Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3251-akt.jpg Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <p style="text-align: justify;"><strong>Uprzejmiej informujemy że uchwałą nr 84/266/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego wyznaczył nowy termin składania wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok akademicki 2018/2019 do 31 lipca 2020r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku</strong>.</p> 2020-07-02T11:10:00+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.html NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W FORMIE ZDALNEJ <p style="text-align: justify;"><strong></strong>W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (<a href="https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html">https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html</a>),<strong><span style="text-decoration: underline;">uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 7 lipca 30 czerwca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ZAPISY NA PORADY ZDALNE: </strong><strong>pod nr tel. 71 380 59 01 lub 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: <a href="mailto:starostwo@powiatwolowski.pl">starostwo@powiatwolowski.pl</a> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej. </strong></p> 2020-07-01T07:56:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NIEODPLATNA-POMOC-PRAWNA-W-FORMIE-ZDALNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Akredytacja.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3249-akt.jpg Akredytacja Akredytacja <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała Akredytację </strong><strong>dnia 9 lutego 2015 roku. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na okres 5 lat. </strong><br /><strong> Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>W tym roku przypadła piąta rocznica. W związku z powyższym, informujemy z dumą, że – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzją </strong><br /><strong> z dnia 12 czerwca 2020 roku został przyznany naszej placówce na kolejne 5 lat.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty. Jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania <br /> i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Wejście na ścieżkę akredytacji, jest to równoznaczne z najwyższą jakością procesu edukacyjnego, który jest realizowany przez placówkę. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania <br /> i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 18/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej <br /> – <strong>POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE</strong> zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej, <br /> które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 25 czerwca 2020 r. odebrał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  Pani Krystyna Adaśko.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych <br /> w wołowskim ośrodku doskonalenia nauczycieli, mającym poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.</p> 2020-06-26T12:43:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Akredytacja.html 5 mln dla Powiatu Wołowskiego <p style="text-align: justify;"><strong>Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego, Powiat Wołowski otrzymał kolejne środki finansowe w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy. Łączna kwota, którą pozyskał Powiat Wołowski przekroczyła już 18 mln zł. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Przekazany kapitał przeznaczany jest na:</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na <a href="http://www.wolow.praca.gov.pl">www.wolow.praca.gov.pl</a>.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Obsługą dofinansowań zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.</p> 2020-06-26T12:41:57+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/5-mln-dla-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabory-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3247-akt.jpg Nabory wniosków Nabory wniosków <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z ogłoszonymi naborami m.in. na bezzwrotną pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej -> w dniu 30.06.2020 r. (wtorek) o godz.16:00</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w biurze LGD KŁO pl. Kopernika 6, Prochowice. W związku z koniecznością zachowania standardów bezpieczeństwa, w szkoleniu może wziąć udział tylko 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń!). W razie większego zainteresowania, umożliwimy udział w szkoleniu także w trybie on-line poprzez aplikację zoom.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Prosimy zgłaszać się mejlowo na adres: <a href="mailto:biuro@lgdodra.pl">biuro@lgdodra.pl</a> w temacie wiadomości wpisując:  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE, ponadto w treści mejla prosimy podać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego (będziemy wysyłać potwierdzenia smsem lub mejlem).</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Tematyka  szkolenia: Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020 – wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zakres:</p> <p style="text-align: justify;">- warunki ubiegania się o dotację w ramach PROW 2014-2020</p> <p style="text-align: justify;">- wypełnianie formularza wniosku</p> <p style="text-align: justify;">- szczegółowe omówienie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriami wyboru operacji przez LGD</p> <p style="text-align: justify;">- tworzenie biznesplanu krok po kroku</p> <p style="text-align: justify;">- weryfikacja wniosku i biznesplanu</p> <p style="text-align: justify;">- obowiązki wynikające z podpisania umowy na realizację operacji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pod linkami znajdują się ogłoszenia o naborach wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w dwóch PRZEDSIĘWZIĘCIACH naszej Lokalnej Strategii Rozowju:</p> <p style="text-align: justify;">NABÓR NR 1/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ</p> <p style="text-align: justify;">OGŁOSZENIA:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/nabor-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gosp-pi/">https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/nabor-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gosp-pi/</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">NABÓR NR 5/2020 –  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-piii/">https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-piii/</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD pod nr tel.: 76 858 45 45 lub 509 347 189 lub e-mail: <a href="mailto:biuro@lgdodra.pl">biuro@lgdodra.pl</a></p> 2020-06-26T08:35:45+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabory-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Skorzystaj-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3246-akt.png Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej <p style="text-align: justify;"><strong>Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce</strong>.</p> <p class="Body" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Body" style="text-align: justify;"><strong>Kto może otrzymać pomoc</strong><strong>?</strong><strong> </strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;</li> <li>Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.</li> </ul> <p class="Body" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Body" style="text-align: justify;"><strong>Co otrzymasz zgłaszając się do punktu</strong><strong>?</strong><strong> </strong><strong> </strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;</li> <li>Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;</li> <li>Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;</li> <li>Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.</li> </ul> <p class="Body" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Body" style="text-align: justify;"><strong>Gdzie szukać pomocy?</strong><strong> </strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;</li> <li>Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.</li> </ul> <p class="Body" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Body">Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.</p> <p class="Body"> </p> <p class="Body"><img src="/files/image/Grafika.png" alt="" width="540" height="304" /></p> 2020-06-26T08:27:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Skorzystaj-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3245-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3245-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_4_i_cz_dz_189_5.pdf"><strong>TREŚĆ OGŁOSZENIA Działka ewidencyjna nr 189/4</strong></a></p> 2020-06-25T11:41:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3245-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3244-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3244-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_3_i_cz_189_5.pdf"><strong>TREŚĆ OGŁOSZENIA Działka ewidencyjna nr 189/3</strong></a></p> 2020-06-25T11:41:01+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3244-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3243-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3243-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_2_i_cz_189_5.pdf"><strong>TREŚĆ OGŁOSZENIA Działka ewidencyjna nr 189/2</strong></a></p> 2020-06-25T11:36:52+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3243-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3242-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3242-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie_dz_189_1_i_cz_189_5.pdf"><strong>TREŚĆ OGŁOSZENIA Działka ewidencyjna nr 189/1</strong></a></p> 2020-06-25T11:21:56+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3242-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html Ogłoszenie PKP S.A. o przetargach na zbycie nieruchomości <p><strong>PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu podaje do wiadomości ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Białawy Małe. </strong></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN20061913171.pdf">TREŚĆ OGŁOSZEŃ </a></p> 2020-06-22T08:01:32+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-PKP-SA-o-przetargach-na-zbycie-nieruchomosci.html Prace serwisowe <p><strong>W dniu 18 czerwca 2020 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych serwera CEPIK Wydział Komunikacji był nieczynny. Informujemy, że od dzisiaj wydział pracuje na dotychczasowych zasadach. Za utrudnienia przepraszamy !</strong></p> 2020-06-19T13:49:17+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Prace-serwisowe.html XIII Powiatowa Gala Laureata <p style="text-align: justify;"><strong>XIII Powiatowa Gala Laureata 2020 dla uczniów szkół i placówek Powiatu Wołowskiego, uhonorowanie laureatów jest wzniosłą chwilą, dlatego tegoroczna Gala wyjątkowa, z uwagi na trwającą pandemię odbyła się w sposób bezpieczny - zdalnie. Dnia 04 czerwca 2020 r. została zorganizowana uroczystość online dla uczniów szkół powiatu wołowskiego. Były gratulacje i ciepłe słowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, oraz Włodarzy Powiatu Wołowskiego oraz Włodarzy Gmin: Wołów, Brzeg Dolny, Wińsk</strong><strong>o. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Powiatowa Gala Laureata, jest jedną z ważniejszych i największych uroczystości, organizowanych każdego roku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno <br /> -Pedagogicznej w Wołowie. Tegoroczna uroczystość była nietypowa, gdyż była zorganizowana w czasach pandemii. Uroczystość miała, tym większe, szczególne znaczenie. Galę otworzyła Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie podkreślając, iż jest to święto wszystkich dzieci, młodzieży – uczniów naszego powiatu, a szczególnie tych, którzy w tym roku uzyskali tytuł  Laureata 2020. Nie mogło zabraknąć słów uznania i gestu uhonorowania Laureatów. <strong> Tytuł Miejsca Odkrywania Talentów</strong> - nadany placówce przez Ministra Edukacji Narodowej zobowiązuje, dlatego rokrocznie organizowane są konkursy o różnej tematyce, dla wszystkich grup wiekowych, by pielęgnować talent, rozwijać pasję i wspierać dzieci i młodzież. Tym bardziej teraz, w czasie pandemii słowo otuchy, serdeczności, wyróżnienia i gratulacje jest szczególnie ważne dla młodych mieszkańców Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Na uroczystości swoją obecnością zaszczycił Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialnego: Janusz Dziarski Starosta Wołowski, Artur Michałek Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego, Dariusz Chmura- Burmistrz Gminy Wołów, <br /> Jolanta Krysowata - Zielnica -Wójt Gminy Wińsko, Małgorzata Gajos – reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem jako Organ Prowadzący.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tytułem Laureat 2020 zostało uhonorowanych 83 utalentowanych uczniów szkół Powiatu Wołowskiego</strong>, <strong>biorących udział w 9 konkursach przedmiotowych, artystycznych, lingwistycznych.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="/files/file/WYKAZ_LAUREATOW_KONKURSOW_2020.doc">lista nagrodzonych</a><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Konkursy na poziomie powiatowym, w których wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Powiatu Wołowskiego, swoją różnorodnością, dały możliwość wykazania się zarówno wiedzą przedmiotową, umiejętnościami manualnymi i artystycznymi. Podczas uroczystości osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych konkursów tj. doradcy metodyczni PODN w Wołowie oraz nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie, przybliżyli ich realizację.  Jesteśmy zobowiązani do odkrywania, rozwijania i pielęgnowania młodych talentów, dlatego rokrocznie staramy się wspierać uczniów dotkniętych talentem we wszystkich możliwych ścieżkach rozwoju. <strong>Podczas tegorocznej gali zostały złożone podziękowania na ręce 16 wyróżnionych nauczycieli ze szkół gminnych i powiatowych za współpracę przy organizacji tegorocznych konkursów. </strong>Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu Rytmy Planety z Brzegu Dolnego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Wyroznieni_nauczyciele_2020.doc"><strong>lista wyróżnionych</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong> <br /> Serdecznie dziękujemy włodarzom za ufundowanie nagród książkowych. Dodatkowo dla laureatów konkursów języka niemieckiego nagrody ufundował Generalny Konsul Niemiec we Wrocławiu </strong><strong>Hans Jőrg Neumann</strong><strong>. Nagrody wraz dyplomem Laureat 2020 zostaną przekazane bezpośrednio do szkół celem ich osobistego wręczenia. Laureatom tegorocznej Gali serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji i zdolności. Niech udział w uroczystości będzie dla Was inspiracją do nowych pomysłów i podejmowanych wyzwań. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong> Link do tegorocznej gali: www.gala.wolowpce.pl</strong></em></p> 2020-06-17T10:04:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3239-XIII-Powiatowa-Gala-Laureata.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Drodzy-Osmoklasisci.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3238-akt.jpg Drodzy Ósmoklasiści ! Drodzy Ósmoklasiści ! <p style="text-align: center;"><strong>Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty.</strong><br /><strong>Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie.</strong><br /><br /><strong>Niech spełnią się Wasze oczekiwania i niech każdy </strong><br /><strong>z Was dostanie się do nowej wymarzonej szkoły.</strong><br /><br /><strong>Życzymy Wam opanowania stresu, skupienia, umiejętności podejmowania </strong><br /><strong>trafnych decyzji, wiary we własne siły oraz</strong><br /><strong> osiągnięcia jak najlepszych wyników.</strong><br /><br /><strong>Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów !!!</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><strong><img src="/files/image/zyczenia_osmoklasisty.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /></strong></p> 2020-06-16T09:29:37+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Drodzy-Osmoklasisci.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3237-akt.png Starostwo Powiatowe w Wołowie nieczynne Starostwo Powiatowe w Wołowie nieczynne <p><span> <div> <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span></span><strong>Z przykrością informujemy, że w związku z aktem wandalizmu, w dniu 15 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Wołowie w będzie nieczynne. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. </strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><strong>We wtorek, 16 czerwca Starostwo będzie pracowało na dotychczasowych zasadach. </strong></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><strong>Za utrudnienia przepraszamy !</strong></div> </div> </div> </span></p> 2020-06-15T09:15:11+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3235-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3235-akt.jpg Kondolencje Kondolencje <p><img src="/files/image/PCM/kondolencje_mt.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2020-06-12T21:49:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3235-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/879bc259ee616644baa8e2f3ccf5e65c.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3236-akt.jpg Odstrzał redukcyjny dzików Odstrzał redukcyjny dzików <p style="text-align: justify;"><strong>Starosta Wołowski informuje, że na terenie ogrodów działkowych w Wołowie w dniach począwszy od 12.06.2020 r. do maksymalnie 31.10.2020 r. zostanie przeprowadzony odstrzał redukcyjny dzików w ilości 7 szt. Odstrzał przeprowadzą myśliwi z Koła Łowieckiego ROKITA w Brzegu Dolnym.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Podstawą powyższego działania jest Decyzja nr 69/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 04.06.2020 r. Warunki Decyzji zostały uzgodnione z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Orientacyjny zasięg terenu, na którym dokonywany będzie odstrzał wskazano na szkicu sytuacyjnym, przy założeniu zachowania odległości 150 m od zabudowań mieszkalnych.</p> <p style="text-align: justify;">W związku z powyższym proszę mieszkańców o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości nie przebywanie na terenie ogrodów działkowych w porze nocnej.</p> <p style="text-align: justify;">Informacja o zakończeniu odstrzału zostanie przekazana Zarządowi PZD ROD „Żywioł” oraz będzie zamieszczona na stronach internetowych Powiatu Wołowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/PCM/granice_odstrzalu.jpg" alt="" width="540" height="380" /></p> 2020-06-12T15:41:11+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/879bc259ee616644baa8e2f3ccf5e65c.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zdalna-Szkola.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3234-akt.jpg Zdalna Szkoła Zdalna Szkoła <p><strong>Powiat Wołowski pozyskał grant w wysokości 70.000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych.</strong></p> <p><strong>Projekt  „Zdalna szkoła” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Realizacja projektu odbywa się w terminie od 23.04.2020 r. do 23.10.2020 r. w 5 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym  w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.</p> <p>Głównym celem projektu jest: wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, tj. wyposażenie uczniów oraz nauczycieli w niezbędny sprzęt komputerowy potrzebny w związku z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają w domu przed monitorami komputerów. Wielu z uczniów nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, dzięki którym może realizować podstawy programowe.</p> <p>W ramach projektu zakupiony sprzęt został przekazany dla najbardziej potrzebujących uczniów oraz nauczycieli, aby ci mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Internet.</p> <p>Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było doposażenie szkół w nowe laptopy i tablety wraz z oprogramowaniem, w tym m. in.: po 3 laptopy  z oprogramowaniem dostały:</p> <ul> <li>Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym</li> <li>Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, </li> <li>Centrum kształcenia Zawodowego w Wołowie </li> </ul> <p>a także 1 laptop wraz z oprogramowaniem został przekazany do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz przekazano 10 tabletów i 10 laptopów dla Liceum Ogólnokształcącego  w Wołowie.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg" alt="" width="540" height="75" /></p> 2020-06-09T11:51:10+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zdalna-Szkola.html Nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z & 25 ust. 1 -6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosił nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego w rejonie wrocławskim w tym w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie. szczegółowe informacje w załączeniu maila.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu - tel. 71/3892100 lub bezpośrednio do kontaktu z dyrektorem PCE i PPP w Wołowie tel 662103042.</p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Nabor_nadoradcow_metodycznych_.pdf">Treść ogłoszenia</a></p> 2020-06-09T10:37:20+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-kandydatow-do-realizacji-zadan-doradcy-metodycznego.html Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice <p><strong>Zgodnie z zatwierdzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego o numerze 275/2020 z dnia 25 maja 2020 r.  przewiduje się wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z poniższym harmonogramem: </strong></p> <p> </p> <ol> </ol> <p>Etap A i Etap B w zakresie budowy drogi tymczasowej (bajpas ) – przewidywany czas wdrożenia od 01.06.2020 do 07.06.2020 r. – czasowa organizacja ruchu nie zakłada zamknięcia drogi.</p> <ol> </ol> <p> </p> <ol> </ol> <p>Etap 1 w zakresie wykonania robót budowlanych (90 % skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada <span style="text-decoration: underline;">całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 1353D</span> w kierunku m. Brzeg Dolny. Dla przedmiotowego etapu będzie obowiązywać objazd przez m. Wołów. Trasa objazdu:  Bukowice – Wołów (ul. Trzebnicka) – Żerkówek – Brzeg Dolny (ul. Dębowa) – Obwodnica Brzegu Dolnego – Radecz.</p> <ol> </ol> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <ol> </ol> <p>Etap 2 w zakresie wykonania robót budowlanych (zakres 5% skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 01.10.2020 r. do 01.11.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada połówkowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 340. Droga powiatowa nr 1353D w kierunku m. Brzeg Dolny zostanie otwarta.</p> <ol> </ol> <p> </p> <ol> </ol> <p>Etap 3 w zakresie wykonania robót budowlanych (zakres 5% skrzyżowania) – przewidywany czas wdrożenia od 02.11.2020 r. do około 20.12.2020 r. – czasowa organizacja ruchu zakłada połówkowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 340 (druga część jezdni w stosunku do etapu 2).</p> <ol> </ol> <p> </p> <p>Przewidywany termin wdrożenia nowej stałej organizacji ruchu: 21.12.2020 r.</p> <p> </p> <p>Przedmiotowe prace wykonywane są przez firmę: STRABAG infrastruktura Południe Sp. z o. o.</p> <p>Wysoka, ul. Lipowa 5A</p> <p>52-200 Wrocław</p> 2020-06-09T10:34:47+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-340-z-droga-powiatowa-nr-1353D-km-Bukowice.html