Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2915-Nauka-przez-sztuke.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2915-akt.jpg Nauka przez sztukę Nauka przez sztukę <p><strong>7 grudnia w Wołowskim Ośrodku Kultury po raz XIV Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie przy wsparciu Powiatu Wołowskiego,  zorganizował konkurs na sztukę teatralną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS oraz uzależnień dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wołowskiego. </strong></p> <p><br /> Tematem przewodnim konkursu było hasło „HIV nie wybiera. Ty możesz”. Do konkursu przystąpiło 7 placówek. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, jednak komisja musiała wyłonić tych najlepszych.</p> <p><strong>W kategorii szkół podstawowych:</strong></p> <p><strong>I miejsce:</strong> Zespół Placówek Resocjalizacyjnych – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Godzięcinie  „Pamiętnik znaleziony w piekle”</p> <p><strong>II miejsce:</strong> Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - „Niech żyje bal” <strong>oraz</strong> Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – „Nie jesteś sam”</p> <p><strong>III miejsce:</strong> Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie  - „Lekcja wychowawcza”</p> <p><strong>IV miejsce:</strong> Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym – „ Nie zakażaj HIV, zarażaj miłością”.</p> <p><strong>W kategorii Szkół ponadgimnazjalnych:</strong></p> <p>I miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu – „Nieuczciwa walka”</p> <p>II miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Wołowie – „Loteria życia”</p> <p> </p> <p>Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na jubileuszową, XV edycję konkursu.</p> <p> </p> <p>Zapraszamy do obejrzenia galerii: <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1991788540890174&type=3&__xts__[0]=68.ARAV329_Hq7g1bMKV5AhpYvcm93U0L4Yh0WfsPpbQf4TEXQVvDeosZQBQbiBWIlyvymwdEiJ52Rh2KH3Aq1sbDlcYA0JfTaQALCeQ50Wx0Ywiejzte2gZvH6WFVWag_zMmBcum9fr0WpuRTajNOdW4A4wD5aUt7s49n9hB5Oowhto9pNRedOPaXsU9PZkaDRuDSziD1YM58aWXEnYR5adcrg569lUW60L-fNQVNSwrfJzlLvxCvfcFdOE9QYqS08Nr5NjiI55VkeOKB85QeTwmkQyi20pxYUX0BgsJ3CaKIZ4AlNf9RtNXRZyLwhKp_gP6CssHGJknhJjS537K4INm3-q2GpC0tcoz30AN2nuh596HX2A4IbmuA2C_1bnY-isSRTZPIA0qXl36RrrJsHNG7V-gcP79Q7gLegZB_Wv05K2DCjbgd6ISFzSyhqXzstmfMERepneLIY5wwYenzJ&__tn__=-UC-R">SZTUKA TEATRALNA</a></p> 2018-12-07T14:21:36+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2915-Nauka-przez-sztuke.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przez-Kresy-do-niepodleglosci-warsztat-historyczny-jako-kunszt-pielegnowania-patriotyzmu-dolnoslaskich-szkol.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2914-akt.jpg „Przez Kresy do niepodległości” - warsztat historyczny jako kunszt pielęgnowania patriotyzmu dolnośląskich szkół „Przez Kresy do niepodległości” - warsztat historyczny jako kunszt pielęgnowania patriotyzmu dolnośląskich szkół <p style="text-align: justify;"><strong>16 listopada 2018 r. w Auli – LO w Wołowie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 40 dolnośląskich nauczycieli w dniach 8-13 lipca 2018 wzięło udział w warsztatach historycznych we Lwowie i okolicach. Projekt szkoleniowy realizowany przez PCE i PPP w Wołowie pod kierunkiem dyrektor Krystyny Adaśko. </strong></p> <p><strong><em><br /></em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Wyjazd 25 nauczycieli historii i 15 nauczycieli języka polskiego dolnośląskich szkół na szkolenie do Lwowa, realizowany w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, stanowił żywą lekcją historii. Projekt objęty naukową opieką Profesora Stanisława Nicieji.</p> <p style="text-align: justify;">Dnia 16 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie odbyło się spotkanie podsumowujące Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania zostały przybliżone cele oraz efekty projektu. Wstępem do uroczystości było wspólne odśpiewanie Hymnu. Miłym akcentem muzyczno-patriotycznym przywitała uczestników 4 –letnia Zuzanka Fęglerska, piosenką „Co to jest Niepodległość?”. Następnie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Krzelowie, pod przewodnictwem Pani Marii Bigus-uczestniczki grantu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCE i PPP w Wołowie – Honorowy Profesor Oświaty, powitała przybyłych gości stwierdzeniem, że spotkaniu przyświeca cel złożenia Hołdu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty wraz z Panem Tadeuszem Samborskim – Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Następnie kilka słów do uczestników powiedział Pan Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski.</p> <p style="text-align: justify;">W późniejszym czasie miał miejsce występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wołowie, którzy zatańczyli „Poloneza” oraz zaprezentowali piosenki i wiersze patriotyczne. Uczniów przygotowała Pani Grażyna Świczeniuk - uczestniczka grantu. Merytoryczna część spotkania pozwoliła raz jeszcze wsłuchać się w niezwykłe opowieści Profesora Nicieji. Aktualnie został wydany XII tom Kresowej Atlantydy. Ogromnym przeżyciem i niespodzianką dla uczestników był fakt, iż publikacja zawiera wspólne zdjęcie uczestników podczas spotkania z Metropolitą Lwowskim w dniu 9 lipca 2018r. w Archidiecezji Lwowskiej.</p> <p style="text-align: justify;">W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję „przenieść” się na Kresy. Został bowiem wyemitowany film, prezentujący realizację specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów historycznych we Lwowie. Trwająca 47 minut podróż, wprawiła uczestników w nostalgiczny klimat wspomnień. Film opracowany przez Katarzynę Fęglerską – koordynatora projektu, miał na celu pokazanie realizowanego przedsięwzięcia, ale także wartości i dumy bycia Polakiem. Ukazuje pokrótce przebieg szkolenia oraz historię odzyskania Niepodległości, przybliżoną przez Profesora Nicieję, opiekuna naukowego wyprawy. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu pianisty Gracjana Szymczaka - międzynarodowej sławy wirtuoza.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy Grantu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 50 godzinnego warsztatu historycznego, osobiście wręczone przez Pana Kuratora – Romana Kowalczyka, Książkę „Kresowe Trójmiasto” wręczoną przez Profesora oraz pamiątkowe zdjęcie w antyramie wraz z filmem; przekazane przez Panią Krystynę Adaśko. Otrzymali jednak znacznie więcej. Głębia przeżyć i duchowa uczta, jakiej udało się wszystkim doświadczyć; będzie na długo towarzyszyć uczestnikom Grantu.</p> <p style="text-align: justify;">Słów kilka o Grancie: Projekt „Przez Kresy do Niepodległości” był szóstym Grantem, realizowanym w ciągu ostatnich 7 lat przez Centrum Edukacji, pod kierownictwem Pani Krystyny Adaśko. Trzecim wyjazdem szkoleniowym na Kresy. Kolejną misją historyczną Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, propagującą edukację historyczną, której celem jest wyposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia metodyczne oraz żywe ślady historii, które będą wykorzystywali w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Program szkolenia, zaplanowano z myślą ujęcia najważniejszych aspektów związanych z tematyką Kresów.. Główną ideą było podniesienie jakości kształcenia i wychowania patriotycznego w dolnośląskich szkołach. 50 godzinne szkolenie zostało uwieńczone ogromem działań, realizowanych na terenie całego województwa.</p> <p style="text-align: justify;">Pomimo napiętego programu, ogromu wrażeń oraz wzruszeń; uczestnicy Grantu każdego wieczoru dzielili się wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań warsztatowych. Prezentowali działania podjęte w swoich placówkach. Wraz z merytorycznym wsparciem Pani Danuty Haller – doradcy metodycznemu nauczania historii oraz Pani Ewy Książczyk – doradcy nauczania języka polskiego; wspólnie wypracowywali metody kształtowania patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Nie zabrakło także wieczorów autorskich z Profesorem Nicieją.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie stanowiło ostatni element projektu. Słowa podziękowania kierujemy raz jeszcze do wszystkich, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Niech zdobyta wiedza, niezwykłe doświadczenia i przeżycia umacniają poczucie przynależności oraz dumy bycia Polakiem.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">Katarzyna Fęglerska – PCEiPPP w Wołowie</p> <p style="text-align: right;">Koordynator projektu „Przez Kresy do Niepodległości</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Pani_Krystyna_Adasko_Pan_Tadeusz_Samborski_oraz_Pan_Roman_Kowalczyk.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Wspolne_odspiewanie_Hymnu.jpg" alt="" width="540" height="304" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Uczestnicy_Grantu_Przez_Kresy_do_Niepodleglosci.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2018-12-05T07:43:55+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przez-Kresy-do-niepodleglosci-warsztat-historyczny-jako-kunszt-pielegnowania-patriotyzmu-dolnoslaskich-szkol.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/UWAGAZmiana-dyzuru-Aptek-w-dniu-8122018.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2913-akt.jpg UWAGA!Zmiana dyżuru Aptek w dniu 8.12.2018 UWAGA!Zmiana dyżuru Aptek w dniu 8.12.2018 <p><strong> </strong></p> <p>Informujemy, że ze względu na sytuację losową dyżur w dniu 08 grudnia 2018 roku w Brzegu Dolnym zamiast Apteki Witaminka przy ulicy Zwycięstwa 8 pełnić będzie Apteka w Przychodni przy ulicy Al. Jerozolimskie 28. W zamian Apteka Witaminka przejmuje dyżur za Aptekę w Przychodni w dniu 15 grudnia 2018 r.</p> <p> </p> <p>Za utrudnienia przepraszamy</p> 2018-11-30T08:07:10+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/UWAGAZmiana-dyzuru-Aptek-w-dniu-8122018.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Radni-wybrali-nowy-zarzad.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2910-akt.jpg Radni wybrali nowy zarząd Radni wybrali nowy zarząd <p style="text-align: justify;"><strong>27 listopada 2018 r. podczas sesji Rady Powiatu Wołowskiego <span class=" _2iem">VI kadencji wybrany został nowy Zarząd Powiatu Wołowskiego. Starostą Wołowskim został Janusz Tadeusz Dziarski, Wicestarostą Wołowskim Michał Gołąb, pozostali członkowie zarządu to: Kazimierz Pakulski, Kamil Jeżyna i Zbigniew Posacki. </span></strong></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span class=" _2iem">Podczas sesji powiatowi radni wybrali został również Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego, którym został Janusz Kawalec. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani Maciej Nejman oraz Urszula Wojtyło.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class=" _2iem"><a href="https://www.facebook.com/pg/powiatwolowski/photos/?tab=album&album_id=1978284485573913&__xts__%5B0%5D=68.ARCMORUqpeksvny3KSQ5wJe_w3j0ibwjlrHvjeLbsKByiIS6CiXDL0IcFacoovcCUhwm329z05Jj-4eqkyHZOpJjU5hbctid5xndWQno6DVPuXeipgcT58MLi7Qv7Kax7fmD_tXZ8RAK83rt3UGeDzMYuZe-NbzkO8ozdDa0D7L8_p2zeUFB_RkM7e466jC5hy7FsmrAYIrKvmxDxZoGC6duQ5emJct2zAYn2RK0nQJGA5B1ZBcOBxXdhgWUNcX7BhUlYV-TLBah9uMO3uz-xz0NdOkHpyTTs-CMETCojg4KPDMqMYu6RF1za609sgsKC7RrPfkmlBiDs-0V3GK_resvX9AB8VMn3kQ8gpnnytQTat77VmZkhO37Uob41btLcNxf-VQSOBmtF3cyvmaXtjgSVKRD6nAfsMMyfQcf7YI0p-5QvOUqOslvJGDEjAhVzzf9LiXzEULAZgSZVKs5&__tn__=-UC-R">GALERIA ZDJĘĆ</a><br /></span></p> 2018-11-28T11:04:36+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Radni-wybrali-nowy-zarzad.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2912-akt.gif Konkurs rozstrzygnięty Konkurs rozstrzygnięty <p><strong>W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego      w 2019 r. </strong></p> <p> </p> <p> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="35"> <p><strong>Lp</strong></p> </td> <td width="227"> <p><strong>Oferent</strong></p> </td> <td width="407"> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Nazwa zadania</strong></p> <p> </p> </td> <td width="199"> <p><strong>Wysokość przyznanych środków publicznych </strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="35" valign="top"> <p> </p> <p>1.</p> </td> <td width="227" valign="top"> <p> </p> <p>Fundacja HONESTE VIVERE</p> <p>ul. Amałowicza-Tatara 7</p> <p>04 – 474 Warszawa</p> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="407"> <p><strong> </strong></p> <p>Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego  w 2019 r.</p> </td> <td width="199"> <p>64.020,00 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> 2018-11-28T14:41:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-dla-bibliotek.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2911-akt.jpg Wsparcie dla bibliotek Wsparcie dla bibliotek <p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, iż Powiat Wołowski  w 2018 r. otrzymał w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotację na dofinansowanie zakupu  do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych  w kwocie 17 560,00 zł, w tym dla:</strong></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><strong>2 480,00 zł</strong> dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Lubiążu;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>2 480,00 zł</strong> dla Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>4 000,00 zł</strong> dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>4 000,00 zł</strong> dla Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>4 600,00 zł</strong> dla Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie.</li> </ol> 2018-11-28T14:38:00+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-dla-bibliotek.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2909-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, </strong><strong>oznaczonych ewidencyjnie jako działki gruntu nr 49/9, AM-40 i nr 45/5, AM-40, położonych w obrębie Wołów.</strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/SDEV258GN18112712150.pdf">WYKAZ</a><br /></strong></p> 2018-11-27T11:51:57+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenia-o-przetargu-na-oddanie-w-najem-pomieszczen-uzytkowych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2908-akt.jpg Ogłoszenia o przetargu na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych Ogłoszenia o przetargu na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><strong><br /></strong></span></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Powiatu Wołowskiego</span></h2> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN18112313430.pdf"><span style="font-size: 11px;">Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego o pow. 81,05 m2</span></a></p> <p><a href="/files/file/1_Zalacznik_nr_1_zgloszenie_uczestnictwa_w_przetargu_swwb.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 1</span></a></p> <p><a href="/files/file/1_Zalacznik_nr_2_oferta_uczestnictwa_w_przetargu.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 2</span></a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN18112313420.pdf"><span style="font-size: 11px;">Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego o pow. 43 m2</span></a></p> <p><a href="/files/file/2_Zalacznik_nr_1_zgloszenie_uczestnictwa_w_przetargu_swwb.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 1</span></a></p> <p><a href="/files/file/2_Zalacznik_nr_2_oferta_uczestnictwa_w_przetargu.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 2</span></a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN18112313400.pdf"><span style="font-size: 11px;">Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego o pow. 42,6 m2</span></a></p> <p><a href="/files/file/3_Zalacznik_nr_1_zgloszenie_uczestnictwa_w_przetargu_swwb.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 1</span></a></p> <p><a href="/files/file/3_Zalacznik_nr_2_oferta_uczestnictwa_w_przetargu.doc"><span style="font-size: 11px;">Załącznik Nr 2</span></a></p> <p><span style="font-size: 11px;"><br /></span></p> 2018-11-23T13:37:15+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenia-o-przetargu-na-oddanie-w-najem-pomieszczen-uzytkowych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-uzyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2907-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia <p class="NoSpacing" style="text-align: center;"><strong>Wykaz</strong></p> <p class="NoSpacing" style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p> <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do użyczenia, </strong><strong>oznaczonych ewidencyjnie jako działki gruntu nr 49/9, AM-40 i nr 45/5, AM-40, położonych w obrębie Wołów</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p class="NoSpacing"><strong> </strong></p> <p><a href="/files/file/wykaz_tabelka-zal_do_uchwaly-dzierzawa_Szkola_Spoleczna.doc"><strong>WYKAZ </strong></a></p> <p> </p> <p>Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 39.</p> 2018-11-23T08:44:57+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-uzyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2906-Zyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2906-akt.jpg Życzenia Życzenia <p><img src="/files/image/zyczenia_dps_male.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p> 2018-11-21T14:56:29+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2906-Zyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Komisja-konkursowa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2905-akt.jpg Komisja konkursowa Komisja konkursowa <p style="text-align: justify;"><strong>W dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwałą nr 207/662/18 powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r. w składzie:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p>1)      Ewa Kulik – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</p> <p>2)      Magdalena Górak - Kaleta – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego,</p> <p>3)      Angelika Błońska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołowskiego.</p> 2018-11-21T13:36:24+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Komisja-konkursowa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-naboru-przedstawicieli-org-pozarzadowych-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2904-akt.png Ogłoszenie naboru przedstawicieli org. pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej Ogłoszenie naboru przedstawicieli org. pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej <p><a href="/files/file/uchwala_207_664_18_-_nabor_czlonkow.pdf"><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Uchwała nr 207/664/18 </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Zarządu Powiatu Wołowskiego </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">z dnia 20 listopada 2018 r.</span></strong></a></p> <p class="clear"><span style="font-size: 13px;"><a href="/files/file/zalacznik_do_uchwaly_207_664_18_-_nabor_przedstawicieli_do_komisji.doc"><em>Załącznik do uchwały nr 207/664//18 </em><em>Zarządu Powiatu Wołowskiego </em><em>z dnia 20 listopada  2018 r.</em></a></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><a href="/files/file/Formularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.doc">Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-11-21T10:23:13+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-naboru-przedstawicieli-org-pozarzadowych-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2019-r.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2903-akt.png Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. <p><span style="font-size: 13px;"><a href="/files/file/uchwala_207_663_18_-_ogloszenie_o_konkursie.pdf"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Uchwała nr 207/663/18 </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Zarządu Powiatu Wołowskiego </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">z dnia 20 listopada 2018 r. </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.</span></strong></a></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><strong><a href="/files/file/zalacznik_do_uchwaly_207_663_18.pdf">załącznik do uchwały</a></strong><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-11-21T10:18:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2019-r.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2902-Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2902-akt.jpg Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2018 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r.,<strong> ogłasza nabór</strong> przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U.  z 2018 r., poz. 450 ze zm.), <strong>do udziału w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert</strong> zgłoszonych w ww. konkursie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol> <li>Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie. </li> <li>Funkcję członka Komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24).</li> <li>Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.</li> </ol> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb">Zadania Komisji konkursowej:</p> <p class="NormalWeb">1)      ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,</p> <p class="NormalWeb">2)      rekomendacja co do wyboru oferty dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.</p> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb">Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.</p> <p>Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie <br /> z dopiskiem: „<strong>Kandydaci do Komisji konkursowej – realizacja zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r.”</strong> do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. Nr 5), Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie: <strong>do dnia 16 listopada 2018 roku,  do godz. 15.45</strong>:</p> <p class="NormalWeb">a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45,</p> <p class="NormalWeb">b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.</p> <p class="NormalWeb">Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.</p> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb"><a href="/files/file/formularz_oretowy_niedplatna_2018.docx">Formularz ofertowy</a></p> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb"> </p> <p class="NormalWeb"> </p> 2018-11-13T13:15:46+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2902-Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rekord-dla-Niepodleglej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2901-akt.jpg Rekord dla Niepodległej Rekord dla Niepodległej <p style="text-align: justify;"><strong>9 listopada o godzinie 11:11 w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli, oraz mieszkańcy naszego powiatu wspólnie odśpiewali hymn w ramach wspólnego bicia „Rekord dla Niepodległej”</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wydarzenie było odpowiedzią na prośbę Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszających wszystkich do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">”.<br />Zebranych przywitał Starosta Wołowski Maciej Nejman oraz Burmistrz Dariusz Chmura, o oprawę artystyczną i logistykę zadbali Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, którzy zainicjowali całą akcję w naszym powiecie. Serdecznie dziękujemy za pomoc Harcerskiej Organizacji Wychowawczo –Patriotycznej „Cichociemni” z Brzegu Dolnego oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z Lubiąża, Krzydliny Wielkiej i Krzydliny Małej.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show">Zapraszamy do obejrzenia zdjęć <a href="https://www.facebook.com/pg/powiatwolowski/photos/?tab=album&album_id=1954400757962286&__xts__%5B0%5D=68.ARDxu1oDN3lu32CezFqOeV-wvaPcbPDMk3HAjNaPcx8SyLlvok55WNoE3IBgIShxVP-_fGFA-psarbjO3cOdwXG236sw1KCsJI0A3N5t9aaixkdus4kcsVbslhqPmngN9sVHYdtTXEWFXJTyKWEDLWiScDBnzuD646r3jct0-aYKqQJ_w5SiNgWcAX5NkY4ZIf6E1vRLMRSXTwNX4X8Gh9esqZnzgAAI3gxm-tyAYeDM40qynfGk0IoLHD6sMCXv1md3HWZGvKURo0HLaiAnf8tE6O0rJIQoxMQjjAkuKiikiB0cnIUNOzEfTXhjSyaQEp-qA4g3Ss8KNld6DadC-ZBOW42LD1pQuzv08HqD-PsKCTiXSYBPevUYw7lwQTNfRhbDIhuCgqhe9Ce3nSQ02zfrzBHaWnZATrwUzQqDLFk3MHjAwI0WiVbfdyG1Brv5HCD4QeKI3rh2QDSgP4RN&__tn__=-UC-R">GALERIA</a><br /></span></p> 2018-11-13T08:25:38+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rekord-dla-Niepodleglej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2900-Ogloszenie-o-przetargu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2900-akt.jpg Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości <p style="text-align: left;">Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza  przetarg pisemny ograniczony  <br /><br /><strong>Nieruchomość:</strong> działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha (w tym: RIIIb-2,5360 ha, RV-0,2854 ha, ŁIV-0,1185 ha, LsIV-0,0440 ha), obręb Oborniki Śląskie, nr księgi wieczystej - WR1W/00010562/0.<br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong>Tryb przetargu: </strong>pisemny ograniczony, do którego mogą przystąpić osoby będące rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne.<br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong>Przeznaczenie: </strong>R/1 – tereny rolnicze  uprawy polowe, częściowo: ZL/20 i ZL/21 -  tereny lasów.<br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong>Cena wywoławcza:</strong> 148 300,00 zł netto - sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.<br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong>Termin i miejsce przetargu:</strong> część jawna przetargu - godz. 10:00 w dniu 12.12.2018 r.; część niejawna – godz. 12:00 w dniu 12.12.2018 r.; w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).<br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong>Wadium: </strong>10.000,00 zł.</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w BIP-ie Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej tut. Urzędu, w prasie lokalnej, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie.</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Informacje dodatkowe dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. 27 lub pod nr telefonu: 071 380 59 45.</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Starosta Wołowski<br /> Maciej Nejman</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Załączniki:</span></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/SDEV258GN18110809310.pdf">Ogłoszenie o przetargu</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Zal_1-_zgloszenie_uczestnictwa_w_przetargu.doc">Zgłoszenie uczestnictwa w przetagu</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Zal_2_-_oferta_uczestnictwa_w_przetargu.doc">Oferta uczestnictwa w przetargu</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Zal_3_oswiadczenie-o-zamiarze-uczestnictwa-w-przetargu-ograniczonym-nieograniczonym-na-sprzedaz_zalacznik.doc">Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/zal_4_oswiadczenia-2-o-posiadanej-powierzchni-uzytkow-rolnych_zalacznik_1.doc">Oświadczenie o  posiadanej powierzchni użytków rolnych</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/Zal_5_oswiadczenia-2-o-osobistym-prowadzeniu-gospodarstwa-rolnego_zalacznik_1.doc">Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/zal_6_oswiadczenia-o-posiadaniu-kwalifikacji-rolniczych_1.doc">Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych</a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/klauzula_RODO.DOCX">Klauzula RODO</a></p> 2018-11-07T10:35:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2900-Ogloszenie-o-przetargu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-drzewa-na-boisku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2899-akt.jpg Nowe drzewa na boisku Nowe drzewa na boisku <p style="text-align: justify;"><strong>W 2018 roku na terenie działek położonych przy ul. Kościuszki w Wołowie dokonano nasadzeń 100 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna. Pierwszą turę nasadzeń zorganizowano w kwietniu bieżącego roku w dniu obchodów Święta Drzewa w CKZiU w Centrum Edukacji Ekologicznej Stacja Wołów - Natura 2000.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, pracowników, uczniów klas III TAK i II TMO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz uczniów klas siódmych  SP nr 1 na terenie obiektu szkolnego przy ul. Kościuszki posadzono 30 sztuk drzew.</p> <p style="text-align: justify;">Drugą turę nasadzeń przeprowadzono w październiku tego roku. Na terenie nieużytkowanego boiska, pracownicy specjalistycznej firmy posadzili kolejne 70 lip drobnolistnych.</p> <p style="text-align: justify;">Drzewa stanowią nasadzenia zastępcze, które rekompensują straty w środowisku przyrodniczym spowodowane usunięciem topól kanadyjskich, których wiek oraz stan zdrowotny stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/nowe_drzewa_na_boisku2.jpg" alt="" width="540" height="481" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/nowe_drzewa_na_boisku3.jpg" alt="" width="540" height="329" /></p> 2018-10-31T08:56:40+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-drzewa-na-boisku.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyniki-konsultacji-programu-wspolpracy-na-rok-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2898-akt.jpg Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2019 Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2019 <p><img src="/files/image/wyniki_konsultacji_na_2019.jpg" alt="" width="540" height="354" /></p> 2018-10-31T08:43:27+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyniki-konsultacji-programu-wspolpracy-na-rok-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nieodplatna-pomoc-prawna-konkurs-ofert-ogloszony.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2897-akt.jpg Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert ogłoszony Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert ogłoszony <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.),</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ogłasza z dniem 29 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Szczegóły ogłoszenia w załączniku</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/nieodplatna_pomoc_prawna_2019_uchwala.pdf">Uchwała</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/nieodplatna_pomoc_prawna_2019_ogloszenie.pdf">Ogłoszenie</a><strong><a href="/files/file/nieodplatna_pomoc_prawna_2019_ogloszenie.pdf"></a><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> 2018-10-29T13:41:37+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nieodplatna-pomoc-prawna-konkurs-ofert-ogloszony.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2896-Komunikat.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2896-akt.png Komunikat Komunikat <p><span style="font-family: Calibri; font-size: 13px;">W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi złożonego wniosku na dofinansowanie „przebudowy drogi powiatowej nr 1353 D Godzięcin – granica powiatu” informujemy, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał nam informację, że powyższy wniosek - złożony przez Powiat Wołowski, a przygotowany przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Pawła Czarnego - został odrzucony przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego ze względu na brak spełnionych wymogów formalnych. Wniosek dotyczył pozyskania środków zewnętrznych z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt zadania wynosi 3 103 504 zł. Z przykrością informujemy więc, że w związku z brakiem możliwości finansowania powyższego zadania w całości z budżetu Powiatu Wołowskiego nie będzie możliwości ujęcia go w budżecie na 2019 rok. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> 2018-10-29T12:58:45+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2896-Komunikat.html