Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Niezwykla-Kraina.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3293-akt.jpg Niezwykła Kraina Niezwykła Kraina <p style="text-align: justify;"><strong>Wczorajszy dzień był wyjątkowy dla podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. To właśnie wczoraj uroczyście otwarto ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczy „Niezwykła Kraina” w Wołowie. Ze wsparcia będzie tam korzystać blisko 100 osób: dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na budowę placówki pozyskało ponad 7 mln zł. </strong></p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Trzypiętrowy nowoczesny budynek będzie pełnił funkcję placówk<span class="text_exposed_show">i edukacyjnej, przedszkola integracyjnego, rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Dzięki tej inwestycji osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatu będą mogły korzystać z bogatej oferty i szerokiego wsparcia. <br /> W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego – Marszałek Cezary Przybylski, Członek Zarządu Województwa Paweł Wybierała, włodarze gmin, radni gminni, powiatowi, darczyńcy, rodzice i opiekunowie podopiecznych ośrodka, a przede wszystkim podopieczni. Władze wykonawcze Powiatu Wołowskiego reprezentował Starosta Janusz Dziarski, Wicestarosta Jarosław Iskra oraz Członek Zarządu Józef Szumilas.<br /> Dzięki podjętej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych inicjatywie, powstało niezwykłe miejsce dla niezwykłych osób, które jest jednym z niewielu na terenie naszego kraju. Cieszymy się, że i Powiat Wołowski mógł na przestrzeni lat udzielić potrzebnego wsparcia na wielu płaszczyznach.<br /> Zarządowi Stowarzyszenia oraz pracownikom składamy słowa uznania i podziękowania za wykonanie tak wielkiej pracy i oddanie na rzecz osób potrzebujących.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie1.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie2.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie8.jpg" alt="" width="540" height="359" /><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie3.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie4.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie5.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie6.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwarcie7.jpg" alt="" width="540" height="359" /></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><img src="/files/image/otwracie9.jpg" alt="" width="540" height="359" /><br /></span></p> 2020-09-12T11:10:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Niezwykla-Kraina.html Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p>Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na peryferiach miasta Wołowa (działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów-Miasto) stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.</p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/ogloszenie_o_II_przetargu.pdf">Treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów</a></strong></p> 2020-09-09T13:15:04+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3291-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mlodziezowa-Rada-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3290-akt.jpg Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego <p>Do 17 września przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego ! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i kandydowania !</p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Mlodziezowa_Rada_Powiatu_Wolowskiego/REGULAMIN.docx">Regulamin</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Mlodziezowa_Rada_Powiatu_Wolowskiego/Formularz_zgloszeniowy.docx">Formularz zgłoszeniowy</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Mlodziezowa_Rada_Powiatu_Wolowskiego/Lista_osob_popierajacych_kandydatki.docx">Lista osób popierających kandydata</a></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Mlodziezowa_Rada_Powiatu_Wolowskiego/Mlodziezowa_Rada_Powiatu_Plakat_2.jpg" alt="" width="540" height="764" /></p> 2020-09-02T08:45:40+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Mlodziezowa-Rada-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-rok-szkolny.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3289-akt.jpg Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny <p style="text-align: justify;"><strong>Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a kończy czas wakacyjnego odpoczynku.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Minione oraz te nadchodzące miesiące były i będą  dla nas wszystkich egzaminem z dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności za siebie i innych.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Liczymy, że mimo panującej pandemii i związanych z nią restrykcji mogliście podczas wakacji zdobyć  wiele nowych doświadczeń, przeżyć niezapomniane chwile oraz  poznać nowe miejsca i interesujących ludzi.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>A przede wszystkim wypocząć oraz nabrać sił do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Wszystkiego dobrego na nadchodzący czas !</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><img src="/files/image/zyczenia_rok_szkolny.jpg" alt="" width="540" height="360" /><br /></strong></p> 2020-09-01T11:23:53+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-rok-szkolny.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przekaz-gospodarstwo-i-wez-premie-z-PROW.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3288-akt.jpg Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW <p style="text-align: justify;"><strong>Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kto może otrzymać wsparcie?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Jak przekazać gospodarstwo? </strong></p> <p style="text-align: justify;">Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów<br /> od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). <strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.</p> <p style="text-align: justify;">Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Jaka jest wysokość pomocy?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Co po otrzymaniu premii?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.</p> 2020-08-31T10:47:17+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Przekaz-gospodarstwo-i-wez-premie-z-PROW.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Razem-mozemy-wiecej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3285-akt.jpg Razem możemy więcej Razem możemy więcej <p style="text-align: justify;"><strong>Już niedługo Powiat Wołowski  wzbogaci się o Młodzieżową Radę. </strong><strong>Młodzi radni nie tylko będą działać na rzecz rozwijania siebie, ale także na rzecz swoich rówieśników. Podczas zajęć zostali wyposażeni w niezbędne kompetencje, które pozwolą im niedalekiej przyszłości sprawnie wykonywać swoje zadania.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Dotychczas na warsztatach młodzi szkolili się z zakresu metod pobudzania aktywności obywatelskiej oraz angażowania ludzi w życie społeczne i publiczne, możliwości partycypacji i wpływania na politykę lokalną, a co najważniejsze wspólnie wypracowany został statut przyszłej rady, który został przyjęty i uchwalony przez  Zarząd Powiatu Wołowskiego. <br /> W dniach 25 – 26 sierpnia w Karpaczu omówiono  procedury wyborów, przygotowano lekcję samorządności oraz odbyły się warsztaty z autoprezentacji i radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi.  Uczestnicy w formie gry odbyli zajęcia z zakresu konsultacji społecznych.</p> <p style="text-align: justify;">Korzystając z obecności Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry, młodzież uzyskała wiele odpowiedzi na pytania z zakresu działania samorządu powiatowego w formie praktycznej.</p> <p style="text-align: justify;">W spotkaniu uczestniczyli również Maksymilian Jarosz z  Młodzieżowej Rady z Leszna oraz Aleksander Maciątek z Młodzieżowej Rady z Dzierżoniowa, który opowiedzieli o swojej pracy i zdobytych doświadczeniach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przed nami wybory ! Już w wkrótce przestawimy termin i zasady kandydowania.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Realizatorem projektu pt. „Razem możemy więcej” jest Stowarzyszeniem Razem dla Rozwoju. Zadanie finansowane w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Wołowskim.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.facebook.com/powiatwolowski/"><br /></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.facebook.com/powiatwolowski/">Zdjęcia</a></p> 2020-08-27T12:42:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Razem-mozemy-wiecej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/WYDZIAL-KOMUNIKACJI-I-TRANSPORTU.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3269-akt.png WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU <p><strong>Informujemy, że zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania realizowane są bezpośrednio po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w Wydziale Komunikacji i Transportu terminu wizyty.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>tel. rejestracja pojazdu  <strong>71 380 59 29</strong></p> <p>tel. wydawanie uprawnień <strong>71 380 59 30</strong></p> <p> </p> <p>Na umówioną wizytę należy przybyć punktualnie. Wszelkie opłaty powinny zostać dokonane przed wizytą w urzędzie. Informacja dot. opłat, a także wnioski dostępne są na stronie www.powiatwolowski.pl (zakładka: Formularze do pobrania).</p> <p>Przyjmowanie Klientów odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Klienci urzędu mają obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa), a także powinni posiadać rękawiczki.</p> <p> </p> <p><strong>Jednocześnie przypominamy, że:</strong></p> <p>- termin związany z obowiązkiem przerejestrowania pojazdu został wydłużony do 180 dni,</p> <p>- wydane pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,</p> <p>- w przypadku gdy ważność uprawnień do kierowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność uprawnień ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.</p> 2020-08-03T10:25:02+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/WYDZIAL-KOMUNIKACJI-I-TRANSPORTU.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/14-sierpnia-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-bedzie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3268-akt.jpg 14 sierpnia Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne 14 sierpnia Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne <p><span style="font-size: 11px;">Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.</span></p> 2020-07-31T14:16:36+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/14-sierpnia-Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie-bedzie-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3261-Swieto-Policji.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3261-akt.jpg Święto Policji Święto Policji <p>Z okazji Święta Policji składamy wszystkim Policjantom i Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania !</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/zyczenia_policja_2020.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2020-07-24T11:30:26+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3261-Swieto-Policji.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nieruchomosc-rolna-na-sprzedaz.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3257-akt.jpg Nieruchomość rolna na sprzedaż Nieruchomość rolna na sprzedaż <p><img src="/files/image/plakat-Oborniki.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p> 2020-07-16T09:58:14+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nieruchomosc-rolna-na-sprzedaz.html #Gaszyn Challenge – wyzwanie przyjęte ! <p><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/gaszyn?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhpTO-2sgrYKhezXIz3tZ8IXT4pYVwokTsZjBR3xrVxMCf8aBQLXGqNlIZNTyfDLS8HlCE-sj3PNHx_buPIBkrPQ6QiBsidUnWXVvHnxWA6iucubBK9n74WSLlOxZ2-TCc-ET4k-BdiB2LdOfyEdCxK6vlDGeYwpMwf3-5OfbE8lFtLSdDk3zSsqMQ2vKzWsa1wGNR42tv26K4iEO8zW9oGKchtf43uLep6AETBsVyxbJAKg87uEkJc1e3fo3A_aWQXwo4OlGp27Pan2vuAnsxZON2q5d6fdIEU8Hfzdo4yGWzN8oFnoVKcE8Q8yK41IsNpB9tHJyCylNR7L6Risc51R_W76Drl3nfRw&__tn__=%2ANK-R"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz"> </span></span></a><strong>Dziś pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie na czele z Wicestarostą Wołowskim Jarosławem Iskrą zgromadzili się na dziedzińcu Starostwa, aby wykonać 10 pompek (mężczyźni) i 10 przysiadów (kobiety). A wszystko to w ramach akcji charytatywnej <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/gaszyn?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhpTO-2sgrYKhezXIz3tZ8IXT4pYVwokTsZjBR3xrVxMCf8aBQLXGqNlIZNTyfDLS8HlCE-sj3PNHx_buPIBkrPQ6QiBsidUnWXVvHnxWA6iucubBK9n74WSLlOxZ2-TCc-ET4k-BdiB2LdOfyEdCxK6vlDGeYwpMwf3-5OfbE8lFtLSdDk3zSsqMQ2vKzWsa1wGNR42tv26K4iEO8zW9oGKchtf43uLep6AETBsVyxbJAKg87uEkJc1e3fo3A_aWQXwo4OlGp27Pan2vuAnsxZON2q5d6fdIEU8Hfzdo4yGWzN8oFnoVKcE8Q8yK41IsNpB9tHJyCylNR7L6Risc51R_W76Drl3nfRw&__tn__=%2ANK-R"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">Gaszyn</span></span></a> Challenge. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Akcja promuje pomoc dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni. Chodzi w niej o to, żeby zrobić 10 pompek lub 10 przysiadów, nagrać krótki film i wrzucić do sieci. Najważnie<span class="text_exposed_show">jsze jest jednak to, aby przekazać datek na leczenie najmłodszych. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><br /> Dziś akcja ma już olbrzymi zasięg i pomaga kolejnym potrzebującym. Oprócz strażaków, włączyli się do niej policjanci, żołnierze, urzędnicy z gmin i powiatów, przedsiębiorcy i oczywiście bankowcy. Akcja stała się niezwykle popularna nie tylko w Polsce.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"><br /></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;">My już mamy pompowanie za sobą. Cieszę z nominacji, ponieważ zawsze chętnie włączymy się projekty, które mogą pomóc. Takie działania pokazują, ile w nas jest wrażliwości, dobra oraz chęci wspólnego działania. Dziękuję wszystkim pracownikom za podjęcie wyzwania.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Nominujemy Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Harcerską Organizację Wychowawczo – Patriotyczną „Cichociemni”<br /> Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony <a rel="noopener nofollow" href="https://www.siepomaga.pl/?fbclid=IwAR3hvMARqPmxP1HaftbkrArR10QQMDNYL8TGsJfWKZoYMSGU8YQbaruEks8" target="_blank">www.siepomaga.pl</a> i wpłacaniu datków na rzecz potrzebujących.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.facebook.com/powiatwolowski/">Film dostępny na profilu Powiatu Wołowskiego na stronie Facebook !</a></p> </div> 2020-07-15T11:22:15+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Gaszyn-Challenge-wyzwanie-przyjete.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-na-sprzedaz-Wolow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3255-akt.jpg Wykaz nieruchomości na sprzedaż - Wołów Wykaz nieruchomości na sprzedaż - Wołów <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, </strong><strong>oznaczonego ewidencyjnie jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, położonej w obrębie Wołów.</strong></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN20071414050.pdf"><strong>WYKAZ</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/SDEV258GN20071413590.pdf"><strong>UCHWAŁA</strong></a></p> 2020-07-15T09:55:16+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-na-sprzedaz-Wolow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-na-sprzedaz-Oborniki-Slaskie.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3254-akt.jpg Wykaz nieruchomości na sprzedaż - Oborniki Śląskie Wykaz nieruchomości na sprzedaż - Oborniki Śląskie <p><strong>Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, </strong><strong>oznaczonego ewidencyjnie jako działka gruntu nr 13, AM-42, położonej w obrębie Oborniki Śląskie.</strong></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Wykaz_-_Oborniki_Sl_.pdf"><strong>WYKAZ</strong></a></p> <p> </p> <p><strong><a href="/files/file/Uchwala_Oborniki.pdf">UCHWAŁA</a><br /></strong></p> 2020-07-15T09:45:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wykaz-nieruchomosci-na-sprzedaz-Oborniki-Slaskie.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-na-doradcow-metodycznych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3253-akt.jpeg Nabór doradców metodycznych Nabór doradców metodycznych <p><img src="/files/image/Nabor_doradcow_metodycznych_doc-_VIII_2020_doc.jpeg" alt="" width="540" height="743" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Nabor_doradcow_metodycznych_doc-_VIII_20202.jpeg" alt="" width="540" height="743" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Nabor_doradcow_metodycznych_doc-_VIII_20203.jpeg" alt="" width="540" height="743" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Nabor_doradcow_metodycznych_doc-_VIII_20204.jpeg" alt="" width="540" height="743" /></p> 2020-07-15T08:02:30+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabor-na-doradcow-metodycznych.html NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W FORMIE ZDALNEJ <p style="text-align: justify;"><strong> </strong>W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz Edukacji prawnej (<a href="https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html">https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html</a>), <span style="text-decoration: underline;">uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31 lipca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ZAPISY NA PORADY ZDALNE: pod nr tel. 71 380 59 01 lub 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: <a href="mailto:starostwo@powiatwolowski.pl">starostwo@powiatwolowski.pl</a> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawne</strong>j.</p> 2020-07-15T07:54:09+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3252-NIEODPLATNA-POMOC-PRAWNA-W-FORMIE-ZDALNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3251-akt.jpg Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <p style="text-align: justify;"><strong>Uprzejmiej informujemy że uchwałą nr 84/266/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego wyznaczył nowy termin składania wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok akademicki 2018/2019 do 31 lipca 2020r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku</strong>.</p> 2020-07-02T11:10:00+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Dofinansowanie-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli.html NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W FORMIE ZDALNEJ <p style="text-align: justify;"><strong></strong>W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (<a href="https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html">https://darmowapomocprawna.Ms.Gov.Pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-zzagrozeniem-covid-19.Html</a>),<strong><span style="text-decoration: underline;">uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 7 lipca 30 czerwca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ZAPISY NA PORADY ZDALNE: </strong><strong>pod nr tel. 71 380 59 01 lub 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: <a href="mailto:starostwo@powiatwolowski.pl">starostwo@powiatwolowski.pl</a> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej. </strong></p> 2020-07-01T07:56:48+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/NIEODPLATNA-POMOC-PRAWNA-W-FORMIE-ZDALNEJ.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Akredytacja.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3249-akt.jpg Akredytacja Akredytacja <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała Akredytację </strong><strong>dnia 9 lutego 2015 roku. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na okres 5 lat. </strong><br /><strong> Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>W tym roku przypadła piąta rocznica. W związku z powyższym, informujemy z dumą, że – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty decyzją </strong><br /><strong> z dnia 12 czerwca 2020 roku został przyznany naszej placówce na kolejne 5 lat.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty. Jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania <br /> i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Wejście na ścieżkę akredytacji, jest to równoznaczne z najwyższą jakością procesu edukacyjnego, który jest realizowany przez placówkę. Uzyskanie zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania <br /> i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych oraz przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 18/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej <br /> – <strong>POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE</strong> zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej, <br /> które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 25 czerwca 2020 r. odebrał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  Pani Krystyna Adaśko.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych <br /> w wołowskim ośrodku doskonalenia nauczycieli, mającym poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.</p> 2020-06-26T12:43:50+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Akredytacja.html 5 mln dla Powiatu Wołowskiego <p style="text-align: justify;"><strong>Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego, Powiat Wołowski otrzymał kolejne środki finansowe w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy. Łączna kwota, którą pozyskał Powiat Wołowski przekroczyła już 18 mln zł. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Przekazany kapitał przeznaczany jest na:</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, szczegóły oraz wnioski dostępne są na <a href="http://www.wolow.praca.gov.pl">www.wolow.praca.gov.pl</a>.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.</p> <ol style="text-align: justify;"> </ol> <p style="text-align: justify;">Obsługą dofinansowań zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie.</p> 2020-06-26T12:41:57+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/5-mln-dla-Powiatu-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabory-wnioskow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3247-akt.jpg Nabory wniosków Nabory wniosków <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z ogłoszonymi naborami m.in. na bezzwrotną pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej -> w dniu 30.06.2020 r. (wtorek) o godz.16:00</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w biurze LGD KŁO pl. Kopernika 6, Prochowice. W związku z koniecznością zachowania standardów bezpieczeństwa, w szkoleniu może wziąć udział tylko 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń!). W razie większego zainteresowania, umożliwimy udział w szkoleniu także w trybie on-line poprzez aplikację zoom.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Prosimy zgłaszać się mejlowo na adres: <a href="mailto:biuro@lgdodra.pl">biuro@lgdodra.pl</a> w temacie wiadomości wpisując:  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE, ponadto w treści mejla prosimy podać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego (będziemy wysyłać potwierdzenia smsem lub mejlem).</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Tematyka  szkolenia: Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020 – wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zakres:</p> <p style="text-align: justify;">- warunki ubiegania się o dotację w ramach PROW 2014-2020</p> <p style="text-align: justify;">- wypełnianie formularza wniosku</p> <p style="text-align: justify;">- szczegółowe omówienie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriami wyboru operacji przez LGD</p> <p style="text-align: justify;">- tworzenie biznesplanu krok po kroku</p> <p style="text-align: justify;">- weryfikacja wniosku i biznesplanu</p> <p style="text-align: justify;">- obowiązki wynikające z podpisania umowy na realizację operacji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pod linkami znajdują się ogłoszenia o naborach wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w dwóch PRZEDSIĘWZIĘCIACH naszej Lokalnej Strategii Rozowju:</p> <p style="text-align: justify;">NABÓR NR 1/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ</p> <p style="text-align: justify;">OGŁOSZENIA:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/nabor-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gosp-pi/">https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/nabor-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gosp-pi/</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">NABÓR NR 5/2020 –  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-piii/">https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2020/5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-piii/</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD pod nr tel.: 76 858 45 45 lub 509 347 189 lub e-mail: <a href="mailto:biuro@lgdodra.pl">biuro@lgdodra.pl</a></p> 2020-06-26T08:35:45+02:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nabory-wnioskow.html