Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pierwszy-park-kieszonkowy-w-powiecie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2865-akt.jpg Pierwszy park kieszonkowy w powiecie Pierwszy park kieszonkowy w powiecie <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Na terenie szpitala w Wołowie powstanie pierwszy w powiecie tzw. park kieszonkowy. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Budowa parkingu, nowa izba przyjęć, winda, remont kanalizacji i wyburzanie starych budynków w obszarze szpitala to nie ostatnie inwestycje, jakie Powiat Wołowski zrealizuje w obrębie służby zdrowia. Zmiany, jakie zachodzą w szpitalu i jego obrębie stały się już faktem dokonanym, a w ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy Państwu kolejne przedsięwzięcia, których celem jest zwiększenie jakości świadczenia usług medycznych. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wielu pacjentów korzysta na co dzień z parku znajdującego się tuż przy szpitalu przy ul. Inwalidów Wojennych. Niebawem park zyska nie tylko nową drogę, ale także nowoczesne oświetlenie, znajdą się tu nowe alejki, ławki i altana. Obecna infrastruktura nie jest bowiem funkcjonalna i kompletna. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie zieleni. Dzięki temu pojawi się tu nowoczesny zielony zakątek. Tego typu małe ogólnodostępne tereny zielone nazywane są właśnie „parkami kieszonkowymi”. Przemianę przejdzie także obszar znajdujący się przy wybudowanym niedawno parkingu – pojawi się tu nowa roślinność. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Przypominamy, że w ostatnim czasie szpital zyskał nowoczesne boczne drzwi wejściowe i podjazd w kierunku wiaty, a obecnie został także wyremontowany wjazd od strony Pogotowia Ratunkowego. W niedalekiej przyszłości tuż za parkiem zostanie wybudowana Otwarta Strefa Aktywności</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">- jedna z czterech, które sfinansuje Powiat Wołowski przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Znajdą się tu przyrządy rekreacyjne do ćwiczeń na otwartym powietrzu. </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-08-10T14:17:52+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pierwszy-park-kieszonkowy-w-powiecie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-na-stanowisko-konserwatora.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2864-akt.jpg Nabór na stanowisko konserwatora Nabór na stanowisko konserwatora <p><a href="/files/file/informacja_o_naborze.pdf">informacja o naborze</a></p> 2018-08-10T14:16:01+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-na-stanowisko-konserwatora.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2863-Kolejny-odcinek-z-Lubiaza-do-Kawic-bedzie-wyremontowany.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2863-akt.jpg Kolejny odcinek z Lubiąża do Kawic będzie wyremontowany Kolejny odcinek z Lubiąża do Kawic będzie wyremontowany <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5b6d81c0cc33e8d19613979"> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wyłoniła wykonawcę remontu drogi wojewódzkiej nr 338 Lubiąż - Kawice o długości 1,111 km. Droga ta jest o tyle istotna, że stanowi łącznik z drogą krajową nr 94.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dzięki staraniom Tadeusza Samborskiego, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz wnioskom do województwa kierowanym przez Alicję Sielicką - burmistrz Miasta i Gminy Prochowice oraz starostę Macieja Nejmana ko<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">lejny odcinek tej drogi (3. etap) zyska nową nawierzchnię i lepszą przejezdność. Swoje oferty złożyły trzy firmy: BERGER BAU Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. oraz Michał Bisek „BISEK-ASFALT”. Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę była Michał Bisek „BISEK – ASFALT”. Firma zaproponowała wykonanie zadania za 1 999 005,38 zł brutto.</span></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><span class="text_exposed_show"><br /></span></span></p> </div> <p> </p> 2018-08-10T14:14:38+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2863-Kolejny-odcinek-z-Lubiaza-do-Kawic-bedzie-wyremontowany.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Atrakcyjna-nieruchomosc-rolna-na-sprzedaz.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2862-akt.jpg Atrakcyjna nieruchomość rolna na sprzedaż Atrakcyjna nieruchomość rolna na sprzedaż <p><span style="font-size: 12px;"><strong>Powiat Wołowski posiada na sprzedaż nieruchomość rolną niezabudowaną, zlokalizowaną na peryferiach miasta Oborniki Śląskie.</strong></span><br /> <br /><span style="font-size: 12px;"> Nieruchomość położona jest w granicach działki gruntu nr 13, AM-42, obręb Oborniki Śląskie o powierzchni 2,9839 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolnicze (R/1) oraz tereny lasów (ZL/20, ZL/21).</span><br /> <br /><span style="font-size: 12px;"> Cena według operatu szacunkowego wynosi <strong>148.300,00 zł netto </strong><strong>-</strong><strong> sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT</strong> na podstawie art. 43 ust. 1 pkt   10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od   towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).</span><br /> <br /><span style="font-size: 12px;"> Szczegółowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, pokój nr 27, telefon kontaktowy: 71 380 59 45, 71 380 59 64.</span><br /> <br /><span style="font-size: 12px;"> Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości na stronie: <a href="http://www.powiatwolowski.pl/Nieruchomosci-przetargi.html">www.powiatwolowski.pl/Nieruchomosci-przetargi.html</a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/oborniki_sprzedaz1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/Oborniki_sprzedaz2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/image/Oborniki_dzialka_mapka.jpg" alt="" width="500" height="370" /><br /></span></p> 2018-08-08T09:19:22+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Atrakcyjna-nieruchomosc-rolna-na-sprzedaz.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2861-akt.gif II konkurs ofert rozstrzygnięty II konkurs ofert rozstrzygnięty <p><strong>01 sierpnia 2018 roku Zarząd Powiatu Wołowskiego  uchwałą nr 191/614/18 rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu. </strong></p> <p> </p> <p>W konkursie wpłynęło 9 ofert. 4 z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 5 z zakresu kultury. Jedna oferta nie otrzymała wymaganych 60 punktów i nie została rekomendowana do otrzymania dotacji. Komisja konkursowa oceniła 8 ofert  i rekomendowała Zarządowi Powiatu Wołowskiego przekazanie 8 dotacji.</p> <p><a href="/files/file/Zalacznik_do_uchwaly_rozstrzygniecie_II_konkursu_ofert.pdf"> </a></p> <p><a href="/files/file/Zalacznik_do_uchwaly_rozstrzygniecie_II_konkursu_ofert.pdf"> </a></p> <p><a href="/files/file/Zalacznik_do_uchwaly_rozstrzygniecie_II_konkursu_ofert.pdf">Rozstrzygnięcie</a></p> 2018-08-02T14:46:24+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2859-akt.jpg Konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji rozstrzygnięty Konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji rozstrzygnięty <p><span style="font-size: 13px;">Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 19.07.2018r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z<strong> </strong>zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00 zł.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Dotacje otrzymują : <a href="/files/file/dotacje_otrzymuja.pdf">wykaz</a></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p> </p> 2018-07-24T12:32:59+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bedzie-wiecej-kursow-dla-mieszkancow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2858-akt.jpg Będzie więcej kursów dla mieszkańców Będzie więcej kursów dla mieszkańców <p><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;"> <p><strong>Samorządy Powiatu Wołowskiego, Wołowa i Brzegu Dolnego podpisały porozumienie w sprawie zorganizowania powszechnego transportu dla mieszkańców powiatu. Dzięki temu lista kursów zostanie uzupełniona o niezbędne połączenia. </strong><strong><span class="_5yl5">Przewidywany termin rozpoczęcia kursowania autobusów to 16 sierpnia. Trwają prace nad rozkładem jazdy.  Autobusy będą kursować trzy razy dziennie od poniedziałku do soboty. </span></strong></p> <strong><em> </em></strong></span></p> <p><strong><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;">Powiat Wołowski został wyznaczony jako podmiot, który przeprowadzi w imieniu samorządów całą procedurę wyłonienia przewoźnika. Teraz gminy muszą wyznaczyć przebieg linii w sieci komunikacyjnej i przedstawić swoje rozkłady jazdy. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia tego roku z możliwością jego wydłużenia. </span></p> <p><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;">Aby móc do niego przystąpić, samorządy musiały uprzednio uchwalić w swoich budżetach środki na organizację transportu. Takie pieniądze zabezpieczyła także Gmina Wińsko, jednak ostatecznie nie przystąpiła ona do podpisania tego dokumentu. Liczymy jednak, że sytuacja ulegnie zmianie i że mieszkańcy tej gminy również będą mogli korzystać z takich połączeń. <br /> Ideę powszechnego transportu zapoczątkował dwa lata temu burmistrz Wołowa Dariusz Chmura. W rozmowach odnośnie transportu oprócz burmistrza udział brał Starosta Wołowski Maciej Nejman, przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb oraz wiceburmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek. Celem komunikacji jest przede wszystkim zwiększenie dostępności mieszkańców do powiatowych instytucji, służby zdrowia, jak również możliwość dojazdu do zakładu pracy, czy też dworców PKP. <br /> Cena za kurs wynosić będzie 3 zł – niezależnie od tego, jaką ilość przystanków przejedzie pasażer. </span></p> <p><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;">- Bardzo się cieszę, że w tak bardzo ważnej kwestii jak połączenia komunikacyjne, udało nam się dojść do porozumienia w sprawie utworzenia dodatkowych linii komunikacyjnych na odcinku między Brzegiem Dolnym a Wołowem. Porozumieliśmy się również w kwestii połączeń z Wołowa do Wińska. Niestety pani wójt Wińska odrzuciła naszą propozycję, ale nie oznacza to, że temat jest zamknięty. W dalszym ciągu zapraszamy panią wójt do współpracy i w takim razie prosimy o zaproponowanie innych warunków, bo rozumiem, że te, które zostały wspólnie wynegocjowane w imieniu Wińska przez pana Michała Gołębia, są dla pani wójt nie do zaakceptowania. Czekamy na decyzję. W każdej chwili realizacji naszego zamierzenia można się do niego włączyć. W chwili obecnej to aktualne porozumienie gwarantuje nam rozszerzenie rozkładu jazdy między Wołowem a Brzegiem Dolnym o trzy dodatkowe kursy z Wołowa do Brzegu Dolnego i Brzegu Dolnego do Wołowa. Kurs będzie kończyć się w Rynku. Będzie obejmować Osiedle Warzyń, szpital, tak więc myślę, że znacząco udogodni to kwestie związane z komunikacją między miastami,</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> , rozwijając dotychczasowe połączenia kolejowe i autobusowe</span><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="color: #00000a; font-family: Calibri; font-size: small;">– komentuje Maciej Nejman, Starosta Powiatu Wołowskiego. </span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-07-23T08:28:04+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Bedzie-wiecej-kursow-dla-mieszkancow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2857-Otwarty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2857-akt.jpg Otwarty konkurs ofert Otwarty konkurs ofert <p style="text-align: justify;"><strong>Tylko do 27 lipca 2018 r. do godz. 15.45 można składać oferty w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wołowskiego II otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu. Na zadania Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznaczył łącznie 10 500 zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 10.08. 2018 r. do 31.12.2018 r. i powinny być realizowane na terenie naszego powiatu.</p> <p style="text-align: justify;">Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl</p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy organizacje do składnia wniosków !</p> 2018-07-18T14:17:17+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2857-Otwarty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-ogrodzenie-w-Zetce.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2856-akt.jpg Nowe ogrodzenie w "Zetce" Nowe ogrodzenie w "Zetce" <p><span style="font-size: 13px;">Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zyska nowe ogrodzenie. Został już wyłoniony wykonawca. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Firmą, która zajmie się wymianą ogrodzenia od str. Ul. 1-go Maja jest Hilogic Łukasz Binkowski z Sycowa. Zadanie będzie kosztować 64 488,90 zł. Swoją ofertę złożyła także firma Kobesport sp. z o.o., która zaproponowała kwotę 84 870 zł. W zakres prac wchodzi: demontaż istniejącego ogrodzenia, wywóz i utylizacja rozebranych elementów ogrodzenia, wytyczenie nowej trasy <span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">ogrodzenia, dostawa i montaż systemowego ogrodzenia z paneli ocynkowanych na słupkach ocynkowanych o wysokości 153 cm, montaż furtki ze stali ocynkowanej, oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie istniejącego ogrodzenia od strony parkingu, zasypanie wykopów po fundamentach ogrodzenia, profilowanie skarp po wykonaniu ogrodzenia, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ogrodzenia. <br /> W najbliższym czasie zostanie również odnowiona część elewacji budynku. Niedługo zostanie bowiem rozpisane postępowanie na to zadanie. Obie inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku budynku szkoły.<br /><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/powiatwołowski?source=feed_text"></a></span><strong> </strong><em></em></span></p> <p> </p> 2018-07-18T11:23:46+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-ogrodzenie-w-Zetce.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2855-Zlot-motoryzacyjny-i-food-trucki.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2855-akt.jpg Zlot motoryzacyjny i food trucki Zlot motoryzacyjny i food trucki <p><span style="font-size: 13px;">I Motoryzacyjny Zlot Piastowski w Wołowie już 4 sierpnia! Zabytkowe auta, motory i maszyny rolnicze, a do tego zlot food trucków! To wszystko będzie dziać się na wołowskim Rynku, włączając w to nasz Zamek Piastowski. Jeśli uwielbiacie piękne pojazdy i pyszne jedzenie, to nie może Was tam zabraknąć! Do zobaczenia już wkrótce!</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img width="500" src="/files/image/www_emilia/zlot_moto.jpg" alt="" height="261" /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img width="500" src="/files/image/www_emilia/foodtrucki.jpg" alt="" height="500" /><br /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> 2018-07-18T10:49:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2855-Zlot-motoryzacyjny-i-food-trucki.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-wykazie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2852-akt.jpg Ogłoszenie o wykazie Ogłoszenie o wykazie <p style="text-align: center;"><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.</strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_zbycia.pdf">WYKAZ nieruchomości do sprzedaży</a><br /></strong></p> 2018-07-16T08:41:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-wykazie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-na-stanowisko-dyrektora.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2853-akt.gif Konkurs na stanowisko dyrektora Konkurs na stanowisko dyrektora <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.</strong></p> <p> </p> <p>Szczegóły w<a href="/files/file/konkurs_na_PCEiPPP.pdf"> załączniku</a></p> 2018-07-13T08:45:23+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkurs-na-stanowisko-dyrektora.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Erasmus-w-Berlinie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2851-akt.jpg Erasmus w Berlinie Erasmus w Berlinie <p><span style="font-size: 13px;">W ramach programu Erasmus + nie tylko nasi uczniowie nabierają doświadczenia biorąc udział w zagranicznych miesięcznych praktykach, ale także my nauczyciele mamy nieograniczone możliwości do dokształcania się. W pierwszym tygodniu wakacji wzięłyśmy udział - germanistki z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Marzanna Koczuk i Ewa Nowak- w szkoleniu, w ramach którego miałyśmy okazję poprawić swoje lingwistyczne umiejętności, wymienić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów oraz poznać tajniki metody CLIL. To <strong>zagraniczne szkolenie </strong>pozwoliło nam na naukę poprzez tzw. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Language_immersion" target="_blank">immerssion</a>, czyli całościowe doświadczenie, zanurzenie w kulturze języka we wszystkich aspektach życia. A właśnie ta forma nauki jest najskuteczniejszą, o czym nas nauczycieli nie trzeba przekonywać. Ponieważ jak wiadomo w przypadku wyjazdu poza samą nauką istotne znaczenie ma kontakt z żywym językiem, osłuchanie się jak również konieczność używania języka obcego ze względu na okoliczności. Bogata oferta integracyjna i rozrywkowa naszego kursu to dodatkowy plus dla tej formy szkolenia. Po zajęciach całe popołudnia do późnego wieczoru spędziłyśmy zwiedzając Berlin wszerz i wzdłuż. Nie poprzestałyśmy na Berlinie, obowiązkowo zwiedziłyśmy również Pałac Sanssouci w Poczdamie. Dzięki Erasmusowi miałyśmy okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, obyczaje oraz oczywiście poznać wspaniałych ludzi. Obcowanie z czymś nowym uczy i kształci w nas nowe wartości oraz umiejętności. Wyjazd na Erasmusa do Berlina dało nam szansę zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, zabytków i najbardziej intrygujących zakątków Berlina. Nauka za granicą to wspaniałe wspomnienia i niesamowite relacje z ludźmi. Po każdym zagranicznym szkoleniu wracamy nie tylko pewniejsze siebie, bardziej tolerancyjne wobec innych kultur, ale też zdolne do szybszego rozwiązywania problemów, przystosowywania się do nowych okoliczności i z większymi umiejętnościami organizacyjnymi. Erasmus uczy nas wzajemnej współpracy i sprawia, że świat staje się mniejszy i różnorodny. </span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em>Ewa Nowak- germanistka z Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie </em></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"> <strong> </strong><em> </em></span></p> <p> </p> 2018-07-10T15:01:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Erasmus-w-Berlinie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kosciuszkowcy-w-Europie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2850-akt.jpg Kościuszkowcy w Europie Kościuszkowcy w Europie <p><span style="font-size: 13px;">W ramach Programu Erasmus + „Mobilność kadry nauczycielskiej” nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie -  Izabela Michońska i Magdalena Kuska, wyjechały w terminie od 24 czerwca do 1 lipca 2018r na Cypr, aby uczestniczyć w szkoleniu "Robotics and STEM in education" realizowanym przez STANDO Ltd. Organizacja ta w tym samym czasie prowadziła również 2 inne szkolenia, co pozwoliło nam spotkać się z nauczycielami z innych krajów takich jak Irlandia, Finlandia, Portugalia, Estonia i Słowenia. W szkoleniu "Robotics and STEM in education" uczestniczyły tylko 3 osoby - nauczycielka z Estonii i oczywiście 2 przedstawicielki Polski, co sprzyjało efektywnemu przeprowadzeniu różnorodnych ćwiczeń na warsztatach, wymianie doświadczeń, indywidualnemu podejściu trenera do każdego uczestnika mobilności.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Głównym celem prowadzonego w ramach Erasmus + kursu było rozwijanie odpowiednich kompetencji nauczycieli w zakresie programowania robotów z wykorzystaniem BeeBots / BlueBots, Lego WeDo2, Lego Mindstorms EV3, a także przygotowanie programów zajęć do wykorzystania z uczniami w różnych grupach wiekowych. Szkolenie było dla nas bardzo ważne z tego względu, iż robotyka i STEAM zdobywa obecnie ogromne uznanie w zakresie wspierania rozwoju uczniów praktycznie na każdej płaszczyźnie życia. Jak można przeczytać na stronie  <a href="https://www.robocamp.pl/pl/jak-zalozyc-pracownie-robotyki/"><span style="color: #0000ff;">https://www.robocamp.pl/pl/jak-zalozyc-pracownie-robotyki/</span></a> obecnie, w roku 2018, zajęcia z robotyki i programowania globalnie uznaje się za potrzebne i mało kto podważa ich użyteczność w programie szkolnym, zwłaszcza jeśli chodzi o przyswajanie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Dzięki rosnącej świadomości nauczycieli, szkół i instytucji, zajęcia z robotyki i programowania są wprowadzane do szkół na całym świecie, ponieważ rozwijają u uczniów myślenie komputacyjne, dogłębne zrozumienie otaczającego świata, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, znajdowanie i rozwiązywanie problemów i przede wszystkim tak obecnie ważnej umiejętności jak praca w grupie.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Korzyści z nauki programowania nie ograniczają się tylko do kwestii zawodowych, ponieważ zarówno dzieci, jak i  młodzież mające styczność z robotyką i STEAM zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy, ale przede wszystkim ucząc się programowania, szukają drogi do celu. Kodowanie pokazuje dzieciom, jak w prostszy sposób i skuteczniej rozwiązywać problemy – czy to w kodzie, czy też w życiu codziennym a  używanie kodu rozwija części mózgu odpowiedzialne za pamięć, koncentrację oraz języki obce, co może pozytywnie wpłynąć na nabywanie kolejnych umiejętności.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Kurs prowadzony był w języku angielskim, co znacznie wpłynęło na rozwój kompetencji językowych nauczycieli. Rozmowy i dyskusje w trakcie zajęć kursowych, argumentowanie, słuchanie wykładów trenera, spotkania nieformalne z innymi uczestnikami mobilności, wspólne zabawy, wycieczki, żarty podczas posiłków, używanie języka angielskiego w wielu innych sytuacja pozwoliło rozwijać swoje umiejętności językowe i poczuć przyjemność z porozumiewania się w języku obcym. W trakcie szkolenia nauczyciele mieli możliwość poznać systemy edukacyjne krajów innych uczestników mobilności. Zajęcia podczas kursu były prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi z wykorzystaniem komputera, a także z przeprowadzaniem doświadczeń naukowych. Na jedno ze spotkań przyjechał do nas naukowiec z Cypryjskiej Akademii Nauk, Viken Tavitian, który pokazał nam, jak w ciekawy sposób zainteresować uczniów nauką i  przekazywać im wiedzę na temat STEAM – najlepsza nauka przez doświadczanie – STEAM jest wszędzie i spotykamy się z tą dziedziną każdego dnia na każdym kroku i zadaniem nauczycieli jest uświadamianie tego uczniom.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;">Jednym z elementów wyjazdu w ramach mobilności nauczycielskiej było także poznanie historii, tradycji, kultury i zwyczajów Cypru. Uczestnicy mieli możliwość zasmakowania tradycyjnych cypryjskich i greckich potraw, uczestnictwa w wieczorze greckim, wspólnym wyjeździe do bio farmy pokazującej tradycyjne życie mieszkańców Cypru.  Po intensywnych szkoleniach mogliśmy wspólnie zobaczyć ciekawe miejsca na Cyprze – Nikozję, Larnakę, Pafos.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em>Izabela Michońska</em></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em>Magdalena Kuska</em></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><em> <strong> </strong></em></span></p> 2018-07-09T09:50:57+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kosciuszkowcy-w-Europie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-klatek-schodowych-w-Zamku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2845-akt.jpg Remont klatek schodowych w Zamku Remont klatek schodowych w Zamku <p><span style="font-size: 13px;">Zakończył się jeden z etapów remontów klatek schodowych w Zamku Piastowskim. Odmalowane ściany, listwy i nowa nawierzchnia stopni dały naprawdę zadowalający efekt.</span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/schody1.jpg" alt="" width="500" height="666" /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><img src="/files/image/www_emilia/schody2.jpg" alt="" width="500" height="427" /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 13px;"><br /></span></p> 2018-07-06T12:07:51+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Remont-klatek-schodowych-w-Zamku.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szansa-na-scalenia-w-Ratajach.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2844-akt.jpg Szansa na scalenia w Ratajach Szansa na scalenia w Ratajach <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał nam kilka dni temu bardzo dobrą wiadomość – szczególnie dla mieszkańców Rataj w Gminie Wołów. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Obszar miejscowości Rataje jako jedyny z terenu Powiatu Wołowskiego zakwalifikował się do kolejnego etapu weryfikacji wniosków o scalenia gruntów</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">finansowanych w całości ze środków Unii Europejskiej</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. Starostwa powiatowe na Dolnym Śląsku jakiś czas temu przekazywały Urzędowi Marszałkowskiemu informacje o zapotrzebowaniu na prace scaleniowe na swoich terenach opracowane na podstawie wniosków</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">jakie złożyli właściciele gospodarstw rolnych w </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">13 dolnośląskich wsiach. </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Na liście z terenu Powiatu Wołowskiego znalazły się: Rataje, Zagórzyce i Prawików z Gminy Wołów. Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu tych informacji jak również wniosków rolników </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">została sporządzona lista rankingowa obszarów, które kwalifikują się do dalszych prac związanych z przygotowywaniem założeń do projektów scaleń gruntów, przy czym decydujące znaczenie miała tutaj ilość rolników deklarujących udział w scaleniu jak i łączna powierzchnia gruntów objętych wnioskiem. </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Zakwalifikowały się tylko cztery wnioski , w tym właśnie</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">wniosek rolników wsi Rataje. O scalanie gruntów na obszarze Rataj zabiegał bardzo aktywnie Jan Wiącek, radny Gminy Wołów, sołtys sołectwa Rataje, ale podkreślić też należy wkład Starosty Wołowskiego, którego zadaniem</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">było pośredniczenie w całej procedurze polegające na przygotowanie dla rolników odpowiednich formularzy zawierających dane ewidencji gruntów , obliczenie niezbędnych współczynników i </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">przesłanie skompletowanych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">W kolejnym etapie, po opracowaniu dla wybranych wniosków przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">tzw. założeń do projektu scalenia gruntów Marszałek Województwa Dolnośląskiego podejmie decyzję</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">o sfinansowaniu scaleń. </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Scalenia objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wielkich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. </span></p> <p><strong> </strong><em></em></p> 2018-07-06T09:44:58+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Szansa-na-scalenia-w-Ratajach.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2842-Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2842-akt.jpg Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej Nabór przedstawicieli do prac komisji konkursowej <p>Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 05 lipca 2018 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu<strong> ogłasza nabór</strong> przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, <strong>do udziału w pracach Komisji konkursowej do opiniowania ofert</strong> zgłoszonych w ww. konkursie.</p> <p class="NormalnyWeb1"><br /> 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.</p> <p class="NormalnyWeb1">2. Funkcję członka komisji konkursowej może pełnić osoba, która nie podlega wyłączeniu z prac komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika (art. 24 k.p.a.).</p> <p class="NormalnyWeb1">3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.</p> <p class="NormalnyWeb1"> </p> <p class="NormalnyWeb1">Zadania Komisji konkursowej:</p> <ol> <li>Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.</li> <li>Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. </li> <li>Rekomendowanie ofert do dofinansowania Zarządowi Powiatu Wołowskiemu.</li> </ol> <p class="NormalnyWeb1"> </p> <p class="NormalnyWeb1">Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.</p> <p class="NormalnyWeb1">Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) wskazującą(-ce), należy składać w zamkniętej kopercie <br /> z dopiskiem: „Kandydaci do Komisji konkursowej – kultura-sport-2018”, do Biura Obsługi Klienta, pok. Nr 5 Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.<br /> w terminie: <strong>20.07.2018 r., do godz. 15.45.</strong></p> <p class="NormalnyWeb1">a)      osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45</p> <p class="NormalnyWeb1">b)      lub pocztą – liczy się data wpływu formularza do Biura Obsługi Klienta, a nie data stempla pocztowego.</p> <p class="NormalnyWeb1">Osoba wybrana do udziału w pracach Komisji, przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert zobowiązana jest do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także z treścią uchwały dot. ogłoszenia przedmiotowego otwartego konkursu ofert.</p> <p class="NormalnyWeb1"> </p> <p class="NormalnyWeb1"><a href="/files/file/formularz_zgloszeniowy_2018_komisja.docx">Formularz</a></p> 2018-07-05T16:05:53+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2842-Nabor-przedstawicieli-do-prac-komisji-konkursowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Grant-Dolnoslaskiego-Kuratora-Oswiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2846-akt.jpg Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">n.t. Współpraca nauczyciela z rodzicami według ogólnopolskiego programu <br /> „Szkoła dla rodziców i wychowawców”</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Polanica Zdrój 24.06.2018r.- 29.062018r.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – niezwykły warsztat, trening umiejętności wychowawczych zrealizowany dla 40-stu nauczycieli dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym dolnośląskich poradni psychologiczno-pedagogicznych <br /> w Polanicy Zdroju w terminie od 24.06.29.06.2018r. Projekt szkoleniowy realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie w ramach środków Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uczestnicy spotkali się z Romanem Kowalczykiem – Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz z Władysławem Boczarem – Wicestarostą Wołowskim, którzy osobiście wręczyli zaświadczenia uczestnikom grantu.</span></strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Trening umiejętności wychowawczych został oceniony przez uczestników na najwyższym poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym.</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Podsumowaniem całego projektu będzie konferencja <br /> w Wołowie dnia 26 października 2018r.z udziałem autorki programu Joanny Sakowskiej.</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Prowadzącym warsztaty jest Pani</span><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> Krystyna Adaśko - </span></strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">ogólnopolski trener, edukator, koordynator <br /> i realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i PPP w Wołowie.</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></strong></p> <p><em><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Katarzyna Fęglerska</span></em></p> <p><em><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Koordynator projektu</span></em></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-07-06T12:18:55+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Grant-Dolnoslaskiego-Kuratora-Oswiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-otwraty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2841-akt.png II otwraty konkurs ofert II otwraty konkurs ofert <p>Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLI/210/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.</p> <p> </p> <p>ogłasza z dniem 05 lipca 2018 r. II otwarty konkurs ofert</p> <p> </p> <p><strong>na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu</strong></p> <p> </p> <p>Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie odpowiednim do rodzaju zadań będących przedmiotem konkursu. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa powyżej, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:</p> <p>a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</p> <p>b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w lit. a), wobec organu administracji publicznej.</p> <p> </p> <p> </p> <ol> </ol> <p><strong>I. </strong><strong>Rodzaje zadań</strong></p> <ol> </ol> <p>Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu:</p> <ol> </ol> <p><strong>1. </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">upowszechniania kultury fizycznej i sportu:</span></strong></p> <ol> </ol> <p>- promocja kreatywnych i aktywizujących form rekreacji dzieci, młodzieży i osób starszych,</p> <p>- organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,</p> <p>- organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych,</p> <p>-  wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum powiatowym</p> <p><strong>2.<span style="text-decoration: underline;"> kultury</span>: </strong></p> <p>-   organizacja festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Powiatu Wołowskiego,</p> <p>-          inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną <br /> i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu oraz jego mieszkańców, a także kreowaniem postaw patriotycznych i budowaniem szacunku dla historii wśród społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego,</p> <p>-          organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechniania wiedzy o Powiecie Wołowskim,</p> <p>-          wspieranie działalności, prezentacji i promocji lokalnych artystów oraz lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego.</p> <p> </p> <p><strong>II. </strong><strong>Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań.</strong></p> <p>1. Na wsparcie i realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu Zarząd Powiatu Wołowskiego przeznacza dotacje w łącznej wysokości do 10 500 zł, w tym na zadania z zakresu:</p> <p>ú upowszechniania kultury fizycznej i sportu: do 2500 zł</p> <p>ú kultury: do 8 000 zł</p> <p>2. W roku 2017 Zarząd Powiatu Wołowskiego przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 19 989,65 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 4 997,80<strong> </strong>zł, kultury: 14 991,85 zł. W I konkursie ofert w 2018 roku Zarząd Powiatu Wołowskiego przekazał na zadania tego samego rodzaju dotację w łącznej wysokości 12 500 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 2500 zł, kultury: 10 000 zł.</p> <p><br /> <br /></p> <ol> <li><strong>III. </strong><strong>Zasady przyznawania dotacji </strong> <ol> <li>Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., <br /> o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.</li> <li>Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie także do przedłożenia korekty kosztorysu i harmonogramu. </li> <li>Zarząd Powiatu Wołowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2,  gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</li> <li>Dotacja nie może być przekazana na zadanie realizowane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zadań objętym niniejszym konkursem. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.<ol> <li>Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: </li> </ol></li> </ol></li> </ol> <p>-        bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego</p> <p>-       racjonalne i efektywne,</p> <p>-       uwzględnione w budżecie zadania,</p> <p>-       faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt IV ust.1,</p> <p>-        udokumentowane dowodami księgowymi,</p> <ol> <li>Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 10% całkowitej wartości zadania, przy czym wkład własny finansowy minimum 5% całkowitej wartości zadania. <br /> Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych lub prywatnych, wpłat i opłat adresatów) oraz jako wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji), przy czym wniesiony wkład osobowy należy udokumentować określając ilość godzin, stawkę godzinową. Jeżeli wkład osobowy dotyczy kilku osób, należy go udokumentować dla każdej osoby odrębnie.<ol> <li>W przypadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:</li> <li>Sposób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia przez członka organizacji bądź wolontariusza, muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</li> <li>Wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania,</li> <li>Jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość świadczenia członka organizacji lub wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 17 zł za jedna godzinę świadczenia,</li> <li>Członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy  o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych pracą społeczną bądź wolontariatem w godzinach swojej pracy,</li> <li>Rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającego wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.<ol> <li><span style="text-decoration: underline;">Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.</span><ol> <li> <span style="text-decoration: underline;">Nie przewiduje się dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.</span></li> </ol></li> </ol></li> </ol></li> </ol> <p>10.  W przypadku przyznanej dotacji niższej niż wnioskowana, zadeklarowany procentowy wkład własny w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10% swojej pierwotnej wartości.</p> <p>11.  Organizacje, które otrzymały dotację w I konkursie ofert ogłoszonym 10 kwietnia 2018 r. nie mogą ubiegać się o dotacje w II konkursie.</p> <p>12.  W ogłoszonym naborze można złożyć tylko jedną ofertę.</p> <p>13.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Wołowskiego.</p> <p> </p> <ol> <li><strong>IV. </strong><strong>Termin i warunki realizacji zadania </strong><ol> <li>Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 10.08. 2018 r. do 31.12.2018 r. Zadania powinny być realizowane na terenie Powiatu Wołowskiego.</li> <li>Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. O wszelkich zmianach w realizacji zadania należy niezwłocznie informować pisemnie Zarząd Powiatu Wołowskiego celem zawarcia, w przypadku zgody Zarządu Powiatu Wołowskiego, aneksu do umowy. Zmiany nie mogą w istotny sposób zmieniać zakładanych celów i zakresu zadania. </li> <li>Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wołowskiego</li> <li>Środki finansowe przyznane uprawnionemu, w <span style="text-decoration: underline;">ramach dotacji</span> na realizację zadania <span style="text-decoration: underline;">nie mogą</span> być przeznaczone na:<ol> <li>zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3500 zł,</li> <li>nagrody pieniężne,</li> <li>pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,</li> <li>koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,</li> <li>pokrywanie opłat z tytułu kar,</li> <li>zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,</li> <li>działalność polityczną, religijną i gospodarczą,</li> <li>wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,</li> <li>prace remontowe i budowlane,</li> <li>pokrycie kosztów utrzymania biura.</li> <li>zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych</li> <li>Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną <span style="text-decoration: underline;">uznane za zasadne</span>, gdy:<ol> <li>zostały uwzględnione w kosztorysie zadania, a ewentualne różnice kwot zgodne są z zapisami w umowie i załączniku (-ach) do niej,</li> <li>związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne,</li> <li>zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,</li> <li>zostały poniesione w okresie zgodnym z zapisem w umowie,</li> <li>poparte są właściwymi dokumentami księgowymi (faktury opisane zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2009 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).</li> <li>Koszty kwalifikują się do dofinansowania  pod warunkiem, że:</li> </ol></li> </ol></li> </ol></li> </ol> <p>1) nie zawierają kosztów pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych,</p> <p>2) nie są finansowane z innych źródeł.</p> <p> </p> <ol> <li><strong>V. </strong><strong>Termin i warunki składania ofert </strong><ol> <li>Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w terminie do 27.07.2018 r. do godziny 15.45 w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <span style="text-decoration: underline;">(oferty niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane).</span></li> <li>W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie, potwierdzona pieczęcią wpływu. </li> <li>Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „II Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań powiatu w 2018 r.” z oznaczeniem rodzaju zgłaszanego zadania, tj. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu lub kultura. Na kopercie należy obowiązkowo zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. </li> <li>Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez upoważnione osoby (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję; należy wypełnić wszystkie pola oferty, w przypadku pól, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. </li> <li>Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone. </li> <li>Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych oferty:</li> </ol></li> </ol> <p>- oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.</p> <ol> <li>O brakach formalnych, o których mowa w pkt 6, oferent zostanie powiadomiony telefonicznie i drogą elektroniczną. Nieuzupełnienie braków w ciągu <strong><span style="text-decoration: underline;">trzech</span></strong> dni od powiadomienia będzie skutkowało odrzuceniem ofert z przyczyn formalnych. </li> </ol> <p> </p> <ol> <li><strong>VI. </strong><strong>Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.</strong><ol> <li>Wybór ofert nastąpi do dnia 09.08.2018 r.</li> <li>Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria: </li> </ol></li> </ol> <p>-        sporządzona jest na obowiązującym formularzu wniosku,</p> <p>-        została złożona w terminie wyznaczonym,</p> <p>-        złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,</p> <p>-        zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,</p> <p>-        termin realizacji zadania jest zgodny z ogłoszeniem,</p> <p>-        wypełnione są wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),</p> <p>-        wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt III ust. 6,</p> <p>-        złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,</p> <p>-        opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób</p> <p>-        oferty, których przedmiotem będzie prowadzenie działań z dziećmi i młodzieżą, powinny posiadać oświadczenie, że osoby zatrudnione w projekcie nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Oświadczenie powinno być zawarte w katalogu oświadczeń w ofercie. <br /> <br /></p> <ol> <li>Ocena merytoryczna ofert następuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:</li> </ol> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="623"> <tbody> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>Lp.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>Kryteria</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p><strong>Punkty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>1.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasadność i charakter podejmowanych działań)</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-20</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>2</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>charakter i zasięg oddziaływania, w tym liczba osób korzystających bezpośrednio z zadania</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-20</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>3.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>4</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, zaangażowanie członków i wolontariuszy</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>5.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>rzetelny budżet (rodzaj i celowość planowanych kosztów, czytelność kalkulacji, koszt projektu)</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-30</p> </td> </tr> <tr> <td width="36" valign="top"> <p>6.</p> </td> <td width="476" valign="top"> <p>stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, wysokość wkładu własnego (w tym środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz oczekiwanej od powiatu dotacji</p> </td> <td width="111" valign="top"> <p>0-10</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.</p> <ol> <li>Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego. </li> <li>Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.</li> <li>Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.</li> <li>Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest: </li> </ol> <p>–   Magdalena Górak-Kaleta, e-mail: <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a> , tel. (71) 380 59 55</p> 2018-07-05T16:04:54+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/II-otwraty-konkurs-ofert.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowoczesne-drzwi-w-budynku-szpitala.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2840-akt.jpg Nowoczesne drzwi w budynku szpitala Nowoczesne drzwi w budynku szpitala <p><strong><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Przeznaczyliśmy kwotę 20 399 zł na wymianę bocznych drzwi budynku szpitala w Wołowie. </span></strong></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Przedmiotem zamówienia było w</span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">ykonanie drzwi wejściowych przeszklonych aluminiowych o wymiarach 2,2 m x 3,8 m, roboty budowlane: demontaż istniejących drzwi wraz z utylizacją, dostawa i montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie robót malarskich – przemalowanie całej ściany wewnętrznej. Usługę wykonała firma SKŁADOKIEN.PL. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Dzięki tej inwestycji w znacznym stopniu zmieniła się estetyka tego budynku, jak również zwiększyło się bezpieczeństwo korzystania z tego obiektu. Wymiana tych drzwi wymagała długich konsultacji z konserwatorem zabytków, a także potrzebna była akceptacja straży pożarnej, gdyż pełnią one rolę drzwi ewakuacyjnych. Drzwi z racji tego, że znajdują się w budynku szpitala, w strefie konserwatorskiej, muszą spełniać wszelkie normy. <br /> Dla porównania, przedstawiamy zdjęcie przed remontem podjazdu do szpitala i wymianą drzwi, oraz budynek z nowym podjazdem i drzwiami. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><img src="/files/image/www_emilia/drzwi1.jpg" alt="" width="500" height="387" /><br /></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2018-07-05T13:54:01+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowoczesne-drzwi-w-budynku-szpitala.html