Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3044-UWAGA-WAZNY-KOMUNIKAT.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3044-akt.png UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT <p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, że oddział  Banku Spółdzielczego znajdujący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  15 października 2019 r. czynny będzie tylko do godziny 12.30 !</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Osoby udające się do Wydziału Komunikacji i Transportu powinny posiadać dowód uiszczenia wpłaty. Poniżej zamieszczamy najważniejsze opłaty administracyjne:</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Wymiana prawa jazdy: 100,5 zł. </li> <li>Rejestracja samochód z zagranicy: 256 zł. </li> <li>Samochód zarejestrowany w kraju poza powiatem:  180,5 zł. </li> <li>Samochód zarejestrowany w powiecie: 81 zł. </li> <li>Motocykl / przyczepa zarejestrowany w kraju poza powiatem: 121,5 zł.</li> <li>Motocykl z zagranicy: 197 zł.</li> <li>Wymiana dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego:  54.5 zł. </li> <li>Wymiana dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym (pozwolenie czasowe fakultatywnie, na wniosek): 73,5 zł. </li> </ol> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Opłaty należy wnosić na konto: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0101</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Starostwo Powiatowe Wołów, pl. Piastowski  2, 56-100 Wołów</strong></p> <p style="text-align: justify;">Za utrudnienia przepraszamy!</p> 2019-10-11T09:33:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3044-UWAGA-WAZNY-KOMUNIKAT.html Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej " Piosenka Zmieniająca Życie" w Lubiążu <p style="text-align: justify;"><strong>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan ” w Lubiążu złożył ofertę  na realizację zadania publicznego pn. <span style="text-decoration: underline;">Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu </span>w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego <a href="http://www.powiatwolowski.pl">www.powiatwolowski.pl</a></p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z ust. 4 art. 19 a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 10 października 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 17 października 2019 r.</p> <p style="text-align: justify;">Uwagi można składać:</p> <p style="text-align: justify;">–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy<br /> Starostwo Powiatowe w Wołowie<br /> pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów</p> <p style="text-align: justify;">–  faxem na nr: 71 380 59 00 lub</p> <p style="text-align: justify;">–  e-mail: <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Uwaga: decyduje <strong>data wpływu do urzędu</strong>, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">wz. Starosty</p> <p style="text-align: right;">Jarosław Iskra</p> <p style="text-align: right;">Wicestarosta</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Oferta_Wulkan.pdf">OFERTA</a></p> 2019-10-10T10:14:12+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Organizacja-VIII-Dolnoslaskiego-Konkursu-Piosenki-Polskiej-Piosenka-Zmieniajaca-Zycie-w-Lubiazu.html Badanie GUS - Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS <p style="text-align: justify;"><strong>Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">W związku z popularyzacją dobrowolnych badań ankietowych wśród respondentów, których chcemy zachęcić do udziału w badaniach realizowanych przez GUS i urzędy statystyczne, przesyłamy w załączeniu informację o realizowanym <strong>Europejskim Ankietowym Badaniu Zdrowia</strong> na temat zdrowia mieszkańców kraju w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i ewentualne zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.</p> <p style="text-align: justify;">Zebrane informacje są wykorzystywane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim.</p> <p style="text-align: justify;">Badanie prowadzone jest w cyklu co 5 lat, w którym objętych jest około 24 tysiące gospodarstw domowych w kraju i dostarcza kompleksowej wiedzy o sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski na podstawie subiektywnych ocen respondentów, które potem przedstawiane są na tle innych krajów Unii Europejskiej.</p> <p style="text-align: justify;">W badaniu pytamy o:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ul style="text-align: justify;"> <li>skład osobowy gospodarstwa domowego </li> <li>stan zdrowia, problemy zdrowotne, chorobowość </li> <li>wypadki i urazy, zdrowie psychiczne</li> <li>korzystanie z opieki zdrowotnej</li> <li>korzystanie z profilaktyki zdrowotnej </li> <li>determinanty zdrowia – aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe, styl życia</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Badanie polega na zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego posiadającego legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.</p> <p style="text-align: justify;">Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.</p> <p style="text-align: justify;">Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej <br /> tel. 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Porównaj swój stan zdrowia i jego uwarunkowania </strong></p> <p><strong>ze stanem zdrowia mieszkańców </strong></p> <p><strong>pozostałych krajów europejskich</strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/Ulotka_EHIS_2019.pdf">ulotka</a><br /></strong></p> 2019-10-10T07:55:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Badanie-GUS-Europejskie-Ankietowe-Badanie-Zdrowia-EHIS.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-w-Domu-Seniora.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3041-akt.jpg Wizyta w Domu Seniora + Wizyta w Domu Seniora + <p style="text-align: justify;"><strong>W piątek, 27 września, na zaproszenie Burmistrz Miasta Lubawski Ewy Kocemby Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie wyjechała z wizytą studyjną do Dziennego Domu Seniora + w Bukówce oraz spotkała się z Gminną Radą Seniorów w Lubawce.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Parownicy Domu Seniora + zaprezentowali swoje dotychczasowe dokonania oraz podzielili się doświadczeniami z prowadzenia placówki.  Pokazali jak wyglądają codzienne zajęcia i z jakiej oferty mogą korzystać podopieczni.</p> <p style="text-align: justify;">Był to też doskonały czas, aby wymienić doświadczenia z Gminną Radą Seniorów w Lubawce. Przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie Andrzej Rajzer, w formie prezentacji zapoznał gospodarzy z dotychczasowymi osiągnięciami naszej rady seniorów  oraz opowiedział pokrótce o planach i zadaniach, jakie wyznaczyła sobie rada.</p> <p style="text-align: justify;">Radnym seniorom towarzyszył Wiceburmistrz Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz Beata Sokolska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/dom_seniora.jpg" alt="" width="540" height="364" /></p> 2019-10-07T08:30:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-w-Domu-Seniora.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3040-Przebudowa-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3040-akt.jpg Przebudowa drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków Przebudowa drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków <p style="text-align: justify;"><strong>13 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas uroczystego spotkania z samorządowcami z regionu, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył umowy na dofinansowanie prac, które zostaną wykonane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym dniu Starosta Wołowski Janusz Dziarski  odebrał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków odebrał. Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Wołowski to ponad 2,5 mln zł. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Obecnie dobiegają prace, które polegają m.in. na wzmocnieniu jezdni i poszerzeniu jej szerokości do 6 m, wykonaniu 1-metrowych utwardzonych poboczy, wyprofilowaniu i odmuleniu rowów, wykonaniu zjazdów na drogi gminne i pola oraz przebudowę przepustów pod jezdnią i zjazdami. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 5 mln zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/droga2.jpg" alt="" width="540" height="395" /></p> 2019-10-07T08:25:33+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3040-Przebudowa-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nasz-Chillout.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3038-akt.jpg Nasz Chillout Nasz Chillout <p><strong>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie otrzymała dofinansowanie w postaci grantu na kwotę 5.000 zł na projekt ” Nasz Chillout” Fundacji Banku Santander w konkursie ” Tu mieszkam, tu zmieniam”. Projekt zakłada stworzenie strefy odpoczynku i relaksu dla podopiecznych placówki. Będzie to miejsce spotkań oraz integracji grupy. </strong></p> <p> </p> <p>W ogrodzie planowane jest zamontowanie dużego namiotu ogrodowego, pod którym zmieszczą się wygodne meble do wypoczynku. Natomiast w miejscu nasłonecznionym zostaną rozstawione drewniane leżaki i hamak do opalania. Zostanie również zakupiony basen, w którym będzie się można schłodzić w upalne dni. Dom Dziecka ma w planach wieczory filmowe pod chmurką, konkursy barmańskie na najlepsze letnie koktajle i wiele innych pomysłów. Już nie możemy doczekać się lata! Z całego serca dziękujemy Fundacji Santander za przyznany grant, na pewno spożytkujemy go we właściwy sposób!</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/nasz_chillout_4.jpg" alt="" width="540" height="604" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/nasz_chillout_2.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/nasz_chillout_3.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> 2019-10-07T07:59:15+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nasz-Chillout.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-jubileusz.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3039-akt.jpeg Zapraszamy na jubileusz Zapraszamy na jubileusz <p><img src="/files/image/received_963677667315920.jpeg" alt="" width="540" height="761" /></p> 2019-10-07T08:13:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-jubileusz.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wszystkiego-dobrego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3037-akt.jpg Wszystkiego dobrego! Wszystkiego dobrego! <p><img src="/files/image/Miedzynarodowy_Dzien_Seniora.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2019-10-01T12:32:54+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wszystkiego-dobrego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przebudowa-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3036-akt.jpg Przebudowa drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków Przebudowa drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków <p style="text-align: justify;"><strong>13 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas uroczystego spotkania z samorządowcami z regionu, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył umowy na dofinansowanie prac, które zostaną wykonane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym dniu Starosta Wołowski Janusz Dziarski  odebrał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków odebrał. Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Wołowski to ponad 2,5 mln zł. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Obecnie dobiegają prace, które polegają m.in. na wzmocnieniu jezdni i poszerzeniu jej szerokości do 6 m, wykonaniu 1-metrowych utwardzonych poboczy, wyprofilowaniu i odmuleniu rowów, wykonaniu zjazdów na drogi gminne i pola oraz przebudowę przepustów pod jezdnią i zjazdami. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 5 mln zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2019-10-01T12:26:21+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przebudowa-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3035-Podziekowania.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3035-akt.jpg Podziękowania Podziękowania <p><img src="/files/image/podziekowania_starosta.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-09-23T12:55:32+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3035-Podziekowania.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3034-Z-najlepszymi-zyczeniami.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3034-akt.jpg Z najlepszymi życzeniami Z najlepszymi życzeniami <p><img src="/files/image/zyczenia11.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-09-17T14:10:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3034-Z-najlepszymi-zyczeniami.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Moc-zyczen.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3033-akt.jpg Moc życzeń Moc życzeń <p><img src="/files/image/zyczenia22.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-09-17T13:47:36+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Moc-zyczen.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3032-X-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3032-akt.jpg X Powiatowy Rajd Rowerowy X Powiatowy Rajd Rowerowy <p style="text-align: justify;"><strong>W trasę liczącą ponad 50 km, 15 września parę minut po godzinie 9.00, wyruszali uczestnicy X Powiatowego Rajdu Rowerowego. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> Oficjalny start tradycyjnie miał miejsce przy Starostwie Powiatowym w Wołowie, gdzie rowerzystów przywitał Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra. Następnie rozdane zostały pamiątkowe znaczki, mapki z trasą rajdu i krótką „instrukcją” poruszania się po drogach publicznych. Trasa poprowadziła nas w kierunku miejscowości Lubiąż, Gliniany, Tarchalice, Wodnica oraz Wrzosy. W tym roku piknik odbył się w malowniczych Glinianach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przedsięwzięcie nie byłoby możliwie gdyby nie pomoc i zaangażowanie innych instytucji i osób. Dziękujemy Harcerskiej Organizacji Patriotyczno – Wychowawczej „CICHOCIEMNI” z Brzegu Dolnego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie za wsparcie naszych działań. Podziękowania kierujemy również do sołtysa Glinian, pana Marka Skorupy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Cieszymy się, że ten dzień postanowiliście spędzić właśnie z nami!</p> 2019-09-17T13:46:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3032-X-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-Wolowski-otrzyma-nowy-ambulans.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3031-akt.jpg Powiat Wołowski otrzyma nowy ambulans Powiat Wołowski otrzyma nowy ambulans <p style="text-align: justify;"><strong>Nowoczesny ambulans jeszcze w tym roku trafi do Pogotowania Ratunkowego w Wołowie w ramach programu „Wymiany Ambulansów”. W przekazaniu symbolicznego czeku udział wzięli Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra, kierownictwo pogotowia ratunkowego oraz zaproszeni goście. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Wiceminister Kraska podkreślił, że „zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek”.</p> <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski zaznaczył, jak duże jest to wsparcie dla naszego powiatu, który terytorialnie jest mocno rozległy. Aby zapewnić pomoc pacjentom, karetka codziennie pokonuje bardzo duże odległości. Starosta podziękował za kolejne wsparcie w zakresie podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu wołowskiego, które w tym roku trafi do powiatu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans2.jpg" alt="" width="540" height="372" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans3.jpg" alt="" width="540" height="378" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans4.jpg" alt="" width="540" height="399" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans5.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans6.jpg" alt="" width="540" height="436" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans7.jpg" alt="" width="540" height="366" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans8.jpg" alt="" width="540" height="406" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans9.jpg" alt="" width="540" height="378" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ambulans10.jpg" alt="" width="540" height="370" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2019-09-12T14:22:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Powiat-Wolowski-otrzyma-nowy-ambulans.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Apel-do-Burmistrza-Dariusza-Chmury.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3030-akt.png Apel do Burmistrza Dariusza Chmury Apel do Burmistrza Dariusza Chmury <p style="text-align: left;"><strong>Pan<br /> Dariusz Chmura<br /> Burmistrz Gminy Wołów</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Szanowny Panie Burmistrzu !</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Zarząd Powiatu Wołowskiego ponownie  wzywa Pana do przedłożenia koncepcji funkcjonowania Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o w Wołowie, koncepcji rozwoju spółki , która będzie skierowana  do potrzeb <strong>WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW</strong> naszego powiatu. O posiadaniu takiej koncepcji mówi Pan od listopada 2015 roku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Naszym wspólnym celem powinno być wypracowanie systemu ochrony zdrowia, tak aby działał sprawniej i efektywniej. Przypominamy Burmistrzowi, że służba zdrowia dotyczy nas wszystkich, to nasza wspólna troska i odpowiedzialność za Mieszkańców.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">W imieniu Zarządu Powiatu Wołowskiego</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">Janusz Tadeusz Dziarski</p> <p style="text-align: right;">Starosta Wołowski</p> 2019-09-12T08:11:43+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Apel-do-Burmistrza-Dariusza-Chmury.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-srodki-finansowe-dla-PCM.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3029-akt.jpg Dodatkowe środki finansowe dla PCM Dodatkowe środki finansowe dla PCM <p style="text-align: justify;"><strong>Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że do powiatowych podmiotów medycznych trafią środki w wysokości 24 mln zł. </strong><strong>Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie, jeszcze w tym roku otrzyma  ponad 320 tys. zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Przekazane środki stanowią maksymalnie 4 % wzrostu wyceny świadczeń pierwotnych kontraktów. O ich sposobie podziału decydować będzie każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.</p> 2019-09-12T08:10:03+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-srodki-finansowe-dla-PCM.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Umowy-podpisane.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3028-akt.jpg Umowy podpisane Umowy podpisane <p style="text-align: justify;"><strong>160 tys. zł trafiło do Powiatu Wołowskiego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach B i D. Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W piątek 9 września, w obecności Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego oraz Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry umowę na zakup mikrobusu dla Dziennego Domu Seniora Senior + w Wińsku podpisała Wójt Wińska Jolanta Krysowata – Zielnica. Drugi mikrobus trafi do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. W imieniu Stowarzyszenia umowę dopisała prezes Elżbieta Bereza.</p> <p style="text-align: justify;">Organizacje, na rzecz których wnioskował Powiat Wołowski otrzymają po 80 000 zł, co stanowi 70% dofinansowania PFRON.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/umowy_podpisane_11.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/umowy_podpisane_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-09-12T08:01:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Umowy-podpisane.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Promesy-na-dotacje-dla-samorzadow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3027-akt.jpg Promesy na dotacje dla samorządów Promesy na dotacje dla samorządów <p style="text-align: justify;"><strong>W czwartek 5 września w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uroczyście wręczył promesy wójtom, burmistrzom i starostom na 17 inwestycji drogowych w powiatach: wołowskim, górowskim i średzkim.  W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Wołowski pozyskał ponad 236 tys. zł na remont drogi 1276 D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie. Symboliczny czek odebrał Starosta Wołowski Janusz Dziarski. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Z rąk wojewody promesy odebrali również przedstawiciele Gminy Brzeg Dolny, reprezentowanej przez burmistrza – Pawła Pirka i Gminy Wińsko, którą reprezentowała Bogusława Folkman, zastępca wójt.</p> <p style="text-align: justify;">Obecność Wojewody Dolnośląskiego w naszym powiecie  była również doskonałą okazją do wizji</p> <p style="text-align: justify;">rozpoczętej przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków. Na inwestycję  Powiat Wołowski pozyskał aż 2,6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Promesy_na_dotacje_dla_samorzadow1.jpg" alt="" width="540" height="415" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Promesy_dla_samorzadow_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Promesy_dla_samorzadow_3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2019-09-11T14:07:32+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Promesy-na-dotacje-dla-samorzadow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3026-akt.png Oświadczenie Oświadczenie <p style="text-align: justify;"><strong>Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dementując pojawiające się informacje na temat likwidacji spółki medycznej w Wołowie, chcemy zapewnić,  że Zarząd Powiatu Wołowskiego prowadzi działania  mające na celu dostosowanie służby zdrowia na terenie naszego powiatu do Państwa potrzeb. W związku z powyższym Zarząd podejmuje kroki w celu usprawnienia bieżącej działalności oraz  zapewnienia optymalnych warunków rozwoju Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Wołowie.</strong></p> <p> </p> <p style="text-align: right;">W imieniu Zarządu Powiatu Wołowskiego</p> <p style="text-align: right;">Janusz Tadeusz Dziarski <br /> Starosta Wołowski</p> 2019-09-06T14:05:34+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Oswiadczenie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/X-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3025-akt.jpg X Powiatowy Rajd Rowerowy X Powiatowy Rajd Rowerowy <p style="text-align: justify;"><strong>Już za kilkanaście dni zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek na kolejny wspólny rajd rowerowy. Będzie to już X edycja. W niedzielę 15 września spotykamy się pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Wołowie o godz. 8.30</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Niezmiennie gwarantujemy miłą atmosferę, zabójczą trasę i lekki poczęstunek.</p> <p style="text-align: justify;">Jak co roku wspierają nas Harcerska Organizacja „Cichociemni” z Brzegu Dolnego (zabezpieczenie techniczne, medyczne i organizacyjne)</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w rajdzie do 13 września 2019r. do godz. 15.00 pod nr tel. 071 380 59 55 lub email: </strong><a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl"><strong>promocja@powiatwolowski.pl</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Regulamin_X_Powiatowego_Rajdu_Rowerowego.docx">Regulamin<br /></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/trasa_rowerowej_masakry_2019.JPG">Trasa</a><strong><a href="/files/file/trasa_rowerowej_masakry_2019.JPG"></a><br /></strong></p> 2019-09-03T10:33:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/X-Powiatowy-Rajd-Rowerowy.html