.4pt 1.4pt 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes; height: 2.0cm;"> <td style="width: 434.9pt; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 1.4pt 5.4pt 1.4pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="580"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Adres i dane kontaktowe kandydata:</span></strong></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -.25pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 2.0cm;"> <td style="width: 125.3pt; border: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Adres do korespondencji<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> <td style="width: 309.55pt; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="413" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 2.0cm;"> <td style="width: 125.3pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Adres e-mail</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> </td> <td style="width: 309.55pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="413" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes; height: 2.0cm;"> <td style="width: 125.3pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Nr telefonu</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> </td> <td style="width: 309.55pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 2.0cm;" width="413" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Oświadczenia kandydata:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………...………..</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">oświadczam, że deklaruję wolę udziału w komisji konkursowej. Jednocześnie oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. </span><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 9.0pt; line-height: 150%; font-family: "Verdana",sans-serif;">Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">………………………………… …...……………………………</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 142.2pt; text-align: center; text-indent: 34.8pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(miejscowość, data) <span style="mso-tab-count: 2;"> </span>(podpis)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">d)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Informacje o przetwarzaniu danych osobowych</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">- naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">- w przypadku wyboru osoby wskazanej do udziału w komisji konkursowej do opinii merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie </span><span style="font-size: 8.0pt; line-height: 150%; font-family: "Verdana",sans-serif;">przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych, </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">c) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">8) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">9) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">………………………………………………………</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(miejscowość, data) (podpis)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">e)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Dane organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:</span></strong></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -.25pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Nazwa organizacji/podmiotu</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Forma prawna</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Numer KRS</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Adres organizacji/podmiotu</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Nr telefonu</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes; height: 2.0cm;"> <td style="width: 132.4pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="177"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Adres e-mail</span></p> </td> <td style="width: 302.45pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 2.85pt 5.4pt 2.85pt 5.4pt; height: 2.0cm;" width="403"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">f)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Uzasadnienie wyboru kandydata przez organizację/podmiot </span></strong></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -.25pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes; height: 111.75pt;"> <td style="width: 434.9pt; border: solid black 1.0pt; border-bottom: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="580" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">g)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: -.25pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 111.75pt;"> <td style="width: 153.65pt; border: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="205" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Imię i nazwisko</span></strong></p> </td> <td style="width: 281.2pt; border: solid black 1.0pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="375" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Funkcja</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 111.75pt;"> <td style="width: 153.65pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="205" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> <td style="width: 281.2pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="375" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 111.75pt;"> <td style="width: 153.65pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="205" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> <td style="width: 281.2pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="375" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes; height: 111.75pt;"> <td style="width: 153.65pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="205" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> <td style="width: 281.2pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 111.75pt;" width="375" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; layout-grid-mode: char;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 0cm list 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-list: Ignore;">h)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację pozarządową/podmiot który reprezentuje, do pracy w komisji konkursowej:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">Ja/my, niżej podpisany(i) w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszam(y) kandydaturę<br /> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>….............…................................................................................................................................. <br /> do pracy w Komisji konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie </span><span style="font-family: "Calibri",sans-serif;">prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;">……………………… <span style="mso-tab-count: 2;"> </span>………….…...................................... <span style="mso-tab-count: 3;"> </span>…...……………………… </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; font-family: "Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: HI;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(pieczęć podmiotu) <span style="mso-tab-count: 2;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>podpis(y) osób/osoby uprawnionej/ych <span style="mso-tab-count: 2;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(miejscowość, data)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language: HI;"> </span></p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <p class="NormalWeb" style="text-align: justify;"> </p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} --> <!--[endif] --></div> 2020-11-10T18:43:14+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3321-Nabor-do-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zainteresowane-podmioty-moga-zglaszac-do-biur-powiatowych-ARiMR-deklaracje-odbioru-chryzantem.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3320-akt.jpg Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do biur powiatowych ARiMR deklaracje odbioru chryzantem Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do biur powiatowych ARiMR deklaracje odbioru chryzantem <div> <div id="jsc_c_lf" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="text-align: justify;"></div> </div> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"><strong>Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych. Podmioty, które są zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogą zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie. Termin na składanie deklaracji mija 12 listopada 2020 r.</strong></div> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"><strong><br /></strong></div> </span><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="text-align: justify;"> <div style="text-align: start;">Zgłaszając chęć przejęcia chryzantem (ciętych bądź doniczkowych) należy podać ilość, jaką dany podmiot ma zamiar przejąć. Deklaracje należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje następnie miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu.</div> <a href="https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Zgloszenie_odbioru_chryzantem.pdf"> </a></div> <a href="https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Zgloszenie_odbioru_chryzantem.pdf"> </a> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"><a href="https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Zgloszenie_odbioru_chryzantem.pdf"> </a> <div style="text-align: justify;"><a href="https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Zgloszenie_odbioru_chryzantem.pdf">Wzór deklaracji odbioru chryzantem</a></div> <div style="text-align: justify;"><span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" rel="nofollow noopener" tabindex="0" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arimr.gov.pl%2Ffileadmin%2Fpliki%2FAktualnosci%2F2020%2FPomoc_dla_posiadacza_chryzantem%2FZgloszenie_odbioru_chryzantem.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2xsxdVJeTgN_o2XVetoRLnJXZIE6eW9oNiyVEcn3vLnLhfImcX3jByE6c&h=AT0__JkGiF_2QGO43quOVv6wZYdRvLPg90y4WW6j0sj2NUywolA2l4UN63TmrYoxSUsMfybCMwfnc-ea1Hdw-tZ5CpG-nFCjDW_ZDsr7FRXaGBDGH5c54AN1OtnTiREgN7KA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0V5v9GaCcCoVvECvbz_anCNLdn5jTpl0VOBqDfJqgrxY9Jggaw9FXSDA-iDmTlINsFzjVJjdcmnjz7jmxK1OYsInAaRcaUFGUH0BCzo8cGFCXRMw9z6611AxGKGM8gezsyZkaYw9LjKbuiyFYOkkR-Iw" target="_blank"><br /></a></span></div> </div> </span></div> </div> </div> </div> 2020-11-06T11:31:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zainteresowane-podmioty-moga-zglaszac-do-biur-powiatowych-ARiMR-deklaracje-odbioru-chryzantem.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3319-akt.jpg Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie <p class="article-area main-container " style="text-align: justify;">Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny! To od Twojego postępowania zależy bezpieczeństwo innych osób.</p> <p class="article-area main-container " style="text-align: justify;"> </p> <div class="editor-content"><strong> Co to jest kwarantanna i ile trwa?</strong></div> <div class="editor-content"> <div><strong>Kwarantanna</strong> to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. Więcej informacji znajduje się poniżej. Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP. Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy ze strony Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 1) tzw. kwarantanna graniczna; osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. 2) kwarantanna nakładana „automatycznie” w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne. 3) kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji. <strong>WAŻNE:</strong> Nowe, ważne przepisy dotyczące kwarantanny weszły w życie 3 listopada 2020 r. Intencją tych zmian było to, aby <strong>osoba zamieszkująca z osobą izolowaną poddała się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu</strong>, zanim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc dochodzenie epidemiczne, zadzwonią do tej osoby i wprowadzą jej dane do systemu. Jednocześnie wprowadzono również podstawę do uzyskiwania przez osobę objętą ww. kwarantanną, wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres. <strong>Podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie </strong>o konieczności odbycia ww. kwarantanny. Oświadczenie obejmie informacje: •   imię i nazwisko oraz numer PESEL, ubezpieczonego,     <br /> •  datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),<br /> •   datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),<br /> •   imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.</div> <p>Od kiedy zaczyna się kwarantanna</p> <div>Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa dłużej niż 10 dni – rozwiązuje to problem zbyt długiego oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyniku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia.</div> <p>Co to jest izolacja i ile trwa?</p> <p>W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się: - u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, - u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).</p> <p>Kto podlega kwarantannie?</p> <div>Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają: <ul> <li>osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,</li> <li>osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,</li> <li>osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej, </li> <li>wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy (więcej informacji: <a href="https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html">www.strazgraniczna.pl</a>.</li> </ul> </div> <p>Kogo kwarantanna nie obejmuje?</p> <div>Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają: <ul> <li>osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,</li> <li>osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,</li> <li>osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,</li> <li>osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.</li> </ul> </div> <div><strong>WAŻNE:</strong> 1. <strong>osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie</strong> – to jest np. sytuacja w której dziecko idzie na kwarantannę bo okazało się, że jego nauczycielka jest chora – jego rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu. 2. <strong>osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, czyli taką, która ma pozytywny wynik testu, ma obowiązek poddania się kwarantannie</strong> – to jest sytuacja, w której np.: mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wtedy wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny powinni poddać się kwarantannie.</div> <p><strong>Kwarantanna – i co dalej?</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <div>Zostałeś objęty kwarantanną i zastanawiasz się, co teraz musisz zrobić. Po pierwsze, postępuj odpowiedzialnie i bezwzględnie pozostań w domu. Powinieneś to zrobić również, jeśli jeszcze nie masz formalnej informacji o objęciu kwarantanną i dobrze się czujesz. Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny: <ul> <li>nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,</li> <li>w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu,</li> <li>postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,</li> <li>współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,</li> <li>zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: <a href="https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa">https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa</a>).</li> </ul> </div> <p><strong>Skąd informacja o objęciu kwarantanną?</strong></p> <p> </p> <div>Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in  Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Status związany z kwarantanną, możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE) – logowanie: <a href="https://pacjent.gov.pl/">https://pacjent.gov.pl/</a> Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie EWP.</div> <p><strong>Kwarantanna a świadczenia pieniężne</strong></p> <p> </p> <div>Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie. Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP. Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe  (pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki. Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach. Więcej informacji, w tym wzory oświadczeń znajdziesz na stronie: <a href="https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067">zus.pl</a>.</div> <p><strong>Wsparcie w czasie kwarantanny</strong></p> <p> </p> <div>Jeśli podczas kwarantanny potrzebujesz pomocy, np. z zrobieniu zakupów, możesz skontaktować się w lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajdziesz na stronie: <a href="https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc">https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc</a>. Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, zajrzyj na stronę: <a href="https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego">https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego</a>.</div> <p><strong>Konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny</strong></p> <p> </p> <div>Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.</div> <p><strong>Potrzebujesz więcej informacji na temat kwarantanny…</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <div>Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwarantanny, zadzwoń na całodobową infolinię do kontaktu z inspekcją sanitarną: +48 22 25 00 115.</div> </div> 2020-11-06T09:59:50+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie.html Od ronda w stronę Radecza już bez objazdu <p style="text-align: justify;"><strong>Od poniedziałku  9 listopada, kierowcy jadący do Brzegu Dolnego od strony Obornik Śląskich lub Godzięcina nie będą już zmuszeni korzystać z objazdu  przez Wołów. Otwarty zostanie odcinek drogi prowadzący od ronda w kierunku Radecza.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Na całym rondzie jest już wykonana galanteria betonowa i nawierzchnia bitumiczna. Na ciągu głównym ok. 520-metrowego odcinka drogi w kierunku Brzegu Dolnego oraz wlocie z tej drogi na rondo położono nawierzchnię bitumiczną. Na pozostałych wlotach z dróg prowadzących w kierunku Obornik Śląskich, Godzięcina i Wołowa wykonawcy pozostało jeszcze sfrezofanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg DW340 i DP1353D jest ostatnim przedsięwzięciem wpisanym w zadanie „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340”. Wcześniej w ramach zadania powstały: pierwsza część obwodnicy włącznie z rondem w okolicy cmentarza oraz odcinek obwodnicy od ronda przy cmentarzu do ronda na ul. Sienkiewicza.</p> 2020-11-05T18:04:43+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Od-ronda-w-strone-Radecza-juz-bez-objazdu.html