Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2974-Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2974-akt.jpg Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! <p style="text-align: left;">Głębokiej refleksji, ale i radości z przeżywania bogatych tradycji Świąt Wielkiej Nocy, <br /> wytchnienia oraz energii z budzącej się do  życia wiosny.</p> <p style="text-align: left;">Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą same radosne i szczęśliwe dni  oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.</p> <p style="text-align: left;"><strong> </strong><em> </em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em>Janusz Kawalec                     Michał Gołąb                   Janusz Dziarski</em></p> <p style="text-align: left;">Przewodniczący Rady         Wicestarosta Wołowski        Starosta Wołowski</p> <p style="text-align: left;">Powiatu Wołowskiego</p> <p> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Zyczenia/wielkanoc-540.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p> 2019-04-19T07:47:49+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2974-Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2973-akt.jpg Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/1_Ogloszenie.pdf">Treść Ogłoszenia</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/2_Zal_1-zgloszenie_uczestnictwa.doc">Załącznik 1 - Zgłoszenie uczestnictwa</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/3_Zal_2_-_oferta_zgloszenia.doc">Załącznik 2 - Oferta zgłoszenia</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/4_Zal_3_oswiadczenie-o-zamiarze-uczestnictwa-w-przetargu.doc">Załącznik 3 - Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/5_klauzula_RODO.DOCX">Klauzula RODO</a></span></p> 2019-04-18T09:21:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Samorzad-Europa-Przyszlosc.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2972-akt.jpg „Samorząd – Europa – Przyszłość” „Samorząd – Europa – Przyszłość” <p><strong>„Samorząd – Europa – Przyszłość” – pod takim hasłem 17 kwietnia odbył się we Wrocławiu VI. Dolnośląski Kongres Samorządowy, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski oraz wicestarosta Michał Gołąb.</strong></p> <p> </p> <p>Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania samorządów - motywem przewodnim Kongresu były kwestie związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.</p> <p>Podczas Kongresu rozmawiano także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Wspólnym celem samorządowców subregionu wrocławskiego jest stworzenie nowoczesnej kolei aglomeracyjnej. Sprawna i dobrze funkcjonująca kolej to nie tylko większe bezpieczeństwo podróżujących, lepszy dojazd do szkoły, uczelni oraz pracy, ale także lepsza dostępność np. kin i teatrów, muzeów - miejsc, w których można spędzić czas wolny.</p> <p>Uczestnicy Kongresu dyskutowali również na temat edukacji zawodowej i runku pracy. Jako kluczowe zostało wskazane wspieranie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. Obecnie obserwujemy zwrócenie się młodych ludzi w stronę szkolnictwa zawodowego, dlatego ważnym jest, by na bieżąco reagować i dostosowywać ofertę szkół do potrzeb rynku, by maksymalnie ułatwić młodym ludziom dostęp do rynku pracy.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/D1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/D6.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/IMG_20190417_120605574.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-18T08:01:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Samorzad-Europa-Przyszlosc.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2971-Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2971-akt.jpg Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie <p>Uprzejmie informujemy, że w sobotę - 27 kwietnia br. Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie czynne w godzinach 7:45 – 15:45. Jednocześnie pragniemy poinformować, że 2 maja br. Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne.</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-16T11:53:06+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2971-Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2970-akt.jpg Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie <p>W placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie do strajku przystąpiło łącznie ponad 65% nauczycieli. Niemniej jednak egzaminy w placówkach powiatowych odbyły się bez zakłóceń, a wszystkie komisje pracowały zgodnie z wymogami.</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-16T11:47:41+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/1b9a919c5367f62aff66184d47bfd31a.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2969-akt.jpg Dodatkowe kompetencje wychowawcze dla nauczycieli Dodatkowe kompetencje wychowawcze dla nauczycieli <p><strong>W dniach 12-13.04.2019r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. „<em>Szkoła dla Rodziców <br /> i Wychowawców”. </em></strong></p> <p> </p> <p>Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które zrealizowała, z grupą  18- stu profesjonalistów, pedagogów, nauczycieli, Krystyna Adaśko - trener programu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dotyczyły relacji dorosły -dziecko:</p> <ol> <li>Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;</li> <li>Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;</li> <li>Aktywnego, wspierającego słuchania;</li> <li>Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych <br /> i domowych;</li> <li>Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka <br /> bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;</li> <li>Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole</li> <li>Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;</li> <li>Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;</li> <li>Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;</li> <li>Konstruktywnej pochwały i zachęty.</li> </ol> <p> </p> <p>W ramach studiów podyplomowych realizowanych w PCE i PPP w Wołowie w roku akademickim 2018/2019, 18-stu pedagogów z całej Polski uzyskało uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych, które dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych mieli możliwość nabycia dodatkowych kompetencji wychowawczych. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w budowaniu relacji dorosły – dziecko w pracy zawodowej jak również w życiu rodzinnym.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_15_Szkola_dla_Rodzicow/20190413_144415_Burst01.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_15_Szkola_dla_Rodzicow/20190413_144535_Burst02.jpg" alt="" width="540" height="960" /></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-15T07:42:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/1b9a919c5367f62aff66184d47bfd31a.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konferencja-z-okazji-100-lecia-Publicznej-Sluzby-Zatrudnienia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2968-akt.jpg Konferencja z okazji 100-lecia Publicznej Służby Zatrudnienia Konferencja z okazji 100-lecia Publicznej Służby Zatrudnienia <p><strong>11 kwietnia obchodziliśmy międzynarodowy dzień walki z bezrobociem. Z tej okazji, a także z uwagi na 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję, na której przedstawione zostały dane z subregionu wrocławskiego. W Konferencji wzięli udział Starosta Wołowski Janusz Dziarski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie Robert Stępień.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Konferencja poświęcona była zmianom na rynku pracy w subregionie wrocławskim, a także szansom samorządów, organizacji i przedsiębiorców na wsparcie mieszkańców, podopiecznych i pracowników z funduszy Unii Europejskiej oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p> <p> </p> <p>Choć w Powiecie Wołowskim wskaźnik bezrobocia jest jeszcze dwucyfrowy, to jesteśmy na trzecim miejscu wśród powiatów subregionu wrocławskiego, w których w ciągu ostatnich kilku lat zanotowano największy spadek bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie znajduje się także w czołówce pod względem aktywności jednostek PUP. Ponadto, w ciągu ostatnich 5 lat Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie pozyskał 1 mln ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Co stawia go również w czołówce jednostek PUP z subregionu.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/56728333_2253090224942554_8027612468308082688_n.jpg" alt="" width="540" height="399" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/57297801_2254056098166485_8553367369290874880_n.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/10.jpg" alt="" width="540" height="398" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/2.jpg" alt="" width="540" height="302" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/3.jpg" alt="" width="540" height="302" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/4.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/5.jpg" alt="" width="540" height="300" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/6.jpg" alt="" width="540" height="303" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/8.jpg" alt="" width="540" height="305" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_11_Konferencja_DWUP/56815885_2254056404833121_8082624879041445888_n.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-12T08:24:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konferencja-z-okazji-100-lecia-Publicznej-Sluzby-Zatrudnienia.html Apel Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty <div class="head"> <p style="text-align: justify;"><strong>Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk apelują o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego (11 – 12 kwietnia 2019 r.) oraz egzaminu ósmoklasisty (15 – 17 kwietnia 2019 r.). Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami. Można się także zgłaszać mailowo: egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl lub telefonicznie 502 097 536.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> </div> <p style="text-align: justify;">Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą udziału w pracach zespołu we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły rozstrzygnie wątpliwości, dotyczące kwalifikacji kandydata do zespołu nadzorującego, w oparciu o posiadane przez niego dokumenty i podejmie ostateczną decyzję o powołaniu do zespołu.</p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz  egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez <a href="https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/egzaminy/">FORMULARZ</a> albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami:</strong></p> <table style="width: 662px;" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 658px;"> <p><strong>Kuratorium Oświaty we Wrocławiu</strong><br /> plac Powstańców Warszawy 1<br /> Godziny pracy: od 7.45 do 15.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 658px;"> <p><strong>Delegatura w Jeleniej Górze</strong><br /> ul. Piłsudskiego 12,<br /> Godziny pracy: od 7.45 do 15.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 658px;"> <p><strong>Delegatura w Legnicy </strong><br /> ul. F. Skarbka 3<br /> (wejście od ulicy Bankowej)<br /> Godziny pracy: od 7.45 do 15.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 658px;"> <p><strong>Delegatura w Wałbrzychu</strong><br /> Aleja Wyzwolenia 22-24<br /> Godziny pracy: od 7.00 do 15.00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>W skład zespołu nadzorującego danego dnia <strong>nie może wchodzić</strong> osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe zgodne z przedmiotem, z  którego w tym dniu przeprowadzany jest egzamin.</p> <p><strong>Terminy egzaminów</strong></p> <ol> </ol> <p><strong>Egzamin gimnazjalny:</strong></p> <ol> </ol> <ul> <li>11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki)</li> <li>12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny</li> </ul> <ol> </ol> <p><strong>Egzamin ósmoklasisty:</strong></p> <ol> </ol> <ul> <li>15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) język polski</li> <li>16 kwietnia 2019 r. (wtorek) matematyka</li> <li>17 kwietnia 2019 r. (środa) język obcy nowożytny</li> </ul> <p> </p> <p>Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail <a href="mailto:egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl">egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl</a> lub na nr tel. 502 097 536.</p> 2019-04-11T11:16:10+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Apel-Wojewody-Dolnoslaskiego-i-Dolnoslaskiego-Kuratora-Oswiaty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Badania-ankietowe-GUS-w-kwietniu-i-maju-br.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2966-akt.jpg Badania ankietowe GUS w kwietniu i maju br. Badania ankietowe GUS w kwietniu i maju br. <p><strong>Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.</p> <p>W województwie dolnośląskim badania koordynuje i realizuje za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu.</p> <p>W badaniach prowadzonych przez GUS  i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm)</p> <p> </p> <p>Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem: <a href="http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm">http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm</a></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Badania_GUS/Ulotka.jpg" alt="" width="540" height="381" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Badania_GUS/tekst.jpg" alt="" width="540" height="624" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-11T09:03:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Badania-ankietowe-GUS-w-kwietniu-i-maju-br.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dotyczaca-strajku-w-placowkach-prowadzonych-przez-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2965-akt.jpg Informacja dotycząca strajku nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie (akutalizacja) Informacja dotycząca strajku nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie (akutalizacja) <p><strong>Informacja z 09 kwietnia br. dotycząca strajku nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie. </strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <ul> <li>Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie: nauczyciele i obsługa nie strajkują;</li> </ul> <ul> <li>Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym: strajkują 2 osoby, nie strajkuje 0;</li> </ul> <ul> <li>Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym: strajkuje 26 osób, nie strajkuje 12, liczba pracowników 42;</li> </ul> <ul> <li>Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu: strajkują 24 osoby, nie strajkują 4, liczba pracowników 29;</li> </ul> <ul> <li>Liceum Ogólnokształcące w Wołowie: strajkuje 12 osób, nie strajkuje 12, liczba pracowników 24;</li> </ul> <ul> <li>Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie: strajkuje 14 osób, nie strajkuje 11, liczba pracowników 28;</li> </ul> <ul> <li>Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie:  strajkują 4 osoby, nie strajkuje 21, liczba pracowników 28;</li> </ul> <ul> <li>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie: strajkuje 29 osób, nie strajkują 44, liczba pracowników 73;</li> </ul> <p> </p> <p><strong>Jednocześnie pragniemy poinformować, że w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie egzaminy gimnazjalne odbywają się bez zakłóceń. </strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> <p> </p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-08T12:05:17+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dotyczaca-strajku-w-placowkach-prowadzonych-przez-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2964-Konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2964-akt.jpg Konkurs ofert rozstrzygnięty Konkurs ofert rozstrzygnięty <p>05 kwietnia Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/rozstrzygniecie_konkursu_2019.jpg" alt="" width="540" height="447" /></p> 2019-04-08T07:54:53+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2964-Konkurs-ofert-rozstrzygniety.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2963-Bezpieczniej-w-Iwnie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2963-akt.jpg Bezpieczniej w Iwnie Bezpieczniej w Iwnie <p><strong>W miejscowości Iwno od niedawna działa żłobek. Placówka ta znajduje się przy drodze powiatowej. Mieszkańcy zgłosili konieczność wytyczenia przejścia dla pieszych w pobliżu żłobka. Dziś, Michał Gołąb Wicestarosta Powiatu Wołowskiego, Radny Gminy Wińsko Henryk Sawczyn oraz kierownik ZDP Tadeusz Wróblewski wyznaczyli miejsce, w którym przejście zostanie ulokowane.</strong></p> <p> </p> <p><span><em> „Miejsca takie jak to powinny być odpowiednio oznakowane, tak, by rodzice mogli bezpiecznie odprowadzać swo</em><span class="text_exposed_show"><em>je pociechy do żłobka czy przedszkola. Poza wymalowaniem pasów na jezdni zostaną również obniżone krawężniki, by wygodnie można było przejechać przez ulicę z wózkiem dziecięcym. Dodatkowo poprosiłem, żeby po obu stronach drogi ustawione zostały znaki ostrzegawcze „uwaga dzieci”. Przejście dla pieszych będzie gotowe jeszcze w tym miesiącu. </em><br /><em> Ponadto, rozmawialiśmy również o konieczności zamontowania na drodze krajowej przebiegającej przez Iwno świateł ostrzegawczych informujących kierowców o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Niestety dochodzi tutaj do dużej liczby zdarzeń drogowych, dlatego wystąpię do GDDKiA z wnioskiem o montaż takiej sygnalizacji"</em> – podkreślił wicestarosta Michał Gołąb.</span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103828991.jpg" alt="" width="540" height="405" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103522925.jpg" alt="" width="540" height="392" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103610694.jpg" alt="" width="540" height="397" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103634589.jpg" alt="" width="540" height="423" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103730798.jpg" alt="" width="540" height="405" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_103808986.jpg" alt="" width="540" height="720" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_110445024.jpg" alt="" width="540" height="405" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_110525022.jpg" alt="" width="540" height="405" /></span></span></p> <p> </p> <p><span><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/2010_04_05_Przejscie_dla_pieszych_Iwno/IMG_20190405_110534683.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br /></span></span></p> 2019-04-05T13:07:29+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2963-Bezpieczniej-w-Iwnie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Seminarium-polsko-niemieckie-w-Poczdamie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2959-akt.jpg Seminarium polsko-niemieckie w Poczdamie Seminarium polsko-niemieckie w Poczdamie <p style="text-align: justify;"><strong>W dniach 28-31 marca 2019r. w Poczdamie odbyło się seminarium polsko-niemieckie w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen. W tegorocznym projekcie uczestniczyło 20 osób, z Polski 9 specjalistów – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Brzegu Dolnym i w Wołowie oraz 11 specjalistów z Poradni Wychowawczych w Buchholz i w Winsen. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Starostwo Powiatowe w Wołowe reprezentowały Panie: Andżelika Banowicz – Kierownik Wydziału Edukacji oraz Pani Katarzyna Uran główny specjalista Wydziału Edukacji. Tematem nad którym pracowali pedagodzy i psychologowie dotyczył psychoterapii energetycznej, technik uzdrawiania emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem metody ECT”. Szkolenie prowadziła Margaret Kruczek-Schumacher-psycholog kliniczny z Kolonii.</p> <p style="text-align: justify;">Seminarium jest efektem podpisanej umowy o partnerstwie w 2010r. pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, a Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsen, które owocuje corocznymi spotkaniami merytorycznymi. To czas poświęcony na wspólne uczenie się od siebie, poznawanie nowych metody i form pracy diagnostyczno terapeutycznych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tegoroczny projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Honorowy patronat nad seminarium objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Wołowski  Janusz Dziarski.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Słowa podziękowania kieruję do Instytucji i osób, które wsparły realizację projektu tj. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk , Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski oraz Starosta Powiatu Harburg Pan Rainer Rempe, Pani Gabi Pape - Dyrektor Poradni </em><br /><em> w Buchholz i w Winsen oraz wszystkim pracownikom czterech poradni polsko-niemieckich biorących udział w projekcie.</em></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">Z podziękowaniem</p> <p style="text-align: right;">Krystyna Adaśko</p> <p style="text-align: right;">Dyrektor PCE i PPP w Wołowie</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/seminarium_2019_1.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/seminarium_2019_2.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/seminarium_2019_3.JPG" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/seminarium_2019_4.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Powitanie1.jpg" alt="" width="540" height="787" /></p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Powitanie2.jpg" alt="" width="540" height="766" /></p> 2019-04-05T08:18:19+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Seminarium-polsko-niemieckie-w-Poczdamie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pierwsi-osadnicy-w-gminie-Brzeg-Dolny-i-ich-wspomnienia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2960-akt.jpg Pierwsi osadnicy w gminie Brzeg Dolny i ich wspomnienia Pierwsi osadnicy w gminie Brzeg Dolny i ich wspomnienia <p style="text-align: justify;"><strong><em> </em>27 marca 2019 r. </strong><strong>odbyła się III Sieć Współpracy i Samokształcenia Humanistów działająca przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Było to spotkanie merytoryczne na terenie naszej Małej Ojczyzny w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej (1. priorytet MEN - <em>100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów</em> ). </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Warsztat historyczny skierowany był do nauczycieli: historyków, polonistów oraz innych zainteresowanych. Celem spotkania była prezentacja wybitnych walorów historycznych   i zapoznanie się z historią rodzin pierwszych osadników na terenie Brzegu Dolnego i gminy Brzeg Dolny. Uczestniczyły w nim 23 osoby. Było to wzruszające spotkanie   z przedstawicielami Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Wśród nich byli tacy, których dziś możemy nazywać strażnikami pamięci, bowiem przybyli na Dolny Śląsk z Syberii oraz z Francji po II wojnie światowej Miejscem barwnych, pełnych wzruszeń opowieści była <strong>Izba Pamięci w Brzegu Dolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej</strong>, którego prezesem jest pan Janusz Malik.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W izbie członkowie stowarzyszenia gromadzą pamiątki np. mundury wojskowe, kufry, maszyny do szycia, przedmioty gospodarstwa domowego, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną i sentymentalną związaną z przedwojennymi, wojennymi  i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską.</p> <p style="text-align: justify;">Jest tu także miejsce poświęcone Sybirakom, gdzie zobaczyliśmy symboliczny grób oraz tablicę z nazwiskami tych, co nie wrócili, różaniec z chleba oraz oryginalne dokumenty i zdjęcia. Można więc uznać, że to już nie tyle Izba Pamięci, a prawdziwe muzeum pierwszych osadników i ich dokonań. Jest to jedna z placówek tego typu na Dolnym Śląsku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Nauczyciele szkół z powiatu wołowskiego mieli możliwość poznania tego historycznego miejsca oraz spotkania się z żywymi świadkami naszej historii, a są to:  p. <strong>Haliną Żak</strong> – były prezesem stowarzyszenia, Sybiraczka, <strong>p. Anna Szkoła, <br /> p. Ludwiką Kała, p. Kazimiera Kołodziej</strong>. Zaszczycili nas swoją obecnością również prezes Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej – <strong>p. Janusz Malik, wiceprezes -p. Edward Sterchaluk</strong>, członkowie - <strong>p. Iwona Cukrowska i p.Jan Głowacki. </strong>To niezwykłe miejsce łączy ludzi, jest mostem pomiędzy pokoleniami. Panie: H. Żak, Anna Szkoła, Ludwiką Kała i Kazimiera Kołodziej opowiedziały nam pełna wzruszeń, niełatwą historię swojego osadnictwa na terenie gminy Brzeg Dolny. Chcielibyśmy wraz z nauczycielami szkół z naszego powiatu, zwłaszcza tymi spoza gminy Brzeg Dolny, rozpropagować to miejsce i zapoznać z nim uczniów szkół z naszego regionu.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Dlatego w pierwszej fazie zaprosiliśmy tu nauczycieli, którzy mogliby następnie ze swoimi wychowankami odwiedzić Izbę Pamięci i spotkać się z życzliwymi ludźmi, którzy opowiedzą o trudnych wojennych i powojennych losach ich rodzin. Warsztat merytoryczny w muzeum poprowadzili Ci, którzy do Brzegu Dolnego przyjechali już jesienią 1946 roku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Cenną ideą tej ekspozycji jest pokazanie historii konkretnych rodzin, które po wojennej tułaczce osiedliły się w naszym regionie – naszej Małej Ojczyźnie. Poszczególne działy wystawy poświecone są losom tych rodzin, które przybyły z różnych stron świata:   z Kresów, Syberii i Francji.</p> <p style="text-align: justify;">Po żywej lekcji historii zaglądaliśmy we wszystkie zakamarki Izby Pamięci. Spacerowi towarzyszyła wymiana zdań, wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Nietrudno było dostrzec, że w oku każdego lśniła niejedna łza.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><em> Dziękując za wspólnie spędzony czas, wszystkim uczestnikom warsztatów życzę w imieniu swoim oraz organizatorów – Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie - refleksji i siły w tworzeniu mostów międzypokoleniowych.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">doradca metodyczny historii</p> <p style="text-align: right;">w PCE i PPP w Wołowie</p> <p style="text-align: right;">Danuta Haller</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/pierwsi_osadnicy_1.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/pierwsi_osadnicy_3.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/pierwsi_osadnicy_4.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/pierwsi_osadnicy_21.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/pierwsi_osadnicy_6.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> 2019-04-05T08:29:53+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pierwsi-osadnicy-w-gminie-Brzeg-Dolny-i-ich-wspomnienia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/XI-Mistrzostwa-Dolnego-Slaska-Mlodziezy-OHP-w-Tenisie-Stolowym-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2958-akt.jpg XI Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym w Wołowie XI Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym w Wołowie <p><strong>29 marca starosta Janusz Dziarski oraz wicestarosta Michał Gołąb otworzyli XI Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym w Wołowie.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>W turnieju wzięło udział ponad 50 uczestników. Swoich reprezentantów wystawiły wszystkie dolnośląskie Hufce OHP. Głównym organizatorem mistrzostw był Hufiec OHP Wołów, a współorganizatorami: OSiR Wołow i Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.</p> <p> </p> <p>Dziękujemy Pani Aldonie Augustyńskiej - Mikołajczyk - Komendant HP Wołów za dobrą organizację imprezy!</p> <div class="text_exposed_show"> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/55593311_2150393755029651_7593998720497090560_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/55771717_2150394481696245_1788977543777353728_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/55551996_2150394398362920_4456285030687178752_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/55686914_2150394001696293_8843943471896068096_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> </div> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/56317653_2150396211696072_6383131217939660800_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_03_29_-_XI_Turniej_Tenisa_Stolowego_OHP/55600707_2150396001696093_7696716303649734656_n.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2019-04-04T08:34:10+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/XI-Mistrzostwa-Dolnego-Slaska-Mlodziezy-OHP-w-Tenisie-Stolowym-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zaproszenie-na-spotkanie-z-Prezydentem.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2957-akt.jpg Zaproszenie na spotkanie z Prezydentem Zaproszenie na spotkanie z Prezydentem <p><img src="/files/image/zaproszenie_2.jpg" alt="" width="540" height="355" /></p> 2019-03-23T20:18:55+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zaproszenie-na-spotkanie-z-Prezydentem.html Policjanci proszą o pomoc! <div class="WidgetVeloTemplate whiteBorder"> <div id="PWidgetVeloTemplateP80693P670" class="content"> <div class="bodyPortlet"> <div class="page-description bot20 text-justify" style="text-align: justify;"><strong>Policjanci z powiatu wołowskiego prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia pojazdów poprzez podpalenie/spalenie w dniach 27 i 28 listopada 2018 roku w Wołowie przy ulicach Garwolska, Ubojowa oraz Rynek. Funkcjonariusze zwracają się do osób, które mogą mieć istotne informacje w tej sprawie z prośbą o kontakt.</strong></div> <div class="page-description bot20 text-justify" style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></div> </div> </div> </div> <div class="Content whiteBorder"> <div id="PContentP80693P605" class="content"> <div class="bodyPortlet"> <div class="box-text bot20 text-justify"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia poprzez podpalenie/spalenie kilku pojazdów. Do zdarzeń doszło w dniach 27 i 28 listopada 2018 roku w Wołowie przy ul. Rynek, ul. Garwolskiej i ul. Ubojowej. </span> <span style="font-size: x-small;">Policjanci zajmujący się tą sprawą wykonali szereg ustaleń. W dalszym ciągu apelują do osób, które były świadkami tych zdarzeń, a do tej pory nie zgłosiły się na Policję, lub do osób, które mogą mieć istotne informacje na temat podpaleń. Osoby proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 71 380 52 00 albo numerem alarmowym Policji – 997.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">st. sierż.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> Marzena Pawlik</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">KPP w Wołowie</span></span></div> </div> </div> </div> </div> 2019-03-18T08:06:24+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Policjanci-prosza-o-pomoc.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2955-Dzien-Soltysa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2955-akt.jpg Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa <p><img src="/files/image/53705871_2066558176731137_3411583336001306624_n.jpg" alt="" width="540" height="297" /></p> 2019-03-11T10:16:18+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2955-Dzien-Soltysa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Aktywny-Samorzad-Modul-II-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2954-akt.png „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:DoNotShowComments /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --> <p style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: 12pt; color: #0055a3;"> </span><strong><span style="color: #000000;">Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span><span style="font-size: 10px;">Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,<br /> ul. Inwalidów Wojennych 24 w terminach<strong>:</strong></span></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 10px; color: #000000;"><br /> - <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 4 marca do 30 marca 2019 r.</strong> (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019), </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">- <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 2 września do 10 października 2019 r.</strong> (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).<br /> <br /> Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:<br style="mso-special-character: line-break;" /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> </span></p> <p> </p> <ol style="margin-top: 0cm;" type="1"> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.</span></li> </ol> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;"><br /> Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód  w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.   z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał,   w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia   21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy<br /> <br /> Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:</span></p> <p> </p> <ol type="1"> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;">300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.</span></li> </ol> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10px; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000;"><br /> Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim   i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 10px; color: #000000;"><em><span style="line-height: 107%; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> </span></em></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 10px; line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; color: #000000; background: none repeat scroll 0% 0% white;">Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 10px;"><span style="color: #000000;"><em><span style="line-height: 107%; background: none repeat scroll 0% 0% white;">https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/</span></em></span><span style="line-height: 107%; color: black; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> </span></span></p> <p> </p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; color: #2f2f37;">marca 2019 r.</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: #2f2f37;"> (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),</span><span style="font-size: 12pt; color: #333333;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color: #2f2f37; mso-fareast-language: PL;">- <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 2 września do 10 października 2019 r.</strong> (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).<br /> <br /> Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:<br style="mso-special-character: line-break;" /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> </span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" type="1"> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.</span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color: #2f2f37; mso-fareast-language: PL;"><br /> Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy<br /> <br /> Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:</span></p> <ol type="1"> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="color: #2f2f37; mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL;">300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.</span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color: #2f2f37; mso-fareast-language: PL;"><br /> Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span><em><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> </span></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; color: black; background: white; mso-bidi-font-style: italic;">Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; mso-background-themecolor: background1;"><span><em><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black; background: none repeat scroll 0% 0% white;">https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/</span></em><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span><em><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black; background: none repeat scroll 0% 0% white;"> </span></em></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:DoNotShowComments /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></div> 2019-03-05T11:35:32+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Aktywny-Samorzad-Modul-II-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Granty-na-uslugi-doradcze-dla-firm-spotkanie-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2953-akt.jpg Granty na usługi doradcze dla firm – spotkanie w Wołowie Granty na usługi doradcze dla firm – spotkanie w Wołowie <p style="text-align: justify;"><strong>Już 7 marca w Wołowie odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie grantów na doradztwo. Skorzystaj z dofinansowania na poziomie 85% na usługi, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. </strong><strong>Jesteś właścicielem lub menadżerem restauracji albo hotelu? Zarządzasz w firmie produkcyjnej? Nie czekaj! Skorzystaj ze wsparcia na usługi doradcze w zakresie strategii promocji, oszczędności zużycia energii oraz montażu fotoogniw, optymalizacji procesów i podniesienia rentowności firmy. Weź udział w spotkaniu informacyjnym i dowiedz się, jak pozyskać środki na rozwój swojej firmy.</strong><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne związane z projektem grantowym realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach Działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości mikro, małe i średnie firmy mogą skorzystać z grantów na doradztwo m.in. w zakresie strategii promocji, oszczędności zużycia energii oraz montażu fotoogniw, optymalizacji procesów i podniesienia rentowności firmy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie pomocy w postaci grantów (w formie refundacji). Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza. Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wnioski o grant składać mogą firmy z OIDB – Dolina Baryczy, który obejmuje m.in. takie gminy jak Wołów, Milicz, Brzeg Dolny, Syców, Twardogóra, Żmigród, Międzybórz.<br /> <br /> Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na spotkanie oraz konsultacje:<br /> <strong>7 marca w godzinach 10:00 – 13:00<br /> Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8 Wołów</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci grantów na doradztwo, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: <a href="mailto:granty@siph.pl">granty@siph.pl</a> lub telefonicznie pod numerem 74/ 853 50 09.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Projekt realizowany jest w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Spółka z o.o. i Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/granty-logotypy.png" alt="" width="540" height="64" /></p> 2019-02-28T11:32:09+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Granty-na-uslugi-doradcze-dla-firm-spotkanie-w-Wolowie.html