Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wielkanoc-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3162-akt.jpg Wielkanoc 2020 Wielkanoc 2020 <p>Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych !</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Wielkanoc_2020_mieszkancy.jpg" alt="" width="540" height="432" /></p> 2020-04-09T10:19:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wielkanoc-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-srodki-dla-powiatu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3161-akt.png Dodatkowe środki dla powiatu Dodatkowe środki dla powiatu <p style="text-align: justify;"><strong>Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane zostały środki na Fundusz Pracy w wysokości 6 mln zł. Rozdysponowaniem otrzymanej kwoty zajmie się Powiatowy Urząd Pracy w Wołow</strong>ie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Środki przeznaczone zostaną na:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na <a href="http://www.wolow.praca.gov.pl">www.wolow.praca.gov.pl</a>. </li> </ol> <p style="text-align: justify;">W najbliższych dniach  Powiatowy Urząd Pracy  ogłosi nabory na nowe formy wsparcia dla pracodawców:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. </li> <li>Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.</li> <li>Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Będziemy informować Państwa na bieżąco o podjętych działaniach.</p> <p> </p> <p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Pomimo zawieszenia osobistej obsługi klientów, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych służb wykonują swoje obowiązki, i z największą starannością dbają o zabezpieczenie interesów  mieszkańców naszego powiatu, za co bardzo im dziękuję.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><strong><em> Janusz Tadeusz Dziarski</em></strong></p> <p><strong><em> Starosta Wołowski</em></strong></p> 2020-04-08T11:58:51+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dodatkowe-srodki-dla-powiatu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzien-Pracownika-Sluzby-Zdrowia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3160-akt.jpg Dzień Pracownika Służby Zdrowia Dzień Pracownika Służby Zdrowia <p style="text-align: justify;"><strong>7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzone są dwa święta, Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią, walczą o nasze zdrowie i życie ! </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dziękujemy !</strong></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/zyczenia_dzien_pracownika_sluzby_zdrowia.jpg" alt="" width="540" height="432" /></p> <p><strong><br /></strong></p> 2020-04-07T09:38:36+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzien-Pracownika-Sluzby-Zdrowia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/ARiMR-Sa-dodatkowe-pieniadze-na-kredyty-preferencyjne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3159-akt.jpg ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne <p><strong> </strong><strong>Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania.</strong></p> <p>Łączna pula środków na kredyty wyniesie:</p> <ol> </ol> <p><strong>Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)</strong></p> <ol> </ol> <ul> <li>limit akcji kredytowej w wysokości <strong>500 mln zł</strong>,</li> <li>środki w kwocie <strong>4,0 mln zł</strong> na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.</li> </ul> <ol> </ol> <p><strong>Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)</strong></p> <ol> </ol> <ul> <li>limit akcji kredytowej w wysokości <strong>1 mld zł</strong>,</li> <li>środki w kwocie <strong>21,8 mln zł</strong> na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.</li> </ul> <p> </p> <ol> </ol> <p><strong>Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)</strong></p> <ol> </ol> <p>Podmioty zajmujące się <strong>produkcją rolną</strong> mogą ubiegać się o udzielenie:</p> <ul> <li>kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – <strong>linia RR;</strong></li> <li>kredytu na zakup użytków rolnych – <strong>linia Z.</strong></li> </ul> <p>Podmioty zainteresowane realizacją <strong>inwestycji w przetwórstwie</strong> produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z <strong>linii PR.</strong><strong> </strong></p> <p>Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.</p> <p>W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln zł.</p> <p class="Style5"><strong> </strong></p> <ol> </ol> <p><strong> </strong><strong>Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)</strong></p> <ol> </ol> <p class="Style5">Kredyty<strong> </strong>na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.</p> <p class="Style5"><strong>Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – </strong>na<strong> </strong>zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych, a także</p> <p class="Style5"><strong>kredyty „klęskowe” inwestycyjne</strong> – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.</p> <p class="Style5"> </p> <p class="Style5">Rolnicy mogą ubiegać się o <strong>kredyt na</strong> <strong>wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych </strong>(z linii K01, K02, DK01, DK02). W tym przypadku pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 21,8 mln zł, a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się  w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód.  Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa <span style="font-size: 10px;">się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.</span></p> <p class="Style5"><span style="font-size: 10px;"><br /></span></p> <h3><span style="font-size: 10px;">Jak wygląda procedura udzielania kredytu?</span></h3> <p><span style="font-size: 10px;">W przypadku kredytu inwestycyjnego wnioskodawca składa w banku plan przedsięwzięcia wraz z wnioskiem kredytowym. Bank analizuje dokumenty pod kątem spełnienia wymogów określonych przez zasady udzielania kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów.</span></p> <p><span style="font-size: 10px;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: 10px;"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 10px;"><strong>Gdzie zaciągnąć taki kredyt?</strong></span></p> <p><span style="font-size: 10px;"><strong> </strong>Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmują: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., </span></p> <p><span style="font-size: 10px;"> a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.</span></p> <h3><span style="font-size: 10px;">Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <a href="http://www.arimr.gov.pl">www.arimr.gov.pl</a> w zakładce „Pomoc krajowa” oraz w bankach udzielających kredytów.</span></h3> 2020-04-07T09:36:07+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/ARiMR-Sa-dodatkowe-pieniadze-na-kredyty-preferencyjne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzis-obchodzimy-Swiatowy-Dzien-Swiadomosci-Autyzmu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3158-akt.jpg Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. To wyjątkowe święto ma na celu podniesienie świadomości społeczeństw na temat autyzmu, zwrócenie uwagi na problemy z jakimi stykają się  osoby z autyzmem i ich najbliżsi, przeciwstawienie się ich dyskryminacji oraz przełamywanie stereotypów dotyczących tych osób. W tym dniu kolor niebieski jest symbolem solidarności z osobami z autyzmem.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie co roku obchodzi go w wyjątkowy sposób. W tym roku, ze względu na epidemię będzie inaczej. Od wczoraj budynek szkoły świeci się na niebiesko. Pomimo trudnych chwil, które teraz przeżywamy warto dzisiaj wspierać osoby autystyczne. Niech w ten jeden dzień w roku będzie nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/ZSSiPO_2_kwietnia.jpg" alt="" width="540" height="478" /></p> <p> </p> 2020-04-02T11:50:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dzis-obchodzimy-Swiatowy-Dzien-Swiadomosci-Autyzmu.html Zawieszenie udzielania osobistych porad prawnych <p style="text-align: justify;"><strong></strong><span style="font-size: 10px;">W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (<a href="https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html">https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html</a>), uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 10 kwietnia 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10px;">W razie potrzeby udzielenia porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: <a href="mailto:starostwo@powiatwolowski.pl">starostwo@powiatwolowski.pl</a> - wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Treść wniosku dostępna jest w BIP Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronie internetowej powiatu. Oświadczenie i wniosek można złożyć również ustnie podczas rozmowy telefonicznej.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10px;">Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.  Informacje pod nr tel. 71 380 59 01.</span></p> 2020-04-02T11:34:08+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3157-Zawieszenie-udzielania-osobistych-porad-prawnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Koronawirus-wsparcie-dla-firm-w-klopotach.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3156-akt.png Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10px;">Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w kłopotach. </span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę <strong>przestoju ekonomicznego</strong> lub <strong>obniżonego wymiaru czasu</strong>, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>min. o 15 %</strong>, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19,</li> </ul> <p style="text-align: justify;">lub</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>min. o 25 %,</strong> obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Świadczenie w związku z przestojem ekonomicznym</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP <strong>pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami </strong>na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – maksymalnie <strong>czyli 1 533,09 zł</strong>, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Świadczenie w związku z obniżonym wymiarem pracy</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP <strong>dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia</strong> z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – <strong>czyli maksymalnie 2 452,27 zł</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy</strong> od dnia złożenia wniosku. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kto może się ubiegać o świadczenia?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Pracodawca niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (zatrudniający pracowników).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wnioski najbezpieczniej i najszybciej można złożyć drogą elektroniczną:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Szczegółowe informacje oraz instrukcja znajdują się na stronie ministerstwa pod linkiem: <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen">https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen</a></p> <p style="text-align: justify;">Elektroniczny „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP)” znajdują się tu: <a href="http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD">http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD</a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wnioski </strong>(do pobrania <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen">https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen</a>)<strong> można złożyć również listownie.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Adres do wysyłki:</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Wydział Funduszu Gwarantowanych<br />Świadczeń Pracowniczych DWUP<br /> al. Armii Krajowej 54<br /> 50-541 Wrocław</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nie rekomendujemy składania wniosku osobiście.</strong></p> <p style="text-align: justify;">W nadzwyczajnych sytuacjach wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Filii DWUP we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 54. Obsługa odbywa się bez udziału innych osób oraz pracowników DWUP, dlatego nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku. Wyłącznie zdalną obsługę Klienta DWUP wprowadzono w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:</strong></p> <p style="text-align: justify;">tel. 71 39 74 110 lub 111, 71 39 74 114 lub 298, e-mail: <a href="mailto:tarcza@dwup.pl">tarcza@dwup.pl</a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Więcej informacji o tzw. tarczy antykryzysowej</strong> - <a href="http://www.mrpips.gov.pl/">www.mrpips.gov.pl</a></p> 2020-04-02T09:53:30+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Koronawirus-wsparcie-dla-firm-w-klopotach.html Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych <p style="text-align: justify;"><strong>Na wydanie rozporządzenia i przedłużenie terminów sprawozdawczych pozwoliła "Tarcza", którą Sejm uchwalił ostatecznie 31 marca 2020 r., a prezydent podpisał tego samego dnia w późnych godzinach wieczornych. W rozporządzeniu znajdujemy przedłużenie terminów sprawozdawczych o 3 miesiące.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) w 2020 r. będzie musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca oraz zatwierdzić je do końca września.</p> 2020-04-01T09:44:41+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Opublikowano-rozporzadzenie-przesuwajace-terminy-sprawozdan-finansowych.html Kolejne kroki w walce z koronawirusem <p>O<span style="font-size: 11px;">d jutra wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmienione zostały zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!</span><br /> <br /></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)</span></h3> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia</strong></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>PRZYKŁAD</strong> To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>PRZYKŁAD </strong>Jeśli w banku<strong> </strong>są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy</strong></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>PRZYKŁAD</strong> Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe</strong></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>PRZYKŁAD</strong> Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;">od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,</span></li> <li><span style="font-size: 11px;">w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.</span></li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Kwarantanną będą  objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zawieszone zostaje również wykonywanie  zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>dojazdu do pracy</strong>. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.</span></li> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. </strong>Jeśli<strong> </strong>działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.</span></li> <li><span style="font-size: 11px;"><strong>załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. </strong>Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.</span></li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Do odwołania wprowadzony został zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Wyłączeni z tego obowiązku będą:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;">rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), </span></li> <li><span style="font-size: 11px;">a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. </span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Urzędy na pracy zdalnej</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><strong>Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 11px;">stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.</span></li> <li><span style="font-size: 11px;">pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.</span></p> 2020-03-31T20:07:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kolejne-kroki-w-walce-z-koronawirusem.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-zawiesilo-osobista-obsluge-interesantow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3153-akt.png Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesiło osobistą obsługę interesantów Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesiło osobistą obsługę interesantów <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 01.04. do dnia 10.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą  telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy  e-puap oraz faxu.  W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Zarzadzenie_-czasowie_skrocenie_od_01_04-10_04_20_003_002.docx">Treść zarządzenia</a></p> 2020-03-31T14:19:04+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-zawiesilo-osobista-obsluge-interesantow.html Terminy sprawozdawcze. Ministerstwo Finansów konsultuje rozporządzenie <div id="id_5e82f5837a4591d48737731" class="text_exposed_root text_exposed"> <p><strong>Dzisiaj mija termin wysyłki deklaracji CIT 8 oraz sprawozdań finansowych za rok 2019. Po zapowiedziach Ministerstwa Finansów i przyjęciu przez Sejm projektu "Tarczy", który daje ministrowi możliwość przedłużenia terminów, do konsultacji wysłano projekt rozporządzenia. Ma wejść w życie 31 marca 2020 r. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji o<span class="text_exposed_hide"> </span><span class="text_exposed_show">raz w zakresie sporządzania, zatwierdzania udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, opublikowało na swojej stronie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. </span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;">Żeby można było wydać rozporządzenie muszą najpierw wejść w życie nowe przepisy "Tarczy".</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W projekcie znajduje się zapis przedłużający termin na sporządzenie sprawozdania o 3 miesiące oraz, konsekwentnie, o kolejne 3 miesiące termin jego zatwierdzenia.</p> <p style="text-align: justify;">Oznacza to, że organizacje pozarządowe (większość tzn. te, które mają rok obrotowy tożsamy z kalendarzowym) będą sporządzały sprawozdania do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzały je do końca września.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Czekamy na informacje !</p> </div> </div> 2020-03-31T09:46:06+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Terminy-sprawozdawcze-Ministerstwo-Finansow-konsultuje-rozporzadzenie.html Godziny pracy stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z ograniczeniem dostępności usług publicznych, poniżej publikujemy godziny pracy stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Wołowskiego.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zalecaniami Ministra Infrastruktury posiadacz pojazdu, przyjeżdżający na badanie techniczne, powinien ograniczyć do minimum kontakt z diagnostą.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><strong>SKP 001 Wołów, ul. Kościuszki 27</strong>; pon. pt. 8.00-16.00, wt. śr. czw. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00</p> <p> </p> <p><strong>SKP 002 Brzeg Dolny</strong>, <strong>ul. Sienkiewicza 27</strong>; pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00</p> <p> </p> <p><strong>SKP 003 Uskorz Mały 4</strong>; pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00</p> <p> </p> <p><strong>SKP 004</strong> <strong>Lipnica 16A, </strong>pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00</p> <p> </p> <p><strong>SKP 006 Kleszczowice 17</strong>, pon.-pt. 8.00-19.00, sob.. 8.00-14.00</p> 2020-03-31T09:44:00+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Godziny-pracy-stacji-kontroli-pojazdow-na-terenie-powiatu.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dobre-wiadomosci-dla-NGO.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3150-akt.jpg Dobre wiadomości dla NGO Dobre wiadomości dla NGO <p style="text-align: justify;"><strong>Jak podaje Ministerstwo Finansów, <span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"> drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"><img src="/files/image/PCM/EUBtXSBX0AA5Guz.jpg" alt="" width="540" height="304" /><br /></span></strong></p> 2020-03-26T14:30:30+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dobre-wiadomosci-dla-NGO.html Dobra wiadomość ! <p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, że grupa młodzieży wraz z opiekunką, która odbywała kwarantannę w bursie przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wołowie po powrocie z praktyk,  decyzją Powiatowego dyrektora Sanepidu, została 25 marca z tej kwarantanny zwolniona. Testy na obecność koronawirusa wyszły ujemne.</strong></p> 2020-03-26T10:19:33+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dobra-wiadomosc.html Czyich interesów broni Dariusz Chmura ? <p style="text-align: justify;"><strong>Czyich interesów broni Dariusz Chmura ? Milicza czy Wołowa ? Czy Burmistrz Wołowa swoimi działaniami chce dopuścić do upadku Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie? PCM Sp. z o.o. w Wołowie dla swojej działalności potrzebuje kredytu obrotowego. Kredyt taki od lat udziela dla PCM Bank Gospodarstwa Krajowego.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Burmistrz Wołowa jest członkiem Rady Nadzorczej Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu, a od ponad roku jej przewodniczącym. Jednym słowem – spółki konkurencyjnej dla PCM w Wołowie ! Z jednej strony członek zgromadzenia wspólników jako burmistrz Wołowa, który ma wynagrodzenie burmistrza, a z drugiej - członek rady nadzorczej i jej przewodniczący z ekstra wynagrodzeniem w Miliczu. Czyich interesów broni? Milicza czy Wołowa? Burmistrz Chmura ostatnimi czasy odwiedził w Warszawie Wiceministra Zdrowia oraz Wiceprezesa NFZ. Po co tam był ? To chyba niewłaściwie postawione pytanie. Rzecz w tym z kim tam był ? Był tam z prezesem i wiceprezesem MCM w Miliczu ! Czyżby po to by uzyskać pieniądze dla PCM w Wołowie ?</p> <p style="text-align: justify;">Niekoniecznie. Burmistrz Wołowa przekonywał Panów w stolicy, że nie ma czegoś takiego jak projekt programu naprawczego wołowskiej spółki medycznej, że PCM na pewno upadnie !</p> <p style="text-align: justify;">To nie koniec „wyczynów burmistrza”. Na czwartek 19 marca wspólnicy umówili się z Prezesem PCM Piotrem Burdachem oraz przedstawicielami banku na telekonferencję w sprawie udzielenia dla PCM kredytu obrotowego. Burmistrz Chmura jednoosobowo odwołał telekonferencję nie konsultując tego z żadnym z pozostałych udziałowców, ani z Prezesem PCM ! Mimo to, telekonferencja się odbyła. Ustalono warunki, które byłyby do zaakceptowania przez bank. Zabezpieczeniem kredytu byłyby nieruchomości powiatu oraz część kontraktów spółki z NFZ, a także przyjęcie przez udziałowców planu naprawczego. Plany takie zostały w kilku wersjach przedłożone przez Zarząd PCM.</p> <p style="text-align: justify;">W dniu 23 marca br. odbyło się zgromadzenie wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na którym został zaakceptowany program naprawczy Spółki. Jednym z elementów programu jest przeniesienie Oddziału Wewnętrznego szpitala w Wołowie do budynku w Brzegu Dolnym. Przeniesienie oddziału to przyszłość w tym kontekście, że dopiero po poniedziałkowej decyzji wspólników można wykonać projekt dostosowawczy adaptacji pomieszczeń a następnie w kolejnym kroku przeprowadzić  niezbędne prace budowlane i instalacyjne. Zarząd Spółki  termin przeniesienia oddziału szacuje najwcześniej na III kwartał 2020, zatem odbędzie się to najpewniej co najmniej po pierwszej fali pandemii.</p> <p style="text-align: justify;">W sytuacji kolejnej fali pandemii przeniesienie oddziału zostanie opóźnione o czas jaki będzie niezbędny do zapewnienia  bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu.</p> <p style="text-align: justify;">W odniesieniu do powyższych informacji, należy zauważyć że brzeski budynek nie jest przygotowany na przeniesienie działalności oddziału ad hoc i wymaga niezbędnych prac adaptacyjnych. Planowany remont to nie tylko odświeżenie pomieszczeń, ale również prace instalacyjne w zakresie doprowadzenia gazów medycznych w odpowiedniej ilości. Obecnie jest to  przedmiotem opracowań specjalistów z zakresu technologii medycznej i architektów obiektów służby zdrowia. Po wykonaniu projektu zostaną podjęte odpowiednie prace remontowe, których sfinansowanie leży po stronie Gminy Brzeg Dolny. Przyszłe przeniesienie oddziału odbędzie się zgodnie z odpowiednimi wymogami wynikającymi z zapisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Operacja polegająca na przeniesieniu oddziału wewnętrznego z Wołowa do Brzegu Dolnego dałaby ponad milion oszczędności rocznie. Realnie mamy dwie możliwości: trudny ruch związany z przeniesieniem interny do szpitala w Brzegu Dolnym, albo pozostawienie obecnej sytuacji i w szybkim czasie zamknięcie całej służby zdrowia w naszym powiecie. Nie możemy do tego dopuścić ! Kilka dodatkowych kilometrów do pokonania nie powinno stanowić problemu – pracujemy nad uruchomieniem połączenia autobusowego pomiędzy Wołowem, a Brzegiem Dolnym. Samorządy brałyby udział w finansowaniu tego transportu.</p> <p style="text-align: justify;">W miejscu dotychczasowego oddziału wewnętrznego w Wołowie powstałby kolejny zakład opiekuńczo – leczniczy, na który jest ogromne zapotrzebowanie. W wołowskim szpitalu przy ul. Inwalidów Wojennych pozostałaby opieka całodobowa, która zapewniałaby dostęp do lekarza wtedy, gdy nieczynna jest przychodnia przy ul. Piłsudskiego w Wołowie. W dalszym ciągu funkcjonowałby szpitalny oddział rehabilitacji w wołowskim szpitalu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Czas pandemii nakłada na nas wszystkich szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa publicznego jednakże nie zwalnia z planowania i podejmowania decyzji, również takich, które dotyczą przyszłego funkcjonowania podmiotów medycznych i lokalnej społeczności. Bieganie po szpitalu i kręcenie filmów i robienie sobie zdjęć jedynie zwiększa niebezpieczeństwo dla pacjentów i pracowników szpitala ! Burmistrzu Dariuszu Chmuro szpital to nie plan filmowy. Czy torpedowanie działań ratujących powiatową służbę zdrowia oznacza dla Pana zlikwidowanie wszystkiego i wprowadzenie na nasz rynek spółki z Milicza ?</p> 2020-03-26T09:42:31+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Czyich-interesow-broni-Dariusz-Chmura.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3147-akt.png Wykaz nieruchomości Wykaz nieruchomości <p style="text-align: justify;"><strong>Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, został wywieszony wykaz dot. części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, oznaczonej jako działki gruntu nr:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- 13, AM-24 o pow. 0,0902 ha, (W-RIVa – 0,0526 ha, W-RIVb – 0,0376),</p> <p style="text-align: justify;">- 27, AM-24 o pow. 0,1081 ha, (W-RIVb),</p> <p style="text-align: justify;">- 29, AM-24 o pow. 0,0497 ha, (W-RIVb),</p> <p style="text-align: justify;">- 3, AM-32, o pow. 0,1119 ha, (W-RIVa – 0,0373 ha, W-RIVb – 0,0076 ha, W-ŁV – 0,0670 ha),</p> <p style="text-align: justify;">położonej w obrębie Brzeg Dolny - miasto, gm. Brzeg Dolny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041743/0, przeznaczonej w planie miejscowym na tereny przemysłu, bazy i składy. Powyższy wykaz także został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej  <a href="http://bip.powiatwolowski.pl/">http://bip.powiatwolowski.pl/</a> oraz został przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie informacji Publicznej przez okres 21 dni.</p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: right;">Starosta Wołowski</p> <p style="text-align: right;">Janusz Dziarski</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/wykaz_26_03_2020.pdf">Wykaz </a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><a href="/files/file/zarzadzenie_nr_142020.pdf">Zarządzenie </a></p> 2020-03-26T08:07:52+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci.html Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span><span> </span></span><strong>Od jutra, czyli 25 marca, wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.</strong></div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><br /></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span><strong>Ważne ! </strong>Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span> </span><span><span>Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><br /></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><strong>Zakłady pracy</strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><br /></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><strong><br /></strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><strong>Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują </strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><br /></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.</span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><br /></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span><span>Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy. </span></span></div> </div> 2020-03-24T18:07:16+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem.html Informacja Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych <p style="text-align: justify;"><strong>Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, w skład którego wchodzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Brzegu Dolnym, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Brzegu Dolnym oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2   w Godzięcinie, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wszystkie nasze placówki funkcjonują na dotychczasowych niezmienionych  zasadach. Minister Edukacji Narodowej wyłączył z zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych MOW i MOS.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W związku z powyższym funkcjonujemy, stosujemy zasady sanitarne, kontrolujemy stan zdrowia naszych wychowanek i wychowanków, przebywamy wyłącznie na terenie placówek oraz na naszych terenach zielonych. Współpracujemy ze wszystkimi służbami. Dbamy wzajemnie o siebie.</p> <p style="text-align: justify;">Apelujemy, aby nie wchodzić  na nasz teren oraz prosimy a jednocześnie informujemy, że nie widzimy żadnej uzasadnionej potrzeby robienia zdjęć z za ogrodzenia naszym dzieciom, co ostatnio coraz częściej obserwujemy.</p> <p style="text-align: justify;">Przypominamy, że robienie zdjęć osobom nieletnim wymaga zgody ich rodziców/prawnych opiekunów.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają i pamiętają o nas.</p> <p style="text-align: right;">Beata Borowska - Podsiadła</p> 2020-03-24T14:50:36+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-Zespolu-Placowek-Resocjalizacyjnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3143-Uwaga-Wazny-komunikat.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3143-akt.png Uwaga ! Ważny komunikat ! Uwaga ! Ważny komunikat ! <p style="text-align: justify;"><strong>Zgodnie z zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że w okresie od dnia 23.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie czasowo zawiesza się osobistą obsługę interesantów.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wszelkie sprawy w tut. Urzędzie załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin zawieszenia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Zarzadzenie_nr_132020.pdf"><br /></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Zarzadzenie_nr_132020.pdf">Pełna treść zarządzenia</a></p> 2020-03-20T12:38:35+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3143-Uwaga-Wazny-komunikat.html Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołowie <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong>W dniu 19 marca 2020r. odbyło się kolejne  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołowie. Posiedzenie poświęcone było problemowi rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju , a co się z tym wiąże zapewnieniu bezpieczeństwa  mieszkańcom powiatu wołowskiego. </strong></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Starosta Wołowski Janusz Dziarski  w imieniu Zespołu zwraca się do mieszkańców naszego   powiatu o nie opuszczanie domów bez uzasadnionego powodu, a osobom powracającym z zagranicy o bezwzględne przestrzeganie kwarantanny.</p> <p class="MsoNormal">Prosi również aby postawa wszystkich mieszkańców powiatu  cechowała się odpowiedzialnością za siebie i swoich bliskich.</p> </p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-language: AR-SA;">posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołowie</span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} --> <!--[endif] --></div> 2020-03-19T15:14:03+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Posiedzenie-Powiatowego-Zespolu-Zarzadzania-Kryzysowego-w-Wolowie.html