Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pomagamy.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2942-akt.jpg Pomagamy! Pomagamy! <p><strong>„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">W imieniu społeczności szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie i wkład w organizację balu charytatywnego „Wspieramy Olę”, który odbędzie się dnia 23 lutego 2019 roku, o godzinie 20.00  w Wołowskim Ośrodku Kultury.</p> <p style="text-align: justify;">Aleksandra Koczuk (córka naszej koleżanki Marzanny) to 29 letnia, wykształcona, odważna i pełna energii dziewczyna, która uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu.</p> <p style="text-align: justify;">Rehabilitacja Oli wymaga wysokich nakładów finansowych, dlatego zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy. Podczas balu odbędą się licytacje, w związku z czym zwracamy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie rekwizytów oraz innych dóbr, które staną się ich przedmiotem.</p> <p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Balu , którego koszt wynosi 150 złotych od osoby. Zachęcamy również do nabycia cegiełek wartościowych z przeznaczeniem na rehabilitację Oli.</p> <p style="text-align: justify;">Wszystkie zebrane z tego tytułu środki przekazane zostaną na ten szczytny cel. Bilety i cegiełki do nabycia w sekretariacie Technikum nr 1 na ul. T. Kościuszki 27 (budynek B przy parkingu.</p> <p style="text-align: justify;">Dodatkowych informacji chętnie udzielimy Państwu pod numerem telefonu 71 389-27-96</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: right;"><br /> Komitet Organizacyjny:</p> <p style="text-align: right;">Pracownicy CKZiU w Wołowie</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/projekt-retro.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2019-02-15T14:23:55+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Pomagamy.html Ogłoszenie PKP S.A.o przetargu na zbycie nieruchomości <p>PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu w załączeniu przesyła ogloszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Białawy Małe, gmina Wińsko.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN19021812250.pdf"><strong>Treść ogłoszenia</strong></a></p> 2019-02-18T11:38:44+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2944-Ogloszenie-PKP-SAo-przetargu-na-zbycie-nieruchomosci.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Naukowe-ferie-w-Koperniku.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2943-akt.jpg Naukowe ferie w Koperniku Naukowe ferie w Koperniku <p style="text-align: justify;"><strong>W drugim tygodniu ferii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wołowie odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi ludzie mieli okazję poznać metody pracy nauczycieli, zwiedzić szkołę, gabinety przedmiotowe, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz spotkać z dyrektor Haliną Łosiewicz</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wtorek 5 lutego</strong> był dniem nauk humanistycznych. Warsztaty z języka polskiego prowadziła pani Magdalena Nawój – Sinkowska. Uczestnicy poznali metody uczenia się takie jak: technika notowania nazywaną „mapą mózgu” lub „mapą myśli” oraz kahoot! - narzędzie służące do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów; doskonalili także umiejętność pracy z testem czytania ze zrozumieniem (CR). Zajęcia z historii prowadziła pani Agnieszka Michnowska. Tematem dyskusji była „Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje”. Uczestnicy pracowali metodą analizy SWOT, chętnie dyskutowali, wykazywali się sporą wiedzą nie tylko historyczną.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>6 lutego</strong> odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego i języka angielskiego. Warsztaty<br /> z doradztwa przygotowała pani Katarzyna Łuczak. Uczniowie analizowali proces decyzyjny pod kątem wyboru szkoły do dalszego etapu kształcenia. Na zajęcia z języka angielskiego pani Małgorzata Oberg przygotowała ruchowe metody nauki języka obcego na wesoło.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Czwartek 7</strong> lutego był dniem nauk przyrodniczych. Zajęcia z fizyki prowadziła pani Irena Gilewicz. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu doświadczeń<br /> z dziedziny elektrostatyki i magnetyzmu. Doświadczenia wykonywali samodzielnie<br /> lub w charakterze asystentów. Zajęcia laboratoryjne z chemii przygotowała pani Marzena Dancewicz. Uczestnicy byli świadkami reakcji wytrącania osadów, wykrywania cukrów, wskaźników kwasowo - zasadowych i innych doświadczeń, zgodnych z podstawą programową chemii dla gimnazjów i szkół podstawowych.</p> <p style="text-align: justify;">Ciszymy się, że zorganizowana przez nas akcja cieszyła się zainteresowaniem, dziękujemy za bardzo miło oraz kreatywnie spędzony czas. Czekamy na Was we wrześniu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/zdj_2_naukowe_ferir.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/zdj_3_naukowe_ferie.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/zdj_5_naukowe_ferie.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/zdj_1_warszaty_na_ferie.jpg" alt="" width="540" height="404" /></p> 2019-02-15T14:41:43+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Naukowe-ferie-w-Koperniku.html Modernizacja „Zetki” <p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszym tygodniu lutego podpisano umowę na zadanie pt. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Powiat Wołowski  przeznaczy na ten cel środki finansowe w wysokości ok. 100 tys. zł. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W ramach modernizacji wykonane zostaną roboty w zakresie wymiany podłoża i malowania ścian poprzez wykonanie nowej wykładziny z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach,  przygotowanie podłoża na powierzchni ok. 271 m², wykonanie bruzd w tynkach pod instalacje elektryczne,  przygotowanie podłoża  z wykonaniem uzupełniania tynków oraz gładzi  w miejscach ułożenia przewodów   i gniazd elektrycznych, malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, malowanie rur i grzejników. W ramach zadania wykonane zostanę również roboty w zakresie wymiany instalacji elektrycznej polegające na demontażu starych opraw oświetleniowych, wymianie instalacji oświetlenia oraz opraw oświetleniowych na  LED, wymianie  instalacji zasilania gniazd, montaż rozdzielni z wyposażeniem dla nowej instalacji, wykonanie pomiarów elektrycznych i  natężenia oświetlenia.</p> <p> </p> 2019-02-06T12:46:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Modernizacja-Zetki.html Grafik dyżurów <p style="text-align: justify;"><strong>Jednym z punktów styczniowej sesji Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie było ustalenie miejsc oraz terminów dyżurów członków rady w poszczególnych gminach. Do kontaktu zachęcamy szczególnie osoby starsze, opiekujące się seniorami oraz zainteresowane działalnością na ich rzecz.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wołów </strong></p> <p style="text-align: justify;">Siedziba Starostwa Powiatowego w Wołowie  sala nr 10,  każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Brzeg Dolny</strong></p> <p style="text-align: justify;">Siedziba Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów ul. Zwycięstwa 5, każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach 14.00 – 17.00</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Lubiąż</strong></p> <p style="text-align: justify;">Siedziba Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów (Dom Kultury w Lubiążu), w każdy 1 i ostatni wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 12.00</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wińsko </strong></p> <p style="text-align: justify;">Siedziba Dziennego Domu Seniora +, ul. Piłsudskiego 19, w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach 12.00 – 13.00</p> 2019-02-06T12:46:12+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Grafik-dyzurow.html Aktywne organizacje <p><strong>Kilka tygodni temu zachęcaliśmy organizacje pozarządowe do aplikowania o środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019. Znamy już pierwsze wyniki! </strong></p> <p>O środki z FIO aplikowało siedem organizacji z naszego powiatu i wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Obecnie oferty  oceniane są przez ekspertów wyłonionych przez Narodowy Instytut Wolności.  Poniżej wykaz organizacji,  który wzięły udział w naborze:</p> <ol> <li>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.</li> <li>Stowarzyszenie Integracji Społecznej  PROPAGO.</li> <li>Stowarzyszenie Jezierzyca.</li> <li>Stowarzyszenie Powiatowa Akademia Piłkarska „GOOL” w Wołowie.</li> <li>Stowarzyszenie „ w Rudnie jest cudnie”.</li> <li>Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów.</li> <li>Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”.</li> </ol> <p> </p> <p>Z niecierpliwością czekamy na wyniki oceny merytorycznej i wszystkim życzymy powodzenia !</p> 2019-02-06T12:45:47+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Aktywne-organizacje.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2938-Bezplatne-szkolenia.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2938-akt.jpg Bezpłatne szkolenia Bezpłatne szkolenia <p style="text-align: justify;"><strong>Osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation i AgilePM Foundation wraz z egzaminem. Szkolenia z egzaminami są pokrywane przez nas w 100%. Prince2 Foundation i AgilePM Foundation są to akredytowane szkolenia, po których po zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p>Prince2Foundation - <a href="https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenie-prince2-foundation/" target="_blank">https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenie-prince2-foundation/</a></p> <p>AgilePMFoundation - <a href="https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenieagilepm-foundation/" target="_blank">https://processteam.pl/program-szkolenia/szkolenieagilepm-foundation/</a></p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>- ukończyły 18 r. życia (tj. od 18 urodzin) – wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w pierwszym dniu udziału we wsparciu w ramach projektu.</li> <li>- z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,</li> <li>- nie prowadzą działalności gospodarczej,</li> <li>- nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),</li> <li>- zamieszkują (tj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przebywają z zamiarem stałego pobytu) w województwie dolnośląskim na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji lub Obszaru Interwencji Doliny Baryczy lub Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej lub Obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej lub Zachodniego Obszaru Interwencji (w załączniku szczegółowy wykaz).</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Z jednej firmy w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 20% pracowników.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/2_Regulamin_projektu.pdf">regulamin</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Formularz_zgloszeniowy.docx">formularz zgłoszeniowy</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/Zalacznik_nr_3_deklaracja_uczestnictwa.docx">deklaracja uczestnictwa</a></p> 2019-02-06T12:02:26+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2938-Bezplatne-szkolenia.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2937-Z-najlepszymi-zyczeniami.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2937-akt.jpg Z najlepszymi życzeniami Z najlepszymi życzeniami <p><img src="/files/image/zyczenia2.jpg" alt="" width="540" height="324" /></p> 2019-01-30T09:33:13+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2937-Z-najlepszymi-zyczeniami.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uroczyste-slubowanie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2936-akt.jpg Uroczyste ślubowanie Uroczyste ślubowanie <p style="text-align: justify;"><strong>24 stycznia w obecności Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego pani Jessica Szatkowska złożyła uroczyste ślubowanie, które</strong><strong> jest równoznaczne z uzyskaniem statusu urzędnika, mogącego podjąć prace w dowolnym urzędzie administracji samorządowej.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych nowo przyjęty pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, a przed zawarciem nowej umowy o pracę, składa ślubowanie o następującej treści:</p> <p style="text-align: justify;">„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Życzymy wielu sukcesów!</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/uroczyste_slubowanie_2.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/uroczyste_slubowanie_1.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> 2019-01-28T08:52:21+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Uroczyste-slubowanie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Odzywiamy-starorzecze-w-Lubiazu.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2935-akt.jpg Odżywiamy starorzecze w Lubiążu Odżywiamy starorzecze w Lubiążu <p><strong>W styczniu br. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przekazała Staroście Wołowskiemu inwestycję pn. „Odżywiamy starorzecze w Lubiążu”, wykonaną nieopodal pocysterskiego klasztoru. </strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>W ramach realizacji inwestycji wybudowano m.in.  drewniany podest widokowy, z którego rozciąga się piękny widok na starorzecze, klasztor oraz Łęgi Odrzańskie. Ponadto wykonano budki dla ptaków, przepusty oraz tablicę informacyjną.</p> <p> </p> <p>W przekazaniu inwestycji uczestniczyli: Irena Krukowska-Szopa (prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”), Zbigniew Posacki (członek Zarządu Powiatu Wołowskiego), Bartosz Kasperek (kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) oraz Grzegorz Łazik (wykonawca).</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/budka_1.JPG" alt="" width="540" height="957" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/podest_2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/tablica_edukacyjno-informacyjna.JPG" alt="" width="540" height="810" /></p> 2019-01-28T08:23:39+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Odzywiamy-starorzecze-w-Lubiazu.html Akademia Menadżera Innowacji <p><strong>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w pilotazowej edycji nowatorskiego programu Menadżera Innowacji. AMI - Akademia Menadżera Innowacji to autorski program doradczo - szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. To szansa na nowocześność i wzrost rentowności firmy. </strong></p> <p> </p> <p>Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2 - dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. Szczegóły poniżej.</p> <p><a href="/files/file/Zaproszenie.pdf"><br /></a></p> <p><a href="/files/file/Zaproszenie.pdf">ZAPROSZENIE</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/AMI_-_pilotaz.pdf">AMI - pilotaż</a></p> 2019-01-28T08:05:18+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Akademia-Menadzera-Innowacji.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/e-akta.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2932-akt.png e-akta e-akta <p><strong>od 1 stycznia 2019 r., w związku z wejściem w życie projektu e-akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.</strong></p> <p>Pracownicy wrocławskiego Oddziału ZUS chcą dotrzeć z informacją o zmianach do jak największej liczby klientów i podmiotów. Nasze prace obejmują kampanię informacyjną oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi.</p> <p> </p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z materiałami</p> <p><a href="/files/file/ulotka_e-akta.pdf"><br /></a></p> <p><a href="/files/file/ulotka_e-akta.pdf">ulotka</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Infopak_Informacje_dla_platnikow_3_09_2018.docx">infopak - informacje dla płatników </a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/szkolenia_eakta.jpg">szkolenia e-akta</a></p> 2019-01-28T08:00:08+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/e-akta.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rownac-szanse-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2931-akt.jpg Równać szanse 2019 Równać szanse 2019 <p style="text-align: justify;"><strong>Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.</strong> (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).</p> <p style="text-align: justify;"><strong>O dotację mogą ubiegać się:</strong><br /> - stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do <br /> 20 000 mieszkańców,<br /> - domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację <br /> w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z</strong> <strong>dwóch etapów</strong>:<br /> <strong>1 etap</strong> - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, <br /> <strong>2 etap</strong> - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija</strong> <strong>14 marca 2019 roku, </strong><br /> <strong>o godzinie 12:00. </strong><strong>Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu</strong> <strong>25 marca 2019 roku.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń: <br /> Lublin – 9 lutego,<br /> Wrocław – 9 lutego,<br /> Kraków – 16 lutego,<br /> Poznań – 16 lutego,<br /> Warszawa – 23 lutego.<br /> <br /> Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza. <br /> dostępnego na stronie: <a href="https://rownacszanse.pl/formularz_okg_2019_">https://rownacszanse.pl/formularz_okg_2019_</a></p> <p style="text-align: justify;">Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu <strong>nie jest warunkiem</strong> dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.</p> 2019-01-28T07:46:34+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rownac-szanse-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-w-Niezwyklej-Krainie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2934-akt.jpg Wizyta w „Niezwykłej Krainie” Wizyta w „Niezwykłej Krainie” <p style="text-align: justify;"><strong>Powoli dobiega końca budowa „Niezwykłej Krainy”,  której inicjatorem  jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Wszyscy kibicujemy inicjatywie powstania ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczo - wychowawczego od 2015 roku i mocno trzymamy kciuki za zakończenie inwestycji. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Dzięki determinacji pracowników SON i wsparciu samorządów jeszcze w tym roku wychowankowie przeniosą się do nowego lokum. Podczas spotkania o problemach z jakimi boryka się stowarzyszenie rozmawiali Starosta Wołowski Janusz Dziarski i Wicestarosta Wołowski Michał Gołąb. Prezes Stowarzyszenia Karolina Szewczyk oraz Elżbieta Bereza – założycielka organizacji oraz pomysłodawczyni budowy ośrodka, omówiły najważniejsze trudności z jakim przyjcie im się za chwilę zmierzyć oraz pokazały zaawansowanie prac. Zarówno starosta jak wicestarosta zadeklarowali udzielenie wszelkiej pomocy, jakiej będzie mógł udzielić samorząd powiatu.</p> <p style="text-align: justify;">Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych jest w czołówce organizacji pozarządowych działających na tak wielką skalę. Podejmowania działania służą głównie osobom niepełnosprawnym. Oprócz opieki i rehabilitacji nad wychowankami, ośrodek dba o wszechstronny rozwój i stwarza możliwości do rozwijania pasji, zainteresowań i aktywnego spędzania czasu. Bardzo istotna jest też  pomoc rodzinom uczestników.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DSC7679.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-01-25T08:13:12+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wizyta-w-Niezwyklej-Krainie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kalendarz-Imprez-Kulinarnych-Dolnego-Slaska.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2928-akt.png Kalendarz Imprez Kulinarnych Dolnego Śląska Kalendarz Imprez Kulinarnych Dolnego Śląska <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Do 29 stycznia 2019 r. można składać propozycje wydarzeń kulinarnych w naszym powiecie. Ósma edycja kalendarza przygotowywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Tematem przewodnim są produkty lokalne, ekologiczne i tradycyjne. W opracowaniu znajdą się festiwale, święta oraz imprezy tematyczne – <span style="text-decoration: underline;">z wyjątkiem dożynek</span>.</p> <p style="text-align: justify;">Aby móc umieścić swoje wydarzenie w publikacji należy przygotować następujące informacje:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li> nazwa imprezy wraz z opisem (tekst w pliku Word, max 1/4strony, 12 pt oraz min 1/5 A4, 12 pt),</li> <li>max 3 oraz min 2 zdjęcia dobrej jakości do wydruku (format JPG), </li> <li>dokładna data jeżeli już jest znana, bądź miesiąc w którym ma być wpisane wydarzenie,</li> <li>miejsce wydarzenia – miejscowość, adres,</li> <li>nazwa organizatora oraz współorganizatorów wraz z adresem strony internetowej, </li> <li> imię i nazwisko, nr telefonu, adres e- mail osoby do kontaktu. </li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>Informacje w wersji elektronicznej przesyłać należy do 29 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 na adres email: <a href="mailto:promocja@powiatwolowski.pl">promocja@powiatwolowski.pl</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Zebrane dane przekazane zostaną do Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.</p> 2019-01-18T07:27:54+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Kalendarz-Imprez-Kulinarnych-Dolnego-Slaska.html Zapraszamy na warsztaty <p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz klas ósmych  szkół podstawowych na zajęcia prezentujące warsztat pracy nauczycieli  Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja  Kopernika w Wołowie według proponowanego harmonogramu. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Podczas zajęć warsztatowych uczniowie będą mogli zobaczyć wyposażenie i pomoce dydaktyczne gabinetów przedmiotowych,  zapoznać się z metodami pracy nauczycieli i sposobami oceniania.</p> <p style="text-align: justify;">Szczegółowe informacje na stronie www.lowolow.pl  lub pod nr telefonu: (071) 389 27 59.</p> <p> </p> <p>HARMONOGRAM ZAJĘC WARSZTATOWYCH:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>Data zajęć</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Czas trwania zajęć</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Rodzaj zajęć</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Prowadzący</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>05.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10.00 – 11. 15</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Język polski</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Magdalena Nawój - Sinkowska</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>05.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>11.30 – 13.00</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Historia, WOS</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Agnieszka Michnowska</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>06.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10.00 – 11.15</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Doradztwo zawodowe</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Katarzyna Łuczak</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>06.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>11.30 – 13.00</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Język angielski</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Małgorzata Oberg</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>07.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>10.00 – 11.15</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Fizyka</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Irena Gilewicz</p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top"> <p>07.02.19</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>11.30 – 12.30</p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Chemia</p> <p> </p> </td> <td width="154" valign="top"> <p>Marzena Dancewicz</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>W imieniu grona pedagogicznego</p> <p><strong> Halina Łosiewicz – dyrektor szkoły</strong></p> 2019-01-22T14:47:48+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/2930-Zapraszamy-na-warsztaty.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-dla-NGO.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2929-akt.jpg Spotkanie dla NGO Spotkanie dla NGO <p style="text-align: justify;"><strong> Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, którego </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>celem będą konsultacje w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Ze wstępną propozycją zadań planowanych do realizacji można się zapoznać na stronie <a href="http://www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl">www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Kolejnym punktem spotkania będzie przestawienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Spotkanie, które może być także płaszczyzną wymiany doświadczeń jego uczestników, zajmujących się na co dzień problematyką projektową, odbędzie się dnia <strong>25 stycznia 2019 r. (piątek), o godz. 12.00</strong> w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy <strong>ul. Walońskiej 3-5</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Udział należy potwierdzić drogą mailową  z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji na adres: <a href="mailto:renata.pedziwiater@dolnyslask.pl">renata.pedziwiater@dolnyslask.pl</a></p> 2019-01-18T07:34:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Spotkanie-dla-NGO.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dyzury-aptek-na-rok-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2927-akt.png Dyżury aptek na rok 2019 Dyżury aptek na rok 2019 <p>Poniżej zamieszczamy dyżury aptek w Wołowie oraz w Brzegu Dolnym w roku 2019.</p> <p> </p> <p><a href="/files/file/dyzury_aptek_2019.pdf">DYŻURY</a></p> 2019-01-15T12:02:20+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dyzury-aptek-na-rok-2019.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyjatkowa-wizyta.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2926-akt.jpg Wyjątkowa wizyta Wyjątkowa wizyta <p style="text-align: justify;"><strong>W piątek 11 stycznia, Starostwo Powiatowe w Wołowie odwiedził wyjątkowy gość, malutki Grześ Nawara. Chłopiec urodził się 1 stycznia 2019 r., i jest pierwszym mieszkańcem powiatu wołowskiego urodzonym w dolnobrzeskim szpitalu. Grześ z rodzicami i starszą siostrą zamieszkuje w Lubiążu. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski Janusz Dziarski oraz Wicestarosta Wołowski Michał Gołąb przekazali na ręce państwa Kamili Smolińskiej i Pawła Nawary symboliczny bon o wartości 800 zł.</p> <p style="text-align: justify;">W spotkaniu udział wzięli również Radny Rady Miejskiej w Wołowie Marian Szpak oraz Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Ilona Zmarlak.</p> <p style="text-align: justify;">Niezmiernie cieszy nas fakt, że oddział położniczy jest coraz częściej wybierany także przez mieszkanki okolicznych powiatów. W 2018 roku w Brzegu Dolnym przyjęto 600 porodów. Dla porównania w 2015 roku było ich tylko 150.  Cieszymy się, że starania samorządu powiatowego zmierzające do poprawy usług medycznych przynoszą tak widoczne efekty.</p> <p style="text-align: justify;">Rodzicom jeszcze raz gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego, a Grzesiowi szczęśliwego dzieciństwa i spełnienia wszystkich planów o jakich zamarzy w przyszłości !</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawara1.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawara2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawara5.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawara3.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawara4.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Grzes_Nawara/Grzes_Nawawa_zbiorowe.jpg" alt="" width="540" height="364" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2019-01-14T08:18:12+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wyjatkowa-wizyta.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowanie-pracy-policji.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/2925-akt.jpg Podsumowanie pracy policji Podsumowanie pracy policji <p style="text-align: justify;"><strong>Styczeń to zwyczajowy miesiąc  podsumowań minionego roku.  10 stycznia Starosta Wołowski Janusz Dziarski oraz Wicestarosta Wołowski Michał Gołąb uczestniczyli w corocznej odprawie funkcjonariuszy policji z udziałem Komendanta Wojewódzkiego nadinspektora Tomasza Trawińskiego. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">W czasie dyskusji przedstawiono statystki z roku 2018 oraz poruszano tematy związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant Powiatowy Policji, Mariusz Haryk, podsumowując zeszły rok, zwrócił uwagę na owocną współpracę z samorządami, dziękując im za wsparcie. Omówiono również kierunki działań na rok 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękował wszystkim policjantom za trud włożony w codzienną służbę oraz osiągnięte wyniki pracy. Po podziękowań dla wołowskich funkcjonariuszy przyłącza się Powiat Wołowski.  To dzięki Państwa trudnej i wymagającej  pracy mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć się bezpiecznie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Odprawa_policji_1.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/odprawa_policji2.JPG" alt="" width="540" height="360" /></p> 2019-01-14T08:13:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Podsumowanie-pracy-policji.html