Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-programow-multimedialnych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2689-akt.jpg Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa programów multimedialnych Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa programów multimedialnych <p><a href="/files/file/5.pdf">Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa programów multimedialnych</a></p> 2017-12-11T12:10:12+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-programow-multimedialnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-wyposazenia-dydaktycznego-i-gier.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2688-akt.jpg Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia dydaktycznego i gier Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia dydaktycznego i gier <p><a href="/files/file/4.pdf">Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia dydaktycznego i gier</a></p> 2017-12-11T10:28:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-wyposazenia-dydaktycznego-i-gier.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-wyposazenia-pracowni.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2687-akt.jpg Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia pracowni Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia pracowni <p><a href="/files/file/3.pdf">Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa wyposażenia pracowni</a></p> 2017-12-11T10:27:41+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-wyposazenia-pracowni.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-dygestorium.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2686-akt.jpg Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa dygestorium Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa dygestorium <p><a href="/files/file/2.pdf">Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa dygestorium</a></p> 2017-12-11T10:25:48+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-dygestorium.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-pomocy-multimedialnych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2685-akt.jpg Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa pomocy multimedialnych Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa pomocy multimedialnych <p><a href="/files/file/1.pdf">Zapytanie ofertowe z dnia 8.12 - dostawa pomocy multimedialnych</a></p> 2017-12-11T10:22:43+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-812-dostawa-pomocy-multimedialnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Beda-utrzymywac-w-sumie-ponad-350-km-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2680-akt.jpg Będą utrzymywać w sumie ponad 350 km dróg Będą utrzymywać w sumie ponad 350 km dróg <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wybrał podmioty, których zadaniem będzie m.in. odśnieżanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018. Mowa o łącznej długości dróg równej aż 353,8 km. </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Gmina Wińsko (159 km)</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Tutaj drogami wojewódzkimi zajmie się konsorcjum firm PHU „Ćwik” z Wińska, PHU Tadeusz Ćwik z Wińska i PW Katarzyna Ćwik – Popadiuk z Wińska. Firma będzie odpowiadać za zimowe utrzymanie tras: Moczydlnica Klasztorna – Krzelów – Rajczyn, trasa za Bożeniem w kierunku Chwałkowic, aż do granicy z powiatem Górowskim.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Konsorcjum będzie odśnieżać również drogi powiatowe na terenie gminy Wińsko. Są to m. in: Smogórzówek – Rudawa – Morzyna, Smogórzów Wielki – Wińsko ul. 8 maja, Białawy Wielkie – Głębowice, Wińsko ul. Piłsudskiego – Węgrzce – Kozowo – Gryżyce – Dąbie – Przyborów – Iwno.</span></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Gmina Wołów (155,5 km)</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Drogami wojewódzkimi zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. W samym mieście drogami wojewódzkimi są ulice: Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa, Wiejska, Ścinawska, Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. Poznańską do parkingu przy deptaku), Korzeniowskiego, Jana Pawła II, Trzebnicka, Żeromskiego, Rawicka. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Poza miastem drogami wojewódzkimi są: droga Wołów – Lipnica, Wołów – Straszowice – Pełczyn – Warzęgowo, Wołów – Rudno – Wodnica w kierunku Ścinawy, Wołów – Mojęcice – Zagórzyce – Lubiąż – Kawice, Bożeń – Moczydlnica Dworska. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Drogami powiatowymi poza miejscowością Wołów zajmować się będzie również Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Są to m.in. : droga Wołów – skrzyżowanie z Żerkowem, Stobno – Pogalewo Wielkie, Piotroniowice – Łososiowice, Pełczyn – Smogorzówek, Pełczyn – Głębowice, ul. Leśna – Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków – Gliniany, ul. Uskorska – Uskorz Wielki. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W samym Wołowie nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych czuwać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie. Drogami powiatowymi w miejscowości Wołów są ulice: Garwolska, Leśna, Uskorska, Marii Skłodowskiej – Curie.</span></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Gmina Brzeg Dolny (39,3 km)</span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Drogami powiatowymi i wojewódzkimi w samym mieście zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Są to: ul. Puka – Młyńska, Urazka, ul. 1-go maja, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, Naborowska, Dębowa, Mostowa, Lelewela, Sienkiewicza. Poza miastem na terenie gminy drogami powiatowymi są: Brzeg Dolny – Godzięcin, Brzeg Dolny – Naborów – skrzyżowanie w kier. Stobna – Pogalewo Wielkie, Brzeg Dolny – skrzyżowanie z Żerkowem. </span></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Mapa sieci dróg na terenie Powiatu Wołowskiego znajduje się na stronie internetowej: <a href="http://www.zui.com.pl/zdp/wolow.html">http://www.zui.com.pl/zdp/wolow.html</a></span></strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-12-08T14:28:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Beda-utrzymywac-w-sumie-ponad-350-km-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Swiateczny-Turniej-Halowy-o-Puchar-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2679-akt.png Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego <p style="text-align: justify;"><strong>Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację</strong><strong> zadania publicznego pn.<span style="text-decoration: underline;"> Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Młodzieżowy Klub Sportowy Odra Lubiąż złożył ofertę  na realizację zadania publicznego pn. <strong><span style="text-decoration: underline;">Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Starosty Wołowskiego </span></strong>w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego <a href="http://www.powiatwolowski.pl">www.powiatwolowski.pl</a></p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 7 grudnia 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 14 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;">Uwagi można składać:</p> <p style="text-align: justify;">–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy<br /> Starostwo Powiatowe w Wołowie<br /> pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów</p> <p style="text-align: justify;">–  faxem na nr: 71 380 59 00 lub</p> <p style="text-align: justify;">–  e-mail: <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Uwaga: decyduje <strong>data wpływu do urzędu</strong>, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Oferta_Odra.pdf"><br /></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Oferta_Odra.pdf">OFERTA<br /></a></p> <p><a href="/files/file/Oferta_Odra.pdf"> </a></p> 2017-12-07T15:17:21+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Swiateczny-Turniej-Halowy-o-Puchar-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2678-Szkola-dla-Rodzicow-i-Wychowawcow-na-Dolnym-Slasku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2678-akt.jpg Szkoła dla Rodziców i Wychowawców na Dolnym Śląsku Szkoła dla Rodziców i Wychowawców na Dolnym Śląsku <p style="text-align: justify;"><strong><em>20 listopada 2017 r. w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie, miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Gościnnie na Ziemi Wołowskiej prelegentem podczas spotkania była Pani Joanna Sakowska- autorka programu.</em></strong></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie podsumowujące odbyło się 20.11.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie. Wśród uczestników znalazło się 75 nauczycieli biorących udział w projekcie <br /> a także przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrektorzy placówek oświatowych z Powiatu wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;">Przybyłych gości powitała <strong>Pani Krystyna Adaśko</strong> – Dyrektor PCE i PPP w Wołowie, będąca jednocześnie Trenerem warsztatów realizowanych w projekcie. <strong>Następnie Pan Władysław Boczar</strong> – Wicestarosta wołowski dokonał uroczystego otwarcia konferencji.</p> <p style="text-align: justify;">Swoją obecnością przybyłych gości zaszczyciła <strong>Pani Joanna Sakowska</strong> – autorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, przybliżając swoim wystąpieniem <strong>"Nauczyciel - rodzic – nastolatek” </strong>kolejną część programu. W programie znalazł się także wykład „Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców" w systemie wychowawczym szkoły” <strong>Pani Ewy Węgrzyn -Jonek</strong>- koordynatora wojewódzkiego, trener, edukator programu.</p> <p style="text-align: justify;">Projekt dotyczył przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu <br /> o ogólnopolski program:<strong> „Szkoła dla rodziców i wychowawców” </strong>realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W szkoleniu wzięło udział 75 nauczycieli placówek dolnośląskich w poszczególnych terminach:  26-27 czerwca 20017 r., 14-15 września 2017 r., 24 października 2017 r. Spotkanie podsumowujące – 20.11.2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zaświadczenia uczestnikom osobiście wręczyła <strong>Pani Joanna Sakowska</strong> – autorka programu Szkoła dla rodziców i wychowawców wraz z <strong>Panią Krystyną Adaśko</strong> – trenerem. <br /> <strong>Pani Krystyna Adaśko</strong> dokonała także podsumowania projektu na Dolnym Śląsku. Na zakończenie <strong>Pani Katarzyna Fęglerska</strong> – koordynator projektu, zaprezentowała zebranym Raport dolnośląski wraz z krótką prezentacją fotograficzną z realizacji projektu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Realizacja projektu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców”  została przeprowadzona na najwyższym poziomie. Zarówno merytorycznie, jak również organizacyjnie otrzymała najwyższe noty od uczestników. Odbiorcami programu stało się w sumie <strong>1164 nauczycieli</strong> z dolnośląskich placówek oświatowych. Nauczyciele zabrali ze sobą nie tylko wiedzę i nowe doświadczenie. Każdy z uczestników miał możliwość uczestniczyć w zajęciach, które w sposób szczególny pobudzają do refleksji i niewątpliwie stanowią niezmierny wachlarz umiejętności, niezwykle przydatnych do dalszej pracy zawodowej. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest także doskonałym motorem do działania w kontekście budowania relacji międzyludzkich. Zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnie.</p> <p> </p> <p style="text-align: right;"><em>Katarzyna Fęglerska – koordynator projektu</em></p> <p style="text-align: right;"><em>PCE i PPP w Wołowie</em></p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/PCEiPPP/I_GRUPA.JPG" alt="" width="540" height="405" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/PCEiPPP/II_GRUPA.JPG" alt="" width="540" height="405" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/PCEiPPP/III_GRUPA.JPG" alt="" width="540" height="405" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/PCEiPPP/DSCN0946.JPG" alt="" width="540" height="405" /></em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em><img src="/files/image/PCEiPPP/DSCN0943.JPG" alt="" width="540" height="405" /><br /></em></p> 2017-12-07T13:25:59+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2678-Szkola-dla-Rodzicow-i-Wychowawcow-na-Dolnym-Slasku.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-wyborze-oferty-dostawa-ksiazek-edukacyjnych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2677-akt.jpg Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa książek edukacyjnych Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa książek edukacyjnych <p><img src="/files/image/dostawa_ksiazek_eduk.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p> 2017-12-07T13:01:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-wyborze-oferty-dostawa-ksiazek-edukacyjnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-Sw-Mikolaja-w-PCPR-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2676-akt.jpg Wizyta Św. Mikołaja w PCPR w Wołowie Wizyta Św. Mikołaja w PCPR w Wołowie <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie odwiedził Święty Mikołaj. Przyniósł cały worek prezentów i zostawił je pod choinką. Poprosił o pomoc w obdarowaniu paczkami ze słodyczami wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie powiatu wołowskiego. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Dziękujemy Św. Mikołaju!</span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-12-07T12:59:32+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-Sw-Mikolaja-w-PCPR-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kamizelki-do-odebrania-w-przyszlym-tygodniu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2674-akt.jpg Kamizelki do odebrania w przyszłym tygodniu Kamizelki do odebrania w przyszłym tygodniu <p><span style="font-size: 12px;">Nasza akcja "Bądź widoczny na drodze" cieszy się takim powodzeniem, że obecnie nie mamy już odblaskowych kamizelek. Do tej pory rozdaliśmy ponad 100 sztuk, a kolejna partia przyjedzie do nas w przyszłym tygodniu, dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Odblaskowe kamizelki będą do odebrania w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 5)</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Przypominamy, że akcja "Bądź widoczny na drodze" ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, który w porze jesienno - zimowej powinny nosić elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym. Akcja jest realizowana wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wołowie.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"> <img src="/files/image/kamizelki_pok.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /></span></p> 2017-12-06T11:30:33+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kamizelki-do-odebrania-w-przyszlym-tygodniu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ponad-tysiac-nowych-drzew.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2673-akt.jpg Ponad tysiąc nowych drzew Ponad tysiąc nowych drzew <p><span>Trwają prace przy nasadzeniach drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu wołowskiego. W sumie nasadzonych zostanie 1300 sadzonek w ciągu dróg powiatowych: 1286D, 1284D, 1114D, 1277D, 1274D, 1291D, 1281D, 1113D. Są to między innymi drogi Wołów – Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków – Gliniany – Lubiąż, Wołów – Garwół – Sławowice – Proszkowa – Gródek, Stobno – Naborów – Brzeg Dolny.</span></p> <p><span><img src="/files/image/nasadzenia_1.JPG" alt="" width="500" height="375" /></span></p> <p><span><img src="/files/image/nasadzenia_3.JPG" alt="" width="500" height="375" /><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-12-06T09:19:32+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ponad-tysiac-nowych-drzew.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Anioly-Jesiennej-Zadumy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2672-akt.jpg „Anioły Jesiennej Zadumy” „Anioły Jesiennej Zadumy” <p>„Anioły Jesiennej Zadumy” to tytuł wystawy zorganizowanej 21 listopada 2017r. przez wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Nadrzędnym celem tej wystawy było przesłanie, aby zabiegany i „szybko żyjący” człowiek znalazł dla siebie chwilę , zatrzymał się i zastanowił nad sensem swojej  wędrówki. Wystawa prezentuje szeroką paletę  postaci Aniołów wykonanych różnymi technikami z wykorzystaniem naturalnych materiałów jak: drewno , kora,  juta, sznurki , rafia czy sizal. W całą scenografię wystawy wkomponowane są drzewa , na których wiszą serca – symbol miłości i pamięci oraz wianki i kwiaty stanowiące dopełnienie całej aranżacji. Każdy z wykonanych własnoręcznie Aniołów jest jedyny i niepowtarzalny oraz jest pamięcią o żyjących wokół nas ludziach o wielkim sercu. Dopełnieniem są cherubiny wykonane techniką  decoupage.</p> <p>Jesień jest dobrym momentem , jedynym czasem zadumy nad sobą. Jest porą refleksyjną i w niej to właśnie umieszczona jest cała mądrość człowieka. Refleksja to nic innego, jak głębsze spojrzenie na siebie i na to, co nas otacza. Gdyby ten wyjątkowy czas każdy z nas prawidłowo wykorzystał, zrozumiał przemijanie, świat wyglądałby zupełnie inaczej. Nasze Anioły pobudzą do przemyśleń i refleksji. Mogą być anielskim prezentem dla każdego, kto potrzebuje refleksyjnego Anioła.</p> <p>Myślę, czy nie można byłoby listopada nazwać miesiącem Aniołów. Coraz rzadziej można spotkać Anioła na ziemi, ale jak we wszystkim i tu są wyjątki. Miesiąc listopad to czas, w którym wspominamy najbliższych i znajomych. Mówią, że człowiek odchodzi tylko wtedy, kiedy zanika o nim pamięć. To takie ludzkie i zrozumiałe. Rzadko się zastanawiamy ile znaczy pamięć. Najczęściej miłość przypomina nam o tych, co odeszli.   „Miłość, to wdzięczność bez granic za wszystko i za nic” – J. Sztaudynger. Taka jest prawdziwa miłość. Wspominamy tych, co tak niedawno byli z nami .To oni uświadamiają nam jak kruche może być życie. Choć wydaje się człowiekowi, że życie trwa długo, jest zwyczajną chwilką, która niczym motyl przelatuje nad głową.</p> <p>Listopadowe Anioły…  Nasi rodzice, którzy poświęcili nam wszystko, co najcenniejsze, żyli z nami i dla nas. Bracia i siostry, kto ich wspomni, jeśli nie my. Najczęściej bohaterowie żyją wśród nas, niekiedy pod jednym dachem, a my usiłujemy ich szukać gdzieś daleko. To właśnie jesień pomaga nam w odnalezieniu ludzi zasłużonych wśród żywych i umarłych. Dzisiejszy człowiek poszukuje wielkich postaci na ekranach telewizyjnych i pierwszych stronach gazet. Tymczasem prawdziwi bohaterowie wdziewają na swój grzbiet zwyczajne płaszcze. Mówią prostym językiem, uśmiechają się życzliwie i nie wstydzą się łez, bowiem łzy stanowią cząstkę naszego życia.</p> <p>Każdy z nas musi znaleźć chwilę na zatrzymanie się, na spojrzenie w przyszłość i przywołanie przeszłości. Pamiętajmy, iż każdy człowiek jest jedyny i najważniejszy na świecie. Kwintesencją tej idei  niechaj będzie wiersz   Henryka Rynkowskiego</p> <p>Czasem odchodzą nasze anioły<br /> I nagle w miejscu staje czas<br /> A z nimi cząstka nas odchodzi<br /> I wielki smutek marszczy twarz<br /> <br /> Czasem na chwilę gaśnie słońce<br /> Duszę wypełnia gęsty mrok<br /> Nikną nadzieje i marzenia<br /> I w pustce ginie tęskny wzrok<br /> <br /> Czasem odchodzą dobrzy ludzie<br /> Co nam pomogli w życiu wiele<br /> I próżno wtedy pytać Boga<br /> Czemu odchodzą przyjaciele<br /> <br /> Lecz oni ciągle przecież żywi<br /> Nadal wytrwale są wśród nas<br /> Ich dusze przy nas pozostały<br /> Tylko ich ciała zabrał czas<br /> <br /> Henryk Rynkowski</p> <p> </p> <p>nauczyciel plastyki</p> <p>Dorota Wiśniowska</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Anioly_1.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Anioly_2.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Anioly_3.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Anioly_4.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Anioly_5.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> 2017-12-05T08:40:49+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Anioly-Jesiennej-Zadumy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejne-dofinansowanie-na-remonty-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2671-akt.jpg Kolejne dofinansowanie na remonty dróg Kolejne dofinansowanie na remonty dróg <p> <div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">Nasze inwestycje drogowe dostaną dofinansowanie. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zatwierdził ostateczną listę rankingową o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Drogi zostaną przebudowane w 2018 roku.</span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">Pierwsza z inwestycji to zadanie o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek". Wnioskowana kwota na to zadanie wynosi 797 976 zł. Szacowana wartość zadania to ogółem 1 595 952,75 zł. </span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">Druga inwestycja to zadanie o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej 1286D odc. Krzydlina Mała - ul. Willmana w Lubiążu. blisko 4,5 - kilometrowy odcinek będzie wyremontowany przy dofinansowaniu w kwocie 2 152 204 zł, przy całkowitej szacowanej kwocie inwestycji w wysokości 4 304 408,71 zł. </span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;"> - Cieszymy się, że nasza kolejna inwestycja drogowa zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych - komentuje Maciej Nejman, starosta Powiatu Wołowskiego. </span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">Pozytywną opinię przeszedł również wniosek Gminy Wołów na dofinansowanie zadania o nazwie "Remont drogi gminnej nr 102834D ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie".</span></div> </div> </div> <span style="font-size: 12px;"> <strong></strong><em></em></span></p> 2017-12-04T09:40:10+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejne-dofinansowanie-na-remonty-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-rozpoczety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2670-akt.jpg Remont rozpoczęty Remont rozpoczęty <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Trwają prace remontowe na drodze powiatowej Dębno – Krzydlina Mała. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zadanie jest wykonywane przez firmę GLOBTECH Krzysztof Cieśla ze Żmigrodu. Koszt zadania to 783 618,49 zł. Inwestycja jest finansowana przez Powiat Wołowski i Nadleśnictwo Wołów, które przekazało w ramach podpisanego porozumienia kwotę 280 000 zł. W ubiegłym tygodniu na terenie przebudowy zjawił się starosta Maciej Nejman oraz radni gminy Wołów: Krzysztof Rzeszowski i Adam Pach. Inwestycja połączy nie tylko dwie miejscowości, ale również skróci naszym mieszkańcom dojazd do drogi wojewódzkiej w kierunku Lubina. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">- Cieszę się, że współpraca z Nadleśnictwem Wołów przysłuży się naszym mieszkańcom. O remont tego odcinka zabiegało wiele środowisk. To kolejna droga powiatowa, która w ostatnim czasie przechodzi przebudowę. Równie ważnym zadaniem jest realizowana obecnie przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dąbie, czy też zakończony drugi etap drogi powiatowej między Bożeniem a Wróblewem. Takie działania pokazują, że jako Powiat Wołowski stawiamy na komfort przemieszczania się po naszym powiecie – komentuje Maciej Nejman, starosta Powiatu Wołowskiego. </span></p> <p><strong> </strong><em></em></p> <p><img src="/files/image/krzydlinadebno1.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p> <p><img src="/files/image/krzydlinadebno2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p> 2017-12-04T09:35:05+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-rozpoczety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kulturalny-Senior-podsumowanie-proejktu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2684-akt.jpg Kulturalny Senior - podsumowanie projektu Kulturalny Senior - podsumowanie projektu <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>W listopadzie zakończył się projekt pt. „Kulturalny Senior” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Trwający kilkanaście tygodni projekt  skierowany do seniorów z terenu powiatu wołowskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem. Chętnych było więcej niż miejsc. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Bogaty oraz różnorodny program zachęcił seniorów do działania. Oprócz wyjazdów do Opery Wrocławskiej oraz Teatru Polskiego, uczestnicy mogli brać udział w warsztatach teatralnych, wokalno – instrumentalnych, plastycznych oraz tanecznych. Największym powodzeniem i zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne oraz taneczne.</p> <p style="text-align: justify;">Całość projektu podsumowana została podczas Gali Talentów, gdzie przy blisko 200 osobowej publiczności seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności. Było to bardzo „stresujące” wydarzenie. Przy tak licznej publiczności zaprezentować się, nie każdy by miał odwagę.</p> <p style="text-align: justify;">Projekt spotkał się z pozytywnym odzewem, a uczestnicy nagrodzeni zostali wielkimi brawami. Mamy nadzieję, że przekonali innych, że warto brać udział w takich wydarzeniach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Cieszymy się, że nasi seniorzy dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury mogli doświadczyć tylu ciekawych nowych rzeczy.<br /><br /><img src="/files/image/NCK_Kult_Interw_2017_RGB.jpg" alt="" width="540" height="241" /></p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/019.jpg" alt="" width="540" height="302" /><br /><br /><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/20171024_111827.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/20171024_112744.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/20171024_114056.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/20171024_114420.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_5865.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_5868.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_6119.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_6501.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_6502.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_6510.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_6989.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_7019.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Kulturalny_Senior/DSC_7025.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p> </p> 2017-12-04T08:52:22+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kulturalny-Senior-podsumowanie-proejktu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uchwala-w-sprawie-roztrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2669-akt.jpg Uchwała w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert Uchwała w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert <p><a href="/files/file/uchwala-rozstrzygniecie_konkursu.pdf">Uchwała w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert</a></p> 2017-12-04T08:52:39+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uchwala-w-sprawie-roztrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rozdajemy-kamizelki.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2668-akt.jpg Rozdajemy kamizelki! Rozdajemy kamizelki! <p> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">W ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”, prowadzonej przez Powiat Wołowski i Komendę Powiatową Policji w Wołowie mamy do rozdania kamizelki odblaskowe dla naszych mieszkańców. Wystarczy przyjść do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pokój numer 5, parter). Do POK zgłaszają się już pierwsze osoby, które chętnie biorą udział w naszej akcji.</span></div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;"><img src="/files/image/kamizelki_pok.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br /></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;">Żółte kamizelki są dedykowane dla osób dorosłych, zielone zaś dla dzieci. Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wołowie będziemy również rozdawać te odblaskowe elementy ubioru na drogach naszego powiatu. Zależy nam, aby jak najwięcej cyklistów i pieszych nosiło kamizelki po zapadnięciu zmroku, tym samym aby zwiększali własne bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne poza terenem zabudowanym, który jest nieoświetlony.</span></div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;"><img src="/files/image/logo_akcja_badz_widoczny_na_drodze_www.jpg" alt="" width="415" height="270" /><br /></span></div> <div class="_1mf _1mj"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></div> <div class="_1mf _1mj"></div> <div class="_1mf _1mj"><span><span><br /></span></span></div> </div> <strong> </strong><em> </em></p> 2017-11-30T10:36:57+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rozdajemy-kamizelki.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-bedzie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2667-akt.jpg Starostwo będzie nieczynne Starostwo będzie nieczynne <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 72/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2017 r. dzień </span><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">22 grudnia</span></strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> br.(piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada (sobota). W związku z tym Starostwo Powiatowe będzie nieczynne.</span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2017-11-30T10:35:17+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-bedzie-nieczynne.html Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej <p><img src="/files/image/123.jpg" alt="" width="500" height="710" /><img src="/files/image/1232.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p> 2017-11-27T15:29:19+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2665-Uchwala-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej.html