Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-najem.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2992-akt.jpg Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem <p>Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 25b i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), § 2 i § 4 ust. 2 i ust. 3 uchwały Nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 33, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały nr 163/527/18 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołowskiemu do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bankowej, na okres 3 lat.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN19061213120.pdf">Wykaz</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN19061213110.pdf">Zarządzenie Starosty Wołowskiego</a></p> 2019-06-12T13:50:19+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-najem.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/30-lat-po-Mszy-Pojednania-Relacje-polsko-niemieckie-na-poziomie-samorzadowym-Osiagniecia-i-perspektywy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2991-akt.jpg 30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy. 30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy. <p style="text-align: justify;"><strong>Intensywna praca, wymiana doświadczeń oraz ustalanie planu działań na najbliższe lata, charakteryzowało międzynarodowe sympozjum, które odbyło się w dniach 1 – 3 czerwca w Krzyżowej. Na zaproszenie Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego odpowiedzieli przedstawiciele  samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Barsinghausen, Gminy Wińsko, Gminy Meschede, Gminy Wołów i Gminy Buchholz. O przyszłości międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym rozmawiało 40 samorządowców oraz zaproszonych gości. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Istotą seminarium było polsko – niemieckie pojednanie na przestrzeni lat w odniesieniu do społeczności lokalnych dwóch krajów oraz wydarzeń rocznicowych, które przypadają w 2019 roku. Powiat Wołowski, pomysłodawca i realizator projektu,  jako cel określił sobie podjęcie szerokiej współpracy na poziomie samorządowym, angażowanie się w inne, nowe kierunki działania, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnych Polski i Niemiec.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski w swoim przemówieniu odniósł się do ważnych wydarzeń rocznicowych. Przypomniał, że blisko 30 lat temu historia połączyła dwa miejsca: Krzyżową i Mur Berliński. Upadek Muru Berlińskiego i msza pojednania w Krzyżowej otworzyły nową kartę w dziejach współczesnej Europy.<strong> </strong>Starosta podkreślił, że planując  międzynarodowe sympozjum, skupił się na tym, co łączy oba kraje. A łączy je  bardzo wiele – europejskie dziedzictwo kulturowe, światopoglądowe, tradycje wolnościowe, łączą nas wspólne wyzwania, w obliczu których stoi współczesna Europa, łączy nas wspólna troska i bezpieczeństwo o przyszłość naszego kontynentu oraz dążenie do pokojowego współistnienia międzynarodowych społeczności.<strong> </strong>Starosta podkreślił, że to wszystko co nas łączy jest doskonałą podstawą do wypracowania działań, które przyniosą korzyści obu naszym narodom, a przede wszystkim mieszkańcom naszych powiatów i gmin, za których jesteśmy odpowiedzialni.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Gościem honorowym był Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania trzech, interesujących wykładów. Wykład inaugurujący pt. „Relacje polsko – niemieckie po 1945 roku” wygłosił dr Tomasz Skonieczny – Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.</p> <p style="text-align: justify;">Dr Marcin Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  zaprezentował  „Kartę niemiecką" w polskiej socjotechnice od roku 1945 do współczesności.</p> <p style="text-align: justify;">Cykl wykładów zamknął prof. Stanisław Nicieja, historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, który odniósł się do zabytków Dolnego Śląska w odniesieniu do historii i współczesności.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała zwiedzanie po miejscu pamięci oraz wystawie „Odwaga i pojednanie”.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W ramach bloku poświęconego pespektywom rozwoju relacji polsko – niemieckich na poziomie samorządowym, zorganizowana została praca warsztatowa. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy tematyczne. Moduły tematyczne:</p> <p style="text-align: justify;">- gospodarczy – prowadzący Alexander Mazurek – specjalista w zakresie gospodarki przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej w powiecie Harburg.</p> <p style="text-align: justify;">- panel społeczny poprowadził: Joachim Schleiff – Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buchholz – Wołów oraz Janusz Wieluński – Przewodniczący Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia w Buchholz.</p> <p style="text-align: justify;">- aspekt kulturalno – historyczny moderował wspomniany wcześniej prof. Stanisław Nicieja,</p> <p style="text-align: justify;">- aspekt edukacyjny poprowadził Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty.</p> <p style="text-align: justify;">Wypracowane wnioski zaprezentowane zostały metodą World Caffe, którą poprowadziła Krystyna Adasko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Nie zabrakło również dyskusji otwartych na temat perspektyw współpracy polsko – niemieckiej na poziomie samorządowym, zaprezentowania rozwiązań modelowych. Wspólnie zaplanowano tematy spotkań w 2020 roku, które adresowane będą do przedstawicieli instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym.</p> <p style="text-align: justify;">Novum bez wątpienia było uruchomienie Chmury Konferencyjnej – chmurowego narzędzia konferencyjnego. Dzięki wsparciu firmy Euroimpex SA i prezesa Krzysztofa Pokornego  mogliśmy korzystać z nowoczesnego systemu zarządzania materiałami konferencyjnymi i prowadzić skuteczną komunikację z uczestnikami.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>W organizacji projektu Powiat Wołowski wspierają:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie</p> <p style="text-align: justify;">Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego</p> <p style="text-align: justify;">Euroimpex SA</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 500 zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/FWPN_rgb.png" alt="" width="528" height="265" /><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>……………………………………………………………………………………………….</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Szanowni Państwo, </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Jako organizator międzynarodowego sympozjum, chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Barsinghausen, Gminy Buchholz, Gminy Meschede oraz Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Wołów za uczestnictwo w tym merytorycznym spotkaniu. Dziękuję Państwu za to, że  pomimo wielu obowiązków służbowych i rodzinnych zechcieliście przyjąć moje zaproszenie. Liczę, że sympozjum było jednym z wielu wydarzeń, których będziemy współtwórcami, a które przełożą się na jakość naszej współpracy. Współpracy, która będzie przekładała się na realne korzyści dla wszystkich partnerów.</p> <p style="text-align: justify;">Serdeczne podziękowania składam również wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły Powiat Wołowski w realizacji tak ważnego zadania.</p> <p style="text-align: justify;">Z wyrazami szacunku</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;">Janusz Dziarski</p> <p style="text-align: right;">Starosta Wołowski</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-005-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Starosta Wołowski - Janusz Dziarski</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-004-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Marcin Krzyżanowski</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-007-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">I zastępca Strarosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-008-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Wiceburmistrz Wołowa - Jacek Włosek</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-009-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Wiceburmistrz Buchholz Siegrid Spieker</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-010-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Burmistrz Brzegu Dolnego - Paweł Pirek</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-011-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Wicewójt Wińska - Bogusława Folkman</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-013-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Burmistrz Meschede - Christoph Weber</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-014-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Od lewej: Tłumacz - Magdalena Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Krystyna Adaśko</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-015-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p>Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - dr Tomasz Skonieczny</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-01-016-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Od lewej: I zastępca Starosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann, Starosta Wołowski - Janusz Dziarski</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-021-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - dr Marcin Miodek</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-025-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Oprowadzenie po miejscu pamięci Krzyżowa</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-029-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Od lewej: Członek Rady Powiatu Harburg - Wilfried Geiger, I zastępca Starosty Powiatu Harburg - Kai Uffelmann</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-051-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Oprowadzenie po miejscu pamięci Krzyżowa. Wystawa "Odwaga i pojednanie"</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-053-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p>Historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego - prof. Stanisław Nicieja</p> <p> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-056-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p>od lewej:  Radny Rady MiejskiejBuchholz - Wilhelm Pape, <strong> </strong>Honorowy obywatel miasta Wołowa - Joachim Schleiff<strong> </strong>,</p> <p><strong> </strong>specjalista służby społecznej w Gminie Buchholz - Anke Schneider<strong> </strong></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-057-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">wykład: Zabytki Dolnego Śląska - historia i współczesność</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-060-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">od lewej:Przewodniczący stowarzyszenia miast partnerskich Buchholz- Wołów - Janusz Wieluński,Sekretarz Powiatu Wołowskiego - Andrzej Nejman,</p> <p style="text-align: left;">Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego - Janusz Kawalec</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-062-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Alexander Mazurek, Ewa Mazurek - Powiat Harburg</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-064-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">członek Rady Powiatu Harburg - Wilfried Geiger</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-067-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Panel gospodarczy - prowadzący Alexander Mazurek</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-069-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Panel społeczny: prowadzący Joachim Schleiff i Janusz Wieluński</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-079-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Panel edukacyjny: prowadzący Janurz Wrzal - Dolnośląski Wicekurator Oświaty</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-082-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Wizytator ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Jan Kamiński</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-084-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Panel kulturalno – historyczny, prowadzący prof. Stanislaw Nicieja</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-104-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="361" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Panel edukacyjny, od lewej: Magdalena Lewandowska tłumacz, Marta Mosiek - Radna Rady Miejsciej w Wołowie</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/30_lat_po_Mszy_Pojednania/2019-06-02-105-3OLPMP.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Od lewej: Radny Rady Powiatu Wołowskiego - Józef Szumilas, Członek Stowarzyszenia miast partnerskich Brzegu Dolnego - Małgorzata Bandel - Jakubowska</p> <p style="text-align: left;">Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego - Janusz Kawalec</p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;">Więcej zdjęć:<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2267266330009059&type=3&__xts__[0]=68.ARC1B_v76c6AyxTeHp2cvqUKyp5aVcuTg7c3e01lOoIXrh-pV1833iYVvpE83I0ZbCfsyxEbiVdk46tGBUuoJPYZ8swFaRvRFm1gEdH6rysNeqq7F3cOWRzT7Y0UDNuH0wQZQlOXHtMMWM-Sex_FzKg-j2RZdcaSqpYnbmiHJt_3dKn7bF8IKH0aUFnSiM7RR_8q3auej3LaaBI-MNBwOePDyWUe3XDTovjJYakbC4Th_qAVixalo2Ns-oGaAAh48-TsaG7TjRJqswLzK0wIsBssolzi7CmuJ-D74QIKjR8tqzCzDH2DsmKzkttVHG1Hdz23lxUhGw01nDBCAjxkpVHW7zgcKJlFsaF10sCecaKdEnFkUfHMTXzhqHImPl9e8MwDF4qLCOUMVUrQM4T4k0sanhWIsAUsUJkLrW6DP7O4NVkyD2xdXAfcMUchlkyCMMG6SmeLcN6WX9rGUZZ3&__tn__=-UC-R"> GALERIA ZDJĘĆ</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2267266330009059&type=3&__xts__[0]=68.ARC1B_v76c6AyxTeHp2cvqUKyp5aVcuTg7c3e01lOoIXrh-pV1833iYVvpE83I0ZbCfsyxEbiVdk46tGBUuoJPYZ8swFaRvRFm1gEdH6rysNeqq7F3cOWRzT7Y0UDNuH0wQZQlOXHtMMWM-Sex_FzKg-j2RZdcaSqpYnbmiHJt_3dKn7bF8IKH0aUFnSiM7RR_8q3auej3LaaBI-MNBwOePDyWUe3XDTovjJYakbC4Th_qAVixalo2Ns-oGaAAh48-TsaG7TjRJqswLzK0wIsBssolzi7CmuJ-D74QIKjR8tqzCzDH2DsmKzkttVHG1Hdz23lxUhGw01nDBCAjxkpVHW7zgcKJlFsaF10sCecaKdEnFkUfHMTXzhqHImPl9e8MwDF4qLCOUMVUrQM4T4k0sanhWIsAUsUJkLrW6DP7O4NVkyD2xdXAfcMUchlkyCMMG6SmeLcN6WX9rGUZZ3&__tn__=-UC-R"> </a></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> 2019-06-11T11:12:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/30-lat-po-Mszy-Pojednania-Relacje-polsko-niemieckie-na-poziomie-samorzadowym-Osiagniecia-i-perspektywy.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2990-Remonty-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2990-akt.jpg Remonty dróg Remonty dróg <p><strong><span style="color: #000000;">Już w marcu Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przystąpili do procedur, w wyniku których rozpoczęły się remonty dróg w powiecie wołowskim. Łączna kwota jaka została przekazana na remonty to ponad 950 tys. zł. Ponadto, podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Wołowskiego, na wniosek wicestarosty Michała Gołębia, przeznaczono dodatkowe 150 tysięcy zł na prace drogowe.</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;"><br /></span></strong></p> <p><span style="color: #000000;">Obecnie trwają remonty masą bitumiczną - na gorąco, które według harmonogramu powinny zakończyć się do 30.06.2019 r. </span><span style="color: #000000;">ZDP jest również w trakcie wyboru Wykonawcy dla zadania „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją przy użyciu Patchera".</span></p> <p> </p> <p><span style="color: #000000;">Harmonogram prac przy użyciu grysów i emulsji zakłada remonty dróg na odcinkach:</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="392"> <tbody> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;"><strong>nr drogi</strong></span></p> </td> <td width="332"> <p><span style="color: #000000;"><strong>odcinek</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1114D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1324D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">Lubiel - Pełczyn</span><br /><span style="color: #000000;"> Turzany - Aleksandrowice</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">1277D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1115D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1272D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1276D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">Wińsko - Pełczyn</span><br /><span style="color: #000000;"> droga Krajowa nr 36  (Piskorzyna) - gr. powiatu </span><br /><span style="color: #000000;"> droga Krajowa nr 36 - Grzeszyn</span><br /><span style="color: #000000;"> droga Krajowa nr 36 - Słup</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1113D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">gr. powiatu  - Smogorzów Wielki</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1099D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1271D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">Piskorze - Wińsko</span><br /><span style="color: #000000;"> Wrzeszów - Łazy</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1275D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1278D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1281D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">Wińsko - Pełczyn</span><br /><span style="color: #000000;"> droga wojewódzka nr 340 - Orzeszków</span><br /><span style="color: #000000;"> droga wojewódzka nr 340 - Boraszyn - Tarchalice</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1274D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">Wińsko - Białawy Wielkie</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">1353D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1288D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">Godzięcin - granica powiatu</span><br /><span style="color: #000000;"> droga 1353D m. Godzięcin - teren zabudowany m. Godzięcin</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">1284D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1287D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">Wołów - Gródek</span><br /><span style="color: #000000;"> droga woj. nr 340  (Wołów) - Uskorz Wielki</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">1291D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1295D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1290D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">droga woj. nr 338 - Stobno - Naborów - Brzeg Dolny</span><br /><span style="color: #000000;"> droga powiatowa nr 1291D (Stobno) - Pogalewo Wlk.</span><br /><span style="color: #000000;"> droga powiatowa nr 1289D -Piotroniowice - Łososiowice - droga powiatowa nr 1289D</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1286D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">Wołów - Lubiąż</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1280D</span><br /><span style="color: #000000;"> 1352D</span></p> </td> <td width="332" valign="top"> <p><span style="color: #000000;">Pierusza - Pawłoszewo</span><br /><span style="color: #000000;"> Pawłoszewo - granica powiatu ( Ligota Strupińska)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="60" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">1283D</span></p> </td> <td width="332" valign="bottom"> <p><span style="color: #000000;">Stary Wołów - Rudno</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span>Do tego przetargu zgłosiło się 5 wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło 24 kwietnia br. Niestety Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu, w terminie 5 dni od wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów, co, zgodnie z procedurami, spowodowało odrzucenie jego oferty. W związku z powyższym, komisja przetargowa zwróciła się do wykonawcy, którego oferta zajęła drugie miejsce, o uzupełnienie wymaganych dokumentów. Również i ten oferent, w terminie, nie dostarczył wymaganych dokumentów, co również spowodowało odrzucenie jego oferty. W wyniku przedłużającej się procedury Zarząd Dróg Powiatowych był zmuszony wystąpić z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu jej zakończenia. Komisja przetargowa zwróciła się do trzeciego oferenta o uzupełnienie dokumentacji. Termin ten upływa 3 czerwca. Na podpisanie umowy Wykonawca będzie miał 5 dni.</span><span><br /></span></p> 2019-05-31T14:21:36+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2990-Remonty-drog.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Harmonogram-prac-remontowych-masa-bitumiczna-na-goraco.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2989-akt.jpg Harmonogram prac remontowych masą bitumiczną - na gorąco Harmonogram prac remontowych masą bitumiczną - na gorąco <p>Harmonogram prac remontowych masą bitumiczną - na gorąco.</p> <p> </p> <p>Rozpoczęcie prac w dniu 28.05.2019 r.</p> <p> </p> <p>-        droga wojewódzka nr 338 Wińsko – Wołów - Lubiąż</p> <p>-        droga wojewódzka nr 340 Wołów - Ścinawa</p> <p> </p> <p>Przewidywane zakończenie pierwszego etapu remontów masą na gorąco do 07.06.2019 r.</p> <p> </p> <p>Następnie:</p> <p> </p> <p>-        1353D - ul. Sienkiewicza, ul. Lelewela, ul. Dębowa</p> <p>-        1291D - ul. Naborowska, ul. Mostowa</p> <p>-        1289D - ul. Dębowa, ul. Aleje Jerozolimskie</p> <p>-        1298D - ul. 1 Maja, ul. Kolejowa, ul. Towarowa</p> <p>-        Przed miejscowością Smogorzówek</p> <p>-        Przed miejscowością Morzyna</p> <p>-        Odcinek Wrzosy – Rudno</p> <p>-        Odcinek Wołów - Uskorz Wielki</p> <p> </p> <p><span>Termin zakończenia prac remontowych masą na gorąco - do 30.06.2019 r.</span><strong> </strong><em> </em></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-31T11:08:44+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Harmonogram-prac-remontowych-masa-bitumiczna-na-goraco.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2988-Koszenie-na-drogach-powiatowych-harmonogram-prac.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2988-akt.jpg Koszenie poboczy przy drogach powiatowych i wojewózkich - harmonogram prac Koszenie poboczy przy drogach powiatowych i wojewózkich - harmonogram prac <p>Koszenie poboczy przy drogach powiatowych i wojewózkich - harmonogram prac</p> <p> </p> <p>do dnia 30.05.2019 r. zostały wykoszone pobocza dróg:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="104"> <p>Nr drogi</p> </td> <td width="500"> <p>Przebieg</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1274D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wińsko – Stryjno – Białawy Wielkie – gr. pow.</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1114D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>(Lubiel) gr. pow. - Białawy Wielkie - Głębowice - Pełczyn</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1324D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>(Barkowo) gr. pow.  - Aleksandrowice - Turzany - dr. 1114D</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1277D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wińsko – Smogorzów  Wielki - Pełczyn</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1279D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Bożeń - Wróblewo - Pełczyn</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1283D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Stary Wołów - Wrzosy – Rudno</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1286D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wołów - ul. Leśna - Krzydlina Mała - Lubiąż - ul. Willmanna - dr. woj. 338</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1290D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wołów – Piotroniowice – Łososiowice -  Żerków</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1289D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>DW 340 Wołów (ul. M.C. Skłodowskiej) - Brzeg Dolny -</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Do dnia 12.06.2019 r. planowanie jest wykoszenia następujących dróg:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="104"> <p>Nr drogi</p> </td> <td width="500"> <p>Przebieg</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>DW 341 / nowa droga</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Prawików – Pogalewo Wielkie – Brzeg Dolny – gr. powiatu</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1291D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>DW 338 Wołów - Stobno - Brzeg Dolny ulica Naborowska,  Mostowa</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1295D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Stobno - Pogalewo Wielkie</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1284D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wołów (ul. Garwolska) - Sławowice - Gródek</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1275D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Małowice - Gryżyce - Wińsko</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1353D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>(Strupina) granica powiatu trzebnickiego - Godzięcin - Brzeg Dolny ulica Sienkiewicza, Lelewela, Dębowa</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1288D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Dr.nr 1353D  Godzięcin - gr. powiatu (Bagno)</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1113D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wrząca Śląska(granica powiatu)-Smogorzów Wielki</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1099D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>gr. powiatu – Rogów Wołowski - Wińsko</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1271D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Droga nr 1099D - Łazy</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1281D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Boraszyn - Tarchalice</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1278D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Małowice - Orzeszków - dr. wojewódzka nr 334</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>od 12.06.2019 r. – 19.06.2019 r.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="104"> <p>Nr drogi</p> </td> <td width="500"> <p>Przebieg</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1297D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wały Śląskie - Stary Dwór</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1298D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Brzeg Dolny – ul. 1 Maja – ul. Towarowa – ul. Kolejowa</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1287D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wołów - ul. Uskorska - Uskorz Wielki</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1282D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Pełczyn - Siodłkowice - Mikorzyce</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1280D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Warzęgowo - Pierusza - Aleksandrowice</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1352D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>(Ligota Strupińska) gr. powiatu - Pawłoszewo</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1115D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>(Kamień G.) granica pow. górowskiego - Piskorzyna</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1272D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Wińsko - Grzeszyn</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1273D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Droga 1274D  - Białków</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1276D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Droga kraj nr 36 - Słup</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1285D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Droga woj. nr 340 - Krzydlina Mała - Zagórzyce</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1292D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Lubiąż skrzyżowanie z drogą 1286D  ul. Legnicka</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1293D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>Lubiąż - ul. Kolejowa - Droga nr 1294D</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>1294D</p> </td> <td width="500" valign="top"> <p>skrzyżowanie z drogą nr.341 - granica powiatu wołowskiego</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Do dnia 19.06.2019 r.  planujemy zakończyć koszenie na wszystkich drogach powiatowych, pod warunkiem że podczas prac nie wystąpią nieprzewidziane awarie sprzętu.</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-31T09:50:17+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2988-Koszenie-na-drogach-powiatowych-harmonogram-prac.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2986-Dzien-Rodzicielstwa-Zastepczego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2986-akt.jpg Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Dzień Rodzicielstwa Zastępczego <p><span>Rodzice zastępczy to osoby, które każdego zwykłego dnia czynią niezwykłe rzeczy. Przekazują swoją miłość dzieciom, które tego uczucia zostały pozbawione. Do swoich domów przyjmują dzieci i obdarzają je miłością, opieką i troską. Prowadzą je przez życie, wychowują, uczą, ale przede wszystkim pozwalają doświadczyć niepowtarzalnej więzi dziecko-rodzic.</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Dziś, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w dowód szacunku, składamy podziękowania za Waszą troskę, poświecenie, codzienny trud wychowawczy i opiekę. </span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Życzymy wielu sił, wytrwałości, zrozumienia i wyrozumiałości w tej niełatwej ale jakże pięknej misji.</span></p> <p> </p> <p><span><img src="/files/image/Dzien_Rodzicielstwa_Zastepczego/dr1.jpg" alt="" width="540" height="365" /><br /></span></p> <p> </p> <p><span><br /></span></p> <p> </p> <p><span><br /></span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-30T08:21:27+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2986-Dzien-Rodzicielstwa-Zastepczego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Realizacja-koncertu-na-Duzej-Scenie-Slot-Art-Festivalu-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2984-akt.png Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019 <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"> </span></h3> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn.<strong> <span style="text-decoration: underline;">Realizacja koncertu na Dużej Scenie Slot Art Festivalu 2019</span> </strong>w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).</p> <p style="text-align: justify;">Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego <a href="http://www.powiatwolowski.pl">www.powiatwolowski.pl</a></p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z ust. 4 art. 19 a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 28 maja 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 4 czerwca 2019 r.</p> <p style="text-align: justify;">Uwagi można składać:</p> <p style="text-align: justify;">–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy<br /> Starostwo Powiatowe w Wołowie<br /> pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów</p> <p style="text-align: justify;">–  faxem na nr: 71 380 59 00 lub</p> <p style="text-align: justify;">–  e-mail: <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Uwaga: decyduje <strong>data wpływu do urzędu</strong>, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Oferta_SLOT_2019.pdf">Oferta</a></p> 2019-05-28T15:17:01+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Realizacja-koncertu-na-Duzej-Scenie-Slot-Art-Festivalu-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2983-Dzien-Samorzadu-Terytorialnego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2983-akt.jpg Dzień Samorządu Terytorialnego Dzień Samorządu Terytorialnego <p><img src="/files/image/dzien_ST.jpg" alt="" width="540" height="324" /></p> 2019-05-27T09:01:32+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2983-Dzien-Samorzadu-Terytorialnego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2982-Zyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2982-akt.jpg Życzenia Życzenia <p><img src="/files/image/dzien_matki.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2019-05-26T09:07:26+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2982-Zyczenia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2981-Ogloszenie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2981-akt.jpg Ogłoszenie Ogłoszenie <p><strong>Uchwała Nr 25/78/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 56-100 Wołów, ulica Inwalidów Wojennych 10, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wołowski.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/files/file/uchwala_25_78_19.pdf">Treść ogłoszenia</a></p> 2019-05-16T16:38:08+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2981-Ogloszenie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ponad-25-mln-zl-dofinansowania-do-przebudowy-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2980-akt.jpg Ponad 2,5 mln zł dofinansowania do przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków Ponad 2,5 mln zł dofinansowania do przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków <p><strong>13 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas uroczystego spotkania z samorządowcami z regionu, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył umowy na dofinansowanie prac, które zostaną wykonane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków odebrał Starosta  Wołowski Janusz Dziarski. Wartość dofinansowania, które otrzymał Powiat Wołowski to: 2 582 763 zł.</strong></p> <p> </p> <p>Zakres prac obejmie m. in.: wzmocnienie jezdni i poszerzenie jej szerokości do 6 m, wykonanie 1-metrowych utwardzonych poboczy, wyprofilowanie i odmulenie rowów, wykonanie zjazdów na drogi gminne i pola oraz przebudowę przepustów pod jezdnią i zjazdami. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 5 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/dotacja2019.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p>od lewej: Przemysław Czarnecki - Poseł na Sejm, Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Janusz Dziarski - Starosta Wołowski</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/dotacja20192.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Fot. DUW</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-14T08:57:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ponad-25-mln-zl-dofinansowania-do-przebudowy-drogi-Krzydlina-Mala-Krzydlina-Wielka-Domaszkow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Miedzynarodowy-Dzien-Pielegniarek-i-Poloznych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2979-akt.jpg Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych <p><img src="/files/image/zyczenia3.jpg" alt="" width="540" height="347" /></p> 2019-05-12T20:51:21+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Miedzynarodowy-Dzien-Pielegniarek-i-Poloznych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Apel-do-wlascicieli-lasow-niepanstwowych-o-podjecie-dzialan-ktore-przyczynia-sie-do-zachowania-lasow-we-wlasciwym-stanie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2978-akt.jpg Apel do właścicieli lasów niepaństwowych o podjęcie działań, które przyczynią się do zachowania lasów we właściwym stanie Apel do właścicieli lasów niepaństwowych o podjęcie działań, które przyczynią się do zachowania lasów we właściwym stanie <p><strong>Na terenie Powiatu Wołowskiego położonych jest niemal 800 ha lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Zadania w zakresie nadzoru nad tymi lasami, w ramach porozumienia, zostały przekazane Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wołów oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Starosta Wołowski został poinformowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów o pogarszającym się stanie sanitarnym lasów powiatu wołowskiego. W związku z suszą hydrologiczną obniżona została kondycja zdrowotna drzewostanu, który znacznie słabiej broni się przed pasożytem jemiołą, czy patogenicznymi grzybami m.in. opieńką i hubą.</p> <p> </p> <p>Ustawa o lasach, w artykule dziewiątym, zobowiązuje właścicieli lasów, w tym lasów niepaństwowych, do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a także do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów oraz zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.</p> <p> </p> <p>W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich właścicieli lasów niepaństwowych, nad którymi nadzór w ramach porozumienia sprawują Nadleśniczowie Nadleśnictwa Wołów oraz Obornik Śląskich o podjęcie działań, które wyeliminują istniejące nieprawidłowości oraz przyczynią się do zachowania lasów we właściwym stanie, dając im możliwość dalszego, prawidłowego wzrostu.</p> <p> </p> <p>W przypadku wątpliwości jakich zabiegów należy dokonać istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego miejscowo leśniczego, który udzieli wszelkich wskazówek, zarówno pod względem technicznym jak i administracyjnym.</p> <p> </p> <p>Informujemy również, że w maju bieżącego roku zostanie przeprowadzona kompleksowa kontrola lasów niepaństwowych przez pracowników Nadleśnictwa Wołów. W przypadkach tego wymagających, wobec właściciela lasu, zostaną podjęte stosowne kroki administracyjne.</p> <p> </p> <p>Prosimy również pamiętać, że niewłaściwe utrzymywanie Państwa lasu skutkuje negatywnym wpływem na sąsiednie grunty leśne.</p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-09T14:24:23+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Apel-do-wlascicieli-lasow-niepanstwowych-o-podjecie-dzialan-ktore-przyczynia-sie-do-zachowania-lasow-we-wlasciwym-stanie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dla-wlascicieli-lasow-niepanstwowych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2977-akt.jpg Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych <p><strong>Dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych uruchomione zostało nowe działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Daje ono możliwość właścicielom lasów skorzystania ze środków PROW 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.</strong></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>Informacje na temat poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych <a href="https://www.arimr.gov.pl/">www.arimr.gov.p</a>l i <a href="https://www.gov.pl/web/rolnictwo">www.gov.pl/web/rolnictwo</a>.</span></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-05-08T14:56:23+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Informacja-dla-wlascicieli-lasow-niepanstwowych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Internetowe-Konto-Pacjenta.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2976-akt.jpg Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta <p><strong>Chcecie Państwo sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętacie, jaką dawkę leku lekarz przepisał dziecku? Wystarczy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) by zyskać dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie potrzebne także do realizacji e-recept. Zachęcamy do sprawdzenia jak korzystać z IKP.</strong></p> <p> </p> <p>IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzą Państwo informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Z aplikacji można skorzystać na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu. Z IKP może skorzystać każdy, kto posiada profil zaufany. Dlaczego warto korzystać z IKP?</p> <p> </p> <p>Za pomocą IKP:</p> <ul> <li>można odebrać i zrealizować e-recepty:</li> </ul> <ul> <li>od lekarza — nawet bez konieczności wizyty, jeśli potrzebne jest dalsze leczenie,</li> </ul> <ul> <li>od pielęgniarki lub położnej — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość),</li> </ul> <ul> <li>sprawdzą Państwo i pobiorą otrzymane e-recepty i e-skierowania,</li> </ul> <ul> <li>otrzymają powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody do ich realizacji — mailem lub SMSem,</li> </ul> <ul> <li>sprawdzą historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),</li> </ul> <ul> <li>mogą Państwo dać innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.</li> </ul> <p> </p> <p>Dzięki IKP będą mogli Państwo mieć w jednym miejscu:</p> <ul> <li>swoją dokumentację medyczną — na przykład e-recepty i e-skierowania, a wkrótce także swoje wyniki badań czy wypis ze szpitala,</li> </ul> <ul> </ul> <p>informacje o:</p> <ul> <li>wysokości refundacji:</li> </ul> <ul> <li>kupionych leków i innych produktów medycznych,</li> </ul> <ul> <li>świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub badania,</li> </ul> <ul> <li>zaleconej dawce leków,</li> </ul> <ul> <li>zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u twojego lekarza specjalisty czy planowany termin rehabilitacji.</li> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <p>Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej publicznej służby zdrowia (POZ). Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:</p> <p><a href="https://pacjent.gov.pl/pomoc/dowiedz_sie_wiecej">https://pacjent.gov.pl/pomoc/dowiedz_sie_wiecej</a></p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-25T09:39:25+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Internetowe-Konto-Pacjenta.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Cyfrowa-majowka.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2975-akt.png Cyfrowa majówka Cyfrowa majówka <p><strong>Cyfrowa majówka – konkurs Ministerstwa Cyfryzacji na inicjatywy dla lokalnych społeczności.</strong></p> <p> </p> <p>W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się – a może i nauczyło – co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście lokalnych seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Zachęćcie mieszkańców, by poopowiadali sąsiadom jak nie dać się oszukać<span class="text_exposed_show"> w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>„Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności. Najważniejsze? Termin. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.</p> <p>O jakie wydarzenia chodzi? To zależy tylko od kreatywności ich organizatorów. Gra miejska, warsztaty, pogadanka, seminarium, aplikacja internetowa, kino plenerowe, piknik cyfrowy, a nawet wyjątkowo ciekawa lekcja informatyki – to tylko kilka propozycji. Im więcej inicjatyw, tym lepiej.</p> <p>Do konkursu mogą się zgłosić wszyscy: całe szkoły, czy gminy, ale i pojedyncze, prywatne osoby. Czekamy na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, przedszkoli, bibliotek, organizacji pożytku publicznego, domów kultury, strażaków, czy lokalnych przedsiębiorców.</p> <p>Wydarzenie trzeba zgłosić (to konieczne, by mieć szansę na nagrodę). To nic trudnego. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: <a rel="nofollow" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkoduj.gov.pl%2Fzglos-inicjatywe%2F%3Ffbclid%3DIwAR15fB3Z_gv2dvzIkUuWm237IyTIBQKPM1dTqx4O8cUtJJQASyd50hIhIRk&h=AT3itzO7LkpbRD220Hf_cDktqHLYgpHkT3vMjfUojMjyouBZzhyHgD2x1Cp7MOOGA1WVSdfHQC_48SPLCt5TvUygijglGy1b2qnkNiznvfoYk18gN2QIqZJuk1Dd7NSKaeLGY9J1ukBWUArGZXXxDrc2pSvFR6TDGce95qRLv-xUC6RAfPcoIAd8KInhhHyZgn28dODfC_imeafR0zA4aZywN-Pq786UqWZ2Ze8j5bbSwl5RGfHugStzmwAgom3lzMdvPAYzS9l_OaGN4Iwig9eetOKxW70bVO1gYQh2eU6UTedSQJmn3ucJfZpz962n4Ikox_HBFcANVr2gRfCQOBERK45utJ1w-EONCJFXezjgXRaPwtET5ameQchrLEFotLNPjpWpMXvUtOviZcLztp24_E5QO5TpOO6fZPXQoYGsCEhrlzOJJFywAnjn3HzB6PjYDbX3ikS9ShlJiTzoCrLnVOKPTV8KF4FHE_b5oPFdftk6FMpcwTw-Bt6grHjjpmR6cEegHZaMC-_op8a53YOZVpmhfO9YwPq2HQ-PuKeqoubCr23QiniiBpq1lOEr765QAm75WsGDgInGnKexXmQw98QhLwXgKlwhgTszHoEAepC5A1qLMT8" target="_blank">http://koduj.gov.pl/zglos-inicjatywe/</a></p> <p>Ministerstwo Cyfryzacji na zgłoszenia czeka do 19 maja.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_23_Cyfrowa_majowka/Zalacznik_2_Cyfrowa_majowka_plakat_informacyjny.jpg" alt="" width="540" height="759" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_23_Cyfrowa_majowka/Zalacznik_4_Cyfrowa_majowka_instrukcja.jpg" alt="" width="540" height="759" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019_04_23_Cyfrowa_majowka/Zalacznik_3_Cyfrowa_majowka_plakat_dla_organizatorow_wydarzen.jpg" alt="" width="540" height="759" /></p> </div> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-23T08:06:41+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Cyfrowa-majowka.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2974-Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2974-akt.jpg Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! <p style="text-align: left;">Głębokiej refleksji, ale i radości z przeżywania bogatych tradycji Świąt Wielkiej Nocy, <br /> wytchnienia oraz energii z budzącej się do  życia wiosny.</p> <p style="text-align: left;">Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą same radosne i szczęśliwe dni  oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.</p> <p style="text-align: left;"><strong> </strong><em> </em></p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"> </p> <p style="text-align: left;"><em>Janusz Kawalec                     Michał Gołąb                   Janusz Dziarski</em></p> <p style="text-align: left;">Przewodniczący Rady         Wicestarosta Wołowski        Starosta Wołowski</p> <p style="text-align: left;">Powiatu Wołowskiego</p> <p> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/Zyczenia/wielkanoc-540.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p> 2019-04-19T07:47:49+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2974-Wesolych-Swiat.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2973-akt.jpg Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej Ogłoszenie o przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §4, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490, z późn. zm.) ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/1_Ogloszenie.pdf">Treść Ogłoszenia</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/2_Zal_1-zgloszenie_uczestnictwa.doc">Załącznik 1 - Zgłoszenie uczestnictwa</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/3_Zal_2_-_oferta_zgloszenia.doc">Załącznik 2 - Oferta zgłoszenia</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/4_Zal_3_oswiadczenie-o-zamiarze-uczestnictwa-w-przetargu.doc">Załącznik 3 - Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu</a></span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><a href="/files/file/5_klauzula_RODO.DOCX">Klauzula RODO</a></span></p> 2019-04-18T09:21:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Samorzad-Europa-Przyszlosc.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2972-akt.jpg „Samorząd – Europa – Przyszłość” „Samorząd – Europa – Przyszłość” <p><strong>„Samorząd – Europa – Przyszłość” – pod takim hasłem 17 kwietnia odbył się we Wrocławiu VI. Dolnośląski Kongres Samorządowy, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy organizacji pozarządowych. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski oraz wicestarosta Michał Gołąb.</strong></p> <p> </p> <p>Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania samorządów - motywem przewodnim Kongresu były kwestie związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.</p> <p>Podczas Kongresu rozmawiano także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Wspólnym celem samorządowców subregionu wrocławskiego jest stworzenie nowoczesnej kolei aglomeracyjnej. Sprawna i dobrze funkcjonująca kolej to nie tylko większe bezpieczeństwo podróżujących, lepszy dojazd do szkoły, uczelni oraz pracy, ale także lepsza dostępność np. kin i teatrów, muzeów - miejsc, w których można spędzić czas wolny.</p> <p>Uczestnicy Kongresu dyskutowali również na temat edukacji zawodowej i runku pracy. Jako kluczowe zostało wskazane wspieranie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. Obecnie obserwujemy zwrócenie się młodych ludzi w stronę szkolnictwa zawodowego, dlatego ważnym jest, by na bieżąco reagować i dostosowywać ofertę szkół do potrzeb rynku, by maksymalnie ułatwić młodym ludziom dostęp do rynku pracy.</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/D1.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/D6.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/2019__04_17_VI_Dolnoslaski_Kongres_Samorzadowy/IMG_20190417_120605574.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-18T08:01:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Samorzad-Europa-Przyszlosc.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2971-Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2971-akt.jpg Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie Informacja Starostwa Powiatowego w Wołowie <p>Uprzejmie informujemy, że w sobotę - 27 kwietnia br. Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie czynne w godzinach 7:45 – 15:45. Jednocześnie pragniemy poinformować, że 2 maja br. Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne.</p> <p><strong> </strong><em> </em></p> 2019-04-16T11:53:06+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2971-Informacja-Starostwa-Powiatowego-w-Wolowie.html